Foto Peter Knutson

Om böneutrop

Humanisternas presskommentar om böneutrop från moskéer har väckt mycket reaktioner, både positiva och negativa. Så här formulerande vi oss:

—————————————————————————————————–

Böneutrop från moskéer oproblematiskt

I Botkyrka kommun är en process på gång som kan komma att innebära att det blir tillåtet med böneutrop från minareten vid moskén i Fittja.

För Humanisterna står yttrandefrihet och livsåskådningsfrihet alltid i centrum, och det finns inga allmänna skäl att ha särskilda bestämmelser för yttranden från en minaret eller andra installationer inom en församling. För Humanisterna är det självklart att alla livsåskådningar ska likabehandlas och vår vision är ett samhälle där alla övertygelser, religiösa som sekulära, kan leva sida vid sida i ömsesidig respekt.

– För min del ser jag det som naturligt och okomplicerat. Det märkliga är ju att det har varit otillåtet ända sedan moskéns tillkomst, säger Christer Sturmark, ordförande i Humanisterna. Liksom Göran Hägglund ser jag det som en naturlig del i religionsutövningen. Vilka tider på dygnet sådana utrop kan ske regleras av allmänna bestämmelser och ska givetvis gälla lika oavsett vilka ljuduttryck det kan handla om, avslutar Sturmark.

—————————————————————————————————–

För Humanisterna är yttrandefriheten ett centralt och orubbligt värde. Vi kan inte acceptera andra möjligen störande ljud i samhället och samtidigt förneka rätten till böneutrop. Det är inte förbjudet för kyrkklockorna att ringa till gudstjänst, inte heller för glassbilen att åka runt vårt hus på fredagar och ljuda sin (gräsliga) melodi under en lång stund.

Vi måste vara konsekventa. Accepterar vi det ena får vi acceptera det andra.

Men det innebär förstås inte att böneutropen kan låta hur högt som helst, hur länge som helst, hur ofta som helst vilken tid på dygnet som helst. Allmänna ordningsregler måste gälla böneutrop på samma villkor som alla andra offentliga ljuduttryck. Det går inte för sig klockan fem på morgonen eller mycket sent på kvällen, inte heller skränande högt eller länge eller ofta. Detta gäller alla ljuduttryck i samhället, och Humanisterna har inte särskilda synpunkter på just böneutrop från moskéer, till skillnad från alla andra företeelser i samhället.

Men moskéernas böneutrop har ju ett budskap, kanske ett budskap vi inte delar? Kanske det, men yttrandefriheten gäller särskilt då åsikter vi inte delar formuleras offentligt. Begreppet yttrandefrihet tjänar inget till om det bara ska gälla de yttranden vi gillar.

Jag har till exempel full rätt att starta en unken herrklubb med förkastlig kvinnosyn och basunera ut det offentligt. Moraliskt förkastligt och klandervärt, men inte olagligt.

Därför tog vi ställning för moskéns rätt att genomföra böneutrop på fredag eftermiddag, som de ansökt om. På samma sätt bör vi Humanister ha rätt att utropa ”Gud finns nog inte!” via lämpligt högtalarsystem på söndagsmorgnarna (dock inte för tidigt). Kanske ska vi ansöka om att göra detta, för att pröva systemets konsekvens?

Buy Windows 7 Ultimate
Cheap Windows 7 Ultimate
Cheap Windows 7 Ultimate
Sale Windows 7 Ultimate
Buy Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Sale Adobe Creative Suite 6 Master Collection

Microsoft Office 2010 Professional Plus
Cheap Microsoft Office 2010 Professional Plus
Sale Microsoft Office 2010 Professional Plus

15 kommentarer till Om böneutrop

 1. tisdag 2 oktober 2012, 22:31:46

  Ja, det vore ju en idé. Det finns ju de som påstår att Humanisterna ägnar sig åt missionerande ateism, i det ljuset låter det rimligt. Ett sådant credo borde tillåtas likaväl som andra. I övrigt ett klokt ställningstagande. /Cecilia

 2. Tommy Brandt
  tisdag 2 oktober 2012, 23:16:13

  Väl talat! Så skall dialog föras och tolerans skapas. Gud är nämligen alltid större. Större än våra mänskliga, kulturellt betingade uttryck för att med språket, musiken, symbolernas tysta men talande språk, dofterna och ljuden, ge greppbar form åt det gudomliga. Det som vi förnimmer i skapelsen och förundras över. Det som rör oss på djupet när nåden och kraften i förlåtelsen blir till verkliga upplevelser hos den som ber om det.
  Tro och vetande får vara beskrivningar ur olika perspektiv av samma verklighet och om de får samverka i en hermenutisk spiral leder det till nya teologiska reflektioner och nya vetenskapliga framsteg när gamla teorier får ge plats för nya när ny kunskap om vår förunderliga värld kommer fram.
  Jag tycker dock att Humanisterna bör välja, i religionsdialogens namn, att förlägga sitt böneutrop till annan tid än just söndagmorgnar. Ni kan väl välja måndagmorgnar istället? Så slipper det krocka med klockorna som ringer till samvaro.

  Frid och Allt Gott,
  Tommy

 3. Mats Einarsson
  onsdag 3 oktober 2012, 07:05:12

  Utmärkt. Det är precis så Botkyrka kommun resonerar. Får jag passa på att rätta en uppgift som förekommit i media: det är inte så att KD i Botkyrka är emot böneutrop. Att de hade en avvikande mening i samhällsbyggnadsnämnden hade enbart med en formalitet att göra (om nämnden skulle förorda att medborgarförslaget skulle vara ”besvarat” eller om det inte skulle behandlas alls eftersom det inte var en fråga för ett kommunalt beslut). SD är givetvis emot, men de är inte representerade i nämnden. Medborgarförslaget kommer upp i fullmäktige i november (troligen).

  Mats Einarsson, kommunalråd (V), Botkyrka

 4. Johnny Lilja
  onsdag 3 oktober 2012, 18:21:54

  Totalt inkonsekvent. Att vara emot påtvingade religiösa ord på skolavslutning men för påtvingade religiösa ord i den offentliga miljön. För böneutropet är ORD men kyrkklockor är inte ord. Man kan när man hör kyrkklockor VÄLJA att uppsöka kyrkan för att ta del av budskapet men det går inte vid böneutrop om man råkar befinna sig i närheten. Man kan inte blunda med öronen och humanisterna kommer väl inte att stå där och dela ut hörselskydd? Nu vet jag vad skollagen säger angående konfessionell verksamhet men jag utgår ifrån att humanisterna även har en principiell synpunkt på påtvingad religion vid skolavslutning. Men inte i det offentliga rummet alltså. Det är väldigt trist dessutom att se en vänsterpartist applådera ett förslag som totalt bryter mot arbetarklassens värderingar om det sekulariserade samhället.
  Det är också rent otroligt otaktiskt att låta SD kamma hem poäng på det här och växa sig starka genom att fatta beslut som bryter mot grundlagen. För det rör sig om påtvingad relgion och det är emot religionsfriheten. Sturmarks vision om att vi ska gapa budskap till varandra kan jag inte direkt se som någon bra framtidsvision….. Vi behöver lite riktiga nyateister i den svenska offentliga debatten! Humanisterna vek ner sig!

 5. Josef
  torsdag 4 oktober 2012, 00:32:13

  Religionsfrihet innebär rätten att slippa religion, i detta fallet skulle humanisterna om man varit konsekventa och modiga istället krävt att kyrkringningarna upphörde, både det och böneutrop innebär nämligen att min rätt att slippa religion kränks. Jag tvingas ta del av en religiös företelse som jag inte själv valt pga att jag befinner mig på allmän plats. Men jag tror jag kan gissa varför humanisterna väljer denna vägen… precis som stor del av övriga samhället så vågar man inte kritisera Islam. Jag samtycker till stor del med humanisterna men hade skämts om jag varit medlem när du väljer den här approachen Christer. Har sett det tidigare hos dig, du stod i Almedalen tror jag det var och pratade om att invandring är trevlig för de har ju så god mat osv.. jag är inte persé motståndare till invandring utan enbart till Islam såväl som alla andra religioner. Vi måste väl ändå idag 2012 kunna skilja på människor och deras religion??? Alltså; Stå emot Islam men inte människorna som utöver den. Precis som ni ju gör med Kristendom.

 6. Josef
  torsdag 4 oktober 2012, 00:36:11

  Vill förtydliga mig angående Almedlan osv, vad jag alltså menar är att man inte kan bagetallisera invandring till god mat eller ej utan måste våga stå upp för sekularism och se att invandringen medför en ökad religiositet i Sverige, inte bara bland individer utan även i försöken att påverka samhället mot ett mer religiöst håll vilket jag tror vi båda är negativa till.
  (enklaste exemplet är att Sverige lagt sig platt mot kraven på att slippa griskött i skolor etc, i ett humanistiskt samhälle så skulle man enligt min syn själv isf få medföra egen mat om det skolan inte serverar inte passar pga religiösa skäl, hoppas att du håller med mig principiellt om det Christer?)

 7. Ulf
  torsdag 4 oktober 2012, 08:48:58

  En kamrat till mig ställde upp i kyrkovalet för ett antal år sedan med den enda valfrågan att få stopp på ringandet i en kyrkklocka (i ett område med mycket studenter) på söndagmorgnar. Han valdes in, men jag tror inte att han hade någon större framgång i att driva frågan vidare. Det intressanta är att det alltså finns medlemmar i SvK som inte gillar klockringning i tid och otid.

 8. Jesper
  fredag 5 oktober 2012, 10:19:44

  I det här fallet håller jag inte med humanisternas ståndpunkt.
  Jag tycker inte att det offentliga rummet ska påtvingas religiösa minoriteters yttringar.
  Innanför moskén och kyrkan är en annan sak.
  Inga kyrk-klockor och böneutrop i det sekulära rummet, anser jag. Man behöver inte komplicera det mer än så.
  Religionsfrihet betyder inte fri utövning i det offentliga rummet.

 9. Ingela
  lördag 6 oktober 2012, 23:09:43

  Nej, du tillåts inte basunera ut att du startat en herrklubb offentligt. Jag förutsätter att du här menar bokstavligen basunera, eftersom det relaterar till böneutropen med högtalare. Du måste införskaffa tillstånd, vad du nu än har för avsikt att basunera ut. Så, varför skall man tillåtas basunera ut ett religiöst verbalt budskap via högtalare utan tillstånd för varje enskilt tillfälle, men inte några andra offentliga verbala budskap på ex.vis torg? Vi måste sträva efter ett sekulärt samhälle. Det är det enda förhållningssättet som ger människor lika värde. Att religionsfrihet skall råda är en självklarhet, och det innefattar inte att gemene man skall underkastas böneutrop mot sin personliga vilja. Livsrummet är till för alla, och det SKALL vara neutralt. Är detta, för mig helt ologiska ställningstagande, ytterligare ett exempel på en märklig politisk korrekthet som genomsyrar i stort sett alla medier idag? I så fall faller ju all argumentation i ämnet platt.

 10. Patrik
  söndag 7 oktober 2012, 23:07:08

  Detta har gjort mig grymt besviken på humanisterna! De som tog beslutet har tydligen ingen aning över varför man har böneutrop! Det är en klar och tydlig signal till alla som fötts inom sekten att man ska be. Snarare än att förstärka självförtroendet och självständigheten hos kultens medlemmar så är det en signal till att islam har övervunnit allt motstånd. Detta gör att man inte väljer kritiskt tänkande utan bara följer vad imamerna säger.

  Humanisterna har skjutit sig själva i foten med detta tilltag. Istället för att bejaka religiös dogmatik, så borde man arbetat för att förbjuda klockringning istället. Men måste man välja mellan klockringning, och trosbekännelsen på arabiska på hög volym, så är klockringningar en långt mindre belägenhet.

  Personer som funderade på att lämna islam och ansluta sig till humanisterna kommer nu att ha svårare med mera påtryckningar att följa gamla ökenlegender istället för logik och rationellt kritiskt tänkande.

  I alla fall jag har fått mig en rejäl funderare om jag alls ska ansluta mig till humanisterna, när de bejakar en såpass ignorant och förtryckande religion som Islam.

  Man måste kunna stå upp för vad man tror på. Om Islam inte får något motstånd så kommer teokraterna som styr religonen att trycka på så långt de bara kan.

  Detta var i sanning de islamistiska fundamentalisternas storseger!

 11. Ulf
  måndag 8 oktober 2012, 16:15:29

  Det skulle bli en ganska trist plats i landet lagom om allt som hände i det offentliga rummet inte skulle kunna få uppfattas som påtvingande eller eventuellt kränkande för någon annan. Hur ska vi hantera politiska budskap på ett torgmöte som någon inte gillar? Eller musik som någon inte gillar pga ett politiskt eller religiöst budskap eller om det bara låter gräsligt (som dansbandsmusik i mina öron)? Jag gissar att i den visionen skulle nog inte herr Sturmark kunna vistas utomhus eftersom någon skulle uppfatta det som kränkande att höra hans röst när han köper mjölk i affären.

  Vad vi däremot kan förvänta oss i ett demokratiskt och sekulärt land är att (o)ljud från kyrktorn och minaret bedöms på samma sätt och bedömningen är i decibel samt tidpunkten och längd. Det handlar inte om att vika ner sig. Det är att vara konsekvent!

 12. Ragnfast
  måndag 15 oktober 2012, 11:55:49

  Islam kommer ALDRIG att respektera yttrandefrihet, jämlikhet och demokrati när de har tagit över och det här är bara ytterligare ett steg i den riktningen.

 13. Max Fornander
  onsdag 7 november 2012, 13:49:44

  Varför kan det inte finnas ett minaret som skickar ut radiovågor till hörsnäckor åt folk i närheten så att de som vill lyssna kan få göra det ostört samtidigt som de som inte vill lyssna för tillfället kan fortsätta vattna blommorna i området till ljudet av fåglarna istället? Undrar varför inte kyrkklockor har tagits bort för att ersättas med vanliga ”klockor” som ringer in timmarna åt klocklösa studenter. Pinsamt att förklara för mindre vad det är som låter så högt att man inte hör Bolibompa! Nä, bra sagt om man ska försvara kyrkan – men kanske lite tråkigt att man inte vågar stå upp för det egentliga värdet av yttrandefrihet.

 14. Mia Diengzia
  lördag 1 december 2012, 22:51:59

  Jag vill höra lite mer protester från muslimerna själva mot sharia, islamism, fatwor och terrorism innan jag accepterar minsta pip från minareterna.
  Varför stöder de inte sina bröder och systrar som kämpar i Egypten och Iran, varför är det inte upplopp utanför ambassaderna i Sverige? Varför protesterar de inte med samma emfas mot fatwor och hedersproblematik här som de modiga folket i Afhanistan protesterade mot skjutningen av Malala?
  Varför är det så tyst runt terrorismen mellan dem själva och mot andra, och varför hyllas inte tryckfriheten och demokratin här och låter det okommenterat gå förbi att man i de gamla länderna går till storms mot lite teckningar och film?

  Religiösa uttryck ska vara där Hare Krishna,tomten, Jehovas och frälsningsarmén är….bort och bart ett pittoreskt och välmenande inslag i gatubilden. Då kan de få ha sina böneutrop.

 15. Mia Diengzia
  lördag 1 december 2012, 22:57:39

  Jag vill höra lite mer protester från muslimerna själva mot sharia, islamism, fatwor och terrorism innan jag accepterar minsta pip från minareterna.
  Varför stöder de inte sina bröder och systrar som kämpar i Egypten och Iran, varför är det inte upplopp utanför ambassaderna i Sverige? Varför protesterar de inte med samma emfas mot fatwor och hedersproblematik här som de modiga folket i Afhanistan protesterade mot skjutningen av Malala?
  Varför är det så tyst runt terrorismen mellan dem själva och mot andra, och varför hyllas inte tryckfriheten och demokratin här och låter det okommenterat gå förbi att man i de gamla länderna går till storms mot lite teckningar och film?

  Religiösa uttryck ska vara där Hare Krishna,tomten, Jehovas och frälsningsarmén är….blott och bart ett pittoreskt och välmenande inslag i gatubilden. Då kan de få ha sina böneutrop.

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna