Foto Peter Knutson

Stefan Attefall bör fråntas ansvaret för trossamfundsfrågorna.

Söndagens reportage i TV4: s Kalla Fakta om Frälsningsarméns diskriminering av homosexuella, visar tydligt att det statliga stödet till detta trossamfund är olagligt. Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som ”bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på”.

Trossamfundsminister Stefan Attefall intervjuades i Kalla Fakta och ansåg att Frälsningsarméns diskriminering av homosexuella var helt oproblematisk i statsbidragshänseende. Med Attefalls resonemang måste staten således också acceptera att stödja organisationer som vägrar att acceptera tex svarta eller judar. En sådan politik är inte värdig ett sekulärt samhälle.

Attefall är uppenbarligen helt omdömeslös i dessa frågor. Kanske har det att göra med att Attefall själv tillhör en frikyrka. Med sådana kopplingar bör ministern givetvis omedelbart skiljas från uppdraget att handa trosamfundsfrågorna i regeringen. Detta politikområde måste läggas över på någon annan minister.

Regeringen måste nu tillsätta en utredning av det statliga stödet till trossamfund. Det nuvarande systemet är ohållbart i ett sekulärt samhälle. Jag uppmärksammade även detta i en debattartikel på Newsmill den 10 april.

2 kommentarer till Stefan Attefall bör fråntas ansvaret för trossamfundsfrågorna.

 1. Robert
  onsdag 11 maj 2011, 08:44:32

  Christer, skulle du kunna tydliggöra vilken bakgrund och vilka åsikter man måste ha för att kunna arbeta som minister och ansvara för trossamfundsfrågor? Det skulle även vara intressant om du kan ange med vilken rätt denna lista är korrekt. Är kravet att man inte får vara troende/frikyrklig så vet jag inte om det är så lagligt heller, eller anser du att man ska begränsa möjligheterna för troende att söka vissa tjänster? Trodde att det var just begränsningen hos Frälsningsarmén du hävdar är fel. Hur skiljer sig din begränsning av att inte en frikyrklig får inneha en ministerpost från att man i Frälsningsarmén har ”levnadsregler” för soldater?

 2. Emil
  söndag 15 maj 2011, 12:18:17

  Robert, är väl rätt enkelt att förstå att om en minister är aktiv i ett religiöst samfund med en oacceptabel syn på homosexualitet får problem att fatta beslut baserade på mänskliga rättigheter.

  Förutsättningar för statsbidrag

  3 § Statsbidrag får lämnas endast till ett trossamfund som 1. bidrar till att upprätthålla och stärka de grundläggande värderingar som samhället vilar på, och 2. är stabilt och har egen livskraft.

  Nu har han ju också besvisligen misslyckats med att följa denna lag så det ända rätta blir således att tillsätta en utredning för att se om detta beror på hans religiösa övertygelser. Är så fallet måste han avgå pga sekulära skäl och lagbrott, om inte så bör han ändå avgå på grund av grov omdömeslöshet.

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna