Foto Peter Knutson

Öppet brev till Antje Jackelén om riksmötets öppnande i september

Efter beslut av riksdagens talman jämställs från och med i år Svenska kyrkans gudstjänst i Storkyrkan och den sekulära högtidsstund på Konstakademin som arrangeras av förbundet Humanisterna i samband med riksmötets öppnande.

Svenska kyrkan har tyvärr reagerat på denna moderna förändring i pluralistisk anda med fördomar och arrogans.

Kyrkans kommunikationschef skriver i ett uttalande att våra ”sekulära övningar” är ”destruktiva”, ”tråkiga” och ”andefattiga”. Det är häpnadsväckande. Om han hade uttalat sig på liknande sätt om någon annan livsåskådning, till exempel den muslimska, hade det med rätta uppfattats som mycket problematiskt.

Antje Jackelén, varför vill inte den kyrka du leder bejaka en mångfald av livsåskådningar i vårt land, varför vill ni inte bejaka att den sekulärhumanistiska livsåskådningen har många värderingar gemensamma med Svenska kyrkan och istället samverka med oss i de sakfrågor där vi står enade?

I år kommer gästerna vid riksdagens officiella öppnande den 13 september – riksdagsledamöter, statsråd, ambassadörer, generaldirektörer, näringslivs- och kulturprofiler, kungafamiljen med flera – att få två inbjudningar i sitt inbjudningskuvert: Ett till Storkyrkans gudstjänst och ett till en sekulär högtidsstund på Konstakademin. Båda samlingarna börjar klockan 12.30 och de inbjudna kan fritt välja mellan dem (eller välja bort båda). För första gången kommer den sekulära högtidsstund som arrangeras av förbundet Humanisterna att i alla avseenden behandlas likvärdigt med kyrkans samling i Storkyrkan.

Den sekulära högtidsstunden kommer att inledas med ett välkomsttal, följt av ett anförande om mänskliga rättigheter av Amnestys generalsekreterare. Därefter kommer en muslimsk flykting från Bangladesh att berätta om hur det är att växa upp i ett land utan verklig religionsfrihet. Den hela kommer att ramas in av musik av The Real Group. (Tidigare år har den sekulära högtidsstunden hållits på Den Gyldene Freden, där bland andra statsråden Morgan Johansson och Anders Ygeman samt ett antal riksdagsledamöter deltagit).

Likabehandlingen av de två arrangemangen är en mycket välkommen förändring som visar att riksdagen tar på allvar idén om pluralism och mångfald. Sverige är ett relativt sekulärt land, där en majoritet av medborgarna inte tror på någon gud, så det sekulärhumanistiska perspektivet är i detta sammanhang ett naturligt förhållningssätt för många.

Med anledning av denna nya ordning har Svenska kyrkans kommunikationschef Gunnar Sjöberg uttalat sig om arrangemanget i en bloggtext med titeln ”Ett sekulärt självbedrägeri” på Svenska kyrkans hemsida. Tonen är raljant, fördomsfull och nedlåtande på ett sätt som onekligen är oväntat från en kommunikationschef för en stor organisation som Svenska kyrkan. Han skriver:

”Jag vaknar ur en sorglig dröm där Christer Sturmark och Morgan Johansson sitter ensamma på Gyldene Freden och har en sekulär samling efter den sekulära invigningen av den sekulära riksdagen och skålar i Asti Martini medan alla andra är i Storkyrkan och hämtar kraft ur stillheten, mod ur berättelserna och lugn ur bönen till den Onåbare att ett år till förbarma sig över alla misstag och tafatta försök och välsigna årets gröda. Men det var bara en dröm. Tror jag. Att måla in Gud i ett hörn är ett sorgligt försök att förstora sig själv. Ungefär som när humanisterna leker härmaleken med hela kristenheten. Andliga övningar hjälper oss att komma närmare Gud. Musik, konst, meditation, gudstjänst….öppningarna till Gud är så många. Sekulära övningar hjälper oss rimligen att komma bort från Gud. Helt ok, det låter bara så oändligt tråkigt och destruktivt. Andefattigt.”

Att en sådan arrogans och nedlåtande hållning mot en annan livsåskådning formuleras av Svenska kyrkans kommunikationschef är ägnat att förvåna. Hur kan en sekulär ceremoni med tal om mänskliga rättigheter och musik av The Real Group vara något destruktivt? Och framförallt, hur kan kommunikationschefen veta det innan dagen för riksdagens öppnande har inträffat?

Att Svenska kyrkan – Sveriges största livsåskådningsorganisation – tar så starkt avstånd från sekulär humanism, bara för att riksdagen nu likabehandlar den sekulära öppningsceremonin med gudstjänsten, tyder på en oresonlig hållning mot dem som väljer att stå utanför den kristna tron.

Antje Jackelén, jag hoppas att den kyrka du leder backar från detta uttalande, ber om ursäkt och ändrar attityd framdeles. Jag tror på livsåskådningsdialog, inte konflikt. Jag hoppas du vill bidra till det.

Christer Sturmark

Ordförande Humanisterna

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna