Foto Peter Knutson

Johannes Paulus II saligförklaras idag

johannes-475Den förre påven saligförklaras idag av den nuvarande påven Benedictus XVI. På goda grunder kan man ifrågasätta varför man hyllar en man som har bidragit till miljontals människors död genom sitt kategoriskt negativa förhållningsätt till preventivmedel i kampen mot HIV/AIDS, abort och stamcellsforskning.

En organisation som katolska kyrkan har givetvis rätt att hylla vem de vill. Däremot är det helt oacceptabelt att den svenska staten skickar en officiell representant (Sverige representerades idag av civil- och bostadsministern tillika pingstvännen Stefan Attefall).

Det svenska staten ska vara sekulär och religiöst neutral. Det är inte acceptabelt att svenska skattemedel går till officiell representation vid religiösa ceremonier.

Johannes Paulus II har säkert bidragit till en del gott i världen, han sägs bland annat ha spelat en roll i den totalitära kommunismens kollaps. Men den svenska staten ska givetvis inte delta i religiösa ceremonier av detta slag. Staten ska vara religiöst neutral.

sai babaOm vi ska delta vid katolska kyrkans ”saliggörande” av den förre påven, så måste vi också vara representerade vid tex Sathya Sai Babas begravning. Ingen religion ska ha företräde i ett sekulärt samhälle.

De grundläggande värderingar vårt samhälle vilar på idag, har vi inte lyckats förverkliga tack vare kristendomen, utan trots kristendomen.

8 kommentarer till Johannes Paulus II saligförklaras idag

 1. Evigheten
  måndag 2 maj 2011, 00:24:05

  All upplevelse ger erfarenheter.
  Erfarenheter vi lär och utvecklas av.
  Vad vore dina åsikter utan just religionen?
  Har religionen då inte varit med om att skapa det vi upplever idag,
  så som allt annat skapat åsikter efter upplevda erfarenheter.
  Jag tror inte på att peka ut en man, vars åsikter enligt din egen utsago
  bidragit till miljoner människors död.

  Vad skulle du kalla en anställd på Bofors?

  Med vänlig hälsning Evigheten

 2. måndag 2 maj 2011, 20:52:49

  Och vem har sagt att vi lever i ett sekulärt samhälle? Dina ansträngningar att trycka ned de kristna visar på motsatsen. Vi kanske är mer andliga än vi tror. Och vad är det för ”goda grunder” som talar emot, speciellt sena aborter?

  ”De grundläggande värderingar vårt samhälle vilar på idag, har vi inte lyckats förverkliga tack vare kristendomen, utan trots kristendomen.” Citat Christer Sturmark

  Jag skulle vilja påstå att den kristna högern och liberalismen samt arbetarrörelsen har bidragit lika mycket till där vi är idag. Dina grundläggande värderingar är inte mina grundläggande värderingar, glöm inte det! I stötandet och blötandet mellan nämnda grupper har vårt samhälle stigit fram. Demokrati är ett vinnande koncept!

  Mvh Roger Klang, Lund Scaniae Sverige

 3. Peo
  tisdag 3 maj 2011, 02:48:52

  Påven gjorde sig också känd för sitt skyddande av pedofiler inom den katolska kyrkan, till exempel Marcial Maciel som grundade och ledde en katolsk sekt som hette Kristi Legionärer. Han förgrep sig metodiskt på småpojkar allt sedan 50-talet tills hans död 2008. Han hade också lite barn med olika kvinnor trots att han avgivit kyskhetslöfte…
  Skyddet från Johannes Paulus II kom sig av att han dels försåg den katolska kyrkan med ohemula mängder pengar samt att han lyckades ”locka” många nya troende till kyrkan.
  Kan man inte skydda barn, ska man bli helgonförklarad då?

 4. Håkan Danielsson
  tisdag 3 maj 2011, 16:31:13

  Sturmark konstaterar: De grundläggande värderingar
  vårt samhälle vilar på idag, har vi inte lyckats förverkliga
  tack vare kristendomen, utan trots kristendomen.

  Att Christer Sturmark förbiser den utveckling som mänskligheten under årtusenden genomgått, och inte sett kristendomen som den enhetliga skaparen av den
  allenarådande enhetliga tanken, är ett betydande tankefel som Sturmark gör. Som om mänskligheten i
  begynnelsen kunde skapa sammanlänkningen i sina göranden utan ett enda ledande, i så motto de enhetliga samlande tanken, föranstaldad i den kristliga gemenskapen.

  Sturmark utgår från att människan skapar sig självt, i så
  motto finns inga yttre betingelser, som kan påverka, varesig andra existenser eller självpåverkande fakta.
  Sturmark har skapat sin egen värld, i så motto till gagn för sina egna syften, han sammanblandar sina egna ambitioner och glömmer sitt eget ursprung som han bevisligen har svårt att fatta, livet på denna jord började inte här.

 5. fredag 6 maj 2011, 08:31:26

  O.b.s!Kristendomen är den kristna församlingens Tolkning av Jesus liv o. person.(var o. bli dock salig på sin Egen Jesus tolkning ,det finns t.o.m en jesus för ateister.)Den uppstod i en tid av religiös uppluckring , o. dess spridning gynnades av freden o. de goda kommunikationerna i det romerska riket. Från Början en Judisk Sekt växte den till en världsreligion, som sedan Splittrades i olka riktningar. Idag finns det ca:1 miljard kristna människor på jorden.Kristendomen lär egentligen ut följande ”konstigheter” man ska tro på utan bevis än så länge utanför bibeltext. ”hör o. häpna”.T.ex. Att Gud blivit människa i Jesus Kristus. (Tror jag inte på i brist på bevis.)Nu kommer det ”märkliga”.Genom Synden olydnaden mot gods vilja , har människan kommit under dödens välde,.Kristus återlöste , dvs . friköpte dem ur dödens träldom genom att frivillgt underkasta sig döden på korset menar man.Jesus uppståndelse är livets seger över döden menas det o. människan blir delaktig i denna genom dopet o. tron på kristus.Den fulla innebörden i återlösningen skall framträda först vid ”tidens slut” anses det , då kristus återkommer , de döda uppstår döms m.m. o. en del blir benådade o.s.v till evigt liv hos gud. Homo sapiensis har knallat runt på denna planet åtmistone över 100 000 år , barn vuxna o. andra har lidit och dött i jordbävningar , tzunamis o.andra naturkatastrofer m.m. o. ”hosianna i höjden” Gud o. den allsmäktiga ”bara ser på”. Gud Kunde ha hindrat lidandet i det senaste tzunamit T.ex. Men Gjorde det ej!Varför?Försök o. svara på det en enda Gång vettigt ”Herr ” Danielson m.fl.Ett bra svar är t.ex. 1. Gud finns ej. 2. Finns men bryr sig ej. 3. Det är bara tillv. fråga om opartiska naturkrafter o. lagar o.s.v som ej har förmåga att bry sig. 4. Något annat?Tillv. är allternativ ”numero”3 en vettig förklaring i brist på andra bevis!El hur?För övrigt så klarar vi att vara Enhetliga, moraliska t.o.m justa mot djur m.m. utan kristendom. O. rättvisa inte ens den gyllene regeln (det finns fler versioner) ”var mot andra som du vill att andra ska vara mot dig kommer från kristendomen” t.ex. taosmen sa det 500 år Innan Jesus!Nej du. Vår moral m.m. fanns innan kristendom i filosofiska system som kristendom integrerat o. lånat av o.s.v.El hur!Alltså Wake up man and get real ! Amen to that bythe way. (A.fnissar).

 6. fredag 6 maj 2011, 09:24:44

  Förresten, är inte kristendomen en ”utlänsk import” hos den riktiga ursvensken (om man inte räknar med samer)D.v.s vikingen!? Asa tron(tron på thor oden o. freja) fanns ju i sverigeINNAN kristendomen?!?Det är märkligt hur lite detta med vikinga asa tro Det riktigtursvenskaang. tradition m.m. omnäms o. ”tystas” ner av det ”kristna etablissemanget”,Är inte en äkta svensk från början asa troende,är inte asatroende en mer ”svensk nordisk Äkta tro o. ”uppfinning” än kristendom?Varför skulle det vara mer tokigt o. tro påatt man hamnar i ”valhalla” än hos ”hosianna i höjden=Jesus=kristus=guden”)Efter ”döden”? (A.fnissar).Visserligen kanske vikingen hade ”hobbyn” som att bryga öl, gå bärsärk i strid, våldta någon (kristen?)nunna i storbrittain då o. då under ”krigstågen”dessa grymheter är inte sämre än de i det ”gamla” kristna testamentets”.Det fanns nog vikingar som levde moraliskt rätt en då o. som stannade hemma fredligt oberoende av asa el. kristen tro.Att det nu finns ca. en miljard fler kristna än asa troende på vår jord gör inte med nödvändighet att kristen domen kvalitativt är bättre än, taoism, buddhism, hinduism, islam, ren judendom m.m. ”mussarna” tror ju inte ens att jesus var guds son utan något annat?Alltså kvantitet är inte alltid =sann o. äkta kvalitet m.m.

 7. fredag 6 maj 2011, 10:44:26

  (A.Fnissar)Du ”stolde” svensson o. viking fortfarande med hopp o. lite vikinga blod i dig. Hur du blivit så ”hjärntvättad”av den kristne överheten med bibeln ”i högsta hugg” i århundraden att du har glömt att hugga tillbaka?Detta ”broder” skrev dina Förfäder i Eddan Grimnesmal vers 9-10 t.ex. . Jag hjälper dig att slå tillbaka o. se vad dina ”poetiska” förfäder åstadkom o. skrev utan förfalskning.T.ex. så här.”Alla som komma till ODINS BONING känna igen dem Genast:Sköld täckt med spjut och sparrar äro huset:bänkar strödda med brynjor.Alla som kommo till Odins Boning känna igen den genast,det hänger en varg öster om porten, en örn sitter lutad däröver”. Dags att slå tillbaka åtmistone med det poetiska pennsvärdet, Just du som fortfarande är en äkta viking i ett sekulärt o. modern samhälle av kristen överhet , humanismen det sekulära samhället o. avskilljandet av stat o kyrka garanterar att du kan bevara din stolda tradition o. tro undertryckt o dolt i århundraden.Men låt ej blodet o. hämnden koka så mycket att du bränner ner kristna kyrkor som dina bröder i norge, de kristna kan besegras med pennan också i dessa moderna tider.Man kan ju göra t.ex. vikinga museer o. vandrarhem o.göra om kyrkorna till lador åt böndernas boskap så de åtmintone gör nån nytta istället för att tära på samhällets resurser!(Amen. A.fnissar)

 8. fredag 6 maj 2011, 11:57:02

  Håkan Danielson tycks fortfarande”förbise” miljarder år av(cyklisk) kosmisk o. darwinistisk utveckling Innan vi ens kan tala om utveckling av intelligens o moral.Detta kan ”kosmos automatiken” åstadkomma utan”din ”Gud o. kristendom m.m.Vidare tycks ”herr ” danielson ”missat följande fakta.Ang. kosmos automatiken ur ett darwinistiktbiologiskt o. evolutionärt perspektiv .1.Generna innehåller det program som styr varge individs utveckling i en viss riktning.2. Livsmiljön kan påverka vissa ärftliga egenskaper.Denna påverkan går ej i arv.3.Kosmisk strålning t.ex. elektroner o .protoner då en stjärna förstört sig själv har”bombat”jorden i miljoner år o. ev. påverkat våra arvsanlag,upprätta gång m.m.Om detta ej är slump t.ex. vad bestämde att en stjärna exploderade tusentals ljusår härifrån så att strålningen påverkade livsformsarvsanlagen?4.En plötslig förändring i en gen kallas mutation.Denna förändring är ärftlig o. yttrar sig som nya egenskaper hos individen.5. Mutationer kan framkallasO.b.s. även på Konstlad väg o. används vid växtförädling o. husdjursavel .Mer om detta kan Richard Dawkins var god o läs på honom också. Hälsn A.T kosmosson.

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna