Foto Peter Knutson

Rekord i missförstånd och flummeri

Den 1 juli 2011 publicerade Expressen en kulturessä som nog är det mest bisarra som publicerats på någon kultursida på mycket länge. Den kan läsas i sin helhet här. Expressen publicerar idag en kort replik från mig. Här nedan kan den läsas i något längre version:

 

Anna Ekström skriver i en kulturessä (1/7) om ”högröstade ateister”, dogmatisk rationalitet och katolska kyrkans förträfflighet. Tyvärr levererar hon så många filosofiska, vetenskaps- och kunskapsteoretiska missuppfattningar, att hennes resonemang och slutsatser helt saknar legitimitet.

Ekström tycks tro att dogmatism och rationalitet har något med varandra att göra. Rationalitet innebär att inte omfatta två ömsesidigt uteslutande försanthållanden samtidigt. Den som säger ”Det regnar och det regnar inte” uppvisar inte ett rationellt tänkande.

Att tänka rationellt är i själva verket ett vaccin mot dogmatism. Att vara dogmatisk innebär att hävda absoluta sanningsanspråk som man inte är beredd att ompröva i ljuset av ny evidens. Detta brukar vara religionernas starka gren, inte minst katolska kyrkans.

Den vetenskapliga metoden kan per definition inte vara dogmatisk, eftersom falsifiering och prövning mot experimentell empiri är inbyggt i själva metoden.

Ekström refererar också till Heisenbergs osäkerhetsprincip och kallar det vetenskapens ”toleransutrymme”. Det är uppenbart att hon inte har en aning om vad denna princip handlar om. Antagligen hämtar hon inspiration från några new age-böcker om den nya fysiken. Osäkerhetsprincipen innebär att det inte går att mäta en partikels hastighet och läge samtidigt. I övrigt har den nya fysiken tvärtom gett oss betydligt mer exakta verktyg för att förutsäga experimentella resultat än någonsin den klassiska fysiken.

Ekström skriver att om man inte tar hänsyn till denna osäkerhetsprincip så kan man ”rättfärdiga den relativisering av människans essentiella värde som lett till eutanasi och folkmord”. Det måste vara det mest groteska påstående som någonsin förekommit på en svensk kultursida.

Den sekulärhumanistiska livsåskådningen omfattar också den vetenskapliga metodens princip om öppenhet för prövning och ny evidens. Det är därför den ateistiska humanisten tror att gudar är skapade av människan, men är givetvis beredd att ompröva hypotesen om det föreligger belägg för gudars existens utanför människans egna fantasier och idévärld.

Därför faller Ekströms resonemang om ”intolerant ateism” fullständigt platt. Ateism kan aldrig vara intolerant. Ateism är ingen ideologi, utan endast ett kognitivt försanthållande om gudars existens.

Att dessutom koppla samman ateism med islamofobi och xenofobi är i klartext bara populistiskt trams. Att sjukdomsstämpla den religionskritik som framförs av sekulära humanister i Sverige mot tex religiöst sanktionerat kvinnoförtryck är att agera ”nyttig idiot” åt Jimmie Åkesson.

2 kommentarer till Rekord i missförstånd och flummeri

  1. Tom
    onsdag 20 juli 2011, 16:23:25

    ”Det är uppenbart att hon inte har en aning om vad denna princip handlar om.” Varför så nedlåtande? Jag tror nog att Anna Ekström vet vad Heisenbergs osäkerhetsprincip handlar om. Sturmark skriver: ”Osäkerhetsprincipen innebär att det inte går att mäta en partikels hastighet och läge samtidigt.” Nej, så är det inte riktigt. De variablerna — mera precist en partikels momentum, eller rörelseenergi, och hastighet — är EXEMPEL på variabler som det inte går att fastställa exakt på samma gång. Men det gäller inte bara de värdena. Det gäller alla variabler hos en partikel och därmed ett fysiskt system. Det innebär att på en elementär nivå gäller inte de deterministiska principerna från den klassiska fysiken, och att vi inte kan nå absolut visshet om den fysiska världen, i alla fall enligt Köpenhamnstolkningen.

    Jag antar att Anna Ekström menar att osäkerhetsprincipen är en symbol för den ovisshet som vetenskapen ytterst måste erkänna inför världen.

  2. onsdag 3 augustii 2011, 23:57:58

    Gary Zukav m.fle menar ungefär så här ang. Newtonsk fysik. 1.Bygger på vanliga sinnesintryck.2.Beskriver saker,invididuella föremål i rummet o. deras förändringar över tiden.3.Förutsäger händelser.4.Vi kan observera något utan att förändra det.6. Gör anspråk på att bygga på en absolut sanning sådan naturen egentligen är ”bakom scenen”. Medans kvantmekaniken menar.(Jämför i nr. ordning)1. Bygger på subatomära partiklars o. systems beteenden, vilka ”vi” inte kan observera direkt.2,.Beskriver Systems statistiska beteenden.3Förutsäger sannoligheter.4.Utgår ej från någon objektiv verklighet skild från vår upplevelse av den.5Vi kan inte observera något utan att därmed också förändra det.6.Gör anspråk på att korrelera erfarenheter korrekt. Vad sägs om det?..

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna