Foto Peter Knutson

Svar från Giertz om den talande grodan!

Jag ställde för ett par dagar sedan följande fråga till Caroline Giertz:

GrodaCaroline, antag att en man berättar för dig att hemma hos honom bor det en liten grön talande groda under hans golv. Det är en fantastisk liten groda, vis och livserfaren, insiktsfull och klok. Dessutom kan grodan i vissa avseenden blicka in i framtiden och ge goda råd om vad man ska göra och hur man ska hantera olika livssituationer.

Tyvärr är det bara denna man som kan höra grodan prata eller ens se grodan. Vanliga människor kan inte höra grodan prata, för den pratar inom ett frekvensområde som ligger utanför den mänskliga hörselns räckvidd.

Grodan kan inte heller ses av andra, eftersom den vibrerar så snabbt (utan att bli åksjuk, kom ihåg att det är en fantastisk groda!) att det mänskliga ögat inte hinner uppfatta den.

Men för endast 500 kr per gång erbjuds du komma hem till denna man och ställa frågor till den talande grodan via honom. Han tolkar grodans svar och återberättar dem för dig. Frågan till Caroline lyder: Tycker du att det vore rimligt att beteckna denne man som en bedragare?”

Nu har jag fått svar från Caroline:

Sannolikheten för att det finns en klok och talande groda under någons golv är försvinnande liten – alltså är sannolikheten att den som hävdar det är en bedragare förödande stor. Det är absolut rimligt.

Hon håller alltså med om att det är rimligt att kalla denna man för en bedragare. Följdfrågan blir då: Vad skiljer honom från en person som påstår sig kunna tala med döda?

Caroline skriver dock mer än så i sitt svar. Hon för ett resonemang som tyvärr inte alls har med saken att göra, och jag tror inte man behöver vara matematiskt bildat för att förstå att hennes sannolikhetsresonemang är helt uppåt väggarna. Jag publicerar hennes fortsatta svar här, och kommenterar det efteråt.

Men.
Min pappa har producerat många miljarder spermier, min mamma 500 ägg. Sannolikheten att de skulle träffa varandra, bland de miljarder människor som fanns på jorden just då, och att just den spermien och det ägget sen skulle bilda mig är försvinnande liten den med. Om vi sen betänker att det samma gäller deras föräldrar och deras och att antalet fördubblas i varje led – du får ursäkta, jag är en obildad människa. Jag klarar inte ens att räkna ut sannolikheten för att jag själv finns.

Men du, som studerat matematik vid Lunds universitet kanske gör det? Jag vet bara att sannolikheten är så liten att den är rent otrolig – men ändå finns jag.
Än mindre klarar jag då av att räkna ut sannolikheten för en talande groda, som dessutom inte blir åksjuk och säger kloka saker under någons golv. Fast i ett oändligt universum borde väl allt finnas? Även en Christer Sturmark som arbetar som medium?

Jag kan sträcka mig till att säga att den som påstår att han har en talande Christer Sturmark under golvet, som säger kloka saker utan att bli åksjuk, rimligtvis är en bedragare. När det gäller grodan har jag dessvärre inget hundraprocentigt svar. Rimligtvis borde han vara en bedragare, men ändå … Ständigt detta – men ändå …

Vi bortser från faktafelen om att jag pluggat vid Lunds Universitet (rätt är Uppsala). För det första så kan man inte räkna sannolikhet baklänges. Caroline för ett baklängesresonemang om den låga sannolikheten att hon skulle existera. Men nu gör hon det, och därför är sannolikheten 100%.

För det andra så är sannolikheten helt irrelevant för frågeställningen. En korrekt analogi vore snarare att vi ska ta ställning till två möjliga hypoteser och välja den rimligaste att hålla för sant. De två hypoteserna är

1) Caroline existerar.

2) Caroline existerar inte.

När vi väljer mellan dessa två så ska vi alltså utvärdera beläggen för de två alternativen och välja den hypotes som har bäst belägg. Det är ganska enkelt: Mycket talar för att hon existerar, tex att hon medverkande i en radiodebatt häromdagen med undertecknad. Ingenting talar för hypotes nummer två. Det rimligaste blir därför att jag håller hypotes ett för sann, snarare än hypotes två. Det är rimligen det mest öppna förhållningssättet man kan ha.

Hennes sannolikhetsresonemang i svaret är således ett “goddag yxskaft”-svar. Vad hon vill säga med exemplet att jag skulle vara under ett golv vet jag inte.

Men hon håller alltså med om att mannen rimligen bör betecknas som bedragare. Av det följer ju att hennes medium också rimligtvis bör betecknas som bedragare, men det verkar Caroline inte förstå.

Caroline ville också att jag skulle redovisa TV4:s officiella inställning till spökprogrammen. Så här skriver de till Granskningsnämnden:

“Det Okända är ett underhållningsprogram om ockulta företeelser som har en trogen publik som får anses vara väl införstådd med den blandning av fiktion och verklighet som förekommer i programmet."

Jag tror det är uppenbart för alla vad de menar. Det är knappast programledarna som Caroline Giertz som är “fiktion”. Det är rimligt att tro att hon finns och är verklighet. Givetvis syftar man med “fiktion” på spökena. Och de betraktar alltså programmet som underhållning.

Caroline ville också ha info om experiment som gjorts kring telepati.

Hundratals experiment har gjorts sedan 1970-talet, av forskare som Bem, Honorton och inte minst Adrian Parker vid Göteborgs universitet, liksom Jan Dahlkvist och Joakim Westerlund vid Stockholms universitet. Men det saknas väldesignade och replikerade studier som visar på en statistiskt säkerställd effekt. 

1999 publicerade Milton och Wiseman metaanalysen "Does psi exist? Lack of replication of an anomalous process of information transfer" som bekräftade denna slutsats. När man försökt bemöta Milton och Wiseman med analyser som visar på en positiv effekt har denna kunnat härledas till studier från en enda forskare, Kathy Dalton vid universitetet i Edinburgh, vars forskningsresultat vid granskning visat sig vara manipulerade. Caroline, kan du nämna en väldesignad och replikerad studie på telepati som visar på en statistiskt säkerställd effekt? Är det rimligt att hävda att det inte forskas tillräckligt när telepati varit parapsykologernas huvudsyssla de senaste 30-40 åren?

Men min viktigaste fråga till Caroline är alltså: “Eftersom du håller med om att det är rimligt att kalla mannen som påstår sig förmedla budskap från en osynlig groda för en bedragare, varför är det inte lika rimligt att kalla de som påstår sig förmedla budskap från döda människor för bedragare?”

Detta är den centrala frågan.

42 kommentarer till Svar från Giertz om den talande grodan!

 1. Caroline
  lördag 14 maj 2011, 11:31:03

  Du sa att mitt förslag på ett experiment med 100 kuvert och 10 personer redan utförts – jag undrar fortfarande var och av vem.
  Så du vet att kanalen menar att själva ”spökena” är fiktion i Det Okända? Inte rekonstruktionerna av spökerierna? Och det där skrevs 2006, många år innan Anton Glanzelius blev chef. Du påstod att han skulle ha sagt att programmet är osant. Var och när har han sagt det?
  Hur kan du hånfullt skriva att jag inte fattar att du tänker dra paralleller mellan talande grodor och andar? När jag till och med skrev just det på ditt tidigare inlägg? Din debatteknik skulle sannolikt göra sig bättre utan dessa förklenande och osanna uttalanden.
  Du menar alltså att sannolikheten för att något ska hända blir 100% så fort detta händer? Om nån vinner på en Trisslott är sannolikheten 100% för detta? Och 0% om den inte gör det? Har jag fattat dig rätt? Jag som trodde det var ”det faktiska utfallet” och att sannolikhetsberäkningar gjordes för att man i förväg skulle veta hur stor sannolikheten var för att ”det faktiska utfallet” skulle inträffa. Typ så här;
  Sannolikhetsteorin är en matematisk disciplin som behandlar olika metoder för att beskriva och kvantifiera osäkerhet. Vid likformig sannolikhetsfördelning är sannolikheten för en händelse lika med kvoten mellan antalet för händelsen gynnsamma fall och antalet möjliga fall: Sannolikhet = antalet gynsamma fall/antalet möjliga fall.

  Att jag finns är beviset på att även mycket små sannolikheter kan vara sanna. Det är inget ”goddag yxskaft”-svar, i alla fall inte för den som förstår resonemanget …
  Så nej, Christer, att det är rimligt räcker inte för att jag ska kalla någon en bedragare. Vi är alla vandrande orimligheter. Det och mycket annat gör mig väldigt ödmjuk inför tillvaron. Jag är inte förmäten nog att tro att jag sitter inne med sanningen. Bara den som är riktigt korkad tror han har svar på allt.

 2. lördag 14 maj 2011, 11:40:11

  Intressant att TV 4 kallar det underhållning. Programledarna och medierna verkar gravallvarliga. Känns obehagligt med detta glidande mellan fiktion och verklighet. Är det inte vad som kännetecknar hela mediaindustrin med alla reality-serier. I spökprogrammen utgår man från det okända och närmar sig ”reality” (eller påstår att det är reality). I realityprogrammen lånar man en bit av ”reality” och gör det till fiktion.
  Postmodernismen i sin prydno. Var och en får tolka som han vill. Den som tillhandahåller programmet har inget ansvar och inget annat intressde än att tjäna pengar.

 3. lördag 14 maj 2011, 14:54:11

  Caroline Giertz verkar uppriktigt inte fatta liknelsen med grodan. Den går henne helt förbi. Samma sak med sannolikhetsberäkningen. ”Du menar alltså att sannolikheten för att något ska hända blir 100% så fort detta händer?” Ja Caroline. Sannolikheten för att något som har hänt har hänt är 100%.

 4. Ludvig Hellspong
  lördag 14 maj 2011, 15:46:55

  En fråga jag skulle vilja ställa till Caroline och som jag tycker missades i radioprogrammet är: Om det skulle visa sig att medierna i programmet är bedragare (vilket borde gå att visa på samma sätt som Aschberg gjorde med djurprataren som refererades till), skulle du då ändå tycka att det ni gör är okej? Skulle du kalla in nya medier och fortsätta sända programmet ändå?

  En annan fråga som jag skulle vilja ställa är kring det faktum att medierna i programmet aldrig har misslyckats med att få kontakt med ett spöke, dvs 100% framgång, medan man under kontrollerade former (såsom vetenskapliga studier), aldrig har lyckats visa att detta är möjligt, dvs 0% framgång. Borde man inte bli lite misstänksam av detta?

 5. lördag 14 maj 2011, 15:50:40

  Om man i tv 4 as det okända gör så här också i programmen att det utöver mediarna finns med lite fler skeptiker med som t.,ex. efteråt får komma till tals efter det caroline o. medierna m.fl besökt ett hus el. lägenhet m.m. med påstod ”medial ”el. poltergeist aktivitet.I storbritannien verkar det finnas en liknande tvm.m. serie där även ”vetenskapsmän” har detektorer o. instrument med sig, man lär ha filmat s.k. ”orber” m.m.

 6. caroline
  lördag 14 maj 2011, 16:37:32

  Patrik – sannolikheten för att något HAR hänt och att något SKA hända är väl ändå inte samma sak? Innan du köper en Trisslott är sannolikheten kanske 20% att du ska vinna på den. När du skrapat och vunnit eller förlorat var utfallet 100% eller 0%. Sannolikheten var fortfarande 20% på att du skulle villa på den.
  Fattar verkligen inte hur nån kan säga nåt annat.
  Och Ludvig – jag är ständigt misstänksam.

 7. Stig Svensson
  lördag 14 maj 2011, 19:24:37

  Lyteskomiken har tydligen underhållningsvärde om TV4 menar att detta dravel skall vara underhållning. Först i det motbjudande i att utnyttja människor i en utsatt situation, sedan att använda människor med tydliga begåvningshandikapp som verktyg i denna cynism. Fy fan vad äckligt.

 8. Håkan Danielsson
  lördag 14 maj 2011, 20:34:12

  Debatten Giertz/Sturmark om det Okända.

  Vore det inte på sin plats att lyfta debatten och tala om
  det som hittills är det okända i gällande massmedia
  inklusive Sturmarks sidan.

  Gå in på Google eller You Tube, sädescirklarna i Wiltshire
  England. De otaliga besökarna som nu trampar runt i dessa cirklar. Sturmark skulle förmodligen säga att sannolikheten att utomjordingarna skapat dessa cirklar
  är lika stor som den talande grodan under Sturmarks säng.

  Vi kan konstatera cirklarna finns, underbara i sina komplicerade mönster och mångfald. Förvisso hävdar skeptiker att dessa är gjorda av människor, och visst finns enklare cirklar som gjorts för åtlöje.

  Den nyfikne som önskar följa med på dessa nu i sommar
  sällskapsresor, och själv besöka dessa cirklar, för att som bevis vandra i dessa, och anta att dessa är gjorda
  av människor. Notera den tid det skulle bara ta att gå, i dessa komplicerade mönster, för att sedan i mörker på natten utan belysning åstadkomma dessa, och det utan upptäckt av bönder som inte ville ha sina sädesfält förstörda. Och var finns fotspåren till och från cirklarna ?

  Dessa extremt komplicerade mönster, som uppkommer under bråkdelen av sekunder och som har bevittnats av lokalbefolkningen, för att sedan skapa förvåning och undran. Vetenskapsmän har varit där med mätinstrument och konsterat att axen inte brutits av utan böjts sig hela så att säga, till skillnad från de gjorda av människor.

  Dessa cirklar är budskap till oss jordemänniskor, det är varningar för vår framtid, förklaringar finns i antika bibliotek, Egyptens pyramider m.m.

  Varför har jag då gått in med detta i debatten Giertz/Sturmark ? Svaret är var drar vi gränsen mellan det kända och okända ? Sturmark och Humanisterna lägger alltid fram sina teser som axiom, utan tvivel !

  Vore det inte på sin plats att Sturmark och hela Humanistgänget tog sig över till England och trampade omkring i sädescirklarna, så fick ju den talande grodan en konkurrent i bevisfrågan !

  Möjligheten är ju att när de kommer tillbaka hävdar att det inte fanns några cirklar gjorda av utomjordingar, för om de hävdar detta har de ju tilldelat sig själva de 100.000:- för bevisen av övernaturliga existenser.

  Den talande grodan har uppstått i en övernaturlig existens !

 9. lördag 14 maj 2011, 21:21:49

  Man kan dra en parallell till Lotto. Varje enskild rad har en mycket låg sannolikhet att bli dragen. Men sannolikheten att någon av dem dras är 100 procent.

  Det vore orimligt om veckans Lottorad gick omkring och såg det som ett mirakel att just den hade dragits. Det var ju tvunget att bli någon rad. Den dragna raden var lika sannolik som varje annan rad.

  Inga jämförelser i övrigt.

 10. Martin Golster
  lördag 14 maj 2011, 22:08:54

  Snälla, Caroline!
  Sannolikhetslära handlar BARA om chansen att något ska inträffa som INTE redan har hänt. Det som redan har inträffat är alltså inte sannolikt på något sätt – det är istället sant.
  Christers följdfråga till dig är relevant. Vi är många som ser fram emot ditt svar.

 11. Fredrik Nilsson
  söndag 15 maj 2011, 03:25:20

  #1 Caroline
  Egentligen har du rätt men ändå fel. Det är naturligtvis rätt att det även i retrospekt är en fantastiskt liten sannolikhet att just du som genkombination skulle uppstå men det är samtidigt fel att tycka att det är något fantastiskt.

  Felet uppstår på grund av att vi människor ofta tycker att vi själva är lätt fantastiska och att det skulle finnas någon speciell mening med just oss. Om du istället för dina förfäders väldigt exakta knullande betänker att alla andra specifika händelser är lika osannolika så kommer du mer komma in i de tankebanor som de flesta av oss skeptiker rör oss kring. Följ med, jag lovar att det kommer bli en intressant resa!

  Föreställ dig att du är ute och går på en stenlagd gata i Stockholm. Stanna upp en stund och titta på en valfri sten! Hur otroligt osannolikt är det egentligen inte att just den bergsbiten skulle finnas just där och se ut just så? Någon person i ett stenbrott måste, antingen med en maskins hjälp eller för hand, ha huggit ut stora block av sten – dessa hade kunnat huggas på nästan hur många sätt som helst – och sen bearbetat stenen ytterligare till relativt likformiga kubformade stenblock. En process som också denna hade kunnat utfalla på hur många olika sätt som helst. Trots det så utföll det på exakt det sättet som formade just exakt denna sten. Denna mycket exakta sten måste sen ha fraktats just till denna gata i Stockholm och ha lagts på just denna plats av en specifik stenläggare för att sen eroderas genom hundratals år av regn, vind, fotsulor och gud vet vad för att ge den det utseende du ser idag.

  Hur otroligt osannolikt är inte detta?

  Naturligtvis är oddsen för att just detta skulle ske astronomiska – men vi ser det inte på det sättet! Det är ju bara en sten! Vi ser ingen mening bakom att just denna sten ligger där den gör och ser ut som den gör och därför finns det inte längre något att fascineras över. Detta gäller för precis allting runtomkring oss! Alla exakta händelser är lika osannolika men till vissa händelser adderar vi själva en särskild mening och därför känns dessa ”osannolikheter” extra viktiga!

  Det här må komma som ett dråpslag för dig Caroline (jag betvivlar det förvisso men jag gillar formuleringen), men i min värld är du ingenting speciellt. Det är inget illa ment mot dig! I min värld är inte heller jag någonting speciellt. För att uttrycka det krasst, jag är inte imponerad över att människor ligger med varandra och får barn. Det hör till att vara människa att man vill föröka sig. Jag är inte heller mer imponerad av att just du finns än att någon av alla de andra potentiella människorna som hade kunnat finnas i ditt ställe finns. För att återknyta till analogin så är jag inte mer fascinerad av att just du finns än att just den stenen jag pratade om ligger där den gör och ser ut som den gör.

  En intressant följdfråga är hur du ser på aborter och sannolikheter. Alla de naturliga osannolikheterna är redan uppfyllda, två genom har mötts och ett mycket exakt och högeligen osannolikt fertiliserat ägg har bildats men det kastas senare bort och blir aldrig en människa som kan fascineras över hur osannolikt det är att just hon existerar. Hur känner du inför detta?

  Ps. Att hävda att det är dumheter att räkna sannolikheter baklänges är naturligtvis fel. Det som har hänt har förvisso hänt men det förhindrar på intet sätt att man kan göra en analys om hur sannolikt det faktiska utfallet var.

 12. söndag 15 maj 2011, 15:35:25

  Humanisterna vill bl.a demaskera new age o. kvacksalveriindustrin m.m. ”Kristallkulan” ger en prissumma på 100 000 kr till den som vetenskapligt i experiment kan påvisa övernaturlig paranormal m.m. förmåga , dyl. sysslar J. Randy med , med en Större Prissumma!Så Caroline, Jörgen o. andra med s.k. medial förmåga o.s.v.Varför inte lägga ”korten på bordet” o. hämta ovann nämnda prissummor?B.la. med tanke på vad som händer i tv4 as ”det okända”vore det ju lättförtjänta pengar?!?Caroline t.ex bör höja ”ribban” från ”kuvert experimenten” som nämns här ovann o. komma med något konkret som övertygar Alla även utanför en viss s.k” medial krets”, varför har de ovann nämnda priserna t.ex ej hämtats ännu?(Kanske i framtiden?)Tänk på det ”klokare” läsare m.fle..

 13. söndag 15 maj 2011, 19:33:50

  Ang. Sädescirklar, varför skulle Ufo gubbs, utomjordingar , kända&okända intelligenser villja kommunicera med oss genom att besvära sig med att göra sädescirklar? Är inte det ganska ”primitivt”?T.o.m jag skulle kunna göra vilken som helst av hittils presenterade sädescirklar o. kopiera dom utan att bryta av ett enda ”grästrå”,av anledningen att få lite ”motion” o. bevisa en poäng t.ex. (a.fnissar). Om” herr ”Danielson har missat något igen så visar t.ex. snöstjärnor(i mikroskop) en anmärkningsvärd hög grad av symmetri, de har b.la nästan alltid O.B.S 6 armar!En följd av b.la kvantfysiken samt ”kosmos automatik” utan detekterbar intelligens el. annan meddelande kod etc. källa…

 14. Håkan Danielsson
  söndag 15 maj 2011, 19:42:24

  Diskussionen med alla inläggen saknar substans, då förutsättningarna i tankegångarna är helt olika. Vissa accepterar att medier har inflytande, andra inte. Hur kan man få en sannolikhet med två olika tankesätt ?

  Jag har i 20 år besökt mediala seanser, uppskattar att det finns ett 50 tal föreningar i Sverige, varje vecka har ett besöksantal ca 50 personer, storseanser upp till 300 personer. ca 2500 per vecka, per år ca 150 -200.000
  kanske ännu fler, procentuellt sett enligt Sturmark så skulle domstolarna vara fulla med ärenden, men så är det ju inte !

  Många känner tacksamhet och är nöjda, med de buskap de fått, Caroline har ju påpekat, resultatet med ”Det Okända” !

  Visserligen kan jag ge Sturmark rätt att det finns charlataner även inom detta område, som i allt annat, men under dessa seanser skapas en viss gemenskap, man måste våga gå dit för när budskapen kommer kan de vara avslöjande, som i mitt fall. Jag håller på att färdigställa en bok om mitt märkliga liv, med mina kontakter inom det övernaturliga, seriöst med hänvisning till gällande fakta, etablerade jurister och
  bankfolk, storföretag, nog så märkligt !

  Min årslånga dialog med Christer på hans privata epost,
  slutade med att jag blev svartlistad, men efter ett tag fick jag möjlighet till dessa inlägg på denna sida, men eposten var stängd ! Ok. Det blev lite väl mycket på slutet, lite väl hårda ord mellan oss !

  Sannolikheten, om vi nu skall tala om sannolikhet är att vi befinner oss i ett ständigt frekvenshöjande som allt liv i universum gör, vi slipas i våra kanter med åsikter, men sanningen är att vi måste enas under ett gemensamt paraply.

  Det Humanisterna hävdar är ju egenyttan i så motto det mänskliga jaget, vad gör att påpeka alla de misstag som mänskligheten gjort varandra under årtusenden, med ett ständigt hackande, som om alternativet skulle vara ett upprepande av alla orättfärdigheter ! Humanisternas ideal kan jag mycket väl bistå, men vad sätter ni i stället för den enhetliga tanken ? Jag säger när vi är med Gud är Gud med oss, notera detta väsentligt skilt från allt vad präster, påvar eller mullor heter.

  Sturmark och Humanisterna må bli upprörda av detta, men ser ni inte vad som håller på att hända, med denna vår jord, som dock är ett skapat levande väsen, hur tror ni att detta kommer att sluta, ser ni inte hur klimatet falerar, med en det enda än det andra, dessa absurda charteresor till Grönland för att se isen smälta, Nord Korea, för att se svälten missären, m.m.

  Skulle inte nivån höjas till väsentligheter i stället för
  diskussioner om en talande groda !

 15. söndag 15 maj 2011, 23:57:41

  CAROLINE!
  Du säger att i Det Okända så fuskas det inte.

  Jo, det gör det visst. Jag har haft flera diskussioner med paranormalister om detta och de mer rationella håller med. Problemet jag har är att du (som programledare) sitter och intervjuar familjen vars hus det ”spökar” i. Du har ett kameracrew och produktionsteam med dig.
  När mediet sedan anländer är du, kameracrewet, produktionsteamet och familjen kvar. Man ser ju hur familjen ofta nickar instämmande när mediet ställer frågor.

  OM ni skulle vara seriösa med Det Okända så skulle ALLA bytas ut innan mediet kommer dit. Även familjen bör inte närvara. Dessutom bör alla foton och en del personliga tillhörigheter tas bort.

  DÅ skulle det vara kul att se hur bra det skulle gå för mediet. Däremot så skulle det knappas bli ”bra tv” vilket är ditt primära mål.

  Caroline: Jag bjuder in dig till att berätta mer om Det Okända för oss på vår poddradio Skeptikerpodden http://www.skeptikerpodden.se i en intervju. Vill du vara med?

 16. måndag 16 maj 2011, 01:00:42

  H. Danielsson m.fl läs på de olika versionerna av Frank Drake ekvationen ang. intelligent liv i en galax typ vintergatan, en försiktig uppskattning är att det finns ca.900 st. civilizationer runt andra solsystem.För det första måste man förklara hur de har tagit sig hit tusentalsljusår från jorden, om de mot förmodan lyckas att ta sig hit på något vis från ett annat solsystem bör de rimligtvis vara mer avancerade än oss på olika plan inte bara tekniskt. Nog bör man då lämna vettigare mer avancerade tecken o . spår efter sig än sädescirklar som minne för mänskligheten på jorden?Sädescirklar som t.o.m ganska snabbt eroderas av väder o. vind liksom i längden ”irriterde” bönder o. markägare.Håkan D. har kommit med de mest fantastiska påståendena på dessa sturmarks sidor ang. sädes cirklar, medial ala kontakt el. nåt liknande m.m. Dyl. stöds inte av lika fantastiska märkliga o. intressanta bevis. Håkan D. verkar vara en ganska oärlig människa , ibland undrar jag vad H. Danielsons o. liknande pers. mening o. mål är på dessa ”sturmark” sidor o.livet m.m. mer än t.ex försöka lura sig själv o. ännu värre ,.Andra ?!

 17. Caroline
  måndag 16 maj 2011, 09:09:13

  Fredrik, tack för din uttömmande kommentar. I ett enda dråpslag slår du huvudet på spiken (okej, det var lite långsökt, men ändå). Jag tycker verkligen det mesta är fantastiskt, som nu, våren, blir helt yr av miraklet vår. All denna plötsliga grönska. Och alla dessa unika människor som finns överallt! Där har vi nog skillnaden mellan oss. I detta sällsamma liv är jag öppen för annat. För den som inte förstår kvantfysik, universum, bredbandsnätet eller ens vårt medvetande blir allt möjligt. Så ni kanske har rätt, okunskap är grunden för mina teorier.
  Men i denna nyfikna okunskap drar jag ändå slutsatsen att den information våra medier får fram är relevant. Gång på gång säger de saker som slår mig med häpnad. Jag kan självklart inte säga att jag har ”rätt” – bara envist hävda att vi jobbar så ärligt det bara går. Cold reading, självbedrägeri, selektiv varseblivning, rent lurendrejeri, det finns många byggstenar i vanföreställningarnas palats, men jag gör mitt bästa för att undvika dem.
  Om jag såg världen med era ögon skulle jag också tycka att det vi gör är motbjudande. Men vi har ett annat perspektiv och ser världen med andra ögon.
  Många av dem som jobbat med Det Okända är skeptiker från början. De får en lite annan inställning efter några månader. Och alla är fria att tala om hur vi jobbar, eller vad som sker bakom kulisserna.
  Nå väl, nu hinner jag inte skriva mer, har hittat en fantastisk kanaliserande katt som bor i en buske …
  http://www.youtube.com/watch?v=9bTbAsmPOKo&feature=relmfu

 18. måndag 16 maj 2011, 12:11:16

  H.D. Varför skulle vi slösa pengar på att åka till england för att spana in sädescirklar när vi kan tillverka lika bra sädescirklar hemma (i sverige) för en billigare summa själv?. Visserligen kan det vara inressant om sädescirklar görs snabbt så att markägaren ej hann se el. ser dem göras av något annnat än människor snabbare än dagens tek. klarar av men det har ej spelats in o. dokm. o. bevisats med äkta film o.s.v.Alltså fram med foto o. äkta film bevis där t.ex sädescirklar tiiverkas utan att människan är med o. gör dom! I ufo arkivet i Norrk. o . ljura finns det massor av ufo skepp o. andra ufo fenomen foton, de flesta ”fejkade”, det är bara att åka dit o . titta o. bedöma själv, inte så dyrt heller.

 19. Burr
  måndag 16 maj 2011, 16:35:51

  Men, men, men Caroline Giertz om du nu väljer att använda sannolikhetstesen som argument så borde du absolut bekanta dig litet mer ingående med dess egentliga natur än endast förvånas över att händelsekedjan enligt ”sannolikheten” (specifikt enligt din tappning) kan överträffa allt vad vi kan härleda inom rimlighetens ramar.

  Men alla sannolikheter äger rum endast inom sin egen verkningsradie såsom att den här veckans lottorad påverkar absolut inte sannolikheten vad som blir nästa veckas rätta lottorad. Sannolikheten att det blir exat samma utfall som den här veckan är nämligen precis lika stor som vilken sifferkombination som helst, sådan som är möjlig utifrån den sifferserie som ingår i dragningen. Detta är förstås kontraintuitivt utifrån vårt sätt att resonera till vardags, dvs ingen skulle kopiera förra veckans rätta rad för den här veckan. Men sanningen är att den här veckans utfall är fullständigt oavhängigt och opåverkat av förra veckans rätta rad.

  I biologiska termer kan jag ta det ägg som jag precis åt som motsvarande metafor. Det är nämligen att detta äggs linje kan dras tillbaka till livets uppkomst, till den första cellen som delade sig utan avbrott och gav upphov till de organismer som så småningom utvecklades till höns. I den händelsekedjan blev detta ägg som jag nyss åt dess slutstation, det blir ingen höna av det, varken indirekt (en annan höna skulle äta det) eller direkt (det skulle ha ruvats till en ny höna). Sannolikheten att en cellinje från livets uppkomst skulle ha resulterat just i det ägg som jag åt är helt metafysiskt försvinnande och med tanke på att mina egna celler är ättlingar till människans och hönans gemensamma anmoder.

  Självfallet är sannolikhetens metafysiskt försvinnande liten när vi glömmer att varje fas består av sin egen verkningsradie. Mitt beslut att köpa ägg eller ej påverkar inte det faktum att denna höna vars ägg jag just åt skulle lägga ägg eller låta bli allt efter hur mitt handlande skulle falla ut.

  Nej, Caroline Giertz, det till synes sammanhängande i en händelsekedja är en intellektuell synvilla: sannolikheten har sina osynliga men helt ogenomträngliga barriärer där det ena utfallet sker helt utan påverkan av andra. Slutresultat kan verka sammanhängande för att händelserna i tidsaxeln är kumulativa precis som tegelstenar i en byggnad. Men det finns ingen kosmisk sanning som säger vilken tegelsten ska bli en del av ett visst hus. Vi vet endast att det INTE blir några tegelhus om ingen tillverkat tegel först, dvs kausalitetens villkor måste uppfyllas. Själva tegelhuset är ett kumulativt resultat av enskilda händelser i en process när tegelfabriken kör sin produktion förenat med många andra processer (som byggarbete exempelvis) till ett färdigt bygge.

  Du är precis ett sådant biologiskt bygge själv vilket förutsätter kausaliteten att vi människor överhuvudtaget fortplantar oss sedan samma anmoder som vi delar med hönan. Den kausaliteten hade kunnat avbrytas av en kosmisk katastrof (meteoritnedslag exempelvis, dvs inga människor skulle ha överlevt) eller av en sådan banal sak som att ett ägg skulle säljas som människoföda. Det råder ingen kausalitet mellan hönans fortplantning i sig och min hunger men däremot mellan hönans förmåga att lägga ägg.

 20. Håkan Danielsson
  tisdag 17 maj 2011, 16:00:42

  Hej Aki

  ”Its nice to be back again i a one mans heart !”
  Vilken låt ?

  Du frågar ständigt vad jag vill med mina inlägg på Sturmarks sida !

  Detta med sädescirklarna, studera dessa, ingen mänsklig hand kan göra dessa komplicerade mönster,
  åk och kontrollera !
  Du kallar dem primitiva, vilket de ej är ! Men primitiva människor i just detta skeende upplever dem som primitiva !

  Jag har försökt att delge alla de som besöker Sturmarks sida, en annorlunda synsätt på universums betingelser,
  fullständigt klar över motståndet ! Men det finns inget annat sätt enligt inkarnationlagarna, för varje inkarnation höjs frekvenserna om universums sanning, i så motto den enda möjligheten för livet att fortsätta, om det var det motsatta skulle livet till sist förintas.

  Ha tålamod Aki, även du finns med i frekvenshöjningen, om du missar nu om sädescirklarna, så kommer förståelsen senare.

  Vad som upprör mig mest, är hur jag upprepar dessa klimatförändringar som alla på denna jord måste vara medveten om ! Likaså när jag påpekar denna vår jord är ett skapat levande väsen, och vi sitter på grenen som vi avsågar själva, så uteblir kommentarerna, du talar om den automatiska evulotionen och Sturmark om de slumpvisa dna konstallationerna ! På vilket sätt kan detta bidraga i medvetandet om att vi håller på att förstöra denna vår jord !

  Detta är budskapet i sädescirklarna ! Sturmark hackar på Caroline om en talande grodas sannolikhet ! Burr är tillbaka, med ge honom tillräckligt lång vetenskapslina och han trasslar in sig själv !

  Det är synd om människorna omtalade Strindberg, möjligtvis han hade mer förstånd än mig ?

 21. Burr
  torsdag 19 maj 2011, 07:28:17

  Kommentar – #20 by Håkan Danielsson: ”Burr är tillbaka, med ge honom tillräckligt lång vetenskapslina och han trasslar in sig själv!”

  Visst är Burr tillbaka! 🙂 Du har nog helt rätt att om jag skulle få tillräckligt lång vetenskapslina så skulle jag trassla in mig själv men som turligt för och dig består alla vetenskapslinor på liknande forum som detta av små ynka stumpar.

  Men det som möjligen oroar mig på riktigt är följande: om det finns ett intelligent fenomen bakom sädescirklarna osv, fenomen som de flesta av oss tycks missa helt som budskap så skulle det visa exceptionellt dåligt omdöme av sådant intelligent väsen att inte tala med mänskligt klarspråk till oss. Det är inte så svårt för dennes civiliserade ”högintelligens” vara så svårt att förstå att det inte är lönt att tala med obskyra gåtor…och…om detta väsen nu skulle tycka att engelskans stavning är för inkonsekvent så finns det andra världsspråk med betydligt mer konsekvent stavning.

  Om det nu finns någon intelligens bakom dessa fenomen så är denna exceptionellt dum i huvudet när det gäller kommunikation med främmande civilisationer!

 22. Fredrik Nilsson
  torsdag 19 maj 2011, 13:02:00

  #17 Caroline
  Tack själv! Jag måste bara börja med att säga att jag tycker det är starkt av dig att vara med i debatten här i, för att vara en aning prosaisk, fiendens näste. Det tyder på att du tar kritiken på allvar och gör ditt bästa för att bemöta den. En seriös inställning som uppskattas!

  Angående det du skriver så vill jag förtydliga mig en aning. Det är svårt att förmedla en tankegång enbart i skrift och jag inser att jag formulerade mig klumpigt. Det är absolut inget konstigt i att tycka att våren eller människor är fantastiska, det gör jag också. Det jag menade med ”fantastiskt” handlade bara om sannolikheten och inte om tinget som sådant. Jag ska försöka ge ett exempel som förklarar vad jag menar, förhoppningsvis är detta inte fullt lika långsökt men jag tvekar.

  I ett lotteri så vinner den person som har rätt lottonummer, i ”livets lotteri” så bildas det en människa med ett visst genom från en äggcell och en spermie. Om alla lotter är sålda och lotteriföretaget är ärligt så kommer någon person att vinna. Om alla naturliga förutsättningar är uppfyllda så kommer en spermie att fertilisera ett ägg och utvecklas till en ny människa. Den människan som vinner på lotto kommer att tycka att det är helt fantastiskt att ”just hon” vann och den människan som föddes kommer kanske tycka att det är helt fantastiskt att ”just hon”, och inte någon annan, blev till.

  Men sett från ett annat perspektiv så är det inget underligt med det. Vi vet att en lott måste vara vinstlotten och om alla lotter är sålda så kommer en person få den här fantastiska upplevelsen av att vara ”just den” som vinner. Vi vet också att om en spermie och en äggcell möts och inget oförutsett händer så kommer en ny människa att skapas. Denna människa kommer sen kunna förvånas över hur otroligt liten sannolikhet det är att just hon blir till.

  Vad jag tycker är det grundläggande felet i ditt sannolikhetsresonemang är det jag menade när jag sa att vi ser ”att det skulle finnas någon speciell mening med just oss”. Om vid drar exemplet ett steg till och går till lottodragningen så är det förstås inte dragningen som sådan som är fantastisk utan det faktum att den person som har den lotten som dras faktiskt kommer vinna! På samma sätt kan man se tillblivandet av en ny människa. Det fantastiska är inte att det är just ”den spermien” och ”det ägget” som möts utan det fantastiska är att de som faktiskt möts kommer utvecklas till en ny människa.

  Det andra jag vill säga är att jag tror dig! Jag tror inte att du försöker luras eller bara göra bra TV. Jag tror dig när du säger att ni försöker undvika fusk så gott det går och jag tror också att du tror att informationen ni får fram är relevant. Eftersom jag tror detta så tycker jag inte heller det ni gör är motbjudande. Du tror på något och väljer att göra TV om det, jag är inte upprörd. Däremot tror jag inte att du har rätt och det leder mig till min sista punkt – jag har en förfrågan till dig!

  Jag tror inte på mediala förmågor men jag kan naturligtvis inte avskriva det med någon filosofisk säkerhet. Vad jag därför skulle vilja uppmana er till är att faktiskt utmana era medier om ni kan få dem att ställa upp på det. Du nämner ett experiment med 100brev varav 10 skulle vara skrivna av människor som avlidit och 90 av människor som fortfarande lever. Varför kan inte detta och liknande experiment vara ett återkommande inslag i programmet där era olika medier får testa sig? För att undvika anklagelser om fusk och för att garantera transparensen i processen så kan ni ha en extern part (t.ex. humanisterna, lotteriinspektionen eller liknande) som sköter själva testproceduren d.v.s. packar in och numrerar kuverten. Ni lämnar över breven, en kontrollant, som inte känner till kuvertens innehåll, kommer med 100 numrerade och förseglade kuvert vid inspelningen och efter att ert medium gjort sina förutsägelser så bryter ni gemensamt kuverten och kontrollerar hur väl det stämmer. På detta sätt får ni en dubbelblind studie. Varken ni, kontrollanten eller mediet vet vilket brev som ligger i vilket kuvert och möjligheterna för eventuellt fusk är i det närmaste noll.

  Om ni gör detta och redovisar era resultat, positiva som negativa, så skulle jag vara mycket tacksam och imponerad. Jag är övertygad om att det hade gett en ny dimension till ert program oavsett hur det utfaller!

 23. fredag 20 maj 2011, 08:25:52

  Håkan: Jag utläser ur ditt inlägg att du anser att vissa sädescirklar är för komplicerade för att människor ska ha kunnat göra dem, och att man själv ska ”åka och kontrollera” dem om man tvivlar.

  Lever du ditt liv på detta sätt generellt, eller handlar det bara om saker du själv ansträngt måste tro har en fantastisk förklaring? De som tillverkar dessa sädescirklar, och ja, det finns proffs som gör detta, är väldigt öppna med vilka verktyg de använder, men mycket hemlighetsfulla rörande metoden. Precis som vilken illusionist som helst.

  Om du antar fantastiska förklaringar till allt du personligen inte kan greppa måste varje dag vara en rad fantastiska under för dig, där du likt ett barn går runt med tallriksstora ögon och ser på världen som något ytterst magiskt. Själv har jag insikten att bara för att jag inte kan en metod själv så kan det finnas andra som kan den, och även om ingen kan den så finns den där.

  Själva principen med att människan kan bära på enorm databehandlingskraft i sin ficka, flyga till månen och skapa liv, medans den inte kan göra ”för komplicerade” mönster i grödor ter sig snarare lustig än något annat för mig.

  Mycket är sagt om sädescirklar, men om det är något det inte råder speciellt mycket tvivel om så är det nog att samtliga är gjorda av människor.

 24. måndag 23 maj 2011, 01:39:02

  Det ser ut som Håkan Danielssons m.flas. metod att bevisa sina argument ang. medial ala kontakt o. den ”det nya”påhittandet med sädescirklar o. Gudsdatabanken m.m handlar om att än så länge bevisa det Okända Just med det ännu mer okända!(A. fnissar). Visserligen är det mycket som ligger utanför räckvidden för vetenskapen ,dyl har många hajat i ovannstående debatt rutor.Alla dessa mediala pers. Jörgen, Ambres ja listan kan bli lång. Ni har ju inte kunnat” Backa up”era påståenden utanför en viss s.k medialkrets där alla är på samma våglängd o. håller med.Varför skulle er ”verklighet” vara bättre o. ha högre prioritet än deras som inte tror på spöken, medialitet o. livet efter detta?Detta gäller även Caroline. Många av oss inser att det kan finnas ”högre” okända verkligheter m.m Men dessa okända ”världar” måste förr el . senare LÄNKAS på ett vettigt bevisbart sätt man kan bevisa o. backa upp HÄR O. Nu i ALLAS vår gemensamma verklighet.Tyvärr måste ni övertyga t.ex broder J. Randy m.fl som kan era ”knep”.Detta ”filter” o. nät av skepticism är det er uppgift att överbrygga . Jag upprepar ,jobba mer själv alltså kontakta J. Randy själv liksom humanisternas kristalkule prispengar om det är jakt på ekonomiskt vinst o.brödföda som driver er.Jag undrar dock fortfarande Varför ingen har fått (hämtat) J. Randys Prispengar t.ex ?Som sagt var, vissa saker tycks fortfarande vara lättare att påstå o. säga än att göra o. bevisa i praktiken. Den smartare läsaren av denna ruta o. rutorna här ovann inser varför..

 25. måndag 23 maj 2011, 02:08:22

  Undrar vad H. Danielsons ”konstiga”hjärnbark”hittar på nästa gång ang. kontakter från ufo gubbs från ”okända” dimensioner m.m. Hans fantasi har än så länge varit sämre än det som framgår intellektuellt i mina favorit s.f. filmer (O. böcker) som 2001 , närkontakt av 3e graden samt (carl sagans) Contact m.m . (A. fnissar).

 26. måndag 23 maj 2011, 03:24:08

  H.D. varför skulle” högre väsen” ufo gubbs o. intelligentare ”varelser” BARA varna oss genom sädescirkel meddelanden? Varför då inte också komma med LÖSNINAR på problem ang. hur vi ska lösa miljö (O.s.V) problemen mednågot som vi redan inte vet? Om livet på t.ex jorden skulle finnas till tills vårsol blir en röd jätte o. slukar o. förintar jorden el. då vintergatan kolliderar med vår galaxgranne andromeda galaxen miljarder år framåt i tiden Dyl. är bevisade faktum o. riktiga hot för solsystemlivsformer i en galax som inte har kunskap o. makt m.m. att kontrollera sin sols energi, utveckla transportsystem typ, elektrostatisk jondrift, ramjet o. materiesändare( då man färdas nära el. med ljushastighet Utan ett materielt rymdskepp)Dyl. är ju ex . på viktig kunskap för oss, el.hur?Kom med ”sädescirkel ”meddelande lösningar på dyl. viktigare problem i så fall. Tack!Helst på nästa ruta t.ex. MEN då måste man ju delvis veta hur elektrostatiskjondrift o. en ramjet funkar alltså Rymdskepp driftsystem för Stjärnskepp till våra solsystem grannar!Likaså en materie kopiator o. sändare då man färdas nära o med c till andra solsystem Utan materiella rymdskepp!Har Håkan D. ens en aning om vad en materie kopiator o. sändare är!?!(Det har jag.) Framtida livsformer som vill överleva i en materiel energi kropp då deras solar blir röda jättar o. galaxkollisioner m.m. har redan dyl. teknologi el. de finns här redan nu o. bevakar oss utan att ta kontakt med primitiva ”utvecklings planeter”. Om vi inte har lust att åka till det primitivare afrika el. amazonas för att kummunicera med primitivare myror o. dyl. Varför skulle mer avancerade varelser som betraktar oss som ”myror ”anse oss som så viktiga dåvi ej ens kan kommunicera med dem på deras vilkor o. nivå?Hur som hellst att bara varna oss Genom sädescirkel meddelanden är ju mycket långsökt el.hur?Vill man kommunicera med myror använder man ”doftspår”” på deras nivå, bin har” bidans”Finnar som jag talar finska som de flasta läsare ej förstår kan tala svenska här o nu så NI förstår (A.fnissar) Chimpans apor kan lära sig teckenspråk, valar har valsång m.m. Alltså poängen är fortfarande nog kan smartare ”varelser”än homo sapiensis komma på något bättre än att slösa tid med sädescirkel meddelanden om de vill ha kontakt o. hjälpa den ”primitivare” homo sapiesis jorde mänskligheten! H. Danielsson m.fl. ”lika sinnade” skärp er o . kom med bättre bevis än ”sädescirklar man Ej hann se tillverkas”(A.fnissar).

 27. Caroline
  måndag 23 maj 2011, 22:16:58

  Fredrik, jag menade inte alls att det finns nån ”speciell mening med just oss”, det finns ingen speciell mening med nåt i mina ögon. Annat än på ett personligt plan, så klart. Men själva sannolikheten för ”just oss” är ganska liten, och jag väldigt glad över att finnas. Själva sannolikheten för universum och livet rent generellt ligger långt bortom något jag ens kan tänka på. Men jag måste inte begripa det för att förundras och vara nyfiken.
  När det gäller ditt förslag är jag tveksam, då all reading är öppen för olika tolkningar. ”Han var ensam, rolig och gillade bilar och hundar?” Eh, han skämtade ibland … Jo, han var ensam på slutet. Han hade en bil. Fast gillade bara små hundar. Eller bara sin hund, eller what ever. Man tolkar som man vill. Svårt att värdera, med andra ord.
  Mitt förslag är 100 kuvert med varsin bild i. 10 personer tar tio kuvert var och säger om det är en man eller kvinna på bilden. Rätt eller fel rakt av. Och ingen är ensam om ansvaret för att lyckas eller misslyckas.
  Det handlar förvisso inte om att kommunicera med döda, men indikerar om vi har nåt sjätte sinne som inhämtar information på obegripligt sätt. Det är kanske en bra början.
  Christer har min mail, han får gärna ge den till dig så kan vi spåna lite bortom denna blogg.

 28. Håkan Danielsson
  måndag 23 maj 2011, 22:30:29

  Hej Burr och Davjo

  Missförstå mig ej med dina vetenskapsliga sanningar,
  de har sitt berättigande, men jag ifrågasätter beviskomplexiteten i så många vetenskapsvindlingar !

  Du kallar budskapen i sädescirklarna som dumma, vad hade hänt om budskapen var skrivna på oxford engelska ? Vad hade du och humanisterna hävdat då ? Ni anser ju människor gjort dessa, således vatten på er kvarn ! Syftet är ju eftertanke, gemenskap, insikt om en hotande värld. Studera cirklarna och tänk till !

  Davjo, din slutsats är att alla dessa komplicerde mönster i sädescirklarna är gjorda av människor !
  Visa mig med bildbevis hur dessa blir gjorda. Med kamera och med tidmätning, under nattetid !

  Alternativ under dagtid, samma utrustning, tidmätning,
  de komplicerade mönstren med budskap, som kan tydas av initierade, de som kan förstå, innebörden.

  Detta är väsentligt för att skilja agnarna från vetet så att säga. I vad mån skulle jag annars skriva detta svar till dig om inte budskapen i cirklarna fick sin rättmätiga
  betydelse, att människor kan förstå dessa utomjordiska budskap, väsentligt skilda från dessa enkla gjorda av människor.

  Om du fick uppleva tillkomsten av dessa mönster, under nattetid, under några sekunder, skulle dina ögon förbli tallrikstora, måhända !

  Väx upp käre humanist ! Se vad som händer med vår värld, detta skapade levande väsen, att utomjordiska
  existener vill varna oss, på detta sätt och ingenting förstår du och ni !

  Den automatiska evuloutionen, de slumpmässiga dna konstallationerna ! Häpp !!

  Näru, Davjo, mina ögon är inte tallrikstora, snarare är de förtvivlade, ledsna, över det oförstånd som vissa på denna sida har, måhända ni trånar för något gott, men i slutändan skapar ni besvikelse, i brist av förståelse av den sanning som hela jordens befolkning, snart blir varse om.

 29. onsdag 25 maj 2011, 08:22:06

  Håkan: Det brukar låta så. ”Snart” ska allt bli känt, ”snart” kommer de där bevisen för att något av det du påstår är sant. De finns naturligtvis inte just precis NU, men ”snart”. Vad man än tror på för nonsens så verkar det alltid vara så att bevisen för detta ligger precis runt hörnet.

  Sädescirklar är ett hantverk, en fråga om artistisk talang och teknik. Jag skapar inte sädescirklar själv, och tekniken utövarna använder håller de för sig själva. Precis som vilka illusionister som helst, och du köper ju uppenbarligen illusionen rakt av. På samma sätt kan jag heller inte förklara hur det går till när en illusionist sågar en assistent på mitten, för att denne sedan ska hoppa ur den itusågade lådan oskadd, men jag ser detta som klena skäl till att anta att det är varesig utomjordigar eller magi som ligger bakom det inträffade. Du håller bevisligen inte med.

  Dock ska vi heller inte glömma att bevisbördan faktiskt ligger på dig här. Det finns människor som skapar sädescirklar, och dessa skapas världen över. Har du någon evidens alls som stöder till tes om hur dessa skapas? Nej visst ja, ”snart” har du ju det, men inte nu.

  Påståendet att dessa uppstår inom några sekunder har jag sett förut, och det tycks vara en väl spriden lögn. Naturligtvis uppstår de inte på några sekunder, men om du kan backa upp detta påstående med evidens är jag naturligtvis mycket intresserad. Men jag antar att sådan evidens också är tillgänglig ”snart”, men inte nu.

  Man kan ju tycka att om utomjordingar ville varna oss för något så skulle de tala direkt med oss, och inte försöka kommunicera via att lämna små, obetydliga ledtrådar i våra mest vansinnigas fantasi.

 30. Håkan Danielsson
  lördag 28 maj 2011, 19:39:58

  Hej Davbjo

  Är det verkligen din mening, att dessa illutionister, trollkarlar kan åstadkomma dessa märkliga komplicerade cirklar i totalt mörker ?

  Varför finns då inte dessa ”trollkarlar” i Las Vegas, enorma gage, och fullpackade salonger ?

  Det går ju inte att bortse från alla vittnen som när dagen gryr finns dessa cirklar, som inte fanns dagen innan !
  Ingen har sett dina trollkarlar med pannlampor på nätterna !

  Notera, du nämner ”obetydliga i våra mest vansinnigas
  fantasi ” ! Jag har inte fällt dyligt om dig, det är en brist du har käre humanist !

  Du får läsa mitt inlägg till Burr, som ställde liknande frågor.

 31. Håkan Danielsson
  torsdag 2 juni 2011, 11:14:33

  Hej Aki

  Som vanligt svarar du med kilometerlånga vetenskapsinlägg !

  Följande exempel har du och Sturmark tillsänts tidigare men svar har ej erhållits, varför ?

  På vår sommarstuga finns gräsmattor, jag köper en påse gräsfrö och på våren sår jag.

  Det är ju bara att kratta till jorden, strö ut gräsfröna och vattna och sedan efter några veckor kom gräset !

  Från föregående år sparade jag halva påsen med gräsfröna, och nu när de var i jorden började de gro.

  Min fråga till dig och övriga humanister här på sidan
  är. Hur vet fröna att de är i jorden och möjlighet finns att gro ? Ett helt år i påsen och ingenting har hänt ?

  Aki, vilken eller vilka av alla dina distinkta vetenskapslagar torde gälla i detta avseende med gräsfröna ? Hur vet fröna att det är i jorden och vad gör att de börjar gro ?

  Jag kräver redovisning av dig huruvida, elektrostatisk jondrift, ramdrift, materiesändare, materiekopiator,
  Formel F Gmc92/R2, gravitationskonstanten 6,6672 x 1 oupphöjt minus 1 vm 2 kg, utsagor av Carl Sagan, James Randi, Christer Sturmark, kan påvisa vad som gör att gräsfröna när de är i jorden, att nu finns möjlighet att gro !

  Bäste Aki, tag god tid på dig gnugga vetenskaps geniknölarna, detta kan vara värt ett Nobel pris om du lyckas !

 32. fredag 10 juni 2011, 00:39:52

  Jag känner inte igen Håkan Danielsons låt val däruppe. Men sänker ner ”Herr”Danielson frekvens vibbar” ner på jorden med John Lennons ”imagine” som många av oss känner låttexten till.Kanske ”magical mystery tour”Lennon&Mc Cartney 67 passar H.D bättre ”The magical mystery tour is dyin to take yuo away.”För mystery tour blir det om man följer H. Danielsons rutor här uppe ang. backa upp med bevis t.ex. (A.fnissar)Kanske Håkan D. diggar ”Across the universe” Med Lennon&Mc Cartney mer?Låten gjordes 1970 o. går så här.”Words are floting out like endless rain into a paper cup,they slither while they pass,they slip away across the universe,pools of sorrow , WAVES off joy are drifting throught my open MIND ,possessing and caressing me, j ai guru dev a om, Nothings gonna change my worldx4. Hälsn. Aki.T. Paul o. Jhn.Om Håkan Danielson anstränger sig kan han nog se ett medialt kod meddelande till sig själv i dessa låttexter.Vi andra med God smak tolkar dem so bra låtar helt enkelt.(more A. gigles)

 33. fredag 10 juni 2011, 00:59:21

  Håkan Danielsson kanske kan hitta en ny ”kompis” i Dänicken som ser ufo skepp i byggnader gjorda av människor på jorden , genom symboler o. ufo skepps form m.m.Om Håkan Danielson inte vet vem Eugen Semitjov är så finns det böcker med honom som handlar om t.ex. ang. om det sker något runt vår planet som vi inte vet om,utforskas jorden av främmande rymdskepp? Varför påstås det att man hittat en forntida lerdocka föreställandes en modern astronaut i rymddräkt?(Ang.forntida astronauter).Döljer regeringar o. militärstaber sanningen?Har ”ufo gubbsen”landat?M.m

 34. fredag 10 juni 2011, 01:20:31

  A.fnissar. Jag hade blivit impad om sädescirkel meddelanden hade blivit skrivna på finska som jag behärskar om som är överlägsen både svenska o. oxford engelska i alfabetisk o. annan stavningslogik!Men hur stor är sannolikheten att det sker?Jag får väll åka till england o. skriva ”Se oli piru joka tämän kirjoitti!”(=ung.det var fan som skrev detta).Men DÅ får Håkan Danielson t.ex. betala min resa.Om vi inte har lust att åka så långt så kan man ju leta upp första bästa RUNSTEN som vikingarna skrev på o. gjorde symboler på, kan man inte läsa primitiv runskrift så kan man med fantasi typ Håkan Danielsons se vilka ufo gubb meddelanden som helst där. (A.fnissar)Det finns annars intressanta ställen typ stone hence att besöka i storbrittainnien, om man inte vet varför dyl. är byggt så kan fantasin skena i väg där också.

 35. fredag 10 juni 2011, 01:32:06

  Av ungefär samma anledning som att Håkan Danielson inte är i Las Vegas o. andra liknande ställen”med stor Gage, är han kvar på dessa sturmarks sidor !Han är inte en tillräckligt skicklig ”bedragare” o. illusionist t.ex?Har någon en bättre förklaring?(A.fnissar, för de som hajar poängen.)

 36. fredag 10 juni 2011, 01:47:30

  När ska ”profeten” Håkan Danielson ge t.ex. ett ENDA DATUM i förväg då ang. denna stora sanning som skola visas för mänskligheten?O. kom med något intellligentare än det so homo sapinsis hjärnan klarar av o har kapacitet till ! EN ENDA GÅNG!…..

 37. Håkan Danielsson
  fredag 29 juli 2011, 11:52:44

  Hej Aki och Davbjo

  Sädescirklarna vid Marlboro England.

  Vid gårdagens möte med några som hade varit på denna resa till England, vars syfte var att ta del av dess cirklar
  skapade av en utomjoridsk existens.

  Besökarna omtalade att två dagar före deras ankomst hade två vita ljusbollar cirklat över vetefälten och i samma stund hade ett komplicerat mönster skapats i fälten. Detta enligt bönderna på orten. De jordägande bönderna kan indelas i tre ! 1. De som omedelbart tar bort cirklarna. 2. De som inte gör någonting. 3. De som sätter upp sparbössor för att intresserade besökarna skall ersätta för förstörd odling.

  Notera att sädesaxen inte är brutna, utan böjda, således
  växer fortfarande !
  Jag fick ta del av åtskilliga bilder av detta komplicerade mönster, att bara gå i detta skulle ta en halv dag, så gjorda av människohand är en omöjlighet. De uppstod på några minuter vidimerat av jordägande bönder, skulle
  kategori ett haft möjighet att hitta de mänskliga skadegörarna skulle vi hört talas om detta och med skadestånds anspråk.

  Ärade humanister, detta är verkligheten, mönstren är till för oss, för att vi skall förstå vår utsatta jords belägenhet, det må gälla Sturmarks ideologer,samt alla andra på denna jord, men beklagligt är det svårt med förståelsen, vad det nu månde bero på !

 38. söndag 14 augustii 2011, 11:31:59

  Håkan Danielsson verkar ”övertolka” detta med sädescirklarna t.ex. Människan med el. utan ”psykiska problem”tolkar ofta verkligheten o. skapar sig en personlig bild av den ”mer el. mindre” sann.Inom kognitiv ”psykoterapi” o. inom vissa psykologiska områden menar man att det inte är tingen i sig som vissa pers. lider av utan sitt sätt att uppfatta o. tolka dem.Vårt sätt att tänka påverkar hur vi känner oss o. hur vi handlar.H. Danielsons sätt att skriva om dessa ”fantastiska ting” nu sädescirklar verkar peka mot att han blivit fångad i uppfattningen om sig själv ,andra o. omvärlden , som inte är funktionella o. hjälper honom själv framåt , särskilt på dessa” humanistiska sturmark sidor .

 39. erik
  söndag 14 augustii 2011, 14:52:00

  Svårt med grammatiken Christer? ”matematisk bildad” heter det.

 40. Lisa
  söndag 14 augustii 2011, 14:55:29

  Nej Erik det heter matematisk bildning och matematiskt bildad! Både du och Christer har fel!

 41. Stefan Spets Arleij, Arkeolog & Konstvetare
  tisdag 21 januari 2014, 09:23:36

  Att det föds en idiot varje dag är inte så konstigt; det är bara dumma människor som skrattar åt sådant de inte förstår,

Andra bloggar som länkar till denna sida:

 1. Dry Brushing

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna