Foto Peter Knutson

Seglora Smedja verkar ha tappat fotfästet

Nu har några driftiga personer genomfört en granskning av Seglora Smedja. Analysen undersöker organisation, ekonomi och verksamhet och visar tydligt att det är ytterst olämpligt att projektet finansieras av Svenska kyrkan och helt oacceptabelt att  Sensus studieförbund eller Stockholms kulturförvaltning tillskjuter pengar till deras verksamhet.

Granskarna skriver själva om sin utredning:

Här har det handlat om att försöka dekonstruera vad det är i Seglora smedja som inte fungerar, och det är ett ledsamt material att tränga in i och det har skett med stort inre motstånd. Helst skulle jag förstås sett att den kyrkliga nivå som gett stöd till Seglora smedja gjort den här analysen själv. Det är någonting helt normalt att kulturföreningar som erhåller verksamhetsstöd granskas mer djupgående och transparent än att beslut om bidrag tas vid sittande bord. Kritiken som förekommit från många håll redan från början borde ha räckt för att de ansvariga skulle ha reagerat. Men efter vinterns debatthaveri i Kyrkans Tidning som spred sig till andra tidningar och sociala medier förstod vi att vi skulle vara tvungna att lägga fram mer än kritik. I Svenska kyrkan är reaktionen alltför ofta att lägga locket på. Mitt bestående intryck är att det trots all god vilja ofta saknas en kompetens att bedriva självkritisk verksamhet.

Seglora Smedja klarar inte heller av att hantera att bli granskade. De har redan farit ut i otidigheter om tex Kristen Opinion och snart stämplas nog också granskarna som främlingsfientliga, den vanliga strategin att försöka tysta smedjans kritiker.

Bloggen Kristen Opinion sammanfattar analysen utmärkt här och bemöter smedjans senaste påhopp här.

Låt oss hoppas att detta innebär slutet för Seglora Smedjas verksamhet och vulgära retorik. Låt oss hoppas att religionsdebatten och religionskritiken både inom Svenska Kyrkan och i samhället i övrigt kan bli mer saklig och mer professionell.

För den behövs och är viktig i dagens samhälle.

Cheap Windows 7 Ultimate
Buy Windows 7 Ultimate
Buy Windows 7 Ultimate
Order Windows 7 Ultimate
Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Order Adobe Creative Suite 6 Master Collection

Microsoft Office 2010 Professional Plus
Buy Microsoft Office 2010 Professional Plus
Microsoft Office 2010 Professional Plus

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna