Foto Peter Knutson

En Humanist i riksdagen?

Jag har valt att kandidera för en riksdagsplats i årets riksdagsval. Varför? Därför att en riksdagsplats är en bra plattform för att driva de humanistiska och sekulära frågor som engagerar mig. Jag tror att det är viktigare än någonsin att slå vakt om det sekulära samhället och upplysningstraditionens värden, inte minst inom politiken.

För kvinnors rättigheter. För yttrandefriheten. För barnens rättigheter. För HBT-rättigheter. Det är lätt att göra en lång lista på vilka värden, friheter och rättigheter som undermineras och hotas om religion och politik blandas samman och om religiösa anspråk ökar i samhället.

Jag tror att detta är vår tids viktigaste fråga. Idékonflikten mellan å ena sidan sekulära, humanistiska värden, och å andra sidan religiösa dogmer och tron på religiösa skrifters auktoritet.

Denna typ av frågor arbetar jag redan med som ordförande i Humanisterna, och dessa frågor kommer jag att fortsätta arbeta med också från en riksdagsplats om jag blir invald i riksdagen.

Jag kandiderar för Folkpartiet, därför att jag i grunden är socialliberal. Jag tror på människans förnuft, omdömesförmåga och individuella rättigheter. Jag anser att varje människa ska bedömas och bemötas som individ, inte som del i ett kollektiv.

Jag kommer dock inte att automatiskt gå in i den traditionella politikerrollen om jag blir invald i riksdagen. Det är de humanistiska frågorna jag brinner för, och det är dessa frågor jag kommer att arbeta med.

Vill du ha en klassisk folkpartist i riksdagen, så finns det bättre namn att rösta på. Men vill du ha en Humanist i riksdagen, rösta då på mig.

Jag står inte på en automatiskt valbar plats på valsedeln. Men om du vill ha en Humanist i riksdagen som fokuserar sitt arbete på de humanistiska frågorna i politiken, då kan du personkryssa mitt namn då du röstar den 19 september.

Jag står på sjuttonde plats på riksdagslistan i Stockholms län. Klicka här för att se hela listan.

Glöm inte att rösta den 19 september!

 

Buy Windows 7 Ultimate
Buy Windows 7 Ultimate
Order Windows 7 Ultimate
Buy Windows 7 Ultimate
Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Sale Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Order Microsoft Office 2010 Professional Plus
Sale Microsoft Office 2010 Professional Plus
Cheap Microsoft Office 2010 Professional Plus

23 kommentarer till En Humanist i riksdagen?

 1. onsdag 18 augustii 2010, 22:51:09

  Christer,

  nu blev jag förvånad – Socialliberal!!!??? Socialliberalismen vill på många sätt vill styra individens val genom social- och ekonomisk politik. Se definitionen i Wikipedia men den största kritiken är att socialliberalismen i Sverige är så sammanbunden med den frikyrkliga rörelsen och nykterhetsrörelsen. En sann humanist borde veta detta!

 2. Burr
  torsdag 19 augustii 2010, 07:56:21

  ”Att driva de humanistiska och sekulära frågor”…är av yttersta vikt och i synnerhet i ett samhälle där vi blivit så besatta av religioner, rasism, rättvisa, dvs en del nyckelbegrepp som slängs både höger och vänster i brist på andra argument. Och det har vi gjort till den milda graden att det redan gått en djup inflation på dessa begrepp.

  Det går varningsklockor i mitt medvetande när du listar upp så många ”friheter” och ”rättigheter” eftersom folk snar inte vet vad de i själva verket innebär. Sanningen är att friheter och rättigheter skapas i växelverkan mellan individen och kollektivet, de kan upplevas endast på personlig, individuell nivå och konsekvent är de lika subjektiva. Det finns ingen kollektiv frihet som man kan styra politiskt utom som ren synvilla.

  Frihet är alltid dessutom helt integrerat förankrat i människans egna förutsättningar (precis som i livet övrigt och de tillgängliga möjligheterna) och det finns inga genvägar ut över den barriären. Däremot saboterar människans egen bekvämlighet och passivitet ens friheter som min uppriktiga åsikt.

  Själv är jag av den åsikten att vi förlorat en stor del av vår både tankefrihet och tankeförmåga: det serveras intellektuell ”fast food” i väldiga mängder med andemeningen ”easy peacy” vilket gjort så många människor till passiva mottagare utan ens elementär intellektuell ”kokkonst”.

  Nu förstår jag mycket väl att detta inte gäller dig precis 🙂 men ett viktigt inslag i den passiviserande processen är ideologiskt ”låsta” samveten. I stället för kristendomen så försöker ideologier styra folks samvete. Samvete är trots allt en sociokulturell syntes och inte medfött paket. Vi ärver endast anlag som socialt djur att utveckla känslan av ett fungerande samvete.

  Du kan absolut räkna med min röst men det viktigaste i mitt avgörande är inte din partitillhörighet, inte ens humanism utan så optimal tankefrihet och samvetsfrihet som möjligt när du tar ställning till de olika frågorna i riksagen oberoende vilket parti som kommit med förslaget. Partidisciplinen är ett flagrant exempel på hur man åsidosätter tankefriheten och samvetsfriheten.

  Partidisciplin som praktiserat fenomen i riksdagen har en avtrubbande effekt på att kunna fokusera på sakfrågor utifrån ens omdöme i stället för politisk prestige som ren reflex och kan kosta ens tankefrihet till slut. Vi ska ju lära oss tänka fritt (i motsats till religiös dogmatism exempelvis) för att kunna yttra oss fritt! Och där har du kanske en hel del att komma med som humanist.

 3. Murr
  torsdag 19 augustii 2010, 09:56:29

  Jag lyfter hatten för tankefriheten:-)

 4. torsdag 19 augustii 2010, 12:30:03

  ”Partidisciplin som praktiserat fenomen i riksdagen har en avtrubbande effekt på att kunna fokusera på sakfrågor utifrån ens omdöme i stället för politisk prestige som ren reflex och kan kosta ens tankefrihet till slut. Vi ska ju lära oss tänka fritt (i motsats till religiös dogmatism exempelvis) för att kunna yttra oss fritt! Och där har du kanske en hel del att komma med som humanist.”

  Väl formulerat!

 5. fredag 20 augustii 2010, 00:26:31

  Jag ser fram emot att se Christer Sturmark i en högrepost inom Svensk politik o. riksdag m.m. Han kan räkna med min röst.Jag har följt Christer .S. ett tag i hans ”video” film debatter m.m. o. håller med det mesta i olika ämnen.Ibland ”Känner”man liksom både ”instinktivt” o. intellektuelt om man kan lita på en person (om han har rent mjöl i påsen s.a.s) o. det tycker jag att Christer.S. har jämfört med en hel del präster, pastorer, imamer , creationister,andemedium, en del sverige demokrater m.m. Christer fungar som en ”positiv motpol”mot det som gör en misstänksam inom olika områden även utanför politiken. Kan någon ge länkar här på sturmark sidorna så att de som bor utanför Stockholmsområdet kan rösta med e-post el.dyl på Christer .s. om man bor långt ifrån valstugor o. ställen för ”vanlig” röstning? Den av Christer givna länken här ovann visar inte hur man kan personrösta elektroniskt ,el. har jag missat något?Kan någon ge mig o. andra e-post länkar på nästa ruta här ang. hur man person röstar elektroniskt(bara genom att sitta hemma vid datorn)vore det bra , annars går Christer misste om några röster i östergötland t.ex.

 6. fredag 20 augustii 2010, 00:45:29

  Då socialliberalism innebär att det är en inriktning som stödjer sociala reformer o. social välfärd har jag inget problem med ”socialliberalism”om socialliberalism är något annat el. definieras på ett annat sätt, vad skulle det vara?

 7. fredag 20 augustii 2010, 00:55:43

  Liberalism innebär t.ex att det är en åskådning som värnar om både den enskilldes o. den privata företagsamhetens frihet med en viss ”inblick”från staten för att Säkra medborgarnas välfärd, detta har jag inget ”problem” med . Vad anser ni?

 8. lördag 21 augustii 2010, 19:51:58

  Lika bra att du startar ett eget part 🙂

 9. lördag 21 augustii 2010, 19:52:17

  ”parti” skall de vara!

 10. Burr
  söndag 22 augustii 2010, 09:32:38

  Svar: #8 Åke Sandberg

  Jag har med stort intresse läst hur du nyanserar på ett ”mer nyanserat sätt”.

  Och det går också varningsklockor i mitt medvetande när man argumenterar med attribut som ”batongliberal” eftersom det borde finnas alltid en motsats till och då kommer jag tänka på ”godtycklighetsliberal”. En efterlängtad frihet på en front kan nämligen resultera i en oförutsett och fatal ofrihet på en annan front. Det forna Sovjet var genomsyrad av frihet, solidaritet, lojalitet och kamratskap och ”korrekt” beskriven av dem som hade tolkningsföreträde att definiera dem.

  Men ideologers teori och folkets verklighet skilde sig allt mer ifrån varandra under tidens gång även om man kan håll fullständigt med att samma teori beskrev exakt samma sociala fenomen som folk levde under en epok som ledde till revolutionen. Att det blev allt mer luft mellan teori och verklighet ledde ju till Sovjetstatens kollaps i sin egen orimlighet. Och man behöver inte vara speciellt insatt i politiska och historiska fakta för att inse att det var just brist på friheter som fick själva fundamentet att ruttna under Sovjetstaten.

  Enligt min mening finns det ingen optimal frihet utan den är en svårbalanserad kompromiss men friheter måste alltid grunda sig på de existerande förutsättningar och de socialpolitiska verktyg som vi förfogar över. En viktig aspekt är att vi kan sakna kunskaper för att forma våra verktyg så att de gagnar människan i stället för en politisk agenda. Skolan är ett exempel att vi har nog världens minst auktoritativa pedagogik i Sverige, dvs mätt i absoluta termer så har vi ökat den individuella friheten bland våra skolungdomar.

  Men vardagen täljer en annan historia att alldeles för många elever lever i ständig skräck och emellanåt utsätts för både psykiska och fysiska kränkningar under den ritualiserade våldskulturens täckmantel, våldslekar som förekommer i svenska skolor.

  Synbart har den individuella friheten ökat markant sedan den auktoritativa skolan avskaffades men friheten har bara blivit helt oacceptabelt godtyckligt fördelad bland eleverna. Metaforiskt kan man säga att en del och oftast några få elever är totalt befriade från all form av social kontroll angående sin personliga frihet när andra har förslavats i brist på personig frihet.

  För att vi ska råda bot på den här typen av destruktivt beteende och negativ utveckling i samhället så måste vi frigöra oss från idealiserade begrepp som ”frihet”, ”demokrati” och betrakta dem som mentala, sociala verktyg och inte ett idealiserat slutmål. Frihet gör inte människan lycklig utan de ökade möjligheter som hon kan tillgodose under frihetens tecken. Den frihetsanarki som råder i skolan innebär definitivt inte ökade möjligheter för de utsatta eleverna utan snarare besannas det som nidbild på hur socialister beskriver den kapitalistiska maktens exploatering av andra.

  Det är värt att påminna att människan föds som mycket aggressiv varelse och hon är som mest aggressiv vid två års ålder med uttryck av fysiskt våld, en tendens som minskar med åren. Det finns tydlig individuell variation av aggressioner redan vid tidig ålder. Men under uppväxten måste de vuxna ovillkorligen lära barnet att hantera sin aggressivitet och våldsbenägenhet för att de inte utvecklas till socialt destruktivt beteende, dvs det är kollektivets uppgift.

  Om batongliberalism är bättre alternativ än godtycklighetsliberalism så självfallet måste vi välja det första alternativet. Det får aldrig vara principen som ska vara avgörande utan effekten på livslevande verklighet, människor och resultatet i dess sociala sammanhang.

  En människa som är mån om sin samvetsfrihet och inte sätter ideologisk lojalitet före sin samvetsfrihet är kapabel att inse och se detta. I det avseendet måste man betrakta partier som helt underordnade i själva verket.

 11. Lennart W
  måndag 23 augustii 2010, 22:34:42

  Förvånad. Trodde du var sosse (socialdemokrati är iofs också socialliberal..). Hela ”Humanisterna” har något sosseaktigt över sig, i negativ mening. Kan en familj själva få bestämma vem av föräldrarna som ska vara hemma mest med småbarn? NEJ. Politiker vet bäst! Kvotera! Kan föräldrarna uppfostra sina barn med ”tryggaräkan” (ingen vara än Guds trogna barnaskara…)? NEJ. ”Humanisterna” vet bäst. Det där är inte liberalism.

  Har redan sagt upp DN pga hur ”Humanisternas” inflytande i den. Det här valet blir första på ett tag utan att FP får min röst. Funderar på KD som ju faktiskt är liberalare. Dvs som tror på mer på människors egen förmåga över att besluta om sina liv.

 12. Burr
  tisdag 24 augustii 2010, 07:49:51

  Svar: #12 by Lennart W

  Tack för en utmärkt redogörelse varför man INTE ska rösta på humanisterna eller ens FP! Och onekligen har du tagit upp viktiga aspekter som man ska väga in.

  Men jag blev väldigt konfunderad över att du väljer KD som liberalare alternativ!? Med din logik om man verkligen ska vara trogen andemeningen i dina argument kom jag fram till att V med Lars Ohly är en fullträff att lägga sin röst på.

 13. onsdag 25 augustii 2010, 01:49:25

  Jag vill se Christer Sturmark i en ”högre” position i riksdan m.m. Man kan väll stödja o. rösta m.m. på Christer .S.Utan att vara moderat el. folkpartist m.m. el.hur!?(Vem skulle föra fram the humanistiska åsikterna bättre o.sv. förutom Christer i riksdan t.ex?)

 14. Ulf Gustafsson
  onsdag 25 augustii 2010, 14:08:56

  Bra intiativ, alla som engagerar sig politiskt skall ha en eloge.

  För ett årsedan bildades ett Humanistiskt nätverk i riksdagen. Ta gärna intiativ till att publicera en uppdaterad lista på rikdagskandidater som stödjer Humanisterna.

 15. Emma
  måndag 30 augustii 2010, 14:28:17

  Bra person men fel parti! Gå över till Vänstern Christer, så ska jag kryssa i ditt namn 🙂

 16. fredag 3 september 2010, 04:09:08

  Även om jag inte stödjer just folkpartiet ,tänker jag rösta på Christer, men bara ang. val till riksdagen.Christer är dock den enda anmälda”humanistiska” riksdags kandidatern jag känner till, de som känner till fler får gärna nämna det på nästa ruta, annars tycker jag att alla läsare av dessa ”humanistiska” sidor bör rösta på christer ang. ”riksdagen”.Ang. Val till kommun o. landstingsfullmäktige på mer” lokal nivå”t.ex. då kan man ju rösta mer på sitt ”eget” parti, el.hur?

 17. lördag 4 september 2010, 22:01:57

  Det här var trevliga nyheter!

  Jag tycker folkpartiet ideologiskt helt klart är det som ligger närmast humanistiska principer. Det finns säkert lite småsaker att gnälla på i praktiken, men överlag är det rätt val med ett liberalt parti och jag förstår inte de som hävdar något annat.

  Svensk vänsterpolitik är icke liberal, kollektiviserande och vill bestämma över våra privatliv. Titta exempelvis på vilka partier som vill tvångskvotera föräldraförsäkringen och vilka som tycker familjer ska få bestämma själva. Det är bara ett exempel, men det säger i stort sett allt.

 18. lördag 4 september 2010, 22:09:37

  Det är för övrigt felaktigt att social liberalism står för att ”staten ska styra våra liv”. Det innebär istället att staten ska ”ge oss möjlighet att leva våra liv som vi vill”. Detta innebär att staten sköter t.ex. sjukvård av rent praktiska skäl, så att alla som behöver vård får det. Staten ser till att vi t.ex. har vägar att färdas på, helt eneklt för att det är praktiskt att sköta vissa saker på en högre organisatorisk nivå. Social liberalism innebär att staten ger fullkomligt f*n i vad du gör så länge du inte inkräktar på andras rätt att göra vad f*n dom vill.

 19. söndag 5 september 2010, 23:03:32

  I dessa valtider då man får” reklam ”från många olika partier o.deras politik m.m. i brevlådan har jag svårt att se vilket parti man ska stödja.Men Sverigedemokraterna med Jimmie Åkesson m.fla i spetsen verkar ”mysko”.Jag undrar t.ex om de är att lita på o. vad som döljer sig under deras ”valpropaganda”?Nog ”känns” Chirster .S. (FB) mer trygg på riksdagsnivå t.ex?!

 20. måndag 6 september 2010, 09:03:16

  Trodde länge att humanisterna skulle hålla sig politiskt oberoende så långt det gick, men tji fick jag ;-).

 21. måndag 6 september 2010, 17:17:07

  ”Tro ”bör lämnas till kyrkan o. ”kyrkorummet”tycker jag, hur skulle man kunna påverka samhället i en demokrati utan att nå de ”styrande ”utan politik där makten redan är etablerad?”Humanist ”bröder o. systrar”,det minsta jag just nu kan göra i alla fall är att släpa mig från tvsoffan till vallokalen, o. se till att åtminstone EN VETTIG humanist får mer att säga till om i riksdagen, d.v.s Christer Sturmark, dags att ta tag i det här o. se till att något händer, ju fler humanister det är i riksdan dessto bättre,juflersomröstarpåChristerdessto snabbare blir saker gjorda ,detta ”tror ”jag just nu utanför det ”teologiska kyrko rummet”.Nu lite egna åsikter med rötter från T.H.Huxley(1860)”Nedgjorda ”teologkanditater”,teologer o.andra icke sanna vetenskapsföraktare ,skola ligga runt varge sann demokratisk o. vetenskaplig vagga,likt de ”strypta ormarna”runt Herkules vagga.

 22. Lennart W
  torsdag 16 september 2010, 10:53:31

  Christer Sturmark!

  Ser du KD som parti som ”Humanisterna” är emot? Om du kommer in i Riksdagen, hur kommer du ställa dig till Alliansen inkl. KD?

  Rätt viktiga frågor tycker jag för en som ställer upp i Riksdagsvalet för ett Alliansparti.

 23. Lennart W
  fredag 17 september 2010, 16:10:25

  Kan man få ett svar innan söndag? Kommer du stödja Alliansregeringen, inkl. Kristdemokraterna, om du kommer in i Riksdagen?

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna