Foto Peter Knutson

Det är en myt att kristendomen byggt Sverige

FF_182_atheism1_f Tillsammans med några kollegor skriver jag på Svenska Dagbladets Brännpunkt idag om kristendomens ställning i den svenska grundskolan. För enkelhetens skull publicerar jag hela texten här också. SvD Brännpunkt:

Den första april skall Skolverket lämna över förslag på nya kursplaner för grundskolans ämnen till regeringen. En av de föreslagna kursplanerna har skapat fler reaktioner och protester än alla de andra tillsammans, nämligen förslaget till kursplan i ämnet religionskunskap. Till exempel driver vissa kristna tidningar en kampanj där de uppmanar allmänheten att skriva protestbrev till Skolverket.

Orsaken är att i den nya kursplanen har kristendomen inte längre en särställning bland religionerna, och eleverna ska enligt förslaget också bibringas kunskaper om sekulära livsåskådningar som humanismen.

Skolverkets förslag speglar på ett bra sätt vårt land idag. Sverige är ett mångkulturellt samhälle där många olika livsåskådningar samexisterar. Både de som inkluderar en eller flera gudar (kristendom, judendom, islam, hinduism med flera) och de som exkluderar gudar, som den sekulära humanismen.

Till mångas stora förvåning har nu skolminister Jan Björklund i flera medieutspel tagit avstånd från Skolverkets förslag redan innan det presenterats för regeringen. Björklund anser att kristendomen även i framtiden ska ha en särställning i skolan.

Skolministerns argumentation är både historielös och omodern.

Många tror att en majoritet av svenska folket är kristna. Det stämmer inte. Samtliga undersökningar visar att så inte är fallet. Sverige är ett av världens mest sekulära länder där mindre än 20 procent tror på någon eller några gudar. En överväldigande majoritet av de svenska medborgarna är således icke-religiösa.

Sekulär humanism är sannolikt det begrepp som närmast beskriver den typiska svenska livsåskådningen.

Men Björklund menar att det är kristendomen som har byggt vårt samhälle (Dagen 17/2) och att de kristna värderingarna både genomsyrar, och ska genomsyra, skolan och samhället. Men vilka kristna värderingar är det egentligen som Björklund vill främja? Att kvinnan ska underordnas mannen och att homosexualitet är en synd? Det menar ministern förstås inte. Sannolikt syftar han i stället på normer som medmänsklighet respekt för alla människors lika värde.

Dessa goda värderingar och den människosyn Björklund syftar på och önskar är i själva verket inte alls specifikt kristna. De växte fram i en etisk-filosofisk kontext inom grekisk och indisk filosofi och hos många andra icke-religiösa filosofer och tänkare långt innan kristendomen föddes.

Till exempel formulerande den kinesiske filosofen Konfucius den ”gyllene regeln” i skrift ca 500 år innan den tillskrevs Jesus.

Kristendomen har förvaltat vissa av dessa värderingar, men också andra värderingar som regeringen knappast vill stödja eller bevara, varken i skolan eller i samhället i stort. De värderingar Björklund faktiskt önskar sig bör snarare betecknas humanetiska, sekulära eller kort och gott mänskliga, snarare än religiösa.

Visst har religionen haft stor betydelse när det gäller svenska traditioner och kultur. Det gäller t ex högtidsfirande, musik och litteratur. Det är det ingen som förnekar. Men när det gäller dagens moderna svenska samhällsvärderingar, så har de i väsentliga delar inte formats tack vare kristendomen, utan trots den. Utvecklingen av det moderna samhällets syn på medicinsk etik, jämställdhet, homosexualitet, äktenskap, vetenskap med mera har vi inte religionen att tacka för, utan den sekulära humanistiska etiken.

Felet Björklund gör är att han inte skiljer på kristendomens religionshistoria och dess kulturhistoria. Självklart intar kristendomen en särställning i den svenska kulturhistorien. Om detta tvistas icke. Den undervisningen sker lämpligast på historielektionerna, i svenska och i samhällskunskapen.

Kristendomens religionshistoria ska däremot inte ha en särställning i förhållande till andra världsreligioner. Kristendomen måste behandlas som en av flera mytologiska berättelser om världens uppkomst och människans plats i tillvaron, jämsides med många andra religiösa myter runt om i världen.

I religionskunskapen (ett ämne som snarare borde kallas livsåskådningskunskap) ska man alltså berätta om alla de olika sätt mänskligheten har utvecklat för att besvara de existentiella frågorna och beskriva människans plats i tillvaron. Där ska ingå undervisning om kristendom, men inte i kristendom.

Tonvikten inom ämnet religionskunskap skall läggas på vad religioner är, hur de har uppkommit och varför de ser ut som de gör idag.

Det är helt enkelt dags för Sverige att anta en modern kursplan i livsåskådningsfrågor.

Christer Sturmark, förbundsordförande Humanisterna
Morgan Johansson, styrelseledamot Humanisterna, riksdagsledamot (s)
P C Jersild, styrelseledamot Humanisterna, författare
Olle Häggström, styrelseledamot Humanisterna, professor i matematisk statistik

15 kommentarer till Det är en myt att kristendomen byggt Sverige

 1. Thomas Stuker
  lördag 6 mars 2010, 17:43:49

  Hej Christer !
  Lyssnade på när du debatterade med Alf Svensson (6/3),angående eran artikel i Svenska Dagbladet.Tycker
  att du var bra.Blev dessutom intresserad av Humanisterna.Jag undrar om ni är politiskt obundna?Jag antar att ni tar avstånd från extremister.Tänker på dom kändaste partierna.
  Ha det bra!
  Thomas

 2. Henrik
  söndag 7 mars 2010, 19:28:43

  Hej! Jag tänkte jag kunde svara i Christers ställe. Ja, Humanisterna är partipolitiskt obundna. Se humanisterna.se och klicka på humanisternas ideér.
  /Henrik

 3. Richard Jensen
  fredag 19 mars 2010, 07:28:46

  Christer; Det är ju tur att de kristna värderingarna finns, annars skulle du inte ha så mycket att debattera om och raljera över. 🙂

  Litet mer allvarligt:
  Jag såg dig i debatten om de konfessionella friskolorna igår och förstår nu att de kan lägga ner hela Skolverket och anställa dig i stället. Här skulle litet mer ödmjukhet från din sida inte skada, och det tyckte jag lyste igenom tydligt igår. Ett par billiga och fula grepp med snabba kast kom fram när sakargumenten tröt. Du har varit betydligt skarpare i andra debatter, Christer.

 4. Raoul
  tisdag 6 april 2010, 11:47:33

  Som jag uppfattar humanisternas resonemang borde kristendomen fullständigt besparats oss redan från tidernas första begynnelse. Ett övermodigt raljerande som enbart finner gehör i ett samhälle som redan för länge sedan tappat sitt fotfäste. Att humanisternas lära med vissa framgångar kan spridas och slå rot i det här landet, beror till största delen på kristendomens försvagande. Den nya generationens kristna har inte längre samma iver att be för Sveriges välbefinnande vilket i sin tur öppnar upp för sekularisering och drastiskt förändrade synsätt. Vad följderna av detta kommer att bli, är åtminstone jag fullt på det klara med.

 5. Malacoda
  måndag 5 juli 2010, 20:34:29

  Richard jensen, du menar att Christer uppfattades som mindre ödmjuk vilket till viss del, om inte bara, berodde på själva upplägget av debatten. Själv tyckte jag det var en bisarr uppsättning i panelen som helt naturligt leder till ett dualistiskt perspektiv där Christer lätt kan uppfattas som den elaka. Han får ju för böveln debattera mot små tonårstjejer som knappt kan föra ett logiskt resonemang. Ge sig på sådana små oskyldiga ”offer” leder helt naturligt till att ”stora stygga Sturmark” lätt får den obildade publiken att lyssna med sitt hjärta. Jag tyckte det var fruktansvärt orättvist och man ser nästan hur de vuxna på ”sekulariseringens” sida håller igen, inte känner sig bekväma att bemöta andra sidans argument. Så Rikard, innan du raljerar vidare, lär dig hur man analyserar retorik.

  /Malacoda

 6. Elias William-Olsson
  tisdag 6 juli 2010, 13:00:59

  ”I religionskunskapen (ett ämne som snarare borde kallas livsåskådningskunskap)” – Sannerligen!

 7. fredag 9 juli 2010, 02:13:34

  Vet någon hur kristendomen kom till sverige?Stämmer det att en del asa troende vikingar m.fl blev ”påtvingade” att ta till sig kristendomen fastän de föredrog thor oden osv. framför ”abraham guden o. jesus?Detta kan kanske vara intressant att forska vidare i? Finns det någon ”expert” ang. detta i Sverige?Varför inte nämna mer asa tro iskolan då också?

 8. Observatören
  torsdag 14 oktober 2010, 15:12:19

  Utan att vara kristen, annat än i bemärkelsen kulturell protestant, så tycker jag nog att din insats i TV-debatten med Björklund var ganska svag.

  1/ Det handlar inte om undervisning I utan OM kristendom.
  2/ Utgångspunkten bör naturligtvis vara vad kristendomen bidragit med i Sverige, när den trängde undan asatron.

  a. Judiskt-kristen etik. (Gyllene regeln finns förvisso i de flesta religioner, men inte i asatron.)
  b. Ett, med tiden förvisso tack-och-lov avkristnat, men dock skolväsen med den högsta läskunnigheten i Europa redan på 1600-talet. (Den mest grundläggande förutsättning för demokratins genombrott.)
  c. Grunden för hela universitetssystemet. (Paradoxalt nog grunden för upplysningen, humanismen och samhällets sekularisering!)

  Tyvärr framstod du som mera troende än Björklund.

 9. Håkan
  lördag 23 juli 2011, 20:36:47

  Hej Christer.

  Jag hade kunnat lyssna på dig 24 timmar om dygnet.

 10. fredag 29 juli 2011, 09:29:11

  Har Observatören m.fl. glömt vad t.ex. ”Präster o. Kyrkans ” män gjorde med Galilei 1633?Vi fick vänta ”tålmodigt” till 1992 tills påvens bannlysning av Galilei upphörde, men han anses vara skylldig fortfarande av ”vissa Kyrkans män o. kyrkans dogmer.Sen ska vi inte glömma de som brändes på bål o.s.v med medverkan av” kyrkans män”.Kristendom, kyrkan o. kyrkans män är inte nödvändiga för skolväsen o. samhälsutveckling m.m.Hade sverige inte haft kristendom o. kyrkan så hade något annat ersatt det vid skolväsendets etc. utveckling.Länder som Japan har aldrig dominerats av kristendom, men har högre utbildnings nivå med högre krav än för svensk ungdom t.ex.Det aldrig kristnade kina med sin stora befolkning lär vara ”på gång” nu o. utvecklas i snabbare takt inom olika områden , blir kanske mer dominrande ekonomiskt etc. om usa inte skärper sig.Kyrkan, kristendom, kyrkans män(pastorer, präster påvar m.fl.)klarar vi oss utan!Låt de troende hålla till i sina kyrkor m.m. med sin kristna tro, inte i politiken o. skolan t.ex.(Amen.)

 11. Kim Altsund
  onsdag 10 augustii 2011, 18:10:57

  Senkommen kommentar till Raoul (6 apr 2010):
  Tidernas begynnelse = 14 miljarder år! Människan = 200 000 år. Kristendomen 2000 år. Människan har troligen alltid sysslat med religion och övernaturligheter, förmodligen evolutionärt betingat. Kristendomen hör till de senare påhitten och har ändrats mycket genom åren – finns i tusentals varianter. Att kristendomen dominerar i Sverige beror på 1000 års tvång. Hade vi växt upp i t ex Marocko eller för 3000 års sedan hade i st de flesta av oss trott på någonting annat – svårare än så är det inte.

 12. måndag 15 augustii 2011, 09:38:02

  Väl talat Kim Altsund.Trevligt när någon med sunda saker att säga dyker upp på dessa ”sturmark sidor”.

 13. Elin
  söndag 22 april 2012, 19:04:36

  Senkommen kommentar till Kim Altsund (10 aug 2011):
  Anledningen till att kristendomen inte funnits längre än 2000 år är att det var först då Jesus föddes, redan innan fanns en stor folkgrupp som trodde på den Gud som senare klev ned på jorden som Kristus. Nämligen judarna. Anledningen till att det finns en folkgrupp som ännu kallar sig judar är för att de inte trodde att Jesus var messias, de väntar istället fortfarande på världens frälsare.
  Detta är anledningen till att det finns ett nytt och ett gammalt testamente. Det trodde jag var allmänt känt.
  Dessutom: jag är kristen och jag känner mig inte det minsta tvingad.
  Däremot tyckte jag det du sade om att religion var evolutionärt betingat var intressant; skulle du kunde berätta mer om det?

 14. Stefan Spets Arleij
  onsdag 15 april 2015, 11:30:33

  Gudskelov är det bara en komma sex procent (1,6) av världens befolkning som delar din uppfattning.

Andra bloggar som länkar till denna sida:

 1. Alf Svensson och medeltidssamhället | gothbarbie's blog

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna