Foto Peter Knutson

Svenska kyrkans vägval imorgon

DSC_3631 I morgon torsdag kl 13 är det dags för den svenska kyrkan att bestämma sig i frågan om samkönande äktenskap. Frågan gäller alltså huruvida Svenska kyrkan ska behålla vigselrätten och i framtiden viga par av samma kön.

Förbundet Humanisterna föreslog redan i januari i sitt remissvar på äktenskapsutredningen att civila äktenskap ska vara den enda giltiga juridiska formen i Sverige.

Sådan är ordningen i en lång rad andra europeiska länder. Vårt system med kyrkor som juridiska vigselförrättare är en kvarleva från statskyrkotiden. Allt fler organisationer och samfund har hakat på vårt förslag, men somliga har försökt passa på att kidnappa begreppet ”äktenskap” i den processen.

För Humanisterna är det självklart att trossamfunden har rätt att värna sin teologi och sina dogmer, så länge de inte kränker andra människor.

De samfund som så önskar får väl även fortsättningsvis få neka att hålla vigselceremonier för homosexuella, för personer från ett annat samfund såväl som för personer som avviker från vad just detta samfund kan acceptera: frånskilda, infertila, funktionshindrade, oomskurna, kvinnor som inte är oskulder m fl.

Vi humanister tycker det är ett osympatiskt förhållningssätt men religionerna är ju ofta exkluderande till sin natur, så det är inte särskilt överraskande. Just därför är det absolut oacceptabelt av staten att lägga myndighetsutövning, i detta fall vigselförrättning, i deras händer. Uppskattar man inte samfundens exkluderande människosyn finns ett enkelt sätt att demonstrera det: Lämna samfundet eller kyrkan.

I Svenska Dagbladet (22 juli) skrev kyrkoherde Tronét om äktenskapet och Svenska kyrkans förfall. Artikeln visar prov på den omätliga arrogans som tyvärr lever kvar på sina håll i den svenskkyrkliga traditionen. Han fastslår inledningsvis att ”Gud har instiftat äktenskapet”. Någon respekt för åsikten att människan instiftat både äktenskapet och Gud återfinns ingenstans.

Tronéts artikel lider dessutom av bristande logik i sin argumentation. Han vill neka samkönade äktenskap av skälet att de inte leder till släktets fortplantning. Homosexualitet är ett naturligt inslag i den biologiska mångfalden: Mellan fem och tio procent av jordens befolkning är homosexuella (liksom många djur). Trots det lider knappast jorden av underbefolkning. Det vore hälsosamt för vårt släktes framtid om fler var homosexuella, snarare än färre.

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna