Foto Peter Knutson

Gerles mediatrick

Det är smart: Att bara kritisera Sverigedemokraterna ger ingen debattartikel i DN, för det gör alla. Att bara kritisera Humanisternas känns också rätt sömnigt; Det gör de frikyrkliga tidningarna Dagen och Världen idag varje dag. Men att bunta ihop SD och Humanisterna var ett nytt grepp, och så orimligt att det beredes plats på DN Debatt.

Artikeln bygger på Gerles nya bok “Farlig Förenkling”, ett hopkok av faktafel, slarvigt tänkta tankar och rena faktaförfalskningar. Jag återkommer med en tydligare genomgång av boken i sinom tid. Ikväll tisdag 14 september möter jag Gerle i en debatt på ABF Stockholm, Sveavägen 41, kl 18.

Idag svarar vi ockå på DN Debatt. För enkelhets skull publicerar jag svaret även här:

Elisabeth Gerle forskar om etik och mänskliga rättigheter, finansierat av Svenska Kyrkan. Av någon obegriplig anledning ser hon som sitt projekt att bunta ihop Humanisterna, som är minst lika starka försvarare av de mänskliga rättigheterna som hon själv, med de rasistiska Sverigedemokraterna (SD). Förfarandet är direkt oanständigt.

SD och Humanister är varandras motsats. Däremot delar SD i stora delar samhällssyn med islamister och konservativa kristna. De vill alla se ett monokulturellt samhälle på religiös värdegrund, med en likriktning vad gäller könsroller, sexuella normer och moraliska värderingar. Humanisterna vill däremot se ett mångkulturellt samhälle på sekulär värdegrund. Påfallande ofta besjälas humanister av antikonformism och normkritik, och verkar för frihetlighet och pluralism i fråga om livshållningar.

Det behövs i ett samhälle som alltjämt genomsyras av kyrkans dystra arv på området.

Humanisternas strävan är ett öppet, sekulärt samhälle där friheten att tro och tänka vad som helst är garanterad, men där handlingar aldrig tillåts inkräkta på de individuella mänskliga rättigheterna.

Med sin religionskritik riskerar Humanisterna, skriver Gerle, att ”ta avstånd från de nya svenskarna”. Säg det till dem som flytt från stening och moralpoliser, från tvingande klädkoder och dödsstraff för homosexualitet. Gerles tankefigur är förbluffande. De nya svenskarna utgör inte en enhetlig grupp med en särskild uppsättning preferenser. En del av dem är för övrigt humanister.

En av humanismens främsta uppgifter är att verka för tankens klarhet. Elisabeth Gerles liberalteologi lever av och i tankens dunkel. Gerles referat av den engelska teologen Tina Beattie är ett typiskt exempel. Där sägs ateismen ”uppvisa motstånd mot det mångtydiga, mot tvivel och komplexitet i sökandet efter mening”. Det stämmer att humanismen bjuder motstånd mot förklaringar som är filosofiskt ohållbara eller grumligt tänkta.

När ”tvivel” är ett finare ord för halvtänkta tankar föreslår vi något annat. När ”komplexitet” betyder orimliga förklaringar invänder vi.

Humanisterna bjuder motstånd mot slarvigt tänkande och ologiska resonemang. Det borde också forskare och professorer göra.

8 kommentarer till Gerles mediatrick

 1. Göran Hansson
  tisdag 14 september 2010, 10:54:19

  Jag blir bara så dj-a trött på att höra religionsfanatikers syn på det väsentliga i Livet. men vad kan man göra annat än försöka förklara. Även en blind höna hittar ett för – förhoppningsvis.

 2. tisdag 14 september 2010, 10:59:42

  Fantastiskt bra svar.

 3. Jörn Dahlkild
  tisdag 14 september 2010, 17:34:37

  Lysande som alltid Christer!

 4. Johan
  tisdag 14 september 2010, 19:04:05

  Instämmer med föregående talare: pricksäker replik!

 5. Burr
  tisdag 14 september 2010, 19:11:54

  När nu Svenska Kyrkan har råd att finansiera Elisabeth Gerles forskning om etik och mänskliga rättigheter…så undrar jag varför finansierar inte kyrkan den kyrkliga historieforskningen och kyrkans historiska kopplingar till bristen på mänskliga rättigheter? För känsligt kanske?
  Jag vågar påstå att mänskliga rättigheter är endast en helt profan uppfinning när den världsliga makten började få nog av kyrkans totalitära maktfullkomlighet och började med hårdhandskarna att avpollettera kyrkan dess världsliga makt. Kyrkan har ärvt sin kristna värdegrund genom seklerna sedan Jesus förkunnade sin lära för judarna. Kristenheten har genomgått olika faser under sin existens allt ifrån förföljda i dess tidigaste existens via medeltidens inkvisition med kyrkans diaboliska maktfullkomlighet och religiös paranoia till det långlivade ofruktbara äktenskapet mellan staten och kyrkan i Sverige och som slutade i skilsmässa 1997-1998.
  Historiskt kan man påstå att Jesus förvisso var dåtidens humanist, dvs hade mänskligare syn på den vanliga ”syndaren” än några andra dåtida religiösa tänkare. Likaså är det en historisk sanning att kyrkan genom seklerna har förvaltat brottsligt uselt upphovsmannens andemening och i sin grymma maktfullkomlighet snarare dyrkat djävulen än frälsaren för att låna kyrkans egen vokabulär. Tillnyktringen från denna djävulska maktfullkomlighet har tvingats av den profana makten, en aktion som format kyrkans utveckling trots att den som institution alltid har motsatt sig världsliga förändringar mot det mänskligare samhälle som vi sedan upplysningstiden strävat efter.
  Nu vill kyrkan slå vakt om mänskliga rättigheter ursprungligen av en helt profan härkomst men med religiös odör, med teologiska doftmarkeringar som litet hövligare uttryck dock utan spår av några minnesfakta att kyrkan skulle ha varit totalitär i sin medeltida inriktning med anspråk att få reglera precis allt hur folk skulle tänka, uttrycka och leva. Med litet historisk tillbakablick så kan man mycket väl se en koppling till andra totalitära ideologier såsom kommunism och nazism med förföljelse av oliktänkande även om kyrkan kallade olydiga oliktänkande som kättare och ofta dömda till att brännas på bål eller halshuggas som häxor.
  Kyrkan som forskar i mänskliga rättigheter låter som ett bisarrt rollbyte undan den gamla moraliska skulden och alldeles för sent kommen botgöring för dess historiska brott mot mänskliga rättigheter enligt dagens mått. Att kyrkan tackar sin forna läromästare, upplysningstidens andemening och dess nutida arvtagare Humanisterna med att jämföra dem med SD är särdeles enfaldigt i sin historielöshet.

 6. De-Esser
  tisdag 14 september 2010, 21:42:32

  Obegripligt tunn soppa Gerle serverade i afton på ABF. Slarv, faktafel, luddiga insinuationer och inte ETT konkret förslag eller exempel på vad Humanisterna gör för fel. Kontentan blev att Gerle verkar tycka illa om religionskritik i allmänhet. Jaha?

 7. Magnus
  torsdag 16 september 2010, 11:00:37

  Mkt bra skrivet.

  Noterar att repliken dock inte har synts till på dn.se, jag har kollat ungefär varje dag. Repliker brukar ju annars synas på DN Debatt på dn.se…

 8. torsdag 16 september 2010, 22:36:11

  För min del kan man lägga ner hela Svenska kyrkan o. prästerskapet m.m.Knappast några samhällsbärare?Vet någon hur kristendomen kom till sverige?Innan dess var det ju asatro med Thor Oden o. Freja m.m. som gällde, ville vikingarna m.fl verkligen vara kristna?Liksom samer o.s.v?Varför talas det så mycket om ”Svensk kristen tradition” o. så lite om asatro?Är inte kristendomen mer ”utlänsk” än asatron t.ex?(I sverige)Det finns inget i kristendomen som kan ersättas o. tas från t.ex. filosofiska system ang. moral etc. som är bättre än kristendomen el.hur?Redan 500 år innan Jesus var ju konfysios o. Lau Tzu m.fl också ”humana”taoismen accepterar i princip inga övernaturliga Gudar m.fl p.ga påståenden som, då allt gör det det gör till sin (sanna)natur blir allt till freds.Svårt att argumentera emot el.hur?Men den kristna bibeln går ju att diskutera ang. sanningshallt, efter ett tag blir man mer o. mer tveksam ju mer man läser?!(Pers. åsikter))

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna