Foto Peter Knutson

Ett samtal om livsåskådning mellan prästen Ted Harris och Humanisternas ordförande Christer Sturmark

Ett samtal om livsåskådning mellan prästen Ted Harris och Humanisternas ordförande Christer Sturmark

Det talas ofta om djupare dimensioner i livet. En del kallar det andlighet. Andlig kan man vara som kristen som tror på den helige ande. Även ateister upplever en icke-religiös andlighet, exempelvis i naturen och i musiken.

Vad är det för skillnad mellan religiös och sekulär andlighet? Uttrycker det något utöver människan? Är andlighet egentligen ett meningsfullt begrepp? Vad innebär värde och mening? Har livet ett värde utan gud? Har livet ett värde inom ramen för en gudstro? Ger kristendom en hållbar grund för ett gott liv och ger en ateistisk eller postteologisk livssyn en hållbar grund för ett gott liv? Kan man leva ett värdigt liv med en filosofiskt materialistisk livshållning och kan man leva ett värdigt liv som gudstroende? Hur vet man vad som är gott? Gyllene regeln och tio guds bud formuleras i de abrahamitiska religionerna.

Etiska grunder formuleras på andra filosofiska grunder i de postteologiska livsåskådningarna. Vad har materialisten/humanisten, som inte tror på något ”högre väsen”, att rätta sig efter? Är denna ohjälpligt fångad i en godtycklig nihilism? Vad har de gudstroende att rätta sig efter? Är det vet verkligen moraliskt att vara ohjälpligt fångad av etiska regler dikterade av en gud? Vad händer när olika livssyner hamnar på kollisionskurs? Vad kan man inte acceptera? Vad bör man tolerera? Gränser för ifrågasättande och samsynens problem.

Hur kan vi leva ett gott mänskligt liv tillsammans? Christer och Ted samtalar om de existentiella frågorna, både ur ett kristet perspektiv och ett ateistiskt/humanistiskt perspektiv.

Discount
Discount
Discount
Discount
Adobe Creative Suite 6 Master Collection

Buy Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Order Microsoft Office 2010 Professional Plus
Cheap Microsoft Office 2010 Professional Plus
Cheap Microsoft Office 2010 Professional Plus

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna