Foto Peter Knutson

DO: s beslut om niqab i skolan bygger på fel i diskrimineringslagen

DO: s beslut om niqab i skolan bygger på grundläggande fel i diskrimineringslagen, som tyvärr strider mot idén om ett sekulärt och kosmopolitiskt samhälle för alla.

Diskrimineringsombudsmannen Katri Linna har idag meddelat sitt kraftigt försenade beslut i fallet med niqab i skolan. DO skriver: ”Att utestänga en elev från undervisning bara för att hon bär niqab, utan att ta hänsyn till de specifika förutsättningarna för deltagandet, strider därför enligt DO:s uppfattning mot diskrimineringslagen.”.

Diskrimineringslagen skall ha till ändamål att ”motverka diskriminering och på andra sätt främja lika rättigheter och möjligheter oavsett kön, könsöverskridande identitet eller uttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionshinder, sexuell läggning eller ålder”.

Formuleringen lider av en allvarlig begreppssammanblandning som dessvärre möjliggör DO:s tolkning. En av ovanstående diskrimineringsgrunder avviker på ett centralt sätt från de andra: ”Kön, könsöverskridande identitet, etnisk tillhörighet (hudfärg etc), funktionshinder, sexuell läggning och ålder” är alla egenskaper, medan ”religion eller annan trosuppfattning” är däremot ställningstaganden. I lagen bör ställningstaganden hanteras fundamentalt annorlunda ur diskrimineringssynpunkt än egenskaper.

Diskrimineringslagen är tyvärr felaktigt konstruerad, eftersom egenskaper och ställningstaganden betraktas som samma sorts kvaliteter hos en individ. Det leder i sin tur till en kollektiviserande och kategoriserande syn på individer som i sin förlängning strider mot hela idén om ett kosmopolitiskt och sekulärt samhälle. Diskrimineringslagen måste skrivas om.

4 kommentarer till DO: s beslut om niqab i skolan bygger på fel i diskrimineringslagen

 1. onsdag 1 december 2010, 10:27:17

  Det här är verkligen ett intressant ämne och du har en poäng i det du skriver. Det är stor skillnad på egenskap och ställningstagande. Gränsdragningen bör också diskuteras. Är det till exempel rimligt, utifrån den argumentationen, att en den enda vegetarianen i skolan kräver köttfri diet om det innebär att övriga skollunchen blir försenad, resurser måste tas från undervisning till skolköket eller annat argument? Det kanske är rimligt. Och frågan är verkligen intressant.

 2. robert
  måndag 27 december 2010, 10:30:49

  Det är en intressant poäng angående niqab eller andra övertäckande uniformer eller liknande tyger. Jag och min sambo har flera gånger argumenterat om hur lagstiftningen tillämpas och att en neutral tillämpning redan finns. Det anser vi genom att man inte i alla sammanhang inte får övertäcka ansiktet utan att man skall kunna identifiera personen vid exempelvis demonstationer och fotbollsmatcher där borde gälla samma vid burka eller nqab.
  I en fotbolls-kultur,revolutionär kultur eller hip-hop kultur önskar ibland att dölja eller avidentifiera vilket ger samma problematik vid nqab. Så frågan om diskriminering är intressent på så vis att man undrar hur brett spann tolkningen kan ha ./ Smulle

Andra bloggar som länkar till denna sida:

 1. D’Oh! | Nordic Dervish
 2. Lördagsläsning v 48 « Jöran Fagerlund

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna