Foto Peter Knutson

Ska skattemedel finansiera kvacksalveri?

Jesusbil.closeup Det finns få saker som upprör mig mer än när man cyniskt lurar människor som befinner sig i utsatta situationer. Ganska nyligen försökte en man i Stockholm lura en döende cancersjuk kvinna att köpa “kinesisk medicin med stamceller i” för 4000 kr. Ett uppenbart fall av cyniskt kvacksalveri som borde betraktas som ett grovt brott mot kvacksalverilagen.

Men idag finansierar den svenska staten organisationer som ögnar sig åt kvacksalveri. Det uppmärksammades i P1 Morgon i måndags. Den religiösa biståndsorganisationen Folk och Språk finansieras av Sida. De låtsas arbeta med läs- och skrivträning av analfabeter, men deras huvudverksamhet är att översätta biblar till olika språk. Syftet är förstås att missionera, sprida frälsning. Knappast en lämplig användning av skattemedel.

Sedan 1973 är också den religiösa biståndsorganisationen Trosgnistan finansierad av SIDA. Rörelsens grundare Curt Johansson hävdar att bön och helbrägdagörelse botar bland annat AIDS, cancer och förlamningar. Organisationen Läkare utan gränser, också verksamma i Afrika, delar inte Johanssons uppfattning av lätt insedda skäl.

Afrika är en kontinent som redan är hårt drabbat av vidskepliga föreställningar. Ett exempel är föreställningen att sex med en oskuld kan bota AIDS-sjuka. Det skickar en stor mängd unga flickor rakt in i döden. En annan föreställning är att man kan duscha bort HIV-smitta eller att HIV-viruset och sjukdomen AIDS inte har något samband. Sydafrikas HIV-politik präglades länge av sådana vanföreställningar, under ledning av den ökända AIDS-förnekaren Peter Duesberg som tjänade som medicinsk rådgivare till Thabo Mbeki.

Att religiösa biståndsorganisationer agerar i det hårt AIDS-drabbade Afrika och sprider ytterligare kvacksalverilögner är djupt omoraliskt. De bidrar till att sprida vidskepelse som gör det ännu lättare för lokalbefolkningen att ta lätt på smittspridningsrisken. Det borde vara kriminellt.

I Sverige har vi en kvacksalverilag som tyvärr redan är alltför tandlös. Men när kvacksalveriet bedrivs under religiös täckmantel är lagstiftningen helt desarmerad. När verksamheten till råga på allt finansieras av SIDA via Svenska missionsrådet (115 miljoner kronor årligen) blir situationen faktiskt helt absurd.

Organisationen Trosgnistan är en liten fundamentalistisk gruppering och borde i vanliga fall kunna räknas bort som en extrem marginalföreteelse. SIDA finansierar inte Trosgnistan direkt, utan indirekt via Svenska missionsrådet som är paraplyorganisation för religiöst anstrukna biståndsorganisationer.

I den bästa av världar kunde paraplyorganisationen vara omedveten om att det finns mindre kvacksalveriorganisationer under paraplyet. Men Svenska missionsrådets generalsekreterare Eva Christina Nilsson tycker inte att Trosgnistans verksamhet är alls konstig. Hon berättar i radioprogrammet Verkligheter att hon är övertygad om att bön och healing kan bota AIDS.

Att SIDA samarbetar med en paraplyorganisation som leds av en generalsekreterare som stödjer kvacksalveri är givetvis en fullständig skandal.

Detta är allvarligare än vad som kanske först är uppenbart. Vad innebär det att kvacksalveriet fortgår? Ett antal personer som bibringas föreställningen att de via bön eller handpåläggning har blivit friska från HIV-smitta eller en utvecklad AIDS. Placeboeffekten är stark, den som känner sig sjuk kan känna sig frisk under en period, enbart i kraft av sin tro. Sådan styrka har placebo. Det är dock en markant skillnad mellan att känna sig frisk och att vara virusfri. Den som tror sig botad kan ha oskyddat sex med friska personer, utan att känna någon som helst förpliktelse att skydda sin partner mot smitta. I praktiken kan de sända åtskilliga personer i döden genom den vanföreställning de bibringats via den kvacksalveriverksamhet som finansierats genom SIDA.

Trosgnistan får ca en miljon kronor om året av SIDA via Svenska Missionsrådet och får stöd via Radiohjälpen.

Ingen människa har någonsin blivit botad från HIV/AIDS. Genom att skattefinansiera religiösa kvacksalvare leker SIDA bokstavligt talat med döden.

Detta är en kvacksalveriskandal utan motstycke och måste omedelbart upphöra. Svenska Missionsrådets generalsekreterare Eva Christina Nilsson bör avgå.

Buy Windows 7 Ultimate
Buy Windows 7 Ultimate
Order Windows 7 Ultimate
Cheap Windows 7 Ultimate
Discount Adobe Creative Suite 6 Master Collection

Sale Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Buy Microsoft Office 2010 Professional Plus
Microsoft Office 2010 Professional Plus
Sale Microsoft Office 2010 Professional Plus

15 kommentarer till Ska skattemedel finansiera kvacksalveri?

 1. Patrick G.
  onsdag 30 september 2009, 13:02:29

  ”Men när kvacksalveriet bedrivs under religiös täckmantel är lagstiftningen helt desarmerad.” Tyvärr förklarar inte Christer HUR lagen står tandlös mot ”föreningar” (det är som förening man söker bidrag) som inte helt öppet redovisar för HUR de bedriver sin verksamhet, utan istället mörkar. Inlägget fokuserar på kvacksalveriet istället för SIDA:s bristande kontrollverksamhet. Alltså liknar hans kritik det som också biståndsfientliga högerorganisationer länge påtalat.
  Vad gäller sakfrågan kan invändas att svenska myndigheter mycket länge diskriminerat mot 12-stegsbehandlingar, som baserar sin verksamhet på exempelvis AA:s program, pga. deras ”andliga karaktär”. Pga. socialmyndigheternas diskriminering har sådana verksamheter tagit mycket längre på sig att etableras i Sverige, trots sina klart överlägsna resultat. Detta har oproportionellt gynnat icke-12-stegsbehandlingar och bl.a. lett till att Sverige haft världens högsta andel dödsfall bland heroinmissbrukare. Paradoxalt har alla möjliga bluffverksamheter kunnat få bidrag och betalt för att bekämpa/behandla drog- och alkoholberoende, trots klart underlägsna och även icke-befintliga resultat.
  12-stegsföreningar tar inte emot bidrag utifrån och är uttalat icke-religiösa. Varje medlem lämnas i fred att utforma sitt eget koncept om en ”starkare kraft”, må det vara religiöst, filosofiskt eller rent praktiskt, som t.ex. individens eget stödnätverk. Men användningen av begreppet ”Gud” i 12-stegs programmet har räckt som grund för myndigheternas diskrimineringen, trots att för en stor andel medlemmar betraktas ordet som anakronistiskt och fungerar endast som ett slags pronomen för att beteckna individens ”starkare kraft”. Fortfarande idag betraktas 12-steg av många inom vården och socialmyndigheter att vara ”tros-baserat”.
  Kommentarerna som Christers inlägg har väckt uppvisar en tendens att kritisera utan att problematisera, och därmed framstår som fördomsfulla. Kan det vara Humanisternas avsikt att utöka sitt stöd och medlemsantal genom att locka till sig individer som är lika fördomsfulla som religiösa fundamentalister?
  Jag ser fram emot kommentarerna på mitt eget inlägg här. Vi får väl se hur många inte är dömande i sin karaktär.

 2. onsdag 30 september 2009, 13:39:50

  Tack! Viktigt o mycket bra!

 3. Gun Ulriksson
  onsdag 30 september 2009, 19:57:54

  Skrämmande fakta. Detta måste ges större publicitet.

 4. torsdag 1 oktober 2009, 22:49:13

  Det är hissnande läsning och känns som att det vore 1700 tal eller 1800 tal
  men så är det nutid. Helt otroligt att SIDA inte ser över sina kristna bidrags mottagare! Tack för denna upplysning!

 5. Henrik Barck
  fredag 2 oktober 2009, 12:06:12

  Mycket alarmerande!
  Fram tills att det kan bevisas att bön skulle bota AIDS/HIV (INTE inom en snar framtid*) så måste ju SIDA agera och stoppa detta bidragsgivande!

  *min egen åsikt.

 6. David Duveskog
  söndag 4 oktober 2009, 17:08:41

  Att håna kristna som har en tro är tydligen helt OK. Skulle det vara så konstigt att kristna tror att förbön kan hjälpa när man i sin trosbekännelse har med Jesu uppståndelse från de döda. Trosgnistans Mission har länge arbetat med information för att hindra spridning av Hiv/Aids. Man talar om vikten av förändrade sexualvanor och trots betoningen av trohet inom äktenskap så är man med i porgram där kondomer delas ut till riskgrupper. Läs på mer Sturmark innan du sektförklarar miljoner av kristna som tror annorlunda än du. Lite ödmjuket från en ateist skadar inte.

 7. måndag 5 oktober 2009, 17:39:53

  SMR har inte påstått att bön kan ersätta vetenskap och medicin – det har däremot programmet Verkligheten gjort, och andra medier och Christer Sturmark har hakat på det påståendet helt okritiskt. Vi har kommenterat Christer Sturmarks artikel på SVT Debatt:
  http://svt.se/2.35188/1.1716128/sturmark_ger_falsk_bild_av_kristna_organisationer?lid=puff_1716479&lpos=rubrik

  Likaså finns information om hur vi arbetar mot hiv och aids på vår hemsida: http://www.missioncouncil

  Christine Söderberg
  kommunikationsansvarig Svenska missionsrådet

 8. Joel Malmvall
  måndag 5 oktober 2009, 18:13:59
 9. måndag 5 oktober 2009, 23:12:16

  Mycket intressant och viktig läsning. Detta måste uppmärksammas mycket mer.

 10. Joel Malmvall
  tisdag 6 oktober 2009, 00:11:58

  Hej Christer!

  Några frågor med anledning av ditt debattinlägg:

  1. Du skriver att Folk och Språk ”låtsas” arbeta med alfabetisering. Hur menar du då? Jag råkar veta att detta faktiskt är en del av deras verksamhet, liksom bibelöversättning. Det senare finansieras dock med egna insamlade medel. Folk och Språk får mycket riktigt medel från Sida för utvecklingsprojekt via Svenska Missionsrådet (SMR), men SMR beviljar aldrig medel till bibelöversättning.

  2. Hur tänkte du när du kräver Eva Christina Nilssons avgång? Jag är inte medlem i Humanisterna och skulle därför aldrig ha synpunkter på om du var en bra eller dålig ordförande för organisationen. Är du kanske medlem i någon av SMRs medlemsorganisationer? Om inte, varför inte nöja dig med att kommentera samarbetet mellan Sida och SMR?

  3. Vad gäller de helt grundlösa anklagelserna om att statliga biståndsmedel via Svenska Missionsrådet skulle ha finansierat så kallad ”healing” har du av övriga kommentarer att döma fått många läsare av din blogg att lika okritiskt som du själv acceptera detta som ”fakta”. Ditt blogginlägg handlar i mångt och mycket om skadan av ”lögner” och ”vidskepelse”, men själv verkar du inte ha bemödat dig om att kontrollera de uppgifter som inlägget bygger på särskilt noga. Tycker du inte att du har det ansvaret som opinionsbildare? Om inte annat så är det väl en viktig trovärdighetsfråga?

  Ett tips till dig och dina läsare är att lyssna till P1s program Medierna som sändes kl 11.03, lördagen den 3 oktober, vilket kanske bidrar till att ge en mer nyanserad bild av inslaget om Trosgnistan i P3s Verkligheten.

  Allt gott!
  Joel Malmvall
  (anställd på Svenska Missionsrådet)

 11. Joel Malmvall
  torsdag 8 oktober 2009, 20:34:24

  Hej igen Christer!

  Bra debatt det blir när du bara godkänner kommentarer som applåderar det du sagt, eller hur?

  Joel

 12. A
  söndag 8 november 2009, 13:06:26

  Tragiskt. Och ren skandal! På en och samma gång. Men vad kan man vänta sig av en högerregering som önskar sig tillbaka till den medeltid som med sitt religiösa mörker av total lydnad och okunnighet gav så långvarigt skydd åt den överhet som idag är allsmäktigare än någonsin i sin fulla, avreglerade frihet från både ansvar och skyldigheter? Inget annat. Totalitära system behöver blind tro, det är därför religioner uppfanns.

 13. tisdag 17 november 2009, 23:22:27

  ”Att håna kristna som har en tro är tydligen helt OK. Skulle det vara så konstigt att kristna tror att förbön kan hjälpa när man i sin trosbekännelse har med Jesu uppståndelse från de döda.”

  Om om vi tvingas välja måste jag nog säga att det är mer OK än att lura hiv-smittade att bön hjälper mot denna virussjukdom. Det är faktiskt lite sjukt och farligt för dem som tror på det, för att inte tala om dem som kommer i deras väg. En verbal kränkning är 1000 gånger bättre i jämförelse. Sedan är det faktiskt så att om vi tror på att prat ut i tomma intet botar sjukdomar och någon hävdar att så inte är fallet skall vi nog ställa frågan: vem kränker? Jag tycker att det är kränkande att inte få ifrågasätta den som påstår befängda saker.

 14. Erik
  tisdag 22 december 2009, 22:16:49

  @David:
  Om någon lever upp från de döda, så har han väl fortfarande AIDS!? Eller försvinner det när man dör?

Andra bloggar som länkar till denna sida:

 1. Biståndspengar går till vidskepelse « Akademisk frihet

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna