Foto Peter Knutson

Självreferens är ett märkligt fenomen som inom filosofin ger upphov till diverse paradoxer. Till exempel: är meningen ”denna mening är falsk” sann eller falsk? Hofstader tänker sig att denna mystiska egenskap kan ha något att göra med medvetandets uppkomst. Mer om fenomenet självreferens kan du upptäcka på min hemsida www.sturmark.se/sjalvreferens.

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

What is real?

What is real är en fantastiskt intressant bok som går igenom kontroverserna kring hur kvantfysiken ska tolkas filosofiskt. Under hela 1900-talet har olika tolkningsmodeller konkurrerat med varandra, och gör än ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna