Foto Peter Knutson

Religiösa friskolor

Igår deltog jag i en debatt om religiösa friskolor i TV4:s Kvällsöppet med bland andra Siewert Öholm och ett antal elever från Livets Ords skola.

Elevernas kommentarer om evolutionen visade med all önskvärd tydlighet varför vi inte bör ha sådana skolor i Sverige. Deras syn på empirisk kunskap är att det är en åsiktsfråga vad som är sant eller inte.

Med en sådan kunskapssyn behöver vi inga skolor alls, folka kan hitta på sina egna sanningar om saker och ting.

Siewert Öholm var som vanligt en underhållande figur. Men det han säger går inte att ta på allvar. Han menar att den hjärntvätt som pågår till exempel i Plymouthbrödernas skola är “ett pris man får betala”. Jag undrar med vilken rätt han betalar det priset med hjälp av barn som får sin framtid förstörd.

Debatten går alltså att se på webben här.

52 kommentarer till Religiösa friskolor

  1. tisdag 30 mars 2010, 16:21:49

    ”Tao äro ständigt namnlös, hur ringa den än synes i sin enkelhet förmår inte den Kristna ,abrahamistiska o. av oss kända Gudar att tygla den inte ens hela den kända världen o. universum förmår detta.Om den högste ”konungen”kunde följa den, då skulle de över ”tiotusen tingen”naturligt foga sig,Kosmos ,himmel o. jord skulle förenas o. ljuv dagg falla.Människorna skulle själva finna harmoni Utan att någon befallde det.När helheten delades gavs delarna namn.Det finns redan många namn, man måste förstå när det är nog. Den som vet när det är nog förgås inte, sådan är tao för världen, så är också den närmsta bäcken du kan finna för flod, ocean och kosmoshav..A.T.”kosmosson” har talat o. förklkarat.

  2. onsdag 31 mars 2010, 00:49:02

    Kan( just) du förmå din själ att omfamna alltet utan att den flyr dig?Kan du samla din livsanda o. bli foglig likt ett nyfött barn?Kan du rena din egen spegling o. bevara den fläckfri?Kan du älska människorna o. ”härska” över ”riket” o. förbli okunnig?Kan du öppna o. stänga ”himmelens portar”o. spela det ”kvinnligas roll?Kan du förstå allting i samtliga dimensioner i längden o. endå ”göra ingenting” ?Kan du ens tänka ut vad el vem som kan tänkas klara av det ovan nämna? ”Att föda o. nära dem,bära dem utan att kuva dem,lyfta utan att styra dem för mycket, är inte dylikt bland den största av dygder”,V.H. Aki.t. kosmosson.

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna