Foto Peter Knutson

Är inte verkligheten gemensam?

LGBTI_rightsUnder rubriken Välkomna till min verklighet tar den liberala teologen och prästen Annika Borg till orda på Newsmill. Det är inte alla förunnat att ha en egen verklighet, så det var med spänning vi närmade oss hennes text. Men det var ingen trevlig läsning.

Borg river av en svavelosande salva till syfte att förlöjliga alla de ateister, agnostiker och sekularister som har sökt sig till förbundet Humanisterna. Det är uppenbart att hon känner ett starkt förakt för alla människor som delar den humanistiskt livsbejakande livsåskådningens syn på en myndig och befriad människa. Hon tillskriver oss en mängd epitet, som till exempel ”historielösa”, ”ensidiga”, ”okunniga” och ”extrema”.

Vad hon syftar på med sin ”egna verklighet” blir snart uppenbart; hon har skapat sig en egen version av kristendomen. Inom dagens kristendom utgör Annika Borgs liberalteologiska tolkningar en extremposition. Nära nog en och en halv miljard kristna tror på en kristendom som är radikalt annorlunda den Borg förespråkar. Borg är en extremist inom den internationella kristenheten, men lyckligtvis åt ett mer sympatiskt håll.

Faktiskt är Annika Borgs kristendomstolkning så influerad av den sekulära humanismen att vi egentligen inte borde ha något att träta om. Annika Borg är ovanligt modern och liberal redan inom ramen för den Svenska Kyrkan, som i sin tur är ovanligt modern och liberal i den internationella kristenhetens samvaro.

Det står förstås Annika Borg fritt att uppfinna sin egen lära som hon kallar ”kristendom”. Men är det inte lite väl egocentriskt att önska att vi ska rikta in vår kritik på den istället för den kristendom som resterande 1,5 miljarder kristna bekänner sig till?

Vad är då egentligen kristendomens grundläggande värderingar? Vi får olika svar om vi frågar K G Hammar, Annika Borg, Ulf Ekman eller biskop Williamson. Om man bedömer kristendomen utifrån summan av dess verkningar i världen, både positiva och negativa, så blir bilden inte så vacker som Borg vill påskina.

Fram träder istället bilden av en lära som föraktar och trakasserar homosexuella, förtrycker kvinnor, förbjuder modern medicinsk stamcellsforskning, ifrågasätter solid vetenskap som till exempel evolutionsteorin, fängslar kvinnor som utfört abort eller skuldbelägger ensamstående kvinnor med barn. För att bara nämna några exempel.

Borg försöker försköna historien genom att kidnappa jämställdheten som en kristen uppfinning. Det räcker kanske här att poängtera att idéhistorien knappast ger stöd för Borg kristocentrerade tes. Det är en vanlig taktik att försöka ta åt sig äran av ”allt det goda”, men idéhistoriskt pålästa faller inte för så simpla grepp.

Vidare påstår Borg att vi Humanister tycker att själva dopritualen (”lite vatten på huvudet”) är ett övergrepp. Det är förmodligen en medveten vantolkning av vår verkliga åsikt. Över 70 % av svenska medborgare är medlemmar i svenska kyrkan. Bara 28 % skulle ha gått med om de fått göra ett aktivt val som vuxna (enligt en undersökning från Synovate). Det är givetvis inget fysiskt övergrepp att stänka lite vatten på huvudet på ett barn. Men hur är det med rätten att själv få välja medlemskap i föreningar? Och hur kommer det sig att medlemskapet kvarstår, om individen inte själv gör ett aktivt utträde?

Vi ser fram emot att Svenska kyrkan övergår till en hederlig medlemsvärvningsstrategi: Skicka ett brev hem till alla ungdomar som fyller arton år och be dem ta aktiv ställning för ett medlemskap i kyrkan, annars ska medlemskapet upphöra. Att för ekonomisk vinning utnyttja människors passivitet är ohederligt och, ja, faktiskt ett övergrepp.

Slutligen klämmer Borg till med den klassiska kritiken mot de icke-troende: Ni kan ju inte er Bibel, så hur kan ni då kritisera kristendomen? Förutom att antagandet om humanisters okunskap om religiösa läror rent generellt är felaktigt så spelar faktiskt kunskap om Bibeln väldigt liten roll i sammanhanget. Hur många religioner har Borg själv läst in sig på innan hon har förkastat dem?

Man behöver inte ha studerat modedesign i Paris för att kunna konstatera när kejsaren är naken.

Christer Sturmark och Patrik Lindenfors, Humanisterna

Discount
Order Windows 7 Ultimate
Sale Windows 7 Ultimate
Order Windows 7 Ultimate
Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Order Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Cheap Microsoft Office 2010 Professional Plus
Microsoft Office 2010 Professional Plus
Buy Microsoft Office 2010 Professional Plus

1 kommentar till Är inte verkligheten gemensam?

  1. Lennart W
    tisdag 29 september 2009, 10:47:10

    Den lära som ni försöker pådyvla alla världens kristna stämmer inte bättre än Annikas, iaf inte m.a.p. evolutionen (och Big Bang) som t.ex. inte är ett problem för den Katolska Kyrkan.

    Betr. det ev. förlöjligandet (?) kanske ni ska städa framför egen dörr först innan ni klagar på ordningen hos andra.

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna