Foto Peter Knutson

Nytt svar till Caroline Giertz

Caroline Giertz har svarat i en kommentar på mitt senaste blogginlägg i denna fråga, där kan svaret ses i sin helhet. Jag återpublicerar också svaret här, men uppdelat med mina kommentarer löpande i texten.

Mina läsare kan undra varför jag lägger ner tid på att bemöta Carolines uppenbart felaktiga invändningar. Skälet är att jag tycker denna diskussion är principiellt viktig, och hennes svar är tyvärr representativa för ganska många människor som inte behärskar grundläggande kunskapsteori och analys. Detta är i princip inget problem när det inte får konsekvenser för andra människor. Men tyvärr får dessa förhållningssätt konsekvenser för andra, när det kommersialiseras och sprids via massmedia på det sätt som Caroline bidrar till.

Därför lägger jag ned tid på att bemöta hennes resonemang. Caroline skriver:

Du sa att mitt förslag på ett experiment med 100 kuvert och 10 personer redan utförts – jag undrar fortfarande var och av vem.

Caroline, menar du på allvar att du tror att du kommit på en testform som 40-års telepatiforskning skulle ha missat? Jag syftade inte på ett specifikt test, utan på att givetvis har alla tänkbara varianter av experiment gjorts. Om det är 200 kuvert och 20 personer eller 100 kuvert och 10 personer spelar förstås ingen roll. Man kan dessutom inte använda argumentet att en viss specifik testform inte har gjorts, som argument för att telepati existerar. Då spelar det ju ingen roll hur många tester som har gjort, jag kan alltid konstruera ett test som inte gjorts (118 kuvert och 13 testpersoner har inte gjorts! Alltså finns telepati!).

Den relevanta frågan är givetvis den omvända: Kan du peka på något test som har givit en statistiskt signifikant indikation på telepati? Caroline skriver:

Så du vet att kanalen menar att själva ”spökena” är fiktion i Det Okända? Inte rekonstruktionerna av spökerierna?

Givetvis menar de att spökena är fiktion. Det är deras enda rimliga offentliga hållning. Däremot finns det säkert fler än du på TV4 som har gått på detta med spöken och medier, det utesluter jag inte. Desto sorgligare i så fall. Caroline skriver:

Och det där skrevs 2006, många år innan Anton Glanzelius blev chef. Du påstod att han skulle ha sagt att programmet är osant. Var och när har han sagt det?

Jag sa att programchefernas hållning är denna. Inte specifikt att Anton G har sagt det. Det var faktiskt du som sa att han var kritisk till det hela (dock inte i sändning om jag minns rätt, utan i en reklampaus hos Aschberg) . Men jag ska fråga honom vid tillfälle.

Caroline skriver:

Hur kan du hånfullt skriva att jag inte fattar att du tänker dra paralleller mellan talande grodor och andar? När jag till och med skrev just det på ditt tidigare inlägg? Din debatteknik skulle sannolikt göra sig bättre utan dessa förklenande och osanna uttalanden.

Jag vet inte exakt vad du syftar på här och när jag skulle varit hånfull. Men du skrev i en tidigare kommentar på min blogg till mig:

Jag sätter inga likhetstecken mellan talande grodor och avlidna, men jag förstår att du gör det.”

Caroline, du inser säkert att ditt påstående är osant. Jag sätter inga som helst likhetstecken mellan talande grodor och avlidna. Däremot sätter jag likhetstecken mellan personer som påstår sig kunna tala med grodor och personer som påstår sig kunna tala med avlidna. Det är något helt annat.

Jag vet inte om det är detta du syftar på men min avsikt var inte att vara hånfull. Däremot tycker jag det är hånfullt att låta sörjande människor tro att de kan komma i kontakt med sina döda anhöriga. Det är denna hånfullhet som du och ditt TV-program lever på.

Caroline skriver:

Du menar alltså att sannolikheten för att något ska hända blir 100% så fort detta händer? Om nån vinner på en Trisslott är sannolikheten 100% för detta? Och 0% om den inte gör det? Har jag fattat dig rätt? Jag som trodde det var ”det faktiska utfallet” och att sannolikhetsberäkningar gjordes för att man i förväg skulle veta hur stor sannolikheten var för att ”det faktiska utfallet” skulle inträffa.

Nej du har inte fattat mig rätt. Sannolikheten att just jag ska vinna på en trisslott är liten, men sannolikheten för att någon kommer att vinna är 100%, såvida inte lotteriföretaget fuskar. Din analogi med att din existens är osannolik är helt irrelevant för vår diskussion. Fråga gärna någon statistikkunnig i din närhet så kommer du att få det bekräftat.

Låt mig göra ett till försök till att förklara just detta. Jag menar att det är mycket liten sannolikhet att det finns talande grodor eller döda kan kommunicera med oss. Emellanåt verkar du hålla med så långt. Men låt oss för tankeexperimentets skull acceptera att denna sannolikhet inte är 0%. Låt oss säga att det finns en liten sannolikhet att talande grodor och pratande döda existerar. Det skulle kunna finnas ett universum där grodor och döda talar. Det skulle kunna vara vårt universum, i strikt kunskapsteoretisk mening är det inte logiskt uteslutet (att det är uteslutet i praktiken är en annan sak).

Då kvarstår fortfarande frågan vad som är rimligast att tro: att de döda och grodan pratar med oss, eller att de döda och grodan inte pratar med oss. Vi måste alltså bedöma vilken av hypoteserna som är rimligast, vilka belägg som finns för vardera hypoteserna och vad vår kunskap om världen ger oss för vägledning.

Det är inte “öppet” att tro på allt som inte är logiskt uteslutet, det är tvärtom mycket inskränkt. Om det vore “öppet” att tro på alla påståenden, då bör vi också tro att man kan bli osynlig genom att äta frusen yoghurtglass, att Elvis Presley lever, att buddistiska munkar kan sväva i luften när de mediterar, eller för att ta några mer obehagliga påståenden; att Förintelsen aldrig ägt rum eller att det var judarna som låg bakom 11 september-attacken.

Det är som sagt inte “öppet” att tro på vilka dumheter som helst, och i somliga fall är det dessutom djupt omoraliskt och till och med farligt att tro på eller sprida orimliga påståenden och betrakta dem som sanningar.

Tillbaka till vår egen fråga om grodor och andar: Vi tycks vara överens om att det är rimligt att kalla mannen som pratar med grodor för en bedragare. Då är det lika rimligt att kalla de som talar med döda för bedragare. Men du tycks inte anse detta, jag väntar fortfarande på svaret på varför den ena är bedragare men inte den andra (eller självbedragare om de lurar sig själva, vilket förstås är en psykologisk möjlighet).

Caroline skriver vidare:

Typ så här; Sannolikhetsteorin är en matematisk disciplin som behandlar olika metoder för att beskriva och kvantifiera osäkerhet. Vid likformig sannolikhetsfördelning är sannolikheten för en händelse lika med kvoten mellan antalet för händelsen gynnsamma fall och antalet möjliga fall: Sannolikhet = antalet gynnsamma fall/antalet möjliga fall. Att jag finns är beviset på att även mycket små sannolikheter kan vara sanna. Det är inget ”goddag yxskaft”-svar, i alla fall inte för den som förstår resonemanget “

Sannolikhetsformeln ovan ifrågasätter jag inte, men detta är likväl ett ”god dag yxskaft”-svar, eftersom det saknar all koppling till det vi talar om. Fråga någon statistikkunnig i din närhet så kommer du få det bekräftat. Ingen har ifrågasatt att du existerar eftersom det finns goda skäl att tro att du gör det.

Låt mig försöka förklara varför ditt resonemang om sannolikhet inte är tillämpbart: Du resonerar ungefär så här: Tänk vad märkligt att Gotland ligger just där det ligger, det hade kunnat ligga precis var som helst på jorden! Chansen att det skulle ligga precis där det ligger är jätteliten! Det måste vara ett mirakel! Nej Caroline, Gotland måste ligga någonstans och sannolikheten för att det ligger någonstans är 100% (så länge Gotland existerar).

Dessutom är det helt irrelevant hur stor sannolikheten är för att ett påstående är sant. Det relevanta är huruvida det finns belägga som talar för eller emot att det är sant. När det gäller talande grodor/andar så beläggen som talar mot överväldigande starka och beläggen som talar för existerar inte. Därmed är det klart vad som är rimligast att tro, helt oavsett sannolikhetsberäkningar hit eller dit.

Caroline skriver avslutningsvis:

Så nej, Christer, att det är rimligt räcker inte för att jag ska kalla någon en bedragare. Vi är alla vandrande orimligheter. Det och mycket annat gör mig väldigt ödmjuk inför tillvaron. Jag är inte förmäten nog att tro att jag sitter inne med sanningen. Bara den som är riktigt korkad tror han har svar på allt.

Caroline, det är just ödmjukheten du saknar i detta. Du är inte öppen för de mest rimliga förklaringarna, och du utgår självcentrerat från dina egna tolkningar av verkligheten utan att bry dig det minsta om all den kunskap som finns i din omvärld. Det är tyvärr ett mycket självupptaget förhållningssätt som är väldigt typiskt för hela new age-kulturen.

Men som jag sa i radioprogrammet, du och andra har all rätt att tro på vilka dumheter som helst, även talande grodor. Men att profitera på bedragare och sårbara sörjande människor är ovärdigt och de som sysslar med sådant borde skämmas.

Cheap Windows 7 Ultimate
Buy Windows 7 Ultimate
Discount
Cheap Windows 7 Ultimate
Order Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Buy Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Discount Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Microsoft Office 2010 Professional Plus
Buy Microsoft Office 2010 Professional Plus
Buy Microsoft Office 2010 Professional Plus

35 kommentarer till Nytt svar till Caroline Giertz

 1. måndag 16 maj 2011, 00:00:32

  Upprepar detta då det finns risk att den ursprungliga posten försvinner under gamla artiklar:

  CAROLINE!
  Du säger att i Det Okända så fuskas det inte.

  Jo, det gör det visst. Jag har haft flera diskussioner med paranormalister om detta och de mer rationella håller med (!).

  Problemet jag har är att du (som programledare) sitter och intervjuar familjen vars hus det ”spökar” i. Du har ett kameracrew och produktionsteam med dig.

  När mediet sedan anländer är du, kameracrewet, produktionsteamet och familjen kvar. Man ser ju hur familjen ofta nickar instämmande när mediet ställer frågor.

  OM ni skulle vara seriösa med Det Okända så skulle ALLA bytas ut innan mediet kommer dit. Även familjen bör inte närvara. Dessutom bör alla foton och en del personliga tillhörigheter tas bort.

  DÅ skulle det vara kul att se hur bra det skulle gå för mediet. Däremot så skulle det knappas bli ”bra tv” vilket är ditt primära mål.

  Caroline: Jag bjuder in dig till att berätta mer om Det Okända för oss på vår poddradio Skeptikerpodden http://www.skeptikerpodden.se i en intervju.

  Vill du vara med?

  /John Houdi
  Skeptikerpodden.se

 2. Halloj
  måndag 16 maj 2011, 11:59:51

  Ja,Christer det saknas ödmjukhet,verkligen hos många och självcentreringen hos många i den svängen kan vara rent olidlig att studera.

  Kanske skulle de vistas på ett bårhus en natt,i mörker,ensamna sittandes på en stol med 10-20 döda omkring sig nära,nära.

  Kanske skulle de då först förstå vikten av värdighet mot dom döda.

 3. Halloj
  måndag 16 maj 2011, 12:49:29

  Jag har försökt läsa och förstå dina svar Caroline,men jag förstår dom inte.
  Så jag har läst om och om igen för att försöka få en en bild och en förståelse för vad du menar,men jag blir mest bara sjösjuk av dina svar.

 4. Caroline
  tisdag 17 maj 2011, 15:21:18

  John – nu måste vi definiera ordet ”fuska”. För mig betyder det att inte redovisa de metoder jag använder, t ex ha en fusklapp på en skrivning. Vi redovisar hur programmet spelas in, därför fuskar vi inte. Alla får dra sina egna slutsatser om hur mediet får sin information, själv anser jag att cold reading bara är en liten del av det hela.
  Jag fick just igår höra att familjerna i Norge inte får vara hemma när mediet är där, vet inte om det stämmer dock. Kanske nåt för oss att tänka på. Men att vårt TV-program skulle kunna göras på ett vetenskapligt oantastligt sätt är inte realistikt. Även om vi gjorde som du sa – hur vet ni att vi inte berättat för mediet i förväg? Eller för det andra teamet? Eller lagt små fusklappar i blomkrukorna? Det finns utrymme för tvivel hur vi än gör.
  Jag drar mig tillbaka från debatten ett tag nu, är för tunnhudad för detta och det är uppenbart att vi inte förstår varandra. Vill ju inte göra Halloj och andra sjösjuka. Återkommer till dig om din podradio när jag samlat krafter och har mindre att göra. Fast ditt uttalande om att ”bra TV är mitt primära mål” får mig att dra öronen åt mig. Hur kan du ta dig rätten att pådyvla mig nåt sånt? Vad vet du om mina mål? Inget alls. Om du inte är synsk förstås … Men det är du ju inte, då skulle du veta att du har fel. Att göra ”bra TV” är inte mitt primära mål, det ligger ganska långt ner på listan.

 5. tisdag 17 maj 2011, 21:26:47

  Bra konkretisering av det alltid lika febrigt irrationella resonemang woo-woos brukar använda när det gäller sannolikhet. Det brukar alltid se ut på samma sätt: ”Jag konstaterar att X hänt, vilket innan det hände var osannolikt, och därför är det troligare att icke-relaterade påstående Y är sant”.

  Om det är något man vet rörande sannolikhet är det ju att det är extremt sannolikt att det mest fantastiskt osannolika faktiskt ibland inträffar.

 6. onsdag 18 maj 2011, 12:46:14

  Caroline, ditt primära mål är naturligtvis att övertyga dig själv och andra om att dina attityder i frågan är riktiga. Eftersom dina attityders riktighet betyder så mycket för dig är du sannolikt beredd att göra både det ena och det andra, eller ha överseende med både det ena och det andra. Du framhåller allt som talar för din övertygelse och blundar helt för allt som talar emot. Hur kommer det sig annars att du betett dig som du gjort när du genom ditt program kränkt människor och blivit föremål för Granskningsnämnden? Hur kommer det sig annars att du i princip varit helt tyst i fallet Anders Åkesson?

 7. onsdag 18 maj 2011, 20:46:55

  Caroline: Vad du, eller jag, anser om saker och ting spelar ju faktiskt föga roll i sammanhanget, tycker du inte? Vad som är intressant när man pratar om verkligheten är inte vad folk anser om den, utan vad som kan styrkas och demonstreras.

  Att programmet i helhet skulle behöva utföras på ett vetenskapligt oantastligt sätt är naturligtvis inte en korrekt beskrivning. Det skulle räcka alldeles utmärkt om man via dubbelblinda tester bekräftade att programmets medium faktiskt har de egenskaper som påstås. Programmet i sig skulle efter detta bli oantastligt ur denna synpunkt, vore inte det att föredra?

  Men jag misstänker, utan att för den sakens skull vara synsk, att du är inte intresserad av några sådana tester. Jag gissar också att det är detta ointresse och denna oförsiktiga hantering av ärlighet som också får John, och mig, att anta att du faktiskt inte är ute efter sanningen, utan snarare bara av att göra ”bra TV”.

  Annars får du gärna beskriva dina mål, och om de är sanningen får du gärna förklara varför alla medium inte testas innan de deltar.

 8. fredag 20 maj 2011, 15:28:44

  Tack för svar Caroline.

  Du skriver:
  ” Vi redovisar hur programmet spelas in, därför fuskar vi inte. Alla får dra sina egna slutsatser om hur mediet får sin information, själv anser jag att cold reading bara är en liten del av det hela.”

  Så du anser att cold reading mycket väl kan användas av medierna, alltså?

  Caroline skrev:
  ”Jag fick just igår höra att familjerna i Norge inte får vara hemma när mediet är där, vet inte om det stämmer dock. Kanske nåt för oss att tänka på.”

  En lysande idé. MEN för att det ska fungera bör även programledare och cameracrew bytas ut.

  Caroline skrev:
  ”Men att vårt TV-program skulle kunna göras på ett vetenskapligt oantastligt sätt är inte realistikt.”

  Klart det är möjligt. Jag nämner några enkla punkter i min första post.

  Caroline skrev:
  ”Även om vi gjorde som du sa – hur vet ni att vi inte berättat för mediet i förväg? Eller för det andra teamet? Eller lagt små fusklappar i blomkrukorna? Det finns utrymme för tvivel hur vi än gör.”

  Precis. Så varför inte eliminera det uppenbara?

  Caroline skrev:
  ”Återkommer till dig om din podradio när jag samlat krafter och har mindre att göra. Fast ditt uttalande om att ”bra TV är mitt primära mål” får mig att dra öronen åt mig. Hur kan du ta dig rätten att pådyvla mig nåt sånt?
  ..//..
  Att göra ”bra TV” är inte mitt primära mål, det ligger ganska långt ner på listan.”

  Vad är det för fel med det? Du SKA ju göra bra tv för att Det Okända är…tv. Tror inte det ser så snyggt ut vare sig för produktionsbolaget eller TV4+ att du inte är intresserad av att göra bra TV. Det är ju ditt jobb, eller hur?
  Det skulle vara som om jag struntade i att göra bra shower då folk ändå betalat mig bra för att jag ska göra det.
  Klart din ambition är att göra bra tv. Det är ju inget fel med det. Varför har du annars det jobb du har?

  Med det avklarat är du välkommen att höra av dig när du känner för det.

  /John Houdi

 9. fredag 20 maj 2011, 18:18:53

  Jag kan ge ett exempel på statistisk signifikans vad gäller ”mind over matter”. PEAR-experimenten är sådana där testpersoner påverkat en slumptalsgenerator med tanken. De kom fram till att ca 2-3 utfall av 10 000 kunde folk påverka med tanken. En meta-analys på alla rapporter som gjorts visar att sannolikheten är en på ”one trillion” rent sannolikhetsmässigt att slumpen skulle ligga bakom.

  Det finns mängder med bevis vad gäller svaga paranormala förmågor, men jag kan medge att det är en bit kvar till de starkt övertygande bevisen.

 10. måndag 23 maj 2011, 08:54:53

  Hubbardianen: Hur ser statistiken ut för att andra faktorer än slump skulle ligga bakom de resultat du påstår existera? Exempel på sådana faktorer är naturligtvis fusk, felaktigt genomförda tester osv.

 11. Johan
  tisdag 24 maj 2011, 09:02:42

  #9 Hubbardianen: PEAR-experimentet visade att folk kunde påverka med tanken? Det vire i så fall första gången i världshistorien. Om ett seriöst experiment visade det skulle det blivit stora rubriker världen över, Nobel-pris och omskrivning av all vetenskaps-litteratur. Men så har inte skett. Varför? Antingen för att (1) experimentet var inte seriöst eller (2) experimentet visade inte det du tror.

  Att man gissar rätt nummer vid 2-3 fall av 10.000 kan vara ett fullt rimligt och normalt resultat. Det visar inte att man påverkade resultatet med tanken.

  ”Det finns mängder med bevis vad gäller svaga paranormala förmågor”

  Det finns INGA sådana bevis.

  Tack för mig.

 12. Marcus Svensson
  tisdag 24 maj 2011, 20:19:20

  Hela universum är uppbyggt av materia, detta är alla forskare överens. Dock så är det så att om en galax ska kunna fungera som den gör ska det finnas fem gånger så mycket mörk materia som vanlig materia. Denna materia går inte att se, inte att ta på och inte att förklara. Jag tror inte på spöken, men blir inte alla forskare bedragare om de tror på detta?
  Förstår du mitt resonemang?

 13. Halloj
  onsdag 25 maj 2011, 20:35:11

  Jag tycker inte att du ska känna att du inte kan svara för att inte göra mig och andra mer sjösjuka.
  Jag tror många skulle vilja veta varför du väljer att göra den här sortens program.För dig är det kanske någon form av spänning,men de döda har det gett sin tillåtelse? Ja menar har du frågat dem innan? Om det är bra och ger något.

  Och jag tror att det finns fejk,en sekvens på några sekunder när ett medium säger en sak den har förhands information absolut,dessvärre kan jag inte i minnet få fram i vilket program,bara att jag reagerade.

 14. torsdag 26 maj 2011, 00:12:06

  I nyläget menar man mer exakt att vårt ”kända” universum (efter senaste big bang etc, cykel?)består av 75% mörk energi 21% mörk materia (inkl. svarta hål)samt O.b.s 4% ”normal” materia (vårt ”synliga universum).T.ex, en gräns på 85% för mängden mörk energi kan uppskattas av att homo sapiensis m.fl. faktiskt finns. På ett djupare plan menar jag även att ”det alltid varande är all tid (när)varande på något vis. D.v.s något finns alltid någonstans på något vis. En del av detta något är det vi kallar o. uppfattar som energi. Enligt min tro har t.ex energi alltid funnits . Dock kan i nyläget bevisas att energin finns ny efter senaste brane kollision el. big bang, vad som hände Innan dess lämnar jag åt ”Sciense fiction”..

 15. emma talvilahti
  torsdag 26 maj 2011, 12:55:42

  Heja Caroline!

 16. fredag 27 maj 2011, 18:39:31

  Emma. T.Miten sinä voit ”heijata” tota Caroliinia ?Jos menet noita ”keskustelu” ruutuja” ynnä muita”tossa ylhäällä läpi violä kerran niin sun pitäis tajuta ett se on Christer Sturmark joka saa eniten järkeviä pisteita ja niin pois päin , vai mitä siis ”Heja Christer!”

 17. fredag 27 maj 2011, 18:49:41

  (A. tirskut) vai onko sulla joku” sammakko henki ” (j.n.p.p ) ynnä muut sänkyn alla mihin sä uskot?

 18. fredag 27 maj 2011, 19:06:58

  Här blir det lite mer rolig finska till Emma Talvilahti. Tiedätkö mikä ero on esm.( Esa Pakarisen)Lentävässä kalakukossa, lentävässä puliukossa,lentävässä ufonauttihengi sammakko uros ukossa ? Ja mikä näistä mahtuu sun sänkyn alle ja miksi ja miten niiden kanssa okeastaan voi kommunikoida ja saada viestiä ja niin pois päin?…

 19. fredag 27 maj 2011, 19:35:44

  Det vore bra också om Caroline , dessa mediala pers. m.fle nångång förklarade lite mer vad det är för skillnad i egenskaper t.ex, hos en 1. Groda 2. Vanlig medel ”Svenson” som ej kan kommunicera med våra förfäders döda andar o. 3. Jörgen,A. Åkesson o. Terry E. m.fle. som påstår att de Kan kummunicera få meddelanden (i huvet ?)från ”i köttet” döda förfäders andar o.s.v. Har den som är medial en t.ex. osynlig” radar ”antenn el. något annat i skallen som de som ej är mediala har ?=(A.fnissar) Hur observerar o. mäter vi skillnaden på en medial o. icke medial person egentligen?Sen vore det bra om de s.k. mediala persn. Nångång berättade lite Mer om hur det Är o. ser ut o.s.v på ”andra sidan” istället för att alltför ofta berätta att din ”döda ”farfar, mormor mamma pappa m.fl. är här för att säga hej o. att ”jag älskar dig ”o.s.v . d.v.s något verkligen Avgörande ang. andra sidan istället för så ”vardagliga saker” känslor m.m…

 20. Burr
  lördag 28 maj 2011, 07:45:26

  Kommentar – #15 by emma talvilahti

  Du uttrycker hela sanningen och så berömligt träffsäkert kort och koncist!

  Caroline Giertz och hennes dylika entusiastiska andejägare med sina teorier överlever inte utan sina idoga anhängare. De ställer inte ut sina rön för kritisk granskning och prövning utan uppfattar kritik som rena oförskämdheter.

  Vetenskapen överlever även om kritiken och proteserna är massiva för att säkra bevis för vetenskapliga påståenden inte kan falla inför ren opinion om minst lika säkra kontrabevis saknas. Vetenskapen bygger ju på att man får preliminära resultat som kan tolkas men de måste bevisas även av andra oberoende forskare för att få sin vetenskapliga legitimitet och acceptans.

  Och i fallet med Caroline Giertz väntas vi acceptera hennes och de andra andejägarnas diffust subjektiva förnimmelser.

 21. Evigheten
  söndag 29 maj 2011, 02:02:36

  Ingen behöver acceptera subjektiva åsikter som inte är så kallade
  ”kollektiviserade” subjektiva åsikter som skapat laga förbud mot det.

  Att beteckna studier inom vetenskapen som grund för vad som
  är sant är bara en del av vår upplevelse.

  Den kan inte förklara vad känslor är inte heller vad som skapar tankar.

  Visst är kunskapen stor, men vad betyder en kunskap om den inte
  ger oss behag.

  Obehag kan skapas av både okunskap och kunskap.

  Hur många lyckligare i procent av den totala mänskligheten, blir det av
  en nyvunnen så kallad vetenskaplig kunskap?
  Lycka är likaså en subjektiv upplevelse så att vetenskaplig mäta blir omöjligt,
  men med tanke på att allt är en fraktal borde den vara konstant.

  Om det handlar om att veta eller tro att man är förälskad i ”något”
  har nog inte så stor betydelse om man upplever det man känner.

  Med vänlig hälsning Evigheten

 22. Eive
  söndag 29 maj 2011, 09:10:04

  hej !

  har humanisterna en aning om det geniala i att, (bildligt)
  skapa kvinnan av mannens revben? Alltså, om en man
  förnedrar en kvinna, förnedrar han ju samtiigt sig själv,
  eller?
  Jesus genomförde det, ”ultimata kärleksbudskapet” (Marcus Birro), på drygt 3 år. Skapligt vá? Vem skulle
  ha uppfunnit glödlampan utan den ”kristna infrastrukturen”? Oden och Tor?

 23. Eive
  söndag 29 maj 2011, 09:56:31

  Inlägg nr 21. Tillkom med anledn av att man behöver läsa bibeln med respekt. Att enstaka tänkare har förstått
  att den gyllene regeln fungerar är väl inte konstigt. Men
  att undervisa om och förmedla kärleksbudskapet tillhörde Jesu storhet.

  Skulle kullagret ha uppfunnits om vi haft kvar Oden o Tor?

 24. söndag 29 maj 2011, 13:49:19

  (A.fnissar)Den här Håkan. D.(tror jag han hette) som dyker upp på dessa sturmark sidor ibland verkar ha uppgraderat mig (Suomen pojan Aki.T.) till en ”högre frekvens”(liksom en del andra pers.kanske) inför framtiden (om jag nu hajat det rätt) ang. detta med medialitet m.m. då jag nämndet.exattdetinteenligt mig är bevisat att funka , kanske O.b.s kanske i framtiden.(detta med mediala förmågor m.m.)Problemet är dock att jag själv tycker inte att jag är medial (utan t.ex. instinktiv o. intuitiv etc.) o. att jag varken känner el. vet av att denna ”uppgradering” är på riktigt s.a.s Vidare så har ju H. D. ej ens förklarat meri detalj vad 1. ”frekvens höjning” Innebär egentligen ,hur det fungar o.s.v 2. Han påstår sig ha ”kontakt” med GUDSDATABANK med någon sorts ”medialt väsen vid namn” Ala ”? Som ska vara smartare än det ”Jordiska”homosapiensis=Jorde människan=du o. jag m.fl. om jag uppfattat det rätt?. O. då undrade jag som Inte har kontakt med gudsdatabank, ala etc. förklara hur t.ex, Gravitationel acceleration o. vad är gravitationens källa o. hur G.uppstår o.s.v (kan vara viktigt att veta för mänskligheten vid konstruktion av rymdskepp m.m.)Formel t.ex. F=G m1m2/r2 där F=kraft G=Gravitatationskonstanten=6,672x10upphöjtminus11Nm2/kg2.m=massa r=Avstånd Det viktiga i denna fråga är inte att man matematiskt kan o. vet hur man använder formeln. Utan jag var ute efter , hur uppstår gravitationel Acceleration o. vad är dess källa.? För det har ingen vetat o. förklarat för mig ordentligt inte ens Newton o. Albert Einstein m.fle. (de var på god väg att haja). Håkan Danielsons kontring var ”Du ställer mig frågor du själv inte vet svaret på” ungefär, .. Halå där, dags o. vakna!Jag ställde denna fråga just därför att jag inte vet svaret o.för jag inte har kontakt medpåstådda ala o. gudsdatabank m.m. som H. Danielson menar att han har!Notera nu att Håkan D. trots sina ala o. gudsdatabank resurser m.m. inte en enda gång lyckats svara på viktiga avgörande frågor på så vis att de är smartare o. bättre än det en nuvarande mänskligahomosapiens medvetandet o. hjärnan!(Alltså vad en människa utan kontakt med övernaturlighet, ala, gudsdatabank o. annan ”hokus pokus m.m. kan Hitta på!)Sen har H. Danielson”mage” att säga ”jag viste at jag skulle stöta på tvivlare o. motstånd”o.sv. på denna sturmark sida. H. D. ännu en gång! Wake up man. Prestera o. bevisa Då något utöver det en mänsklig hjärna o. en av människan konstruerad dator o.s.v kan prestera tack! Annars slösar du ju bara tid m.m. med dssa ”s.k. Tvivlare”..

 25. söndag 29 maj 2011, 14:25:14

  Så H.D o. andra med el. utan påståd medial förmåga förklara på nästa ruta. 1. Hur uppstår gravitation el. tungdkraft samt gravitationel acceleration.? 2. Vad är gravitationens Källa?Upp till bevis. !Lite djupsinnig ledning .Det som vi uppfattar som t.ex en planet med ett eget gravitationsfält o. som rörde sig i en (ellips förlorar mer energi än en exakt cirkulär bana en gudstabbe igen ?A.fnissar)bana kring solen ”skapad” av solens gravitationellaattraktion är kanske egentligen en uttalad krökning av rum-tidkontinuet som finner sin obs. enklaste väg genom rum-tidskontinuet i närheten av en mycket uttalad krökning av just rum-tidskontinuet. I längden finns det ingenting annat än t.ex. Energi, rum tid o. rörelse som klarar sig utan gud o. guds databank m.m. El.hur ?Om H.Danielson m.fle ej håller med o. tror att herren gud är mäktigare än enkel(Cyklisk) energi, kan ni då ens förklara hur gud gör nör gud förintar o. skickar energin till intet?Om det inte låter sig göras? Vad säger detta er om guds existens o. vad gud kontrollerar o. klarar av?

 26. Burr
  lördag 4 juni 2011, 09:17:53

  Kommentar – #21 by Evigheten ”Den kan inte förklara vad känslor är inte heller vad som skapar tankar.”

  Negationsargumentation med vad någon eller något inte kan göra/utföra/förklarar hör överhuvudtaget inte till logikens värld ty det leder till subjektiviteter och absurditeter.

  Man kan lätt illustrera det med att ställa frågan: ”Vad heter all de djurarter som INTE än existerat i jordens tidigare historia eller existerar idag?” Den listan är nämligen oändligt lång där fantasin endast sätter gränserna, dvs det stoppas av människans otillräcklighet att kunna fabricera en lista som är heltäckande och oändlig. På samma sätt fungerar uteslutningsargumentation (något som faller utanför vissa givna ramar) vilket man kan uttrycka med att fråga: ”Hur stor är restvolymen utanför en kubikmeter?” Och det rätta svaret är resten av universum minus en kubikmeter och det är en absurditet eftersom vi inte vet hur stor resten av universum är.

  Andejägarnas bristande logik bygger på att studera vad som faller utanför vetenskapens nutida möjligheter, dvs resten av vår befintlighet och då ser de saker och finner förklaringar precis som forna grekerna förklarade himlakupolen och dess funktionalitet. Hur galet var inte det oavsett att de såg precis samma sak som vi? Ty verkligheten när vi väl är där ikapp med vårt kunnande överträffar mångfaldigt alla fantasier: det universum som vi känner till överträffar de forna grekernas vildaste fantasier om himlakupolens funktionalitet mer än mångfaldigt.

  Jag skulle snarare påstå att Caroline Giertz (såsom kanske du också) inklusive hennes andejägarfränder ringaktar, hånar det magnifika allt som vi de facto lever i!

  Känslor överhuvudtaget har inget med vetenskapen att göra som kontrast eller alternativ ty våra aplika kusiner schimpanser är extremt emotionella, ett faktum som många primatologer påpekar och det är också specifika hinder som gör att de har betydligt svårare att utveckla överlevnadsstrategier i samarbete med kollektivet såsom vi människor måste göra för att överhuvudtaget klara oss. Men det lagarbete som vi är så beroende på förutsätter att vi kan inhibera våra känslosvall. Och helt uppenbart är detta även en förutsättning att vi har kunnat utveckla vetenskap med att inte infektera våra observationer med känslor i både tid och otid.

  Fastän den insikten har nått endast en del av mänskligheten…nu 2011…här på jordens yta med eller utan andar 🙂

 27. lördag 11 juni 2011, 13:53:52

  Har Eive m.fle. förstått vad ”det alltid varandets princip innebär?”1. Vad är vagt uppfattad av dig men ändå evigt närvarande?2. Vad är Oändligt djupt Outtömligt o. Källan till Allt?3.Vad är äldre än Gud el. någon av Guds ”skapelser”?Ang. Jesus o. bibeln m.m. Redan ca. 500 år Innan Jesus kom Taoismen t.ex med en version av den gyllene regeln, ”var mot andra som du vill att andra skola vara mot dig”.Hälsn. från en som inte är impad av den kristne Jesus o bibeln.

 28. lördag 11 juni 2011, 22:20:33

  Det var flera antika romerska kejsare b.la caligula som också trodde att de var Gudar kring Jesus födelse o. levnadstid.Caligula trodde att han genomgick någonsorts metamorfos el. förvandling till Gud under sin levnadstid.Caligula var nog mer psykiskt sjuk el.galen m.m som trodde detta?Varför skulle Jesus o. andra med liknande påståenden vara bättre från samma tid? Mer än att Jesus hade ”högre moral”. Problem dyker dock upp då man tittar på Jesus healing el. då han botade sjuka mirakulöst s.a.s för att få uppmärksamhet. Om Gud är allsmäktig så gjorde ju ”Gud” människorna först sjuka o. sedan kom Jesus o. botade dem el. hur?Har man inte låg moral som Gud då man först gör en människa sjuk så denne lider o. sedan botar denne för att få uppmärksamhet?O. varför skapa en värld där lidande existerar överhuvud taget?Kan inte den alsmäktiga Guden Bättre?(Den kristna t.ex)Om denne Gud inte existerar o. om vårt lidande orsakat av t.ex natur katastrofer beror på opartiska naturkrafter o. lagar har vi ju bara den opartiska naturen utan kontroll av gud att skylla på, vad annars ?

 29. söndag 12 juni 2011, 13:17:45

  Den kristna Guden, thor oden o. freja m.fl. är en större uppfinning av t.ex. homo sapiensis Fantasi hjärnan än kullagret, datorn o. den kinesiska muren!?…

 30. Evigheten
  tisdag 21 juni 2011, 21:57:00

  Hej Burr
  Du är alltid logisk och klok
  Jag kan mycket väl vara det motsatta.

  Är det logiskt att utbilda människan att döda andra för sin egen överlevnad.
  Är det logiskt att utveckla vapen för detta.
  År det logiskt att vissa förbruka mer än andra så länge det logiska systemet tillåter det.
  Är det logiskt att förena mänskligt lika värde med konkurrens.
  Är det logiskt att försäljningen av lyckopiller ökar.
  Är det logiskt att tro på något som man upplever som sant.
  Är det logiskt att tro på en objektiv sanning som inte verifierats.
  ??????????????????????????????????????????????????????????????

  Jag tror allt har ett syfte och en mening.
  Om andra tror att inget eller bara vissa saker har ett syfte och mening
  så är det helt i sin ordning efter som jag ser en mening i allt.

  Kärleks budskapet behöver inte vara religiöst, intellektuellt , politisk eller logiskt.

  Att dela allas tillgång ”vår kubik” jorden kräver en viss enkel matematisk kunskap
  den tycks finnas, men det goda hjärtat tycks saknas.

  Det är med andra ord precis som det är och ska, enligt teorin kring evolutionen.
  Allt är subjektiva åsikter byggda på subjektiva iakttagelser.
  Att vi i ”kubiken” kallar något objektivt är egentligen en samling subjektiva betraktare.

  Med vänlig hälsning Evigheten

 31. torsdag 30 juni 2011, 19:03:39

  Har evigheten missat följande ”tao”predikningar?Att söka bildning äro att växa litet varge dag.Att följa tao äro att önska litet mindre för var dag.Begär mindre o. mindre tills du når ”icke görat”.Övar du dig i ”icke-görandet”, blir ändå Ingenting ogjort!(A.fnissar). Om du vill t.o.m äga hela Världen, äg ingenting!Om man är t.ex. alltför upptagen med att göra saker, har man svårare att njuta av världen.Samt.”Himlen o. Jorden” äro opartiska i längden, de tillåter b.la. saker m.m. att Dö. Den visa böro ej vara alltför sentimental, ”hon” vet att ”alla” varelser nångång Måste” gå hädan.””Rummet mellan Himmel o. Jord” äro likt en blåsbälg,mestadels tomt men ändock Outtömligt, ju mer det används , desto mer skola det giva. Att försöka att förklara det hela tiden, täro bara på dina krafter, ibland äro det bättre att hålla fast vid ”paradoxen. ”Med V. hälsn. A.T. kosmosson”…

 32. torsdag 30 juni 2011, 19:20:11

  ….Samt att återvända till Källan äro att ”känna” fullkomlig Frid..När man Omfattar Alla ”saker” , kan man Behandla dem Rättvist..När man behandlar dem rättvist är man Ädel. Är man Ädel är man som Kosmos…Om man är som kosmos ,är man som tao också..Är man som ”tao” kommer man på något sätt ha evigt ”liv”..då behöver man ej ens frukta döden…

 33. fredag 1 juli 2011, 16:10:18

  Kosmos betraktar sig själv o. blir medveten om sig själv genom oss , homo sapiensis på vår nivå t.ex. genom vår hjärna där energi o. materia omvandlas till medvetande.(Även känslor m.m. kommer från hjärnan).Enkelt uttryckt så har hjärnan 3. huvudsakliga delar. 1.R-komplexet, 2. limbiskt system.3. Hjärnbarken.Hjärnan har nog utvecklats infrån o. ut från nr1.R-komplexet.R-komplexet antagligen från Hjärnbryggan o. medula oblongata.Vad annars?..

 34. fredag 1 juli 2011, 16:32:03

  Evigheten här uppe tror att allt har ett syfte o. en mening. Svara då t.ex. på 1. Vad är varats mening?2. Varför finns det någonting istället för ingenting?3. Då människan t.ex. barn lider o. dör i jordbävningar o. tzunamis o.s.v. Vad är då meningen med dyl. lidande?(Obs. dessa frågor gäller mestadels dem som tror att Allt har en mening o. syfte, vilket t.ex. jag ej tror, nånting t.ex. kan alltid finnas utan något specielt syfte, mening o. mål tror jag.)

 35. Burr
  fredag 1 juli 2011, 18:06:08

  Kommentar – #30 by Evigheten: ”Jag kan mycket väl vara det motsatta.”

  Japp, och det får du själv bedöma naturligtvis.

  Men människans värld behöver inte vara logisk ty det är inte heller djurens värld och ändå lyckas de överleva och fylla sin roll i naturen.

  Men logik är det sunda förnuftets ljus: när man har det så varför ska man vandra i mörker? Mitt logiska tänkande är resultatet av ren bekvämlighet: det är lättare att undvika onödiga kollisioner när man orienterar logiskt.

  Tanken att behöva irra och fumla ologiskt runt som sentimentalitetens virvelvind är bara för mig så ”osexigt” meningslös 🙂

  Med vääänliga hälsningar med snurr önskas av Burr

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna