Foto Peter Knutson

Självreferens är ett märkligt fenomen som inom filosofin ger upphov till diverse paradoxer. Till exempel: är meningen ”denna mening är falsk” sann eller falsk? Hofstader tänker sig att denna mystiska egenskap kan ha något att göra med medvetandets uppkomst. Mer om fenomenet självreferens kan du upptäcka på min hemsida www.sturmark.se/sjalvreferens.

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna