Foto Peter Knutson

Kristendomen, Alf Svensson och en surrealistisk debatt

Kristendomen blev plötsligt en het potatis. Skolverket har föreslagit en ny modern kursplan i religionskunskap för grundskokan, där kristendomen inte längre har en särställning. Det blev, bokstavligt talat ett himla liv i den svenska kristenheten. Kristna runt om i landet uppmanas att skriva protestbrev till Skolverket. På något märkligt sätt lyckades man också få skolminister Jan Björklund att gå deras ärenden med ett uttalande i tidningen Dagen. Björklund är vanligtvis en klok person i dessa frågor, men insåg kanske inte att han blev utnyttjad för de frireligiösas syften.

Jag skrev då en debattartikel i Svenska Dagbladet tillsammans med P C Jersild, Morgan Johansson och Olle Häggström. Då tog det fart ordentligt. Den resulterade i över 500 kommentarer på Svenska Dagbladets webb.

I en svarsreplik med rubriken Humanisterna avslöjar en skrämmande okunskap gick den pensionerade historieprofessorn Birgit Sawyer till hårt angrepp på oss. Ska vi gissa att hon är kristen? Särskilt sakligt var i alla fall inte hennes artikel.

Bland annat lyckas hon tolka vårt påstående om att den typiske svensken inte tror på Gud som “nationalistiskt”. Det är en bedrift att nå en sådan slutsats av enkel statistik. De flesta svenska medborgare tror inte på gud, vare sig Sawyer vill det eller inte.

Sen kom kreationisternas tankesmedja Claphaminstitutet med sin replik, vars titel onekligen stimulerade till nyfikenhet. De menar att det är farligt att förneka kristendomens roll. Då blev det dags för mig att debattera frågan med Alf Svensson i det utmärkta radioprogrammet Människor och Tro. Det blev en ganska underhållande sammandrabbning, där Alf Svensson försöker “slå fast” vad sekulär humanism är för något. Han fick inte många rätt på det provet, men radiodebatten kan avlyssnas här. Den är faktisk riktigt underhållande. Alf Svensson är i sitt esse.

Debatten fortsatte idag i tidningen Dagen med en närmast surrealistisk debattartikel av Stefan Gustavsson med flera kristdemokratiska riksdagsledamöter. Vad sägs om denna ordvändning:

Därför är inte Humanisternas krav på den nya läroplanen för skolans religionskunskap acceptabla som de bland annat gav uttryck för i en debattartikel i Svenska Dagbladet den 28 februari: "kristendomen måste behandlas som en av flera mytologiska berättelser om världens uppkomst och människans plats i tillvaron, jämsides med många andra religiösa myter runt om i världen". Detta andas en programmatisk intolerans mot stora grupper i Sverige. Det offentliga skolväsendet varken kan eller ska ta ställning till huruvida religiös tro bygger på myter eller ej, utan se till att det uppväxande släktet rustas för sin framtid som ansvariga samhällsmedborgare.

Skolan får alltså inte kalla kristendomens skapelseberättelser för mytologiska. Hur är det då med de grekiska gudasagorna om Zeus, Hera, Poseidon och Athena? Eller de nordiska berättelserna om Tor och Oden? Eller eskimåernas och indianernas skapelseberättelser? De afrikanska naturfolkens berättelser? Får de inte heller kallas för mytologiska? Plötsligt ska skolan inte längre förmedla kunskap utan istället förmedla sägner, om artikelförfattarna får som de vill.

Men var lugn, vår slutreplik kommer i Svenska Dagbladet inom kort.

22 kommentarer till Kristendomen, Alf Svensson och en surrealistisk debatt

 1. lördag 6 mars 2010, 21:55:37

  …Och överallt säger folk: ”Vad ni humanister är aggressiva. Varför är ni ute på korståg mot religionen?”

  Oavsett hur ödmjukt man påpekar att det är rätt orimligt att skolan ska behandla något 80 procent av eleverna inte tror på, som en orubblig sanning – så är det minoriteten som kräver att deras tro tas på allvar av ALLA som har sympatin…

 2. eva-stina grönvall
  söndag 7 mars 2010, 00:18:47

  Jag lyssnade lite på människor och tro i dag när du och Alf Svensson debatterade hur kristendomen har påverkat vårt samhälle m.m. För det första, man måste i debatten definiera ordet kristendom. För mig och för religionsvetenskapen är det viktigt att skilja på klassisk kristendom och på avarterna av den (viss väckelsekristendom hör dit). Ofta när man slarvigt använder begreppet så syftar man enligt min mening på avarterna. Den klassiska kristendomen banade väg för humanismen (läs W. Mobergs Trälarna). Det var slavarna i Romarriket som först anammade kristendomen. Klassisk kristendom betonade alla människors lika värde och påstod att det allmänna var heligt. Jag tycker också att vi måste vara noga med att definiera vad vi menar med ordet Gud. Enligt mig och många andra är Gud ”den storhet i tillvaron som man väntar sig allt gott av”. Det är inte bara religiösa människor som har gudar. Det har vi alla.

 3. söndag 7 mars 2010, 09:07:14

  Björklund måste förmodligen ”försvara” kristendomens färger – det finns ju ett parti som gör alliansen till en ”helig allians”. Här ser vi nackdelen med pakter.
  Som lärare skulle jag vilja ha en lista på de kristliga dygder vi i så fall skall förmedla. Jag kan komma på somligt av värde, till exempel den vidare tolkningen av ”Gör mot andra så som du vill att de skall göra mot dig.” Men, detta rättesnöra är inte särskilt originellt för just Kristendomen.

  Om jag däremot uppmanar mina elever att sälja allt de äger och har. Slutar att bekymra sig om morgondager och betraktar fåglar och liljor som sina stora förebilder är jag helt på rätt spår när det gäller den kristna värdegrunden. Nu kan jag inte för mitt liv göra en sådan sak för det hade gått stick i stäv med mitt huvuduppdrag: att fostra och utbilda eleverna till demokratiskt tänkande och ansvarstagande samhällsmedborgare.

  Så, jag ägnar mig stundom åt den gyllene regeln i min gärning, men att enbart slappa inför domedagen, knystar jag intet – det hade varit kontraproduktivt i min pedagogiska gärning.

 4. Ingegärd
  söndag 7 mars 2010, 11:21:16

  Jag har inte följt alla debatter, (och jag har bara skummat denna sida) men jag tycker det verkar som om man förväxlar det att undervisa om en lära och att predika en lära. Självklart ska ingen skola, vare sig den är fri eller ej, missionera. Det får ske på fritid. Däremot ska det undervisas om alla religioner, mer eller mindre, beroende på vilken betydelse de har i det samhälle vi lever i. Jag tycker det är naturligt att kristendomen ska ta större plats än ex. konfucianismen på ett svenskt skolschema. Däri ligger ingen värdering av trons budskap, bara en helt logisk bedömning av vilken betydelse den haft historiskt för den verklighet vi lever i nu.
  Eftersom jag betraktar mig själv som agnostiker, så tycker jag att jag ser ganska objektivt på detta.

 5. söndag 7 mars 2010, 11:56:40

  ”Oavsett hur ödmjukt man påpekar att det är rätt orimligt att skolan ska behandla något 80 procent av eleverna inte tror på, som en orubblig sanning”

  Hmm, nu blir jag lite brydd. Jag har undervisat i en klass där en stor grupp av eleverna inte trodde på förintelsen. I det fallet tycker du nog inte att det är orimligt att behandla ämnet? Det handlar inte om hur många som tror en sak – det handlar om ifall denna sak är trolig, rimlig, sann om du så vill. I kristendomens fall gäller det att behandla det som varit bra och det som varit dåligt. Först då kan eleven bilda sig en vettig uppfattning.

  Det är inte troligt att en människans godhet kommer från Bibeln – den kommer ifrån henne själv. Men, religion KAN vara bra i en del sammanhang.

 6. axe
  måndag 8 mars 2010, 09:14:51

  läskigt att höra dig i radion…. Alf må vara som han är. Men att höra dig garva…. creepy

  När du som i ett sista pajkast drar in ditt egna (?) barn i debatten blir det riktigt lågt. Vad har det med saken att göra? Vad har barnet gjort för ont för att vara måltavla i en debatt? Ska inte barnet också bli humanistiskt uppfostrad – få välja sina sidor själv? Barnet kanske inte alls tycker som du?

  ryser

 7. eva-stina grönvall
  onsdag 10 mars 2010, 19:18:47

  Religion är ett viktigt kunskapsområde i skolan. Religionen kristendom har naturligtvis påverkat vår kultur genom historien mer än vad t.ex. budhismen har gjort. De bibliska berättelserna har varit kulturskapande berättelser…Varför hette det länge hemsamarit t.ex. varför har vi haft en orm som symbol på apoteken, varför heter en roman av P.C. Jersild ”Babels hus”…listan av exempel kan göras hur lång som helst. De bibliska berättelserna har varit kulturskapande…och det är viktigt att se och förstå detta. Det är också en viktig kunskapsgrund när det gäller att se, förstå och respektera andra religioner/trossystem. En förutsättning för dettaär att man har kunskap om sin egen kultur/religion. Det är klart att kristendomen (den klassiska) har haft en särställning i vår kulturs uppbyggnad. Varför är det så konstigt?

 8. Håkan Danielsson
  onsdag 10 mars 2010, 20:40:29

  Sturmark vill till varje pris ha massmedial framgång, hans inskränkthet beror på fundamentalistiskt tänkande i så motto en helhetssyn av världen som enögd perception fullständigt borttagen från sina egna emotionella känslor. Han fokuserar sitt liv sina tankar på massmedial framgång. I hans inre finns dessa tvivel men framgången massmedialt förtränger detta och detta blir hans mantra.

 9. Lars Torstensson
  torsdag 18 mars 2010, 14:08:38

  STURMARK AVVISAR VILLFARELSER

  Håkan Danielsson.

  Att avvisa villfarelser, som Sturmark gör, är motsatsen till inskränkthet och fundamentalism.

  Sturmark har massmedial framgång för att han är kunnig, välartikulerad och övertygande, och skicklig på att sticka hål på humbug. Och när du påstår att han inte visar känslor visar du bara att du själv är okunnig!

  Du talar dessutom om ”emotionella känslor”. Du inbillar dig alltså att det finns känslor som inte är emotionella?

 10. Lars Torstensson
  torsdag 18 mars 2010, 14:09:35

  KRISTENDOMEN ÄR INTE BÄTTRE ELLER SANNARE ÄN ANDRA RELIGIONER

  Eva-Stina Grönvall.

  Visst har kristendomen en särställning så tillvida att den länge var den enda religionen av betydelse i Sverige, och den har haft stor påverkan på samhället. Det kan man undervisa om på historietimmarna; det måste inte nödvändigtvis ske på religionstimmarna. Och du får inte glömma att kristendomens påverkan ofta har varit negativ. En rad framsteg för människovärdet har motarbetats av kyrkan med stöd av Bibeln – vissa samfund gör det fortfarande – och den förnuftsfientlighet som kyrkan sprider är och förblir en kulturfara. För vår tids samhälle är det upplysningsidéerna som är vägledande snarare än kyrkans budskap, som få människor tror på idag.

  Kristendomen har inte någon särsställning på det sättet att den skulle vara bättre eller sannare än andra religioner. Det tycks Jan Björklund inte har förstått.

 11. Lars Torstensson
  torsdag 18 mars 2010, 14:10:41

  VAD HAR BARNET GJORT ALF FÖR ONT?

  Axe.

  Du undrar om inte Christer Sturmarks barn ska få välja åsikter själv. Men som jag förstod radioprogrammet var det som diskuterades inte det utan huruvida detta barn över huvud taget skulle ha rätt att bli till, eftersom det skedde enligt en speciell metod – vilket givetvis är en förutsättning för att det ska kunna uttrycka åsikter. Denna rätt skulle det inte ha haft, om kd fått bestämma! Det var ett mycket relevant – och avslöjande – påpekande i sammanhanget!

 12. Lars Torstensson
  torsdag 18 mars 2010, 14:11:44

  RELIGIÖSA FRISKOLOR LURAR ELEVERNA

  csaar skriver:

  >det handlar om ifall denna sak är trolig, rimlig, sann om du så vill. I kristendomens fall gäller det att behandla det som varit bra och det som varit dåligt. Först då kan eleven bilda sig en vettig uppfattning.

  Jag håller med. Allt i kristendomen är givetvis inte dåligt.

  Dock kan man notera att Björklund och Skolverket tillåter religiösa friskolor att hålla böner och andakter, där man tillber Gud och Jesus, och därigenom ger sken av att kunna garantera att dessa övernaturliga varelser finns, och att det som sägs på andakterna stämmer. Det är givetvis ett rent bedrägeri mot eleverna!

  Fast det ligger förstås lite utanför debatten om kristendomens särställning; muslimska friskolor får ju uppträda precis lika bedrägligt.

 13. Håkan Danielsson
  torsdag 18 mars 2010, 20:38:40

  Hej Lars Torstensson.
  Vad jag ville påvisa om Sturmark var en ensidig uppfattning om det kristliga budskapet. Det måste även för dig vara en oförstådd sanning att livet omöjligt kunnat skapats på denna planet. Ingenting blir någonting ! Att plantera en ovisshet som har till följd att det skapar missämja i något som Sturmark omöjligt kan ha en kunskap om, nämligen hur skapades denna vår värld ! Sturmark går förbi sig själv, som även du gör, kritisera de mänskliga svagheterna men förringa ej det kristliga budskapet, allt vad i viljen människorna skola göra eder skolen i ock göra dem.

 14. fredag 19 mars 2010, 18:44:53

  Ho, hum…
  Om jag säger att vaniljglass skänker ätaren evigt liv efter döden kommer du att begära bevis angående detta påstående. Med rätta.
  Men om jag säger att bibeln är ord sprungen ur en evig och allsmäktig varelses tankar och idéer, och att om du bara tror på denna varelse, samt följer de regler som står i denna heliga bok… då tror du på det rakt av, utan bevis?
  Det mesta pekar på att Bibeln inte är ord av gudomlig karaktär – vi har sedan länge passerat de ”visdomsord” och den ”höga moral” som utljuter sig över denna boks sidor.
  Men, Kristendom och Bibeln har ett kulturvärde som inte skall föringas. Vi kan genom några få ord eller en fras genast hänvisa till passager i Bibeln och alla vet vad vi försöker beskriver. Boken har ett kommunikativt värde. Och i kristendomen finns en del tankar som både är moraliskt riktiga och om inte det så åtminstone tankvärda och stimulerande. Vi får dock inte glömma att Biblen är en männsklig konstruktion och det är alla religioner också. Förmodligen är det väsen vi kallar Gud också en männsklig kontruktion.

 15. Lars Torstensson
  fredag 19 mars 2010, 19:33:11

  Hej Håkan Danielsson.

  Det finns mycket som vi inte vet om livets uppkomst, och att därför tala om ovisshet är helt relevant. Ni kristna vet inte mer än andra; era teorier är bara spekulationer.

  Och kristendomen har många olika budskap. Jesus uppmanar människorna att handla väl mot varandra, men han dömer sina egna motståndare till helvetet! Det visar på en rätt förskräckande intolerans! Som också har kännetecknat en stor del av kristendomen genom århundradena.

 16. Håkan Danielsson
  fredag 19 mars 2010, 20:48:36

  Förmodligen är det väsen vi kallar Gud också en männsklig kontruktion, Hej Csaar !

  Du måste vidga tankegången och inse att livet på denna jord inte skapades här ! Livets sanning finns i dessa myriader av liv i universum, och de mänskliga tankeenergierna som alla energier oförstörbara ! Du, vi står i kontakt med vad vi kan kalla Guds databank genom våra tankeenergier, allt samlas där för att potioneras ut till de planeter som kan ta emot liv, det universiella kretsloppet och den samlande kraften för detta är Gud ! Det du säger om visdomsord och höga moral är riktigt, men det är ju vi människor som nu tar ansvar för vår jord, men tveka inte på livets ursprung !

  Det jag skrev om Christer Sturmark, han var inte sen att kommentera till mig: ”Vad har du fått allt detta ifrån, något du bara hittade på ?”

  Religionen uppgift var att skapa den enhetliga tanken, utan denna hade alla rivit och slitit åt var sitt håll. Vår nivå nu är så hög, men förakta inte Guds existens, vår jord skapades, den snurrar runt solen, den snurrar sin egen axel, den vrider sig till vändkretsarna maximalt utnyttjande solens energi, månen motverkar med tidvattnet så att allt vatten inte samlades vid polerna !
  Vindarna havsströmmarna, allt är skapat av en annan intelligens.
  Vad vi nu gör är att förgifta denna skapelse, jorden är ett levande väsen, denna gudomliga skapelse tål inte denna behandling. Humanisterna ser inte detta, utan sätter det mänskliga intellekt före denna gudomliga skapelse, detta kan bara sluta illa, att inte förstå livets ursprung är ett begränsat intellekt, vilket Sturmark knappas skulle gilla att höra !

 17. fredag 19 mars 2010, 22:09:21

  ”Du måste vidga tankegången och inse att livet på denna jord inte skapades här ! Livets sanning finns i dessa myriader av liv i universum, och de mänskliga tankeenergierna som alla energier oförstörbara ! Du, vi står i kontakt med vad vi kan kalla Guds databank genom våra tankeenergier, allt samlas där för att potioneras ut till de planeter som kan ta emot liv, det universiella kretsloppet och den samlande kraften för detta är Gud !”

  Har du bevis eller åtminstone övertygande argument för detta spektakulära scenario? Är du säker på att du vet vad energi är för något, eller kan det vara så att du inte menar energi i egentlig bemärkelse? Jag förbrukar energi när jag tänker, men detta resulterar inte i ”tankeenergi” utan omvandlas förmodligen till, tja värmeenergi. Det finns inget som pekar på att det far runt tankar i energiform i atmosfären.

  Jo, visst är världen fantastisk – helt otroligt att just vi finns och kan föra den här diskussionen. Men vad hade alternativet varit? Jo, att vi inte hade varit här och fört den här diskussionen. Vi kan vara hänförda över att just den här planeten tycks ”klicka” så perfekt och att det därför måste finnas något mycket intelligent bakom den. Men, då måste ju detta något mycket intelligenta i sin tur ha något ännu mer fantastiskt som skapare bakom sig själv.
  Ja, Sturmarks fråga är ju befogad. Jag vet svaret: du är övertygad i din tro. Det är därifrån du får ”detta ifrån”. För min del får du gärna tro och jag anser att du i din tur får acceptera att jag är skeptisk.

 18. Håkan Danielsson
  fredag 19 mars 2010, 23:11:48

  Hej csaar, visst du är skeptisk, det var de även mot Gallilei och Ernst Semmelweise, det finns två eneriger, värme energi, det du känner som värme över lampan, detta är materia. Lampans ljusengergi är den oändliga energin, tillsammans med radiovågor, och tankeenergin.

  Ljuset från stjärnorna färdas miljoner ljusår, oändligt. Skulle inte denna energi finnas fanns inte universum såsom oändlig !

  Allt liv är sammanlinkat genom våra tankeenergier i denna Guds databank, som gäller i hela universum, du talar om ett annat intellekt än större, men det är ju vi allt som lever som är det förhärskande intellektet som samlas i denna Guds Databank och allt liv i universum.

  Det lilla i det stora, när du sätter tulpanlöken i jorden på våren, har du aldrig funderat på vad som får den att gro, hur vet löken att den är i jorden, vad gör att den tycks ”klicka” till grodd ?

  Vårt liv, rosens liv, universums liv, Guds liv och data bank, allt hör ihop !
  Sturmark och humanisterna, kan inte se detta, de förlitar sig på det mänskliga intellektet, men i detta avseende begränsat, men visst religionerna måste anpassas, islam måste se verkligheten med jordens problem, frekvensen tankeenernergierna måste möta de som finns i universum, det är vår framtid och vi kommera att möta andra utomjordiska existenser, även dessa med förankring i Gud, i annat fall hade de ej haft möjlighet tillstånd att uppenbara sig för oss.

 19. Håkan Danielsson
  lördag 20 mars 2010, 17:10:47

  Hej Lars Torstensson

  Ni kristna vet inte mer än andra; era teorier är bara spekulationer.

  Jag är inte kristen i den bemärkelse som du anför, du kan läsa dialogen här vi har csaar och jag. Jag vill vidga hela problematiken med Guds existens ! Skulle jag nämna detta för de som du hänför som kristna skulle samma oförstående och motvilja finnas.

  Steven Hawkins som delar Sturmarks idéer, ett tvprogram där han börjar, med livets uppkomst på jorden, först hade vi bakterierna ! Jag stängde av programmet som ointressent, varifrån kom då dessa ?

  Vetenskapen hänför sig till evulotionen och slumpen, sannolikheten att Gud finns är lika stor som att (han) eller de positiva livskraftenergierna inte finns, men likväl finns ju Gud ! Alternativet hade ju varit att vi aldrig hört talas om Gud, om slumpen skulle ha haft sitt gillande !

 20. Lars Torstensson
  lördag 20 mars 2010, 19:20:28

  Håkan Danielsson.

  Vad du än kallar dig så är det spekulationer du ägnar dig åt.

  Om gud finns kan han/hon/den/det lika gärna vara en ond kraft som en god. En kraft som vi alltså bör ta avstånd ifrån.

 21. Håkan Danielsson
  tisdag 23 mars 2010, 16:12:36

  Hej Lars
  Om du tror att detta universum skapades här på denna jord skulle detta innebära att du hade möjlighet att fortsätta skapelsen i egen favör. Upprinnelsen till ditt ställningstagande är den disparation du känner i ditt känsloliv. Varje människa måste bida sin tid till förståelse i det egna jaget. Det gäller att ödmjukt närma sig förståelsen, inte stipulera motsatser i så motto far du mest illa själv. Vad kan det ge dig att ständigt ha ett orosmoln av tankar huruvida Gud är ond eller god ? Ser du inte kärleken runt omkring dig ? Varför älskas det ständigt ? Vad driver allt liv ? Tag del av detta Lars, då förstår du varför du lever. Sluta hacka på det du inte kan förstå, då mår du bättre.

 22. Per E
  tisdag 23 mars 2010, 17:27:23

  Christer Sturmark, hur mycket pulvriserade du Alf Svensson? Att han ens visar sig ute efter eran radiodebatt är för mig en gåta, för du tillintegjorde ju karln.
  Det som är mest markant är hur fort Alf Svensson i radiodebatten avviker från ett fruktbart debattklimat och börjar tilldela dig egenskaper, kommer med känsloargument där de blir absurda. För att till sist låta som en parodi på en usel debattör i TV4s Parlamentet, det var nästan att man förväntade sig att han skulle dra till med att du inte hade ”respekt för en gammal man” eller någon annan klyscha. Sorgligt att se någon falla ihop så totalt, även om jag inte håller med honom.

  Däremot är Siewert Öholms försök till härskartekniker mot dig och de andra debattörerna slående i Ekdal/TV4 debatten. Och då slår du till, med klockrena argument, vett och sans. Imponerande på min ära.

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna