Foto Peter Knutson

Presskommentar angående utebliven handskakning i Trollhättan

Låt oss börja med att slå fast tre saker:

1)      Det finns många olika sätt att hälsa. I olika kulturer och olika sociala sammanhang hälsar man på olika sätt. Detta är inget fel.

2)      Alla människor har rätt att vägra hälsa på vem de vill. Vi kan aldrig tvinga någon att hälsa på ett bestämt sätt eller på en bestämd person. Det betyder emellertid inte att vi har rätt att begära att våra val och handlingar alltid ska vara fria från konsekvenser.

3)      Det är alltid fel att diskriminera och särbehandla människor utifrån religion, kön, hudfärg eller någon annan grund.

Med detta som utgångspunkt är det tämligen självklart att Annika Wadsö agerat rimligt och korrekt och att Trollhättans kommun agerat felaktigt när den gav henne en varning och betalade skadestånd till mannen som inte ville ta henne i hand.

Wadsö har agerat konsekvent och inte diskriminerat någon. Snarare handlade hon efter en strikt likabehandlingsprincip. Den som diskriminerade var mannen som vägrade ta henne i hand för att hon är kvinna.

Det förhållningssätt som Trollhättans kommun uppvisar är djupt inkonsekvent. Om någon med religiösa, ideologiska eller politiska motiveringar skulle vägra att skaka hand med mörkhyade, judiska eller homosexuella personer skulle det knappast ha accepterats.

Och hur hade kommunen ställt sig om rollerna hade varit ombytta: om Annika Wadsö hade sagt: ”Jag vägrar skaka hand med dig för att du är muslim.”?

Det är en självklarhet att religiöst motiverade handlingar inte ska ha en särställning i förhållande till handlingar som motiveras av andra former av övertygelser. Likvärdighetsprincipen kräver att alla övertygelser behandlas lika.

Låt oss betrakta en likvärdig situation som den i Trollhättan:

En kristen man vill av religiösa skäl inte acceptera homosexuella. Låt oss anta att han inte heller vill skaka hand med sådana. Han skulle knappast få praktikplatsen om han vägrade skaka hand med en homosexuell arbetsledare. Han skulle knappast vara berättigad till skadestånd och han skulle med stor sannolikhet behandlas i mycket kritiska ordalag i media.

Varför hanteras dessa två situationer så olika? Här kan man ana en paternalistisk, närmast rasistisk underton i detta inkonsekventa förhållningssätt som vi måste komma till rätta med om vi vill ha ett öppet och tolerant samhälle där alla visas respekt på samma villkor.

1 kommentar till Presskommentar angående utebliven handskakning i Trollhättan

  1. Peter
    torsdag 6 juni 2013, 02:23:33

    Du missar ett par vikiga fakta. Dels är Annika Wadsö inte chef och har därför inte rätt att på egen hand bestämma vilka som ska praktisera där eller inte. Dels har något skadestånd inte betalats ut, utan det var facket Unionen som hotade med domstol om pengarna inte betalades ut. Trollhättan som styrts av fackpampar sedan SAAB-tiden valde att lägga sig platt för kraven. Dels skriver Annika Wadsö ett mail till somalierns handledare på Folkuniversitetet där hon talar om att hon kan hitta på en mer politiskt korrekt anledning till att neka mannen praktik och att han förmodligen inte vill skaka hand för att han inte vill jobba. Inte så bra omdöme att göra så med tanke på att hon jobbar på integrationscentrum.

    Läs gärna protokollen:
    https://docs.google.com/file/d/0Bx7PbZ_SC4aCeVROUUNxRi12eEE/edit?pli=1

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna