Foto Peter Knutson

Skånberg svarar Sturmark

Tuve Skånberg svarar i en kommentar så här:

Det är korrekt att jag svarade Christer Sturmark att ingen kan påtvingas att acceptera fysisk kontakt av typen handskakning, kram eller kindkyssar, därför att sed, konvenans och etikett kan kräva det. Oavsett vilket skäl som kan ligga bakom ens önskan att vägra kroppskontakt. Enda skälet att bryta mot denna självklara rätt till integritet skulle väl vara säkerhetsskäl och kroppsvisitering av myndighetspersoner.

Att jag själv tar starkt avstånd från att någon vägrar skaka hand med någon annan, av vad skäl det vara må, är en annan sak. Jag vill inte tvinga någon till det genom lag, förordning eller regelverk för arbetslöshetsunderstöd.

Vill du det, Christer?

Tyvärr väljer Skånberg att misstolka. Frågan gällde inte huruvida man kan tvinga någon att hälsa på ett visst sätt. Det är en fullständig självklarhet att varje människa har full frihet att inte hälsa på en annan människa.

Frågan gällde huruvida staten ska fortsätta betala ut arbetslöshetsstöd, då en person har svårt att få jobb för att han eller hon inte vill hälsa på en viss kategori människor, t ex kvinnor, svarta, homosexuella etc. Tuve Skånbergs besked på debatten var ett rakt JA.

1 kommentar till Skånberg svarar Sturmark

 1. Burr
  onsdag 18 augustii 2010, 08:00:23

  Uppenbarligen misstolkar Skånberg som mitt oundvikliga intryck.

  Själv delar jag uppfattningen att man INTE behöver hälsa på någon eller ens utföra någon arbetsuppgift med hänvisning till sin övertygelse, ideologi eller tro.
  Men det befriar inte vederbörande ifrån konsekvenserna av sin övertygelse utan tvärtom: som bevis på sin trovärdighet skulle jag i alla fall avstå ifrån att utsätta mig för möten, arbetsuppgifter som jag måste tacka nej till. Det är min roll att betala det ekonomiska, sociala eller psykologiska priset vad det innebär att få bejaka sin tro.

  Annars hamnar vi i bedömningsläge när någons tro är så extrem att det är ett hinder och när det är omgivningen som får betala med den bristen på bekvämlighet eller med besvär vad det skapar. Jag anser absolut inte att en gynekolog ska jobba på en avdelning där man utför aborter om vederbörandes livsåskådning förbjuder sådant. Då måste man självmant söka sig till arbetsuppgifter där han/hon inte behöver utföra aborter. Det finns otaliga arbetstillfällen även för sådana gynekologer.

  Det är nämligen så att abort i sig kan vara ett svårt personligt dilemma för en kvinna som inte ser någon annan utväg även om det känns så psykiskt väldigt pressande. Att en gynekolog i det läget ”briljerar” med sitt ställningstagande skiftar fokus ifrån den som söker hjälp till läkarens egen person. Det är helt omoraliskt och oansvarigt: vi behandlar inte vår ideologi i rollen som läkare utan en patient i kött och blod.

  Denna princip är inte olikt hur man ska förhålla sig i andra sammanhang där livsåskådning utgör ett hinder som skiftar fokus från den som behöver hjälp. I andra sammanhang kallar vi detta som jävighet, dvs de som växelverkar är inte jämbördiga och ens motpart inte är fri att få välja sin roll utan har blivit tilldelad sin roll. Religionsfrihet är även frihet ifrån religioner och den friheten måste obönhörligen gälla när de inblandade inte är jämbördiga och/eller på lika villkor och/eller av fri vilja.

  Vi kan inte heller tvinga någon att ta politisk ställning och religioner utgör absolut inget undantag i det avseendet inför den som inte kan se skillnad mellan religioner och övriga ideologier. Exempelvis valde Lars Ohly att stanna hemma i stället för att delta i kronprinsessbröllopet även om han var bjuden. Och detta var helt rätt. Däremot hade det varit helt makabert om han hade gått dit och vägrat att ta i hand de kungliga med hänvisning till att han inte kan stödja kungahuset men motiverat sitt beslut att närvara med att han har samma rätt att äta en gratis middag precis som de andra inbjudna gästerna. Och konstigare än så är det inte.

  Lars Ohly passar alldeles utmärkt som gott exempel på moraliskt ärligt och allmänt korrekt uppförande för dessa troende!

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna