Foto Peter Knutson

Skolavslutning i kyrkan?

Nu i skolavslutningstider kommer frågan återigen upp: Ska skolavslutningen hållas i kyrkan eller inte?

Humanisternas ståndpunkt är att det vore bra om skolavslutningarna kan ske på annan plats än i kyrkan. Sverige är inte längre ett kristet land. Vi är ett sekulärt land där merparten av vår befolkning inte tror på Gud. Dessutom har vi en mångfald av livsåskådningar. Vi är muslimer, judar, buddhister, och icke troende, förutom kristna.

Samtidigt har vi förståelse för att det på somliga orter är svårt att hitta en vacker lokal som kan matcha en fin gammal kyrka. Våra kyrkor är en del av vårt kulturarv och kan erbjuda ett stämningsfullt och vackert rum. Det finns ingen anledning att på principiella grunder inte använda dessa rum.

Men givetvis ska prästen få ledigt den dagen. Han eller hon bör inte vara inblandad i skolavslutningen och inte spela någon roll i ceremonin. Rektor, lärare eller varför inte barn kan istället leda en sekulär ceremoni med tal och sång.

Tydligen är det somliga församlingar som vägrar låna ut kyrkan till skolavslutning om inte prästen får leda den. Den hållningen är oacceptabel. Vi är alla bidragsgivare till att våra gamla svenska kyrkor restaureras och hålls i gott skick. Oavsett om vi är medlemmar i Svenska kyrkan eller ej, betalar vi alla via skattsedeln för detta underhåll, och således bör också sekulära skolavslutningar kunna hållas i dem, om inte mer lämpade lokaler finns att tillgå.

6 kommentarer till Skolavslutning i kyrkan?

 1. Mikael Falk
  måndag 30 maj 2011, 09:10:33

  Jag delar din uppfattning fullt ut. Kyrkor är ofta helt underbara lokaler som står oanvända 90 procent av tiden. Låt svenska folket få tillgång till Sveriges kyrkobyggnader för egna ceremonier både för dop, bröllop, begravningar och andra fira den av ceremoniell karaktär. Detta givet tydliga uppförandekoder likt de vi har för offentliga demonstrationer på gator och torg.
  ”Sekularist? Javisst!”

 2. Roland Dahlström
  måndag 30 maj 2011, 09:10:45

  Håller med dig Christer ! Ingen religion eller ideologi ska få vara ett svepskäl att leda in våra barn bland tomtar och troll , ej heller ska dom givas utrymme att påverka redan befintliga lagar . Tyvärr så ser man en tendens att exempelvis Islams inflytande i det Svenska samhället börjar reformera den Svenska lagboken efter 1500 åriga Islamska lagar , i rimlighetens namn borde det ju vara tvärtom . Sen vad beträffar religiösa friskolor så måste dom förbjudas .

 3. Johan
  onsdag 1 juni 2011, 07:24:00

  Helt rätt! Skola och religion hör inte ihop. I dotterns klass var det bara hälften av eleverna som närvarade vid avslutningen i kyrkan i julas. Det var många som inte kände sig välkomna.

 4. torsdag 2 juni 2011, 13:20:34

  Innan man besämmer sig för att ha skolavslutning i kyrkan, bör man kanske undersöka möjligheterna att ha skolavlutning inom skolans (läroverkets el. vardet nu är där man studerar) lokaler typ aula , gymnastiksal etc, gör man detta ordentligt utan att ens kontakta kyrkan o. dess personal så gynnar det i längden ”kyrkans o. skolans” separation.Ibland kanske man får ha lägre krav på hur fint det ska vara vid ”skolavslutningen”, aula, gymastiksal, klassrum, var ute om det är en liten skola utan aula o.det är fintväder, dyl. är också en väg som gynnar separationen Skola, kyrka o. stat m.m. i längden.Hittar man andra alternativ som konkurrerarutkyrkansroll, blir kyrkans roll mindre i längden.Det fanns en tid (i finland när jag var barn) då man hade morgonbön i skolsalen, denna tid är dock nu förbi. Som sagt var, hitta alternativ i alla sammanhang som helt enkelt konkurrerar ut kyrkan o. dess roll , dyl. är rätt väg att gå tror jag.

 5. Berit
  torsdag 2 juni 2011, 19:57:55

  Skolavslutning i svenska kyrkan är en tradition i Sverige och den skall finnas för alltid ingen annan vidskeplig ideologi skall ha något som helst inflytande i Sverige det är vårt land våra tradioner,kultur,lagar seder och bruk som gör att Sverige är Sverige och inget annat!

 6. torsdag 2 juni 2011, 23:01:31

  Håller i princip med Christer. Men frågan är förstås aningen mer komplex. Att inte låta prästen delta i ceremonin innebär att de som förknippar religion med ett verbalt predikat budskap från en präst (eller liknande) slipper undan sådan religiös påverkan på sin skolavslutning. Men för den som i första hand förknippar religionen med föremål som de ikoner, altare och helgonstoder som finns i många kyrkor, eller för den skull kyrkobyggnaden som sådan, hjälper det antagligen föga att prästen inte deltar i ceremonin. Min erfarenhet av kristna människor är att den religiösa upplevelsen består av långt mer än att bara lyssna på predikan, något som ju visar sig i att det för många räcker att bara gå in i en kyrka för att få sin religiösa dos tillfredställd.

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna