Foto Peter Knutson

Världskulturmuseet ljuger om turena kring Wallins utställning

Yttrandefrihetsskandalen med statliga Världskulturmuseet i centrum fortsätter att växa. Dagens Arena belyser frågan i artikeln Ett fegt museum. Museet har valt att inte visa Elisabeth Ohlsson Wallins bilder, efter att ha konsulterat ett antal religiösa ledare i frågan. I Arenas artikel ställer journalisten från Arena den befogade frågan till intendent Klas Grinell: ”Brukar ni bjuda in religiösa företrädare för att diskutera det ni ska ställa ut?”

Klas Grinell, intendent på Världskulturmuseet svarar: ”Vi försöker alltid hålla diskussioner med berörda parter. Men det är inte religiösa ledare vi har bjudit in, vi har bjudit in personer med ett religiöst engagemang i hbt-frågor. Det skulle inte komma ut. Vi kommer inte berätta vilka de är.”

Detta är en ren lögn.

Man ska inte fara med osanning, därför avslöjar jag här Klas Grinells ”rådgivare”som bjöds in till statliga Världskulturmuseet för att delge sina synpunkter på Elisabeth Ohlsson Wallins utställning.

Den 7 maj inbjöds Zana Muhammad , tidigare förbundssekreterare i organisationen Sveriges Unga Muslimer. Ordförande Mohammed Amin Kharraki säger i radioprogrammet Kaliber att man inte kan ha en förtroendepost i organisationen om man är homosexuell. Organisationen har flera gånger uppmärksammats för sina kontroversiella gäster på olika konferenser i Sverige. Nyligen planerade de att bjuda in den radikala islamisten Abdullah Hakim till sin årliga konferens i april, men efter kraftig kritik ställdes hans besök in. Abdullah Hakim anser att homosexuella är en av de farligaste grupperna i samhället. Han försvarar dödstraff för homosexualitet. Förra året bjöd Unga Muslimer in Khalid Yasin till Sverige. Han har bland annat påstått att AIDS är ett västerländskt påhitt, att hustrumisshandel är rimligt och att jämställdhet är en vanföreställning.

Den 11 maj inbjöd Världskulturmuseet pingstpastorn Urban Ringbäck från Smyrnakyrkan i Göteborg. Pastor Ringbäck representerar bland annat ståndpunkten att religiösa skrifter är en bättre källa till kunskap om världens beskaffenhet än den vetenskapliga metoden. Det innebär bland annat att man förkastar evolutionsteorin till förmån för kreationismen, skapelseberättelsen, i Bibeln. Dessutom representerar han ståndpunkten att homosexuella handlingar är synd och ett brott mot naturen.

Inbjuden vid samma möte var också Åke Samuelsson, pastor i Svenska Alliansmissionen. På deras hemsida kan man läsa att ”Vi tror på hela Bibeln som Guds omistliga ord” och ”Vi tror att Bibeln, Guds ord, är den yttersta auktoriteten för lärouppfattningar och etik.”

Den 21 maj inbjöds också Peter Borenstein, rabbin vid Judiska församlingen i Göteborg. Rabbinen vägrar att viga homosexuella, liksom hans kristna pastorskollegor ovan. Dessutom vägrar han att viga en jude med en icke-jude. Judar får inte blandas med icke-judar i äktenskap enligt rabbinen Borenstein.

Världskulturmuseet påstår att dessa herrar inte är religiösa ledare. Att en pastor eller rabbin inte kan definieras som religiösa ledare torde vara en nyhet för de flesta. Anser Världskulturmuseet att dessa personer är lämpliga rådgivare till en utställning om religioners syn på de som inte följer normerna? Och på vilket sätt menar Världskulturmuseet att Borenstein inte är en religiös ledare?

Är det överhuvudtaget rimligt att tro att den vanliga och relativt sekulära kristna, judiska eller muslimska mannen eller kvinnan på gatan verkligen vill representeras av dessa personer som Världskulturmuseet har rådfrågat?

I sammanhanget är det värt att notera museets uppdragsformulering:

”Världskulturmuseet vill vara en arena för diskussion och reflektion där många och olika röster kommer till tals, där kontroversiella och konfliktfyllda ämnen kan tas upp, samt en plats där människor kan känna sig hemma över gränser.” (Min kursivering.)

De ansvariga på Världskulturmuseet måste sluta bluffa och dessutom ompröva sitt beslut. Alternativet är att ta konsekvenserna av sin oförmåga att förvalta sitt uppdrag och lämna sin post.

Buy Windows 7 Ultimate
Discount
Order Windows 7 Ultimate
Cheap Windows 7 Ultimate
Sale Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Cheap Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Discount Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Microsoft Office 2010 Professional Plus
Cheap Microsoft Office 2010 Professional Plus
Buy Microsoft Office 2010 Professional Plus

2 kommentarer till Världskulturmuseet ljuger om turena kring Wallins utställning

  1. Orion
    måndag 7 juni 2010, 20:43:59

    En intressant undersökning angående våldsamma människor och religion:
    http://projo.se/2010/06/religios-valdsam/

Andra bloggar som länkar till denna sida:

  1. Självcensur på Världskulturmuseet | gothbarbie's blog

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna