Foto Peter Knutson

Miraklet John Lennox

För ett par veckor sedan medverkande jag i en debatt arrangerad av den kristna föreningen Apologia. Debatten skulle handla om huruvida vetenskap och religion kan förenas eller om de står i konflikt med varandra. På min sida i debatten hade jag också fysikprofessorn Ulf Danielsson. Vi mötte den evangelikalt kristne Oxfordprofessorn och matematikern John Lennox som bland annat har skrivit boken “God´s Undertaker – Has Science Buried God?”.

Lennox har också gjort sitt ett namn på att debattera med ateister som Christopher Hitchens och Richard Dawkins. Filmklipp med Dawkins kan ses här och med Hitchens här.

Ni var det alltså min tur att debattera med Lennox. Han är en genomsympatisk, roligt och mycket bildad man. Men han är ett mysterium, eller kanske till och med ett mirakel: Han är professor i matematik och vetenskapsteori. En sådan person man möjligen tro på ett transcendent, hyperabstrakt gudsbegrepp, en gud som är utanför tid och rum och inte interfererar med världen alls. Eller för att citera P C Jersild: En homeopatiskt utspädd Gud. Problemet med ett sådant gudsbegrepp är att det blir irrelevant, meningslöst och innehållslöst. Men det är åtminstone inte åtkomligt för ett vetenskapligt eller rationellt samtal (vilket är själva poängen med det).

Men denne John Lennox tror faktiskt på en personlig medveten Gud som hör bön och ingriper i världen. Han tror att Jesus återuppstod från de döda, förvandlade vatten till vin och promenerade på (ofruset) vatten. Och han accepterar inte evolutionsteorin.

En vetenskapligt kompetent person som har dessa trosföreställningar är åtminstone för mig ett mysterium, ja närmast ett mirakel. Den intressanta frågan är förstås hur det rent psykologiskt fungerar att i praktiken omfatta oförenliga trossatser om världen utan att bli schizofren. Nåväl, detta lämnar jag till psykologerna att fundera över.

Min debatt med John Lennox filmades av SVT Kunskapskanalen och har nu sänds på TV. Den kan också ses på Kunskapskanalens hemsida.

Cheap Windows 7 Ultimate
Buy Windows 7 Ultimate
Order Windows 7 Ultimate
Cheap Windows 7 Ultimate
Buy Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Sale Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Sale Microsoft Office 2010 Professional Plus
Discount Microsoft Office 2010 Professional Plus
Buy Microsoft Office 2010 Professional Plus

50 kommentarer till Miraklet John Lennox

 1. söndag 2 maj 2010, 15:23:34

  Jag såg precis debatten. Bra argument från er sida.

  Men kan ingen nån gång fråga kristna om deras GUD är allsmäktig och dömer folk för sina synder vid pärleporten korrekt. Varför går kristna omkring och erbjuder ”dåligt” folk en genväg till himlen igenom att gå med i en församling eller be gud om förlåtelse/skänka pengar.

  Om kristendom inte ”existerade” skulle deras system väl vara felfritt och rätt personer skulle hamna i helvetet och himlen….

 2. Ellis
  söndag 2 maj 2010, 17:51:17

  Du fångar upp de tankar jag hade när jag såg det mesta av debatten; Lennox ÄR en riktig gåta.

 3. Jakob Löndahl
  måndag 3 maj 2010, 21:07:40

  Hej

  Det roar mig att följa dina och Humanisternas inlägg i samhällsdebatten, fast det här tycker jag var ganska lågt. Lennox kanske inte är intelligentare än du, men har i alla fall avsevärt större akademiska meriter. Att då hänvisa till psykologiska problem när du inte håller med är svagt. Personangrepp istället för argument luktar mest desperation (även om det inte skulle vara det).

 4. Andreas
  tisdag 4 maj 2010, 15:53:06

  Jag såg delar av debatten och Lennox ide om att bevisbördan ligger på den som försöker motbevisa ett påstående var minst sagt underhållande….

 5. tisdag 4 maj 2010, 21:08:00

  Det blir problem när någon hänvisar till en ”yttre”ej bevisad verklighet som källa till ”mirakel” m.m. Om vi ska ta reda på om Jesus ej var en ”Zombie” etc. d.v.s kom tillbaks från ”dödsriket”så måste det ju finnas någon källa i vår värld som naturlig källa kopplattill ”logos”källa el,den högre Gudskällan där Jesus står över vår verklighet, en bibel text räcker ej som bevis endast, tycker jag. Det finns ju överhuvudtaget inga bevis utanför bibeltexten att Jesus existerat överhuvudtaget som Gudsson?!?

 6. onsdag 5 maj 2010, 00:08:12

  Vad vill de kristna att man ska tro på?Detta t.ex.Man menar att GUD blivit människa i Jesus.Genom Synden, Olydnaden mot Guds vilja,har människan kommit under dödens välde?!?Nu blir det ännu konstigare,Jesus återlöste,alltså Friköpte oss ur dödens träldom genom att Frivilligt ”slaktas”på korset?!Jesus Uppståndelse ses som livets seger över döden o. vi blir delaktiga i denna genom dopet o. tron på Kristus. Den Fulla innebörden skola framträda vid tidens slut?Då Kristus återkommer , de döda står upp o. de benådade får evigt liv hos den kristna guden.Jesus ses som den kristna trons centralgestalt, både som människornas återlösare o. föredöme, det är ungefär detta kristendomen vill att vi ska tro o. ta till oss utan större argumentation, Muslimerna t.ex håller ej med allt det ovanstående bör väll nämnas.Kan inte en ”allsmäktig”Gud hitta på bättre saker för att bevisa sin existens etc. för oss, än att komma till en obetydlig planet i hörnet av vintergatan för att ”slakta” jesus på korset?

 7. Heliocles
  onsdag 5 maj 2010, 12:46:00

  Jag tycker inte alls att Lennox’ fall är förvånande! Det finns ett vanligt felslut att se matematiker som rationella människor, men matematiker kan vara lite av idiot savants – det vill säga att de är briljanta på att arbeta med lagar och regler, men inte på att ifrågasätta om lagarna och reglerna i grund och botten är sunda.

  Newton var till exempel en ”framstående” astrolog och teolog som gjorde avancerade uträkningar av jordens ålder utifrån uppgifter i Bibeln. På sin fritid ägnade han sig lite åt vetenskap (jag har sett siffran 85% astrologi/15% fysik). Newton används ofta helt felaktigt som ett exempel på att upplysningen var en förnuftig tidsålder – ett av få fall där vetenskapens förespråkare kidnappat en religiös teoretiker och gjort honom till sin, trots att han snarast hör hemma i New Age-gänget.

  Newton hade sannolikt asperger, liksom många matematiker, schackspelare och dataprogrammerare. Aspergister är briljanta på logiskt tänkande men kan inte skilja på rimligt och orimligt i mer allmän betydelse. Newton hade säkert kunnat räkna fram en teori om att jorden var platt, på samma sätt som Ptolemaios matematiska storverk Almagest, som ”bevisar” att jorden är universums centrum.

  Garry Kasparov, gamle schackvärldsmästaren, är en av världens intelligentaste personer. Han förespråkar Fomenkos ryssnationalistiska teori om att antiken är påhittad och att världshistorien börjar på 1000-talet e Kr.

  Det finns många av den sortens människor (mest män) inom datavetenskap, matematik och filosofi. I vårt sekulariserade och teknologiska samhälle skapar de ofta fantastisk vetenskap – i religiösa samhällen kan de lika gärna bli fundamentalistiska teologer.

 8. Lennart W
  onsdag 5 maj 2010, 12:47:07

  Sturmark och Andreas borde nog kanske kolla upp Popper lite mer, och hans viktiga falsierbarhetskriterium för att något ska få kallas för vetenskaplig teori. Kan man iofs ha åsikter om, men det är iaf väldigt många forskare iaf inom fysik som håller med, t.ex. Ulf Danielsson skulle jag tro.

  Av vilket man då ev. bara kan dra slutsatsen att kristendomen inte är en vetenskaplig teori. Men det är det iofs ingen som har sagt heller (om inte ID räknas dit iaf).

  Håller också med Jakob. Man måste verkligen vara schizofren eller något om man är intelligent och inte håller med Sturmark va?? Dålig stil.

  Dålig stil också i debatten att himla med ögonen och börja tala om att motståndarens argument hör hemma på sena kvällar med rödvin. Finns många kloka människor, t.ex. Einstein, som har förundrats över att världen ö.h.t. går att förstå på ett intelligent sätt. Vilket naturligtvis har betydelse för någon som tror i någon mening på en plan med allting. Danielsson tog iaf frågan på ett föredömligt allvar. Ö.h.t. var nog han bäst i den här debatten.

  Lennox å sin sida verkade tyvärr inte ens kunna förstå själva poängen i multiverseidén för att lösa fine tuning-problemet. Och att hänvisa till Jesus svepning som ett ”bevis” i en debatt med ateister var väl inte heller någon höjdare. Annars argumenterade han rätt bra tycker jag.

 9. Håkan Danielsson
  onsdag 5 maj 2010, 23:48:37

  Att Christer Sturmark och Ulf Danielsson inte hade möjlighet att förstå denne matematikprofessor John Lennox är ju ytterst beklagligt. Att inte kunna tänka i de banor bortom sina egna kända analyser. Dna som Lennox redogjorde för där står den vetenskapliga begränsningen i sin utpost. Varje människa har sitt bestämda dna. Om det nu skulle vara en evulotion inom dna så skulle ju även detta utvecklats enligt gällande princip.

  Men det är ju inte så, ett dna från en farao i Egypten för 4000 år sedan, kan ju spåras till en bestämd individ. Någon, något har givit denna mänskliga varelse sitt dna.
  Varför finns det ett dna för varje liv på denna planet ?
  Varför finns denna ordning så att varje liv kan spåras ?

  I Sturmarks och Danielssons värld saknas den sista pusselbiten och om de så bryter nacken av sig kommer de ej att finna den, såtillvida de inte kommer till insikt med vad Lennox omtalade.

  Lennox klargjorde med tydlighet att det bakom allt finns en skapare. Det gäller att lyfta sin tanke till toppen av den mänskliga tankepyramiden, bortom allt naturaliskt skimmer och se sin egen tanke florera, vad kan människan bevisa mer än sig egen existens ?

  Om vetenskapen inte låter sig förblindas av detta ständiga ifrågasättande av Guds existens, utan i stället som Lennox förfäktade samvaron mellan Gud och vetenskapen. Detta är den enda väg till förståelse av helheten i universum. Allt annat blir en ”dead end” !

  Att haka sig fast vid alla misshagligheter som människor gjort under sin väg till insikten och förståelsen av existensen av Gud och Jesus kan naturligvis ifrågasättas som ett verk av ovan nämda, men är då människan fri från skuld ? Vem kastade första stenen ? Vem gav sitt liv för människorna ? Skulle lärjungarna som Lennox nämde, ge upp sina liv och kasta sig ut i detta okända, och möta detta motstånd om de inte trodde på det som hänt ! Jesu liv, död och uppståndelse.

  Lennox är inget mirakel, han är en sund förevisare, och i mitt tycke framstod de bägge ifrågasättarna Sturmark och Danielsson som fövisso må tro på sina ideal, så långt från ett ljus, de så gärna vill vara på sin tyvärr nattsvarta himmel.

  Håkan Danielsson

 10. fredag 7 maj 2010, 08:07:49

  Cyclisk energi, automatisk kosmisk o. darwinistisk evulution(även av dna) kan existera utan Gud (beroende på vad man menar med Gud) Om Gud är mer komplicerad o. mäktig än (enklare) energi, måste Gud t.e.x kunna förinta el. skicka energin till intet, d.v.s få den att försvinna för alltid från universum o. kosmos. Detta låter sig inte göras därför behövs i princip inga Gudar el.gud el.hur?Vi kan lättare bevisa att automatisk cyclisk , energi,kosmisk o. Darwinistisk evolution existerar och finns, vi behöver inte ens ta”Gud ”stegetöverhuvudtaget, eller hur?!

 11. fredag 7 maj 2010, 08:59:35

  Multiverse teorierna ger dock den Kristna Guden (o.jesus)en större chans att finnas i ett annat universum ,ej nödvändigtvis vårt för bevis saknas alltjämt för guds existenser i vårt universum t.ex. Men finns det miljarder el. ett oändligt antal andra universa, förutsättningar o. verkligligheter m.m. så ökar ju chansen att någon slags Gud finns i dessa andra universa relativt det att gud bara finns ett universum (vårt).Än så länge har den Kristna Guden o. Jesus som gudsson bara visat sig i bibeltexten o. intet och ”ur intet kommo intet”några av oss inser nog varför det fortfarande ligger till enligt den sistnämna principen.

 12. lördag 8 maj 2010, 18:03:42

  Jag håller med kommentatorn Jakob Löndahl. Referensen till ”schizofreni” är dessutom absurd eftersom schizofreni inte har något alls att göra med att vara flera personer (vilket jag antar är vad Sturmark försöker anspela på att Lennox måste vara). Ett osakligt slag i luften, tyvärr.
  Lennox, å andra sidan, hade i all sin enkelhet en naturlig pondus som vida överträffar alla behov av cynism och sarkasmer som redskap i meningsutbyten med oliktänkande.
  Debatten kan för övrigt även ses på OmniVisionen:
  http://www.omnirasa.com/omnivisionen

 13. söndag 9 maj 2010, 12:17:06

  (Zen)Utan att Veta hur nära Sanningen ligger, söker en del den så långt borta-så synd!De är som den som,trots att han är omgiven vatten, skriker så bönfallande av törst. Varför slösa energi med att gå över ån eftervatten?

 14. söndag 9 maj 2010, 12:34:38

  Du kan fortfarande inte beskriva ”det”, du kan inte föreställa dig det,du kan inte beundra det,du kan inte förnimma det. ”Det” är en del av vårt verkliga ”jag”som i längden inte har något gömställe. Om den av oss ”kända”världen så skulle gå under, kommo en del av ”det”ändå aldrig att gå under , för ett alltid varande varande finns alltid delvis Närvarande, detta är varken ett mirakel el. ett under. (El.hur?)

 15. Mikael Sjödin
  måndag 10 maj 2010, 00:09:22

  Hejsan, är det någon särskild person som inte vill se mina kommentarer på denna blogg?

 16. onsdag 12 maj 2010, 05:26:07

  http://humanistbloggen.blogspot.com/kan man se en ”busig”song video what would Jesus do” o. en busig Carl sagan video för alla mirakel etc. troende m.m. (A.fnissar)

 17. onsdag 12 maj 2010, 05:31:26
 18. onsdag 12 maj 2010, 15:21:55

  På nedanstående länk kan man se en film om bibelns tvivelaktiga (mirakulösa?)tillblivelse med titeln ”banned from the bible”. Vad som lämnades utanför mer känd bibeltext o. varför m.m.B.la. The book off jubiles,the book off Enoch ,gosbel off nicodemus,gosbel off james.Gnostikernas syn på bibeln,gosbel of Maria m.m.Man nämner en ”ondare ”jesus, störande berättelser om Jesus.Blodtörstiga jättar nämns o. en varning till mänskligheten m.m. En ”guldgruva” för mirakeltroende?På samma länk finner man senare en film,The Muslim Jesus, en jesus berättelse som skiljer sig från den typiskt kristna, de mindre ”mirakeltroende”bör inse varför.

 19. onsdag 12 maj 2010, 15:25:44
 20. onsdag 12 maj 2010, 15:29:02
 21. onsdag 12 maj 2010, 15:50:07

  Om ovanstående länkar ej fungar efter en tid. 1 skriv av http://www.documentary-log.com 2. Gå till rutan till höger direkt o. klicka på religion då ni kommit fram till documentary log.

 22. Mikael Sjödin
  onsdag 12 maj 2010, 23:34:15

  Hej, är det någon särskild anledning till att min kommentar inte släppts igenom?

 23. I am
  torsdag 13 maj 2010, 18:25:49

  Hej Christer!

  Jag såg en repris av debatten idag och vill först och främst ge dig en hel del komplimanger. Jag tycker att du skötte diskussionerna otroligt proffessionellt och berörde mig som individ med dina argument. Tack för en suverän debatt!

  Nu till några av mina egna tankar. Jag har egentligen en fråga. Varför existerar ordet ateist? Varför ska vi som inte är religiöst troende benämna oss som ateister?
  Jag tycker det är fel att om man inte är något så måste man ha ett namn för det.

  Ex. Om jag bor i Sverige och inte är svensk, så tycker jag inte att jag ska behöva kategorisera mig som ”icke svensk”, utan istället tala om vad jag ”är”. Jag är fransman, jag är engelsman osv. Sedan kan man diskutera vad som menas med svensk osv.

  Men jag undrar egentligen varför vi som inte är religiöst troende måste förklara vårat icke religiösa engagemang i något som ska heta ”ateism” ? Är man kristen så kan man kalla sig kristen. Är man muslim så kan man kalla sig muslim osv. Men den som varken är det ena eller det andra och inte alls religiös ska väl inte behöva hitta namn för något som inte existerar?

 24. Herodes
  fredag 14 maj 2010, 16:36:19

  Jag blev verkligen förvånad mot slutet när John Lennox kom med sina verkliga trossatser och fullständigt kastade all vetenskap på sophögen. Hans klockargument är verkligen urgammalt och borde aldrig accepteras eftersom det misslyckades så katastrofalt och kullkastades av evolutionsteorin.

  Sedan är det ju fullständigt ologiskt att påstå att det finns en intelligens bakom ’världsalltets skapelse’ och ändå hänge sig åt blind tro som John Lennox uppenbarligen sätter högre värde vid än logiska principer, trots att han torde behärska dem åtminstone i andra sammanhang.

  Om det nämligen är en intelligens som gör verkligheten begriplig för oss torde de vetenskapliga principerna användas och inte blind tro som John Lennox förfäktar.
  Begreppet intelligens förlorar all sin mening om man använder det som John Lennox gör nämligen att syfta på något som är obegripligt(unintelligible).

  En rolig fysikpoäng togs av Ulf Danielsson när han poängterade att matematiken är mer begränsad än fysiken eftersom dess enda bidrag till fysiken är den harmoniska oscillatorn. Lennox svar på detta är slutsatsen att vetenskapen faktiskt är begränsad och anför att Einstein och Wigner slogs med häpnad av att vi överhuvud kan begripa något alls. Av detta följer då att vi faktiskt inte kan begripa eller ens någonsin kommer att begripa, exempelvis multiversumteorin. Detta kan säkerligen inte varit Einsteins eller Wigners andemening. Det vore ju meningslöst att studera en hypotes om man inte trodde på den(jmfr t ex Einsteins relativitetsteori som när de framställdes hade samma läge som multiversumteorin idag).

  Lennox gör därefter ett raskt skutt till teism som enligt honom förklarar allt och inte förundras över något. Han är som en kameleont som rör sig med samma språkdräkt i båda lägren men inte inser att ordens betydelse skiftar och vidhåller sin egen tolkning även när andra uttalar dem.

  ”It is not what the man of science believes that distinguishes him but how and why he believes it. His beliefs are tentative, not dogmatic; they are based upon evidence, not on authority or intuition.”

  ~Bertrand Russell

 25. Christer Sturmark
  fredag 14 maj 2010, 19:46:35

  Mikael Sjödins har tveklöst rätt angående begreppet ”schizofreni”. Jag använde det metaforiskt i sin mest folkliga form där det uppfattas som att beyda två personligheter. Men schizofreni är egentligen något helt annat, så det borde jag inte ha gjort. Jag tycker dock fortfarande att det är ett mysterium ur en analytiskt tänkande person som Lennox kan välja att tro på de mest osannolika hypoteserna.

 26. lördag 15 maj 2010, 01:01:13

  Att Sturmark inte förstår sig på Lennox, säger det något om Lennox, eller Sturmark?

 27. lördag 15 maj 2010, 03:50:06

  Jag tycker faktiskt att man lär sig mycket vid debatterna där Christer .S. är med , christer kommer faktiskt ofta med vettiga förklaringar ”tar ner folk på ”Jorden då en del andra Svävar ut till det ”okända” . Jag hängde med i allt vad christer sa i debatten med hade svårt för J. ”Lennox God ,logos o. Jesus resonemang”vad menar ”karl” egentligen?

 28. lördag 15 maj 2010, 12:54:23

  Ett mysterium kan det förvisso vara, när en ”analytiskt tänkande person kan välja att tro på de mest osannolika hypoteserna”
  Mysterier är i min värld sköna ting som inspirerar till sökande efter lösning av dem. Men du väljer i stället att nära nog sjukdomsförklara Lennox, vilket förstås är praktiskt om man vill göra en fortsatt dialog med honom meningslös.

  Jag angriper inte sakfrågan här, huruvida Gud finns eller ej, eller om man kan promenera på vatten eller ej.
  Lennox har dock rätt att tro på Gud och Jesus, precis som du har rätt att inte tro på dem. Men om det skulle råka vara så att Jesus faktiskt var den som Lennox tror att han var, då är det inte ett dugg konstigt om Jesus kunde upphäva naturlagarna. Följaktligen är det inte ett dugg konstigt om Lennox tror att Jesus kunde promenera på vatten.

 29. Håkan Danielsson
  lördag 15 maj 2010, 18:17:14

  Att kunna gå på vattnet, torde vara mycket enklare att förklara än varifrån denna vår jord kommer och allt liv som finns i sina olika frekvenser.

  Att sebrorna på den afrikanska savannen med sin svartvita lätt synliga djurstruktur, synnerligen dåligt kamuflage. När de springer i flock går ränderna ihop, förvillar de attackerade lejonen.

  Vem skapade detta ?
  Sebrornas evulotion, eller lejonens evulotion för att spara sebornas liv ? Vem, vad förstod sambandet ?

  Det är lika stor chans möjlighet att slumpen slår in, som att den inte gör det. Lika stor chans möjlighet om liv som död. Ändå finns livet på jorden !

  Det oändliga livet finns i universum i myriader av liv, vi är bara som en droppe i havet. När utomjordiska existenser stiger ned på jorden då får vi veta universums sanning, existensen av Gud och Jesus, och vad som händer efter döden.

 30. söndag 16 maj 2010, 01:38:46

  Håkan Danielsson: din sista paragraf består av en rad påståenden för vilka vi i dagsläget saknar vetenskapliga belägg. Det är med andra ord dina personliga åsikter du redogör för, och inget annat.
  Jag kan kan då kontra med en motsatt åsikt (t.ex. att vi aldrig kommer att få veta vad som händer efter döden, i alla fall inte före döden!) och ingen av oss kan avgöra vem som har rätt.
  De verkligt intressanta frågorna befinner sig uppenbarligen långt bortom vår intellektuella fattningsförmåga. Kan vi överhuvudtaget veta något om existensen? Vad är medvetande? Vem är jag? Kanske är allting en hägring? Vad är det i sådana fall för mening att veta hur många vattendroppar det finns i en hägring?

  Frågan om varifrån liv kommer är intressant. Såvitt jag vet kommer liv från liv.

 31. söndag 16 maj 2010, 16:33:12

  Kosmos tao eller en över naturlig Gud=1Det högsta fullkomliga väsendet.2.Världens upprätthållare.3Verklighetens Yttersta grund etc.Eftersom vettiga dokumenterade bevis saknas fortfarande ang. det övernaturligas existens ,Gud Jesus m.m. Gäller Kosmos=1,2 och 3 ett säkrare bevis än att vänta på ”döden o. efterlivet” som ej kan undvikas o. bevisas här o. nu. 1,2 och 3 =kosmos delhelhets o.helhetsdels energi m.m. som finns alltid i det alltid varande o. går ej att utrota varken av övernaturliga o. naturliga källor.Är bevis i sig själv.

 32. söndag 16 maj 2010, 16:54:31

  (Super todellisuus maaston ja etusialuonnon ja niin pois päin översättn))))=Super verklighets terrängens och Förgrund Naturens enkla komplicrede o. sköna tao kosmos mångfaldsdelar , hänger verkligen ömsivis intimt samman och tydligt bekräftar ,,den bakomliggande Alltid varande taos kosmos guda lika helhets verifikations verk.I den Eviga Outrotbara Natur Helhetens Mångfaldiga danslek med sig Själv .Även på mänsklig nivå o. plan likt en stimulans sökande utvecklingsbar cyclisk njutningsvarelse.I ständig kraft balans balansharmoni sökning m.m. (Amen. A.fnissar)

 33. söndag 16 maj 2010, 18:03:18

  ”Man ” kan göra utan ”att göra”. Arbeta utan att tvinga fram saker. Smaka ”koskenkorva”likt vatten utan att krydda. Se det stora i det lilla o. de många i de få.Man bör ta itu med det svåra medan det fortfarade är lätt.Påbörja stora arbetsuppgifter medan de fortfarande är små. Vem kan förneka att Jorden utför svåra ting automatiskt med lätthet o.åstadkommer stora saker med små medel.Genom att inte sträva efter storhet får den visa sin storhet,om man tror att allt är lätt, kommer man oftare att möta svårigheter. Det är därför som den visa b.la ser allt som svårt. Men ändå inte Upplever något som svårt.(Amen. A. fnissar))

 34. söndag 16 maj 2010, 21:14:39

  På nedanstående länk ,richard dawkins författare till boken The God delusion,guds bedrägeriet,illusionen, svarar på frågor om naturligt urval, mutationer ,hur livet blev till från något enklare till mer komplicerat Utan en gud el. intelligent designer . kritiserar abraham guden o. denna guds moral ang.” Thou should have no other god compered with me”kritiseras m.m. skarpt o. intelligent av Richard Dawkins.På denna länk slipper man läsa långa texter o.s.v Det är bara som att se en film.

 35. söndag 16 maj 2010, 21:17:30
 36. söndag 16 maj 2010, 21:20:23
 37. måndag 17 maj 2010, 13:58:46

  På följande länk kan ma se en intressant discussion med ”The Four hourse men” .

 38. måndag 17 maj 2010, 14:03:02
 39. måndag 17 maj 2010, 14:34:38

  Om den Biologiska evolutionen m.m.Bara på engelska. Watch the growing up in the Universe lectures for free by Richard Dawkins,page 4 on the following link.http://www.documentary-log.com/

 40. måndag 17 maj 2010, 14:36:24
 41. test
  måndag 17 maj 2010, 22:18:17

  Test (det är nåt konstigt med den här bloggen. Ibland publiceras kommentare, ibland inte)

 42. Johan
  onsdag 26 maj 2010, 17:53:26

  Lennox är egentligen inte så annorlunda. Alla religiösa kan tänka fritt och förnuftigt till en viss gräns. Men…när man på allvar kommer in på områden som ifrågasätter och kanske till och med omkullkastar den världsbild man har kommer en MYCKET avgörande faktor in i bilden, nämligen rädsla. Vad är man då rädd för? Jo, att stöta på bevis för att det liv man lever är baserat på en lögn, att det inte finns något paradis att komma till efter döden, att det inte finns någon övernaturlig mening eller syfte med tillvaron osv, osv. Jag har själv gått från DJUPT troende, engagerad och tungotalande kristen till ett liv där jag inte längre behöver försvara konstiga ting med konstiga argument. Det var tufft att möta dessa rädslor, men väl värt besväret!

 43. Johan
  onsdag 26 maj 2010, 18:24:08

  En liten fundering angående bevisbördan. Om en sådan gud som Lennox tror på skulle existera kan jag inte tycka annat än att denna börda till fullo ligger på denne guds axlar. Han skulle då ha alla möjligheter att bevisa sin existens.

 44. Lennart W
  torsdag 3 juni 2010, 13:41:42

  Det där argumentet ”jag har själv varit…” har sina brister.

  Rätt säker på att det även finns en massa invandrarmotståndare med en liknande berättelse som Johan. Hur de förut gick på allt snack om multikulturens välsignelser osv och levde i en drömvärld där alla var snälla. Men nu minsann har de vaknat upp! NU kan de äntligen tala fritt om vilka det ”egentligen” är som står för alla våldtäkter och hedersmord osv. Alla som inte ännu har tagit detta steg är bara rädda för att vakna upp från sin romantiserade drömvärld.

  Note bene! Det där är verkligen inte jag. Men jag har stött på den typen av människor, som irriterar sig på mig för att jag inte vill förstå vilka sorts människor araber är egentligen. ”Vakna!”

  Den där sortens berättelser säger bara något om din egen historia. Alla är unika. Det är vanskligt att generalisera så där till alla andra. T.ex. den rädsla du hade kanske inte alls delas av andra.

 45. Johan
  torsdag 3 juni 2010, 23:36:36

  Annars brukar man ju ofta få höra att man INTE ska uttala sig om det man INTE vet något om…
  Lennart tycker alltså att det faktum att jag har långvarig egen erfarenhet av frikyrkoliv ligger mig i fatet när detta ämne ska diskuteras. Det tycker inte jag.

  Appropå ditt exempel:

  ”Men jag har stött på den typen av människor, som irriterar sig på mig för att jag inte vill förstå vilka sorts människor araber är egentligen. ”Vakna!””

  Jag irriterar mig inte på Lennox pga att han ”inte förstår”. Faktum är att jag inte är irriterad på Lennox över huvud taget. Jag konstaterar bara att det (vilket tydligt syntes i debatten) finns en gräns då han lämnar förnuftet till förmån för tro. Varför? Jag tror att det har mycket med den typen av rädslor att göra som jag beskrev ovan. Att våga tänka tankar som äventyrar tron påverkar så mycket. Speciellt för den som byggt hela sitt liv kring den, kanske till och med får sin försörjning genom den och har hela sitt sociala liv förankrat i, exempelvis, en frikyrka.

  Visst kan argumentet ”jag har själv varit” ha sina brister. Men det kan nog också vara en väldig fördel att ha personlig erfarenhet av ämnet i en diskussion. Såg nyligen en intressant dokumentär om en före detta nynazist som berättade om den världen och hur de tänker och agerar utifrån sin världsuppfattning. I mina ögon bidrog hans tidigare erfarenhet av rörelsen till att öka trovärdigheten.

  Alla människor är unika, men vi är på många sätt också väldigt lika och kan lära oss av varandras erfarenheter.

 46. Lennart W
  fredag 4 juni 2010, 14:19:05

  Johan, att dela med sig av erfarenheter är verkligen bra. Nej, dina erfarenheter ligger dig absolut inte i fatet.

  Problemet är bara att vad som händer i andras huvuden inte ingår i dina erfarenheter. Iaf inte mer är vad som kommer fram när man talar med folk. Vilket iofs har sina begränsningar det med. Det man lyckas formulera i ord är inte alltid en bra representation för vad man tänker och känner. Och den som lyssnar tolkar det han hör lite olika beroende på egna kunskaper och erfarenheter och förutfattade meningar. ”Man hör det man vill höra”. Kommunikation är svårt.

  Lennox ev. rädsla vet du precis ingenting alls om, tror jag.

 47. Johan
  fredag 4 juni 2010, 21:00:59

  Jag vet allt om Lennox rädslor, jag är hans terapeut 🙂
  Nej, men skämt åsido, det hela handlar inte om just Lennox rädslor. Vad jag menade med mitt inlägg är att religion har en förmåga att göra vissa frågor obekväma för de religiösa, frågor som inte är obekväma för den som tänker ”fritt”. Det blir ofta svårt att få ett bra samtal om dessa ”svåra” frågor.

  Med rädslor menar jag den underliggande känslan som kan vara allt från ett lätt obehag till ångestladdat.

 48. lördag 5 juni 2010, 16:47:49

  Vad är en intelligentare o. godare människa?Om inte den sämres lärare?Vad är en ”dålig” människa?Om inte Råmaterial för en godare, bättre o. intelligentare etc. människa?Om man inte vördar sin riktiga sannings lärare, sanningen om allt el. tycker om sitt ”råmaterial” är man mycket förvirrad, oavsett sin intelligens, detta kan fortfarande kallas ett väsentligt,men subtilt ”mysterium”. Hälsn. L.T.och A.T.

 49. lördag 5 juni 2010, 16:57:35

  Den som vet att denne inte vet har fortfarande den största fördelen.Den som låtsas veta men inte gör det är ”Sjuk”.BARA den som Inser att ”han” är sjuk kan bli Hel.”Den ”visa” är inte sjuk därför att ”han” inser att detta är en sjukdom.Därför är ”han” ej sjuk. Hälsn. A.T. o. L.T.

 50. Mikael Sjödin
  lördag 12 juni 2010, 01:49:36

  Ja, det är verkligen något konstigt med denna blogg. Man vet inte om någon sitter och refuserar inlägg, struntar i att läsa kommentarer för moderering, eller om det är något tekniskt fel.

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna