Foto Peter Knutson

Förrädiska blufftekniker

WebEn del hävdar att Humanisterna bara uttalar självklarheter. Vårt starka engagemang för yttrandefrihet och icke-diskriminering påstås vara sådant som alla kan hålla med om.

Men jag tror inte att det är så. Om man ser på hur vi och våra övertygelser behandlas är det uppenbart att våra idéer är skrämmande för vissa personer och rörelser. Annars skulle det knappast cirkulera så många myter, fördomar och falska bilder om oss.

Somliga tycks anse att det är legitimt att fabulera fritt kring vad Humanisterna eller vad jag i rollen som ordförande för den svenska rörelsen har sagt eller tycker. Påhitten och lögnerna sprids från många håll, men det finns tydliga likheter mellan de mest populära anklagelserna, och en del uttalas så frekvent att det finns en överhängande risk att några kan tro att de beskriver oss rätt.

Senaste exemplet är en bloggpost från en person som kallar sig religionsvetare. Jag har aldrig träffat vederbörande och vet inte vem det är, men bloggen kan tjäna som exempel på den mest oseriösa delen av denna debatt. Därför tar jag den här bloggarens senaste inlägg och gör en textanalys av texten, som ett lärorikt exempel på en debatteknik som omintetgör ett sakligt samtal. Jag citerar bloggen stycke för stycke nedan, och lägger in mina kommentarer däremellan. Bloggaren skriver:

”Humanisterna har världskongress i Oslo där de ska samtala om hur de kan bli en positiv kraft för humanism och fred därför att det är orimligt att tro på en gud som låter ungdomar dö helt i onödan.”

Temat för världskongressen var ”Humanism and Peace” och hade inget att göra med huruvida det är orimligt att tro på en gud som låter ungdomar dö helt i onödan. Däremot var terrorattacken i Norge påtagligt närvarande under konferensen, och det talades mycket om hur man kan arbeta mot extremism, inte minst mot den bisarra konspirationsteori som brukar betecknas ”Euroarabia” och som den norske massmördaren var en del av. I hans manifest pekar han explicit ut humaniströrelsen som fiende, eftersom humanismen företräder ett sekulärt, öppet och kosmopolitiskt samhälle.

”Det här påståendet påminner om Fjordmannen som nu efter polisförhöret bedyrar att det inte alls var hans avsikt att uppvigla till något terrordåd eller hat eller att han ens kunnat föreställa sig vad Breivik skulle kunna ta sig till. Och hädanefter lovar han att hålla mycket låg profil och inte provocera.”

Notera att bloggaren här syftar på påståendet i första stycket, alltså ett påstående som inte kommer från Humanisterna utan från bloggaren själv. Denna syftningsmiss kan nog inte varit avsiktlig, bloggaren vill väl ändå inte peka ut sig själv som lik Fjordman? Syftet är snarare att försöka kleta fast Fjordmannen på Humanisterna, ett lika felaktigt som ohederligt debattknep.

”Det var ytterst få om någon alls och oklart av vilken orsak, som någon vände sig till norska humanisterna vid terrordådet, däremot var kyrkorna överfulla av folk som tände ljus och byggde ett gigantiskt blomsterberg.”

Jag har ingen aning om hur många som vände sig till de norska humanisterna och det vet inte bloggaren heller. Däremot hade den norska humaniströrelsen (som är ganska stor i Norge, eftersom staten stöder dem ekonomiskt på samma villkor som andra livsåskådningar) öppet hus i flera norska städer. Bredvid vår kongress låg domkyrkan i Oslo, där ett fantastiskt blomsterberg låg framför kyrkan till minne av offren för massakern för tre veckor sedan. Den norska kyrkan fanns där för sörjande som ville söka sig till kyrkan, och gjorde en fantastisk insats. Det hindrar inte att sekulära organisationer som Humanisterna också erbjuder ett möte med sörjande, för dem som föredrar det.

”Men det är en realitet som Sturmark avfärdar och menar att dessa sörjande bara var en grupp knäppskallar som inte fattade att, om det finns en gud så är det ju hans fel att ungdomarna mördades.”

Detta stycke är givetvis en ren lögn. Inte en förvrängning, misstolkning eller övertolkning. Utan en ren lögn. Jag avfärdar inte denna realitet, jag skulle aldrig drömma om att kalla sörjande för knäppskallar och har aldrig sagt att det är någon guds fel att ungdomar mördas.

”Under hela händelseförloppet i Oslo fanns det överhuvudtaget ingen efterfrågan på eller önskemål om ickereligiösa krishanterare men Sturmark tycker ändå att folk i liknande situationer självklart vill möta en person som bottnar i en livsåskådning!”

Detta är inte heller sant. Givetvis fanns det och finns alltid behov av ickereligiösa ”krishanterare” Men jag har inte heller sagt det ovan påstådda. Jag har däremot sagt att det finns människor som inte vill söka tröst i en religiös tolkning av världen i samband med en kris eller katastrof. För dem bör det finnas alternativ.

”Och även då verkligheten faktiskt är den att kristendom, andra samfund och religioner är livsåskådningar så vill Sturmark i nästa andetag ha statsbidrag på 60 miljoner om året. För att det, enligt honom, finns ett stort och skriande behov av ”icketroende att vända sig till”. Och till det duger inte ens psykologer, terapeuter eller andra krishanterare.”

Bluff igen. Jag har inte sagt att jag vill ha statsbidrag på 60 miljoner om året. Jag har sagt att den svenska staten, om den vill kalla sig sekulär, bör behandla livsåskådningar lika, bland annat med avseende på statsbidrag. För svenska Humanisterna skulle det innebära ett stöd om ca 300.000-400.000 kr om året. Motivet är inte heller ett skriande behov av ”icketroende att vända sig till”. Notera att bloggaren använder citattecken ovan, men det är ett fejkat citat, det existerar inte. Däremot skulle ett sådant stöd gå till Humanisternas hela verksamhet, precis som det gör till andra livsåskådningsorganisationer. På Humanisternas hemsida kan man läsa om vad denna verksamhet består av.

”Apropå Fjordmans oskuldsfulla attityd så höll Åkesson ett tal som handlade om att de oförskyllt blivit sammanblandade med Breiviks attentat och att de naturligtvis inte sympatiserar med hans åsikter. Sd är alltså inte främlingsfientliga, de vill bara inte att främmande människor bor i Sverige och att muslimer ska försvinna från jordens yta. På samma sätt svär sig Sturmark fri från muslimhat. Han är inte fientlig mot kulturer, han vill bara inte ha några kultur-och-traditionsyttringar överhuvudtaget, förutom hans eget sätt att tolka världen, hans livsåskådning, där man inte får använda riter och traditioner som kan spåras till någon religion. ”

Här blir jag alltså jämförd med Jimmie Åkesson och påstås svära mig fri från muslimhat. Ja på den sistnämnda punkten har bloggaren förstås rätt, eftersom jag inte känner något muslimhat. Jag vill tvärtom se ett sekulärt samhälle där alla människor är välkomna och respekteras lika, oavsett vilken livsåskådning de har. Det rimmar illa med bloggarens egen uppfattning, eftersom en sekulär humanistisk livsåskådning tycks vara föremål för bloggarens uttalade förakt. Inte heller vill jag slippa kultur- och traditionsyttringar, tvärtom.

”Undantag för jul och påsk om vi kallar det för jul- och vårfest. Och motsägelsefull som han är, ser han inget problem att ta betalt för att ”konfirmera” ungdomar. Han har även en svaghet för kyrkor och erkänner människors behov av övergångsriter och traditionella ritualer. Men tycks inte förstå att traditioner härleds ur religioner.”

Mera bluff. Jag har aldrig haft några synpunkter på vad man kallar jul och påsk. Att ungdomar betalar för att åka på sommarläger är inte särskilt konstigt. Om vi hade fått ekonomiskt stöd på samma villkor som andra skulle vi däremot kunna ha ett lite lägre pris, men som det nu är måste lägerverksamheten gå ihop. Och slutligen, traditioner härleds inte ur religioner (bloggaren kallar sig religionsvetare och kommer med detta okunniga påstående!). Det finns massor med traditioner som inte härletts ur religioner. Julfirandet till exempel. Det var först efter kristendomens intåg i Sverige som julfirandet ikläddes i en kristen kontext.

”Den främlingsfientlighet och de krav på inskränkningar av människors identiteter som både Sd och Humanisterna har men försöker dölja, gör att de på olika fronter kan bereda mark för varandra.”

Ny bluff. Humanisterna står för själva motsatsen till främlingsfientlighet. det är bara att läsa vårt idéprogram. SD (liksom en del kristna och islamister) vill ha ett monokulturellt samhälle på religiös värdegrund. Humanisterna eftersträvar ett kosmopolitiskt öppet samhälle på sekulär värdegrund.

”Till argumenten för statsbidrag uppger Sturmark också Humanisternas motkraft till att religioner ska få inflytande över lagar och därmed bidra till förtryck av kvinnor och homosexuella. Men några sådana lagar finns inte i Sverige och det finns inga bevis eller relevant oro för att vi ska få såna diskriminerande lagar.”

Detta resonemang är tyvärr helsnurrigt. Humanisterna, liksom kristna organisationer som t.ex. Claphaminstitutet eller Svenska Evangeliska Alliansen, debatterar politik, värderingar och normfrågor hela tiden. Ett enkelt och konkret exempel: De vill förbjuda samkönad adoption (diskriminerande lag), vi menar att det ska vara tillåtet och argumenterar för det. Så ska en öppen debatt se ut. Varför skulle vi inte opinionsbilda det på samma villkor som andra? Bloggaren tycks dessutom tycka att t.ex. Amnesty är onödigt i Sverige (vi har inga politiska fångar i detta land). Men Amnesty, liksom Humanisterna, arbetar med ett internationellt perspektiv. Jag tror inte ens denna bloggare vill förneka att det finns diskriminerande lagar i många länder i världen.

”De skrämmer med obefintligt hot och bereder väg för främlingsfientlighet och extrema grupper och därför är de inte och kan inte bli en positiv kraft i ett fredligt och pluralistiskt samhälle. Man kan genom detta lätt påstå att den tidigare positiva kraft som ”Humanisterna” uppstod ur med viljan att vara en psykologiskt dimension till religionsfriheten, nu barkat rakt åt skogen. Och att de precis som Bush spelar på oberättigade rädslor och vilseleder precis som SD, som inte alls står för Social Demokrati. Precis så står heller inte Humanisterna för humanism.”

Detta är givetvis struntprat och förtjänar knappast att kommenteras.

”Om man i humanismens namn ska lägga beslag på, begränsa människors rätt att tro och tvivla och göra det på psykologiska grunder och i relation till rationalism som Sturmark uppenbarligen tänker sig, är mitt tips att åtminstone lära sig mer om religioner, kulturer och traditioner. Det är inte ovanligt att många som studerar religionsvetenskap i syfte att bli präster eller lärare, ändrar sin studieväg genom den kunskap man får. Kanske det är en rädsla hos Sturmark, att en gömd önskan om att bli präst ska ploppa fram. Kanske är det avundsjuka och frustration som ger denna hatiska glöd för allt vad religion heter. ”

Mera bluff och dessutom ett olustigt angrepp på mig som person. Aldrig någonsin har jag eller Humanisterna hävdat eller tyckt att man ska begränsa människors rätt att tro och tvivla. Påståendet är fullständigt hårresande. Bloggaren tror också att jag kan ha en hemlig längtan efter att bli präst. Det är svårt att inte le lite åt denna projektion, men värre är det med fortsättningen där bloggaren talar om ”hatisk glöd”. Det är en mycket obehaglig anklagelse och helt ovärdigt en seriös diskussion. Kanske är det en projektion av bloggarens egna känslor, men det rättfärdigar inte tilltaget. Här är det uppenbart att bloggaren agerar helt irrationellt och egentligen inte är intresserad eller förmögen till en saklig debatt.

”Och vet du Sturmark, det du slängde ur dej i tv-soffan om att alla var korkade som inte fattade att gud hade tillåtit att ungdomarna på Utöya mördades, det kallas theodicéproblemet. Alla brottas med det, alla tvivlar nångång, det är det som är den sökande människan privilegium och stora existesiella gåta. Du kan inte lösa den och inte förbjuda den! Det är detta som kallas religionsfrihet, friheten att söka just det svaret.”

Ytterligare ett fejkat citat (felstavningarna finns i originalet): Jag har inte sagt att folk är korkade, det är bara att titta på TV-inslaget på SVT Play för att förvissa sig om det. Jag är för övrigt väl bekant med teodicéproblemet och det är många filosofer som menar att det är ett starkt argument för att kristendomen och andra monoteistiska religioner inte håller för filosofisk prövning. Men det är upp till var och en att bedöma, eftersom jag och humanismen är för ett fritt sökande och likhet inför lagen oavsett tro (till skillnad från bloggaren som argumenterar för att sekulära livsåskådningar ska diskrimineras).

Ovanstående illustrerar metoder och knep som har använts mot Humanisterna under flera år, även om det är ovanligt med så många falska citat och sakfel som i den aktuella texten. Ibland undrar jag varför vi humanister ensamma ska utföra renhållningen i debatten, har de som bluffar och fabricerar falska citat inga vänner och kolleger som vågar ingripa och uppmärksamma de värsta falsarierna?

I väntan på självsanering får vi själva ta oss an lögner och halvsanningar efter bästa förmåga. Det vi helst vill göra är att kunna delta i en öppen och saklig diskussion, utan debattförstörare. Där vi kan respektera varandra även om vi inte är överens i sak.

Buy Windows 7 Ultimate
Buy Windows 7 Ultimate
Order Windows 7 Ultimate
Sale Windows 7 Ultimate
Buy Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Buy Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Cheap Microsoft Office 2010 Professional Plus
Sale Microsoft Office 2010 Professional Plus
Microsoft Office 2010 Professional Plus

4 kommentarer till Förrädiska blufftekniker

 1. lp
  torsdag 18 augustii 2011, 11:12:05

  Snyggt genomgånget, tack för bra läsning – vilket knappast blogginlägget som gås igenom kan sägas vara.

 2. torsdag 18 augustii 2011, 11:16:49

  Det jag skrev i inlägget tycker du är falskt, ogrundat och något du inte känner igen dej i. Och du vill att jag ska erkänna att jag ljuger och förklara varför jag ljuger. Och detta är ett krav för att du som Humanisternas ledare ska besvara frågor om förbundet. Har jag uppfattat dej rätt?

  Christer du har länkat till min blogg på din hemsida och därför är det många hundratals som läst mitt blogginlägg här och kommentarerna. Förmodligen är många av dessa de medlemmar som du har ansvar för. Du har även ansvar för att hålla organisationen öppen, vilket innebär att du ska bemöta kritik och svara på frågor från allmänheten. Och detta utan att ställa villkor.

  Förmodligen är det därför också hundratals fler än jag som väntar på svar från dej – på de frågor jag tidigare ställt här – men du väljer att se dej som offer vilket jag uppfattar som att du inte vill att svenska folket ska ha någon insyn i förbundet Humansiterna eller få ta del av er ambition för samhället. Är det verkligen så?

  Jag försöker föra en dialog med dej och jag har här flera gånger föklarat varför blogginlägget är skrivet som det är och att det är min upplevelse, utifrån det jag erfarit av Humanisterna som förbund, dina tidigare artiklar och efter det att jag såg programmet du medverkade i, och som inlägget i stort handlar om.

  Med andra ord, det är min uppfattning. Därför försöker jag genom allt detta ge dej möjlighet att rätta till det du tycker är ”bluff” och om jag har fel i något så är jag tacksam om du förändrar min bild av dej och Humanisterna. Är det däremot så att du genom att beskylla mej för olika saker och intar en offerroll för att slippa ta ansvar, ge svar på frågor och hålla förbundet stängt, då bekräftar du istället sanningen i mitt blogginlägg.

  – Frågorna jag ställde hittar du i tidigare kommentar till dej.

 3. Henrik R
  fredag 19 augustii 2011, 12:25:05

  @annatekla ”det är min upplevelse” eller ”min uppfattning” räcker inte för att ursäkta grova faktafel. Rimligen drog du till till lite extra för att få en ”smaskigare” text men vägrar nu erkänna att det bara var ogrundad smutskastning. Din trovärdighet blir på så sätt extremt låg.

  Jag skulle misstänka att Christer vill att humanisterna ska vara en öppen förening men han har knappast något ansvar mot dig att svara på frågor. Dina frågor är därtill tämligen förvirrade, du blandar t.ex. ihop rättevisefrågan (rörande bidrag) med vad pengarna skulle användas till. Vad jag vet (rätta mig gärna om jag har fel) så kommer väl inte dessa bidrag med något ansvar att göra samhällsnytta? (Även om jag nog tror humanisterna skulle kunna göra detta med pengarna.) Andra frågor (från din blogg) bara bisarra: ”Vad anser du att Humanisterna kan göra för att bidra till det ekumeniska samarbetet?” Varför ska humanisterna bidra till något ekumeniskt samarbete?

 4. Adam
  söndag 4 september 2011, 21:50:57

  Du har helt rätt, Christer. När de ohederliga kritikerna läser detta inlägg kommer de tyvärr med största sannolikhet bara tycka att du är en översittare eller dylikt, vilket enligt mig är det mest ohederliga humanister kallas för. Tydligast var det i din debatt med Alf Svensson på Sveriges radio. Bara för att man uttrycker sanningar och sina egna åsikter så ser man alltså ner på andra. Pinsamt, speciellt då Alf Svensson inte verkar vara speciellt ödmjuk själv.

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna