Foto Peter Knutson

Obegripligt pressmeddelande från Helle Klein

Helle Klein har nu skickat ut ett obegripligt pressmeddelande från sin blogg “Seglora Smedja”. Jag återpublicerar det här i sin helhet för att sedan försöka analysera det bit för bit så gott det går (denna text är också publicerad på Newsmill):

Sturmark får bakläxa av Seglora smedja

Christer Sturmark, ordförande för Humanisterna, går idag till angrepp mot Helle Klein på Seglora smedja och hennes artikel som förespråkar firandet av den muslimska högtiden Eid i Sverige. Religionskritik har tillåtits gå hand i hand med främlingsfientlighet i den infekterade debatten om Islam i Sverige. Det ser man särskilt tydligt exempel på när man följer debatten på internet, där högerextrema får fritt spelrum i kommentarsfält och bloggar, utan att någon markering sker mot detta.

Sturmark som är en flitig och insatt debattör, är oerhört selektiv i vilka han debatterar mot. Denna tillåtande attityd gentemot politisk fundamentalism ger rörelsen Humanisterna en ideologisk slagsida. Det är en trovärdighetsfråga som varken Humanisterna eller tidskriften SANS kan fortsätta att blunda för.

Seglora smedja väljer därför att inte gå i debatt med Humanisterna och uppmanar Sturmark att betänka sitt sätt att föra debatt i framtiden.

Hur ska detta pressmeddelande förstås? Låt oss börja med rubriken “Sturmark får bakläxa av Seglora smedja”. Den beskäftiga magister Klein delar ut betyg till debattörer, baserat på i vilken utsträckning de uppstudsigt vågar ifrågasätta hennes ståndpunkter. Vore det inte bättre att bemöta dem i sakfrågan?

Sedan skriver hon

“Religionskritik har tillåtits gå hand i hand med främlingsfientlighet“.

Menar hon att religionskritik inte bör framföras, då det finns risk att främlingsfientliga krafter också kan tänkas framföra religionskritik? Om Shariabaserade strafflagar och absoluta abortförbud bör man inte tala, då främlingsfientliga personer också kan tänkas kritisera dessa principer.

Om detta är vad Klein menar, så springer hon verkligen de främlingsfientliga krafternas ärenden. Hon uppmanar alltså alla oss som tydligt står för en kosmopolitisk och antirasistisk syn på människan att hålla tyst, så att främlingsfientliga krafter ska få fritt spelrum. Eftervärldens dom kommer att bli hård. Detta kommer att kallas medlöperi.

Klein noterar de många kommentarerna till olika Newsmill-artiklar som kan läsas på nätet. Många av dem är främlingsfientliga, rasistiska och direkt obehagliga, medan andra är kloka och insiktsfulla. Här är Klein och jag helt överens, men i hennes pressrelease skriver hon att detta fortgår “utan att någon markering sker mot detta”. Jag antar att hon tar upp det med redaktionen på Newsmill, för det kan knappast lastas författarna till debattartiklarna, eller vill Klein antyda något annat?

Vidare skriver Klein att

“Sturmark som är en flitig och insatt debattör, är oerhört selektiv i vilka han debatterar mot.”

Detta är helt obegripligt. Jag bemöter debattartiklar som kritiserar de värderingar som jag och mina meningsfränder i Humanisterna tror på. På vilket sätt är det selektivt? Humanismen är dessutom kritisk mot alla former av totalitära anspråk, vare sig de är religiösa eller sekulära. Klein skulle kanske bemöda sig om att läsa Humanisternas idéprogram? Möjligen har hon inte heller läst min uppgörelse med SD på Newsmill med rubriken Sverigedemokraterna och islamisterna går hand i hand.

Klein skriver också

“Denna tillåtande attityd gentemot politisk fundamentalism ger rörelsen Humanisterna en ideologisk slagsida.”

Jag skulle vilja se ett enda konkret exempel på när Humanisterna har en tillåtande attityd mot politisk fundamentalism. Ett enda exempel. Men det kan inte Klein prestera, eftersom det inte existerar.

Klein skriver avslutningsvis:

“Seglora smedja väljer därför att inte gå i debatt med Humanisterna och uppmanar Sturmark att betänka sitt sätt att föra debatt i framtiden”

Så lätt kan man göra det för sig när man inte har några argument i sak. Notera den uppfostrande uppmaningen i slutet av meningen. Den uppmärksamhetstörstande Klein bidrar tyvärr inte till en nyansering av det intellektuella debattklimatet på detta sätt. Kom ut ur din religiösa bubbla och hälsa på i verkligheten.

1 kommentar till Obegripligt pressmeddelande från Helle Klein

  1. fredag 13 maj 2011, 13:00:56

    Christer, bara så att du vet: Seglora smedja är en tankesmedja med flera anställda. Det är alltså inte ”Helle Kleins blogg”. Allt material som kommer ut ur smedjan är inte skrivet av Helle personligen, även om hon förvisso har utgivaransvaret. Möjligen hade hon formulerat detta pressmeddelande i liknande ordalag, men du har tyvärr tagit fel på person när du angriper dessa formuleringar som om de vore hennes.

    Ett enkelt besök på seglorasmedja.se borde räcka för att inse att det inte är en enkel bloggverksamhet. Det sitter fem personer i redaktionen, ingen är namngiven i pressmeddelandet. Debatten blir tuff ibland och det är högst förståeligt, men jag vill be dig att faktakolla nästa gång innan du går till frontalangrepp mot en annan människa.

    Om du läser detta så är du varmt välkommen att höra av dig till mig mailledes, så kan jag se till att du har korrekt information om Seglora smedja inför framtida debatter.

    Med vänliga hälsningar, Mattias Irving

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna