Foto Peter Knutson

Sju punkter för en bättre kyrka

IMG_1339 Svenska kyrkan har för närvarande ansvaret för 3 400 kyrkor. Många av dem är att betrakta som en del av hela Sveriges kulturarv. Kyrkan har även betydande landegendomar och kan räkna 73 % av Sveriges befolkning som medlemmar. Enligt grundlagen måste fortfarande Sveriges statschef bekänna sig till Svenska kyrkans lära, en lära som till och med är definierad i Svensk lag.

Alla dessa tillgångar, medlemmar och lagar tillskansade sig Svenska kyrkan under sin tid i maktposition som statskyrka. Trots statskyrkans avskaffande år 2000 så kvarstår en del märkliga rester i förhållandet mellan stat och kyrka. Skilsmässan är helt enkelt inte avslutad. Stat och kyrka lever fortfarande i syndigt samboförhållande.

Debatten om detta lyser dock med sin frånvaro i kyrkopolitiken. Istället råder flosklernas högsäsong. Här är några paroller saxade från partiernas informationsmaterial: ”Moderater tror att god hushållning leder till låg kyrkoavgift”, som om något parti skulle tro något annat. Folkpartiet utropar att ”Frivilliga insatser är nödvändiga” och hoppas på så sätt kanske lösa kyrkans budgetproblem?

Vissa paroller är helt innehållslösa. Miljöpartiet tycker att vi ska visa ”Solidaritet med skapelsen”. Sverigedemokraternas tycker att vi ska ”återskapa fädernas kyrka” medan Centerpartiet hellre vill värna om ”folkets kyrka”.

Socialdemokraterna anser osannolikt nog att en av kyrkans uppgifter bör vara att ”bidra till utvecklingen av ett mångreligiöst samhälle!” Svenska kyrkans tro är dock fortfarande definierad som evangelisk-luthersk i Svensk lag. Om socialdemokratisk kyrkopolitik går ut på att byta ut Svenska kyrkans kärnverksamhet (kristendom) vore det väl ärligare att säga det?

Lågvattenmärket är dock Kristdemokraternas valmaterial där följande står att läsa: ”Vi har ingen anledning att säga något negativt om enkönade relationer. Vi har heller ingen anledning att säga något negativt om enögda personer. Men den enögda blicken på tillvaron ser inte djupet och det enkönade paret saknar fruktsamhet.” Vill KD införa fruktbarhetstester som äktenskapskrav?

Vi vill med den här artikeln föreslå sju punkter som inspiration inför framtida kyrkoval. Skilsmässa mellan kyrkan och staten har inte fullföljts. Det är dags att ta steget till ett sekulärt samhälle på riktigt.

1. Lämna över hela ansvaret för kulturminnesvården till Riksantikvarieämbetet. Kulturarvet Svenska kyrkan förvaltar är inte enbart kyrkans angelägenhet utan tillhör hela folket. Dessutom slipper kyrkan äska pengar av statsmakterna till byggnadsvård och kan istället fokusera på kärnverksamheten.

2. Gör om kyrkans markegendomar till nationalparker. Genom en sådan omvandling skulle kyrkan visa att den menar allvar med sitt påstådda miljöengagemang, samtidigt som man skulle rätta till problemet med den låga andel av Sveriges yta som är avsatt till nationalparker. (Sri Lanka har avsatt 14 %, Sverige 1,5 %.)

3. Tacka nej till vigselrätten. Det måste vara pinsamt att trossamfund är de enda instanser i Sverige som har rätt att diskriminera vid myndighetsutövning. Här bör Svenska kyrkan föregå med gott exempel och helt enkelt avsäga sig sin vigselrätt.

4. Sluta låtsas vara en välgörenhetsorganisation. Svenska kyrkan allokerar mindre än 20 % av sin budget till humanitär verksamhet. Ändå skyltar man med denna verksamhet som om den vore någon sorts huvudfokus. Det är falsk marknadsföring. Till exempel Rädda barnen och Röda Korset använder över 80 % av sin budget direkt till humanitär verksamhet. De är dessutom icke-konfessionella och har därför ingen dold agenda.

5. Låt trostillhörighet bli ett aktivt val. Svenska kyrkan är en livsåskådningsorganisation. Spädbarn saknar förmåga att själva välja livsåskådning. Därför bör de som blivit registrerade medlemmar som spädbarn (huvuddelen av kyrkans medlemmar) aktivt bekräfta sitt medlemskap då de blir myndiga. Detta kan till exempel ske genom ett brevutskick där man aktivt måste svara på brevet om man önskar fortsätta vara medlem. Att förmoda medlemskap genom passivitet strider mot marknadsföringslagen.

6. Bevilja kungen religionsfrihet. Att ha religionstillhörighet för statschefen inskrivet i grundlagen innebär teokrati och är därmed oförenligt med demokrati. Därför bör självklart grundlagen ändras. Detta är något som Svenska kyrkan borde verka för eftersom tvångsanslutning inte är förenligt med den kristna läran (hoppas vi).

7. Fokusera på kärnverksamheten: kristendomen. Hela poängen med Svenska kyrkan är att sprida sin egen version av evangeliet. Det är där fokus borde ligga, inte på miljö, jämställdhet, traditioner, eller vad kyrkan nu blir utnyttjad till.

Det kan möjligen framstå som märkligt att vi Humanister dristar oss att ha synpunkter i kyrkovalet. Men då ska man komma ihåg den unika ställning Svenska kyrkan av historiska skäl har i det Svenska samhället. Statens förhållande till Svenska kyrkan och Svenska kyrkans förhållande till vårt gemensamma kulturarv och sina stora landegendomar är inte kyrkans ensak, utan en fråga som är viktig för alla svenska medborgare.

Patrik Lindenfors, forskare i evolutionsbiologi och Christer Sturmark,  ordförande i Humanisterna

10 kommentarer till Sju punkter för en bättre kyrka

 1. onsdag 23 september 2009, 06:08:00

  Jag håller helt och hållet med. Det är med några tillägg, min egen uppfattning och det är därför jag är aktiv i gruppen Frimodig kyrka.

  Det ni inte tar upp ordentligt, är att de politiska partierna ohederligt nog håller sig kvar i kyrkan trots skillsmässan. Det är som ni säger ett syndigt samboförhållande.

  Däremot borde vi nog få behålla våra tillgångar, vi säljer redan nu kulturellt värdefulla fastigheter för att få församlingarnas ekonomin att gå ihop.

  Att avsätta en del av ägorna till naturreservat är dock en god idé.

  Vad gäller barndopet. Så är konfirmationen, just en bekräftelse på dopet. Jag har själv föreslagit att den bör senareläggas till sexton års ålder då man ju blir röstberättigad, och att det till samtliga medlemmar i den åldern skall skickas ett brev, där kyrkan ber att få besked om vederbörande tänker bekräfta sitt dop eller ej. (det går ju alltid att ångra sig senare och åter bli medlem).

 2. PatrikP
  torsdag 24 september 2009, 11:06:15

  Både Patrik och Christer är varmt välkomna som medlemmar i Svenska kyrkan (om de inte redan är det) och kan som medlemmar – precis som alla andra medlemmar – rösta i nästa kyrkoval och på så sätt påverka de frågor som de uppenbart brinner för. Som medlem kan man också kandidera till poster i kyrkans olika beslutande organ och där skulle Patriks och Christer uppenbara engagemang för kyrkliga frågor kanske kunna kanaliseras på ett mer konstruktivt sätt. Detta istället för att för att, som i dagsläget, enbart stå utanför och tycka sig ha rätten att ha synpunkter på en organisation som de dels inte är medlemmar i (om de inte redan är det) och som de dels anser vara utan existensberättigande i allmänna och samhälleliga sammanhang.

  Som det är nu är det är lite som att två bajen-supportrar har synpunkter på och kommer med förslag på hur hur AIK ska spela. Vad de två tycker saknar med andra ord all relevans. Man får liksom välja att antingen vara med i sammanhanget och framföra sina synpunkter på samma villkor som alla andra medlemmar, eller ställa sig utanför och inse att de egna synpunkterna på goda grunder kan anses vara irrelevanta.

 3. PatrikP
  fredag 25 september 2009, 17:44:40

  Hmm… Var min lilla och enkla kommentar alltför provocerande för att publiceras? Det är i så fall oroväckande lågt i tak i det ”humanistiska” lägret.

 4. Andreas
  måndag 9 november 2009, 20:30:44

  Jag ser inte svenska kyrkan som kyrkan, jag ser bibeln o grupp människor som tror och de som söker den är kyrkan. En byggnad o svenska kyrkan på så vis som präster som läser till präster för att de valde det som yrke är inte samma sak. bra att svenska kyrkan finns men den dagen sverige kommer få ta del av världens problem på ett mer omfattande sätt då kommer kyrkorna fyllas. Skulle tredje världskriget bryta loss då skulle nog de små pocket biblarna o talarna tas emot för sinnes frid. Att tala humanister jädrans jante bekväma. Hoppas tredje världskriget bryter då ska vi ta den debatten på nytt. Tack för mig…

 5. Lars Bergman
  tisdag 17 november 2009, 21:54:12

  Som kristen kan jag bara hålla med. Detta var sju klockrena punkter! Jag tror med många andra att ni i Humanisterna med ert engagemang kommer att betyda mycket för den sanna kristendomens återväxt i Sverige. (Ingen ironi, jag menar det.) Ni vitaliserar debatten och väcker en slumrande kristenhet till liv!

  En detalj bara: Menar ni att det är ett sekulärt SAMHÄLLE vi ska ha, eller avser ni snarare att överbyggnaden STATEN ska vara sekulär? Det senare kan jag hålla med om, men om hela samhället ska vara sekulärt måste det väl betyda att ateismen ska påtvingas alla medborgare. Samhället består ju av dess medborgare med alla möjliga trosföreställningar, och dessa måste enligt alla frihetsdeklarationer få uttryckas och levas ut på olika sätt. Eller…?

 6. Anders Svensson
  tisdag 17 november 2009, 22:25:30

  Är själv bekännande evangelisk-luthersk kristen. Som sådan tycker jag rent generellt att humanisternas inställning till Gud är både beklaglig och ytterst tragisk. En dag skall även varje ”bekännande” humanist svara för sitt liv inför den levande Guden på yttersta dagen.
  MEN, ovanstående artikel är mycket välskriven. Undertecknarna har med insikt kärnfullt fångat avigsidorna med Svenska kyrkan. Instämmer! Stort tack!

 7. fredag 2 april 2010, 02:07:09

  Din tro att en dag ska varge ”bekännande ”humanist etc svara för sitt liv på den yttersta dagen för den ”levande Guden” är det konstigaste,märkligaste o. ”sjukaste” jag läst på länge på dessa sidor, dylik snack är ingen bra reklam om man vill vinna medlemmar till kristen el. annan dylik tro, vad väntar din Gud på, varför inte sätta oss inför den yttersta dagen redan i morgon?Sådant snack om den yttersta dagen gör bara att jag vill protestera mot ”din tyrann” till Gud lämna den Kristna o dylika Kyrkor för alltid, så tack själv för att du påminde mig om o. gav mig fler anledningar till varför jag Inte vill vara kristen!Jag är hellre trotsig än ”slav” under din Gud för att jag kan o. vill vara det o. för att jag tror att din gud ej finns el. är tillräckligt mäktig att döma en” mygga” ens, vidare så tycker jag att jag då är ärligare o. modigare än du, vad sägs om det?(Talar bara för mig själv här.))

 8. fredag 2 april 2010, 02:38:18

  Du har väll inte missat att enligt Darwinismen o. evolutions teorin som i stort sätt är ett faktum så har människan (Homo Sapiensis) knallat runt jorden åtminstone 100 000 år utan märkbar reaktion från (Kristenhetens) ”Gud ”o. överlevt trots eländet utan din Gud o. kyrka m.m. Och lär väll göra det tills Solen blir en rödjätte el. vintergatan kolliderar med andromeda galaxen miljarder år i framtiden,om det finns livsformer på Jorden då , lär de få problem att överleva det erkänner jag, om vi Innan dess ej blivit galaktiska kolonisatörer, tack vore vetenskap o. ingengörer o.utan kyrkan o. prästerskapet som fortfarande lär stå med ”armarna kors”.

 9. Anonymous
  söndag 25 april 2010, 05:24:43

  Bäste Christer och läsare – de okändheter och vetenskapliga obevisbarheter Humanisterna skriver en del om – kanske i okänd mån samspelar med mänsklig religion — och om människor slutade vara beredda att döda andra människor – som det översvallande skälet i mänsklighetens historia – I Religionernas Namn – kanske olika slags religiösitet skulle finna vägar enkelt och fint – utan våld och utan förtryck – så att det fina man kan känna i en kyrkan med alla konstverk inte missbrukas av religionsutövarna…

  Själv har jag av respekt för sådant man undrar vad vetenskapen säga om – ifråga om prästers sätt att skylla ifrån bristande medmänsklighet på att ”de är syndare – och att världen är fallen” – gått ur Svenska kyrkan – och kommer aldrig att gå med så länge dels:

  1 Man bett om offentlig ursäkt för att man tvingade med mig i medlemsskap.

  2. En präst som brutit sitt tystnadspliktslöfte – anger sig själv till Polisen – för jag har givit honom laga hot. Så nu får jag se om det är en hederlig människa – eller en riktig religionsbedragare.
  Går tiden för länge kanske jag annas tvinga polisanmäla honom själv.

Andra bloggar som länkar till denna sida:

 1. Humanism vidsynt? - Kyrkforum

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna