Foto Peter Knutson

HAr vi en sekulär stat?

Är den svenska staten sekulär eller inte? Det verkar inte vara fallet, vilket belyses av nedanstående mailkonversation med riksdagens talman Per Westerberg. Bakgrunden är denna:

Förbundet Humanisterna arrangerade i samband med riksdagens öppnande den 18 september förra året ett alternativ till gudstjänsten i Storkyrkan i Gamla Stan i Stockholm. Vi vet att många av riksdagsledamöterna inte känner sig hemma i den kristna tron och ville därför erbjuda ett sekulärt alternativ i upplysningens tecken.

Den sekulära ceremonin hölls på anrika Den Gyldene Freden, där bland annat Ulf Danielsson, professor i astrofysik, berättade om den ”vetenskapliga skapelseberättelsen”, om hur universum kom till och hur vi människor faktiskt är gjorda av stjärnstoft. Den sekulära ceremonin hölls kl 12.30, samtidigt som sammankomsten i Storkyrkan.

Arrangemanget var mycket uppskattat av de närvarande från riksdagen, och vi fick tydliga indikationer på att man önskade att detta skulle bli en årlig tradition som alternativ till gudstjänsten i Storkyrkan. Flera meddelade oss i efterhand att de avser att komma nästa år på denna ceremoni istället för att gå till Storkyrkan, då det uppfattas rimma bättre med riksdagsledamöternas sekulära uppdrag av folket.

Riksdagen skickar varje år ut en inbjudan till den officiella öppningsceremonin i riksdagen. I den ingår inte gudstjänsten i Storkyrkan, som givetvis är fristående och inte del i det officiella programmet. Riksdagens inbjudan anger dock att ”i samband med riksdagens officiella öppnande” arrangeras denna gudstjänst, till vilka riksdagsledamöterna är inbjudna.

Med anledning av denna bakgrund skrev Humanisterna följande till riksdagens talman, inför årets öppningsceremoni i september:

Hej,
Detta är en förfrågan om att i ert utskick av inbjudan till riksdagens öppningsceremoni i år även inkludera förbundet Humanisternas erbjudande om ett alternativ till gudstjänsten, en sekulärhumanistisk ceremoni för att högtidlighålla riksdagens öppnande.

Eftersom ni i inbjudan berättar om att Storkyrkan i samband med öppnandet håller gudstjänst, vore det lämpligt att ett sekulärt alternativ också presenteras i inbjudan. Staten är ju som bekant sekulär och livsåskådningsneutral.

Förbundet Humanisterna erbjöd för första gången förra året ett alternativ till gudstjänsten i Storkyrkan den 18/9 1012. Vi vet att många inte känner sig hemma i den kristna tron och ville därför erbjuda ett sekulärt alternativ i upplysningens tecken. Vi kommer med samma erbjudande i år igen och ber därför Riksdags-förvaltningen att gå ut med vår inbjudan till alla riksdagsledamöter så att de som föredrar ett sekulärt högtidlighållande denna dag ges möjligheten att delta.

Vi hoppas att vårt erbjudande om ett sekulärt alternativ ges samma tyngd som kyrkans erbjudande då en sekulär stat bör behandla alla livsåskådningar lika. Vänligen se bifogad inbjudan.

Med vänliga hälsningar
Christer Sturmark, Ordförande Humanisterna

Riksdagens talman Per Westerberg svarade på detta sätt:

Hej Christer,

Tack för ditt mejl. Frågan har diskuterats med partiernas gruppledare.

Sedan många år tillbaka bjuds statsledningen in till en öppnings-ceremoni i riksdagen. Samma dag bjuder även Svenska kyrkan in statsledningen till ceremoni i Storkyrkan. Då en mycket stor del av statsledningen och riksdagens ledamöter har valt att närvara såväl under ceremonin i kyrkan som vid riksmötets öppnande krävs stora insatser i form av säkerhetsarrangemang och annan praktisk hantering.

Det är då nödvändigt att ha en samlad bild över vilka och hur många som kommer att delta för att på bästa sätt kunna garantera gästernas säkerhet. Därför kommer samma rutiner som tidigare att tillämpas även i år när det gäller inbjudningarna.

Med vänliga hälsningar, Per Westerberg

Vi svarade då enligt följande:

Hej Per!

Ditt svar är lite svårt att förstå. Menar du att ni är oroliga för att ett stort antal skulle välja att istället gå till en sekulär ceremoni? Att många idag ”väljer” Storkyrkan är kanske inte så konstigt om det bara finns ett alternativ att välja på? Om det nu finns två alternativ att välja på, så måste det väl ligga i den livsåskådningsneutrala statens intresse att berätta om båda alternativen, inte att ”styra” ledamöternas val genom att bara presentera ett kristet/religiöst alternativ?

Är den principen verkligen förenlig med den sekulära statens uppdrag? Jag vill be er fundera igenom detta en gång till och hoppas att likvärdighetsprincipen ska tillämpas i detta fall.

Christer Sturmark, Ordförande Humanisterna

Fortsättning lär följa, men det är tydligt att riksdagen inte riktigt tar sitt sekulära och livåskådningsneutrala uppdrag på allvar i denna fråga.

5 kommentarer till HAr vi en sekulär stat?

 1. Göran Axelsson
  söndag 23 juni 2013, 13:15:19

  Vad är problemet? Om man inte vill gå på gudstjänsten så behöver man inte? Vill man samlas någon annanstans så går väl det bra också, precis som det som redan skett? Jag hoppas att alla riksdagsledamöter har förstånd att bedöma det som sägs i samband med samlingen i Storkyrkan och själva avgöra om det är relevant för dem.

 2. måndag 24 juni 2013, 08:39:18

  Jag har full förståelse för att en omstrukturering av en säkerhetsplanering kan vara oerhört svår att ändra på med kort varsel. Det är ju en ren självklarhet att de inte kan släppa allt och plötsligt spendera både tid och pengar på att bygga nya strategier bara för att Humanisterna plötsligt utan förvarning kräver att få vara med.

 3. Jesper
  torsdag 27 juni 2013, 22:19:23

  Mycket bra skrivet Christer eftersom det är helt rimligt med icke vidskepliga alternativ.
  Det här är samma principiella problem som med skolavslutningar.
  Min dotters skola envisas med kyrkoavslutning, tal av prästen, psalmer o.s.v.
  Det är dags för alternativ, kyrkans maktposition bör vara förbi, det är 2013 nu,
  inte 1713!

Andra bloggar som länkar till denna sida:

 1. Ibland måste man SKÄLLA TILL – Humanisterna och Christer Sturmark om öppnandet av den svenska Riksdagen… | Hedniska Tankar
 2. Är Sverige en sekulär stat eller inte? | Rickard Oxfält

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna