Foto Peter Knutson

Vidskepliga artiklar göder farlig tendens

Svenska Dagbladet kulturdebatt 6 jan 2022:

Publiceringar i gränslandet mellan pseudovetenskap och journalistik tycks locka många till läsning. Men artiklarna eldar också på dragningen till konspirationsteorier”, skriver förläggaren Christer Sturmark.

I vår samtid framhålls ofta journalistikens viktiga roll i kampen mot desinformation och ”fake news”. Men på ett område tycks den journalistiska impulsen hos våra stora medier vara blind – jag syftar på granskningen av pseudovetenskap. Låt mig ta två exempel:

SVT skapar falska balanser när de gör ett avsnitt av tv-programmet ”Mötet” om ”mediet” Terry Evans, som påstår sig kunna tala med döda människor. Evans debatterar frågan mot mig i programmet, som går ut på att ställa olika åsikter mot varandra. Formatet är bra för frågor som: ”Ska vi höja eller sänka abortgränsen?” eller ”Ska vi avveckla eller bygga ut kärnkraften?” Men huruvida vi kan tala med döda människor är en empirisk fråga, i vilken det råder vetenskaplig konsensus: fenomenet är en bluff.

Varför ställer jag då upp i ett sådant program? Därför att avsnittet med Evans skulle gjorts med eller utan mig, och jag tyckte han behövde ett rejält motstånd. Frågan är varför SVT alls sprider pseudovetenskap på detta sätt.

Det finns fler exempel på hur journalistiken brister i sitt kritiska förhållningssätt. För en tid sedan publicerade den Schibsted-ägda sajten Wellness.se, där Lena K Samuelsson är ansvarig utgivare, en artikel med rubriken ”Merkurius retrograd – så kan det påverka dig”, som innehåller uppenbart pseudovetenskapliga påståenden.

Sammanfattningsvis hävdar artikeln att en astronomisk synvilla (Merkurius retrograd är en synvilla som innebär att planeten tycks röra sig baklänges runt solen) orsakar störningar i jordens kommunikationsteknologi. Journalisten frågar astrologiexperten Hanna Tolander huruvida problem på apparna Instagram, Facebook, Messenger och Whatsapp kan kopplas till Merkurius retrograd, och får svaret:

”Absolut. Och Klarna precis innan också. Vi är så påverkade av att elektronik och kommunikationsmedel funkar, det ser man verkligen nu. Det är typiska såna här grej som händer.”

Det första problemet med den här typen av nonsensjournalistik är att den göder en farlig tendens i vår samtid, nämligen lockelsen till konspirationsteorier. Astrologi representerar idén att stjärnor och planeter styr eller påverkar vår personlighet och vår framtid. Den typen av psykologiska föreställningar har många likheter med andra konspirationsteorier som går ut på att det finns en hemlig okänd kraft eller rörelse ”bakom kulisserna” som styr vår värld och våra liv.

I psykologisk mening skiljer sig inte astrologin från andra konspirationsteorier, som till exempel att det finns en ”global elit” som styr världen. I sina värsta, mest destruktiva, former har sådana konspirationsteorier antisemitiska inslag.

Det andra problemet är att artiklar av denna sort legitimerar pseudovetenskapligt tänkande. Det är naturligtvis inte särskilt farligt om någon tror att Merkurius snurrar runt solen åt fel håll, eller att jorden är platt, det har inga omedelbara konsekvenser i sig. Men när seriös journalistik låtsas att innehållet i artikeln är på riktigt är steget inte långt till att låtsas att vaccinkonspirationsteorier, enligt vilka vaccin orsakar autism eller innehåller microchip, också är på riktigt.

Blickar vi hundra år tillbaka i tiden så innehöll journalistiken i kvällspressen vad vi idag skulle kalla rasistiska formuleringar, och resonemang som baserades på den pseudovetenskapliga rasbiologin. Idag publiceras inte sådana artiklar, eftersom vi vet att rasbiologin är pseudovetenskap. Varför inte tillämpa samma princip på pseudovetenskapen astrologi?

Den ansvariga utgivaren Lena K Samuelsson försvarar artikeln i ett mail till mig, där hon menar att: ”Merkurius retrograd är ett faktiskt fenomen”. Men det är alltså en synvilla, och att en sådan skulle kunna påverka vår teknologi, telekommunikation, eller servrarna som hanterar Facebook är per definition en omöjlighet.

Artikeln har rubriken: ”Merkurius retrograd – så kan det påverka dig”. Är den verkligen journalistiskt försvarbar?

Christer Sturmark

Christer Sturmark är författare och bokförläggare, aktuell med boken ”Konsten att tänka klart”.

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna