Foto Peter Knutson

Vatikanen och Nobelpriset

Idag meddelades att årets Nobelpris i medicin går till provrörsbefruktningens fader Robert Edwards. Han har gett flera miljoner föräldrar möjligheten att få barn med hjälp av IVF-behandling (jag är en av dem). Det är över trettio år sedan Edwards visade att det var möjligt att befrukta ett ägg utanför livmodern och senare återföra det till en normal graviditet och förlossning.

Före Edwards trodde forskarna att hela idén med provrörsbefruktning var omöjlig att realisera i verkligheten. Dessutom kritiserades hans forskning hårt av religiösa makthavare.

Det är svårt att tänka sig en mer berättigad Nobelprismottagare och ikväll kommer kommentarerna och gratulationerna till Nobelpriset från världens alla hörn.

Men en aktör skiljer sig från mängden. Jesuskultens huvudkontor i Rom, Vatikanen, har gjort ett officiellt uttalande ikväll med anledning av årets Nobelpris i medicin:

“Helt oacceptabelt” är deras kommentar. Kan man tänka sig en mer livsfientlig inställning? Man upphör aldrig att förvånas över vad som kommer från de intorkade kardinalerna i världens minsta stat. Det är nästan så man skulle önska sig en statskupp där.

62 kommentarer till Vatikanen och Nobelpriset

 1. onsdag 27 oktober 2010, 13:42:46

  Vissa dåraktiga människor förkunnar att en Skapare gjort Världen.Läran att världen skapats är oklok och bör förkastas.Om Herren Gud skapat världen,var fanns ”han” Då Före Skapelsen?…Varför svarar den gudstroende inte på denna fråga t.ex.HUR kunde Gud ha skapat Världen Utan Energi och Råmaterial t.ex???Om ”han”först gjorde detta och sedan världen,ställs man inför en Oändlig Regress!…Vet att Världen är Oskapad,liksom Tiden själv är m.m. Utan början och slut…Och den är byggd på lagar…Mahapurana,Jinasena,Indien åttahundratalet.A.T omtolkning o. översättn.med egna tillägg.2010E.K.r.

 2. onsdag 27 oktober 2010, 13:55:53

  Ingen har ”levat” längre än en bakterie o. ett barn som dött,t.o.m” Metusalem”dog ung.”Himlen o.Jorden”är på ett ”djupare plan”lika gamla som du o. jag,och ”de över miljarderna tingen” är Ett.-Chuang Tzu.ca. 300 f.Kr.i kina.Egen översättn. utveckling o. tolkning A.T2010E.Kr.”svedala”.(A.fnissar.)

 3. onsdag 27 oktober 2010, 14:22:32

  Ang. bigbang o. andra ”smällar”.Har herr H. Danielson någonsin funderat på hur 1.Dynamit exploderar.2. En(roterande) kolv får rörelse energi i en wankel motor?3Varför en Supernova exploderar osv.4.Vad en branes ”kollision” innebär m.m.?(a.fnissar). Sen bör du lägga av med ditt snack om tidigare” inkarnationer i medial ambress stil.”Du vet att du o. inga andra mediala pers. o.dyl. inte en en gång lyckas bevisa att man kan få kontakt med förfäder redan döda människors ”själar i jag form”o.s.v. vid riktigt kontrollorade former, ditt snack att det handlar om rädsla o.sv. är löjligt, den mediala persn. är i så fall rädd för att besöka ett ordentligt vetenskapligt lab. m.m, med ordentlig utrustning för experiment m.m. Har Du gjort det o. fått din mediala förmåga bekräfftad??Om Inte varför fortsätta med dina påståenden i ”samma ” stil på internet o. dyliga sammanhang?

 4. onsdag 27 oktober 2010, 22:22:27

  Om mr Danielson m.fl. har missat det så innebär Edward Wittens ,steinhards o. Turoks cykliska modell för universum följande.(det finns andra modeller också.)Det som vi uppfattar som vårt tredimensionella rum är inskrivet i en 11-dimensionell rumtid. I rumtiden finns två fyrdimensionella ytor,s.k Branes.Det ena är det universum som vi kan observera ,det andra ett dolt ”skugguniversun”.Vårt synliga universum uppstod då två branes kolliderade,det gav upphov till det man kallar ”big bang.”Kollisionen Upprepar sig med biljoner års mellanrum.Teorins styrkor är b.la . att den stämmer med våra obs. hittils.Man slipper frågan om vad som fanns före big bang,o. man behöver inte inflationsteorins frånstötande tyngdkraft.Den cykliska modellen går dessutom hand i hand med modern strängteori.Den ger bl.a. mörk energi en naturlig o. nödvändig plats.

 5. Burr
  torsdag 28 oktober 2010, 09:03:26

  Svar – #49 by Håkan Danielsson: ”…vi säger skicka upp edra tankar rakt upp i skyn i universum, vänta med att dessa tankar slår er i bakhuvudet, och nöj er med detta.”

  Var inte du andlighetens missionär? Eller det trodde jag i alla fall eller hur ska du förklara ditt så svavelosande inlägg av ren frustration? Vetenskapen borde enligt min mening inte alls störa din sinnesro eftersom vetenskapen inte tar någon direkt ställning till andlighet. Däremot kan vi dra slutsatser varav vissa är kontraintuitiva precis som andlighet och andra väldigt konkreta.

  Det finns nämligen två aspekter i ditt inlägg så är fundamentala logiska haverier:

  1. Man behöver exempelvis inte förstå andningens fysiologiska mekanism för att man ska kunna andas. Det absolut mesta i alltet sker med en viss ödesmättad automatik precis som andningen. Och det betyder inte heller att man får svårt att andas med att man förstå andningens fysiologi, däremot är det intressant att kunna ta reda på fakta i en djupare mening ty kunskap är alltid välgörande. Om inte annars så minskar den risken för onödiga fördomar. Vårt resonemang, som du kritiserar, är som att beskriva alltets andning men vårt resonemang påverkar definitivt inte alltet oavsett vad man väljer tro på i slutändan.

  2. Big Bang (BB) är en teoretisk beskrivning på den kosmiska helheten utifrån de data som vi kunnat hämta från våra observationer och vad man matematiskt kunnat kalkylera fram. Men BB i sig säger ingenting om det är början eller vad som blir slutet utan det är en fas som verkar mest rimlig utifrån våra observationer. Vetenskapens främsta uppgift är just att försöka kontrabevisa även sina egna teser eftersom det är just det som guidar den vetenskapliga utvecklingen för att kunna komma fram till allt mer exakt beskrivning av alltet. Det är endast inom religioner som man använder en fixidé utifrån gamla religiösa urkunder vad som tillåts vara en enda korrekt beskrivning på den värld som vi lever i.

  Om du tror på det vad du tror så behöver du inte brista i din logik och i din kritik för den delen såsom du gjort i ditt inlägg. Och som fingervisning vad ditt sätt att brista i detta sammanhang handlar om så vill jag påpeka att jag aldrig säger till troende som argument: ”Gud finns inte därför att jag bara vet och säger det.” Det kan klassas endast som ologisk och okritisk åsiktsterrorism. Jag säger endast att vi bara inte har några bevis att gud finns. Att saker och ting sker oavsett om vi förstår deras underliggande mekanism eller ej är inget logiskt eller ens moraliskt löfte för att kunna förklara bristen på förståelse med andlighet eller gudomlighet…utan snarare en uppmaning att forska vidare.

 6. torsdag 28 oktober 2010, 14:42:27

  Håkan Danielsons användning av ord som ”VIsäger Skicka era tankar upp i skyn universum,vänta med att dessa slår er i bakhuvet ,nöj er med detta ”o.s.vVilka ”VI?””Nöj er med detta”Är det en order el.?(A.fnissar).Då inga mer exakta instruktioner,detaljer förklaringar bevis m.m. ges av Håkan D. kvalificerar dyliga sammanhango. visar detta att jag inte bör kommentera honom mer.Burr t.ex försöker att förklara mer detaljrikt m.m. Här avlöjas t.ex en persons ärlighet o.s.v.Jag misstänker att H.Danielson fått sina ideer från böcker som Närkontakt av Whitley Striebers el.liknande(handlar om ufo kontakter o. liknande fenomen)med skillnaden att Whitley S. tjänade en hel del pengar på sin bok t.ex. Håkan D. kanske har en liknande affärside på nätet.Hur som hellst Håkan D. verkar inte vara en ärlig person o. sökare?Vad tycker o. tror Burr o. evigheten t.ex?

 7. torsdag 28 oktober 2010, 15:05:06

  Jag misstänker dock att det är en viss nyfikenhet som driver H.Danielsson till dessa humanist sidor.Jag hoppas att videorna t.ex som man kan se på humanist sidorna är av intresse för ”Herr”Danielson med början med föredraget tro o. vetande av Christer Sturmark 1tim 22 min ,har Håkan Danielson missat det? Isåfall klicka på video rutan här ovann ,se föredraget av christer o. kom tillbaka med nya(?) insikter ,annan skrivar ,övertygar o. ärlighets still m.m.

 8. Håkan Danielsson
  torsdag 28 oktober 2010, 17:18:23

  Hej Burr och Aki.

  Varför jag gick in på dessa Humanistsidor, var som jag tidigare sagt, jag ville testa allt de jag fått av denne utomjordiske kontakt som kallar sig Ala. Alla dessa inlägg är direkt kanaliserade från Ala, detta ovan om
  ”Big Bang” det övriga en blandning av Ala information och mina egna slutsatser.

  Det var som att kasta sig till vargens käftar, men det är ju tre som har utkristalliserat sig, Aki, Burr och Evigheten, alla andra försvann, tråkigt, men det är ju inte lätt att hänga med i alla teknologiska turer. Jag har inte all den vetenskapliga information som dessa tre har visat sig ha.

  Jag ser inget motsatförhållande mellan vetenskap och andlighet, måhända jag tog i allt för mycket gentemot Burr sist, vetenskapen måste finnas, för att gå vidare, alla tekniska uppfinningar, allt detta som Nobel ville med sina pris.

  Vad jag vill säga är att det inte finns tid för detta motsatsförhållande, jag anser av det jag fått av Ala, att universum är en enhet för allt liv, och att allt står i det jag kallat Guds databank, i och med våra tanke energier.

  Vår lilla jord är en droppe i detta universums hav, jag tror eller det jag fått, att denna vår jord är en skapelse, av de positiva livskraftsenergier, som samlas i denna ”bank”. Alla tanke energier samlas för att sedan potioneras ut till planeter som har förutsättning för liv.

  Allt liv på varje planet skapas !

  Aki är den rent vetenskaplige troende, han anser jag är humbug, bluff, trots att han besitter så mycket information, om Ufo Striber, och även Ambres med Sture Johansson som Sturmark ansökte till Granskningsnämden här om året. Aki talar om vägen, vilken väg ? Kanske det finns något annat, säger Aki.
  Hur kan man ha så mycket kunskap och inte se helheten, till livet självt. Vi, jag Aki, Burr och Evigheten alla är vi ju med, i skapelsen, våra tanke energier finns ju också i ”banken”, fråga mig inte hur, för det vet jag inte.

  Burr talar om jordisk vetenskap, fysik, kemi, biologi/medicin är jordiska vetenskaper, matematik och musik kommer från universum.
  Vad säger att ljuset är det snabbaste, hela tiden är universum en polarisering, mörker ljus, ljus mörker, allt fungerar i ljus ingenting i mörker. Som datorn nollor och ettor.

  Utomjordingar kan färdas med tanke energier, kan dematrialisera sig, för att sedan materrialisera sig, vad vi vet är ett första stadium av vetenskap. Försök inte få mig till bevis Aki, för det har jag inte !

  Evigheten är väl den som står med ett ben i ”min andlighet” och med det andra i Humanisterna. Evighetens resonmang för mig framåt, roligt att läsa vad han skriver, att någon på denna Humanist sida kunde förstå.

  Som jag tidigare sagt stöder jag Humanisterna, i vad vi gemensamt kan kalla humanism ! Kristisera alla de begängligheter under religions årtusenden, men vörda de enhetliga tanken, allt det vi fått från Gud, utan den är vi förlorade, i ett ständigt mentalt virrvarr.

  Som Sturmark säger, Gud Jesus finns inte, nu går vi vidare, som om vi vore ensamma här på denna jord och våra mänskliga tankar i denna snäva krets var allenarådande ! Och så radas allt upp från, katolska kyrkans misshagligheter, till kvinnoförtryck islam, preventivmedel, homosexaulitet. m.m.
  Detta är ju mänskliga handlingar som går att ändra på.

  Allt detta bleknar inför den framtid som nu kommer, jag förfasas över dessa klimatförändringar, rovdrift naturtillgångar, miljöförstöringar, överbefolkning, och och som jag inser och får hela tiden varningar från Ala, vår jord är en skapelse, som så många andra planeter i universum med liv, ett levande väsen, som inte tål denna behandling vi utsätter vår jord för.

  Vetenskapliga tolkningar, som vi ägnat hundratals sidor här, huvuvida Gud eller Akis väg, skapat jorden universum. Gaia Aki !!

  Varför jag är på denna sida är för att delge det jag fått av Ala, till gagn för mänskligheten.

  Helheten i universum för allt liv, förenas i de positiva livskraftsenergierna, i egenskap av det jag kallar Guds databank, det eviga kretsloppet.

  Det är inte för allom givet att vi kommer att överleva på denna vår jord, det hänger på oss, om vi förstår hur denna jord blev till, att vi är del av universums liv och Guds kärlek till allt liv, men vi får våra rättesnören, det är vårt ansvar.

  Relegionerna måste enas, moderniseras, till allaomfattade verkligheter, alla splittringar från den enhetliga tanken är av ondo för jordens folk.

  Frågan är om jag inte börjat tröttna, på att hela tiden argumentera, för det jag fått från denne utomjordiske kontakt som kallar sig Ala, alla med Sturmarks inställning till det övernaturliga, Randi, Vetenskaps och forskning Jesper Jerkert, borde få sig en spark därbak, som om jag inte skulle säga sanningen och är villig till att testa denna förmåga, som om jag skulle här på denna sida ljuga om denna kontakt.

  Skulle det visa sig att detta är sanningsenligt, så har ju det mest fallit när det gäller Sturmarks propaganda i media om övernaturlighet !

 9. torsdag 28 oktober 2010, 19:46:23

  Håkan Danilsson,att du inte tar kontakt med det där mediumet Jörgen o. den andre från England minns ej vad han heter men som är med i tv 4as det okända t.ex. ?Men om du vill vara ärligare.Universitet el. andra ställen där det förs forskning om parapsygologi o.sv.ta kontakt med dem , varför har du tagit el./inte tagit kontakt med dem?El. ett förslag kom med förslag till humanisternas ledning sturmark etc. om en video debatt med titeln naturligt el.övernaturligt (,what ever),varför har du inte gjort el. lyckats med det ovann nämnda el.dyl.?Antingen så går det att kommunicera med ”döda förfäder”ufo gubbs från andra dimensioner el. vad det nu är frågan om el.ej ,vilket dera accepteras av mig o. t.o.m sturmark o. randi ,men du måste ta tag i det här och inte gömma dig i din lya o. nätet, det vore ju kanon om ala o. dylika kontakter vore möjliga.Men hitta vettiga kanaler att bevisa för vetenskapen el. genom andra förtroende ingivande kanaler att det är sant. Du säger en del vettiga saker ,men så fort du tar upp ala o. dyl. så väcker du misstro o. misstänksamhet,du måste komma med vettiga o. starka bevis om detta med ala t.ex el. sluta nämna det som om det vore en självklarhet i dina inlägg.Alltså sluta med ala tramset på dessa sidor o. se till att få något vettigt publicerat om ala i massmedia tv,tidskrifter etc. som är pålitliga!Bevisa åtminstone att duinte vill vara en charlatan resten av jorde livet(gäller mestadels ala grejerna)innerst inne vet du nog vad du måste göra, ”then just do it!”

 10. torsdag 28 oktober 2010, 20:42:38

  För att ge Håkan Danielsson mer positiva (musik)kontakt ”vibbar”,undrar jag om du hört melodin o. texten till Ted Gärdestad låten ”Snurra du min värld” från 1972?Intressant låt om man tolkar den till sin ”fördel”.Har som hellstA.T kosmosson har bra musik smak o. känner till intressanta svenska musik artister?Ted var en intressant musik själ o. vissa av oss har en hel del gemensamt med honom.

 11. Håkan Danielsson
  torsdag 4 november 2010, 16:09:37

  Hej Evigheten

  Att jag lyckades att få dialogerna med Gerle och Vatikanen och Nobelpriset, 151 och 60 debatt inlägg, torde vara de mest frekventerade på denna Sturmarks sida. Vad jag förundras över att dessa mina inlägg kunde skapa så mycket irritation.

  Nyligen skrev jag till Christer Sturmarks epost, och undrade om han inte skulle kommentera, de inlägg som var särdeles de mest frekventerade, jag har hittills ej fått något svar.

  Jag upprepade hela tiden dessa framtida farhågor, om denna vår jord som är ett levande väsen, skapad inom de ekologiska förutsättningar, inom en jämnviktskontroll som råder inom alla skapelser i universum. Huruvida Sturmarkshumanisterna förnekar denna skapelse, torde nu var och inse, att jordens klimat är i obalans. Hur kan någon tro att denna vår jord är en automatisk självreglerande evulotion ? Gå till er egen trädgård, ni dränker den inte i vatten, inte heller låter ni den torka, ni vräker den inte full av gifter, ni gödslar ni vattnar, under omvårdnad. Ni sätter edra lökar, som ger er nöje och förödenhet, för att på hösten gå i dvala och på våren stiger upp igen.

  Jorden som levande väsen befinner sig i samma kretslopp, men någonting stör detta nu ! Människans fullständiga oförståelse, för detta skapade levande väsen. Min förvåning att detta inte uppmärksammas på denna Sturmarks sida ! Här redovisas på Einstein nivå
  alla tänkbara vetenskapliga teorier, och den röda tråden är att Gud inte finns, och finns Gud har (han hon det) orsakat alla de misshagligheter som människan utsatts för !

  Finns det då ingen självkritik för den mänskliga egoism, den som nu möjligtvis leder oss i fördärvet, i och med att vi inte förstår jordens verkliga ursprung !

  Sturmark reser land och rike runt och propagerar för sin tes, men i sin förlängning skapar han ett alternativ, som uteslutande hänför sig till människans begränsade intellekt i perspektiv av universums obegränsade storhet. Finns då inte en förundran av allt skapat på denna levande jord ? Skulle det mänskliga intellektet kunna skapa något dyligt ? Alternativet är ju den yttre påverkan eller den inre. Något annat finns inte !

  En tanke energi kan påverka, men den måste ju börja någonstans, men hur skulle den kunna börja när vår jord inte ens fanns ? Ett glödande klot så säger humanisterna var början, men om detta var början så kom det från, varifrån ?

  Den enda möjlighet som står till buds är att jordens folk enas under den enhetliga tanken, i så motto alla religioner, att söka en splittring det må så vara ur en mänsklig egenartad religion eller en fundamentalistisk människofientlig, får samma förödande resultat, hur vi än må tycka och tänka, är allt liv på denna jord skapat till gagn för glädje, kärlek och gemenskap.

 12. fredag 5 november 2010, 19:12:50

  Meddelande från A.T. o. Carl Sagan till H.Danielson.”Extra ordinary claims reguire extra ordinary Evidence!”(Amen. A.gigles)”We” still wonder, how about that and what are yuo gonna do about it?

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna