Foto Peter Knutson

Göran Brusewitz korståg mot förnuftet

Göran Brusewitz, ordförande i det obskyra ”Sällskapet för Parapsykologisk Forskning” går till generalattack mot mig i en debattartikel på SVT Opinion den 10 februari.

Han påstår bland annat att jag tar som ”helig utgångspunkt” att vi inte överlever döden. Det är förstås struntprat och vittnar bara om Brusewitz bristande kunskaper i elementär vetenskapsteori.

Jag förespråkar endast ”den intellektuella moralens maxim” det vill säga ”tro på det och endast det som det finns goda skäl att hålla för sant”.

Låt mig vara extra tydlig för pedagogikens skull: Anta att jag påstår att det finns osynliga rymdvarelser som kan ta över och styra vissa människor. Anta vidare att detta inte märks för de flesta, men det finns somliga människor med ”speciella förmågor” som kan se dessa rymdvarelser eller avgöra om vissa människor är kontrollerande av dem eller inte.

Hur förhåller sig Brusewitz till detta påstående? Han kan inte bevisa att jag har fel. Om Brusewitz har förnuftet i behåll så tror han dock att jag har fel. Betyder det att han har som ”helig utgångspunkt” att jag har fel? Nej. Det betyder bara att han bedömer vad som talar för, respektive mot mitt påstående, och väljer därefter den mest rimliga hypotesen. Som i detta fall är att jag medvetet eller omedveten sprider ett felaktigt påstående om rymdvarelser.

Detta är att tillämpa den intellektuella moralens maxim, och detta är den mest öppna attityd man kan ha till någon fråga: Följ evidensen dit de leder och formulera den mest rimliga hypotesen. Var alltid öppen för att ompröva din ståndpunkt, om ny evidens presenteras.

Brusewitz hävdar att jag är ”oförskämd mot medier” och att jag saknar ”öppenhet och kritisk läggning”. Det är alldeles uppenbart att det är Brusewitz själv som saknar öppenhet för att de påstådda spökfenomenen kan ha naturliga förklaringar. Brusewitz okritiska läggning leder oss inte närmare några som helst faktiska omständigheter. Det så kallade ”mediet” påstod att jag sagt saker som jag inte hade sagt, och visste uppenbarligen mycket lite om reflekterat tänkande kring påstådda spökfenomen. Den sådan attityd är ju passade för den som tjänar pengar på människors godtrogenhet och det förtjänar inte respekt.

Brusewitz vurm för ”personliga upplevelser” är också mycket typisk för hela New Age-industrins självupptagenhet. Det spelar ingen roll att omfattande forskning har presenterat stark evidens för att spökfenomenen har naturliga förklaringar, den ”egna upplevelsen” är alltid viktigare och går alltid före, alldeles oavsett den egna förmågan att bedöma situationen. Det är höjden av egocentricitet.

Brusewitz hänvisning till att ny forskning tyder på att “något” överlever döden är kvalificerat struntprat. All seriös forskning talar för motsatsen.

3 kommentarer till Göran Brusewitz korståg mot förnuftet

 1. Sunbeam
  onsdag 24 februari 2010, 08:37:45

  Hej Christer,

  Skriv gärna länkar till de sidor där seriös forskning presenteras och visar på motsatsen till Brusewitz hänvisning.

 2. onsdag 24 februari 2010, 23:31:38

  Sunbeam, jag har gått igenom en lista på forskning Brusewitz och Parker tidigare publicerat, en lista som påstås redovisa starka indikatorer för fenomenens existens:

  http://garvarn.blogspot.com/2007/01/adrian-parkers-fabrication-of-reality.html

  Brusewitz kan helt enkelt inte skilja god forskning från dålig. Sturmark behöver inte referera till forskning som visar att fenomenen inte finns, det räcker att konstatera att forskning som sägs visa att fenomenen finns saknar metodologisk stringens och därmed tillförlitlighet.

 3. söndag 25 april 2010, 00:56:19

  Intressant diskussion! Men det är tråkigt att den ”fördimmas” av ad hominem-argument.

  HL

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna