Foto Peter Knutson

DN Debatt

Tillsammans med prästen Annika Borg skriver jag idag på DN Debatt. De senaste åren har bland andra Svenska kyrkan riktat stark kritik mot Humanisterna och den sekulära humanismens religionskritik. Misstänksamheten har inte sällan tagit sig uttryck i osakliga attacker och rena personangrepp. Varför dra en gräns mellan dem som tror på en gudomlig existens och dem som inte gör det? Humanisternas och Svenska kyrkans värdegrunder överlappar i hög grad varandra. I en tid av ökande religiös fundamentalism behöver Svenska kyrkan och Humanisterna samarbeta kring värden vi är överens om.

Buy Windows 7 Ultimate
Buy Windows 7 Ultimate
Order Windows 7 Ultimate
Buy Windows 7 Ultimate
Sale Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Order Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Discount Microsoft Office 2010 Professional Plus
Order Microsoft Office 2010 Professional Plus
Discount Microsoft Office 2010 Professional Plus

8 kommentarer till DN Debatt

 1. Thomas
  lördag 10 september 2011, 14:02:08

  Kyrkan skall alltså ensidigt sluta fred med den svenska organisation som samlar de svenskar som har kyrkans avvecklande på sin dagordning? Normalt sett är det väll den aggresiva parten som bör ta initiativ till en fred, om det är en jämbördig fred som eftersträvas. När den angripna parten uppmanas sluta fred är det väll en kapitulation det handlar om? Men det skulle ju passa Humanisternas syften utmärkt om kyrkan kapitulerar, eller hur?

 2. lördag 10 september 2011, 18:37:13

  Om jag har förstått Sturmark rätt:

  a. Humanisternas representanter kritiserar skarpt sina meningsmotståndares ståndpunkter = OK

  b. Humanisternas representanters ståndpunkter kritiseras skarpt av meningsmotståndarna = inte OK

  Christer: Skarp kritik är Humanisternas livsluft. Och den som sig i den leken ger får faktiskt leken tåla. Om du vill att meningsmotståndarna ska tagga ner, bör du väl själv föregå med gott exempel.

 3. lördag 10 september 2011, 20:08:16

  Humanisternas problem med att få genomslag för sina strävanden i riktning mot sekularitet och föralldel humanism har varit samma som för alla andra grupper i Sverige som i grunden står för dessa värden. Hur göra för att inte ”kränka” eller på annat sätt uppröra fundamentalisterna?

  Jo, man slår sig själv på käften. ”Sig själv” i Humanisternas fall består av en grupp som egentligen, i grunden delar (eller ur DN-skribenternas perspektiv borde dela) grundsyn med dem: svensk kristenhet.

  På samma sätt dänger alla möjliga grupperingar som egentligen delar värdegrund, uttryckt i en – tyvärr allt mera fundamentalistiskt underställd – lagstiftning på sina parallellgrupper.

  Beteendet uttrycker följande: hjälp, vi vet inte vad vi ska göra för att få stopp på de fundamentalistiska gruppernas alltmer högljudda krav.

  Så har en i grunden enad vilja, splittrats av sin egen oförmåga att upprätthålla sig själv.

  Är det inte bra att man nu – två representanter från var sin grupp som tidigare ej kunnat samsas – äntligen slutar dänga på varandra och börjar resonera sakligt, analytiskt och målinriktat?

  Tiden är mogen.

 4. Ulf Gustafsson
  lördag 10 september 2011, 23:41:24

  Vem har satt rubriken på artikeln? Jag hittar inte citatet i texten.
  Rubriken gör att inlägget upplevs konfrontativt, när det egentligen skulle vara en inbjudan (förmodar jag).

 5. Ben
  lördag 10 september 2011, 23:43:14

  Bra att Sturmark och en (för en gångs skull rakryggad) representant för kyrkan insett att fienden stavas i-s-l-a-m

 6. måndag 12 september 2011, 12:00:37

  Intressant, tycker jag. Här kommer mina kommentarer ur en ”unghumanistiskt” perspektiv. http://jessicaschedvin.wordpress.com/2011/09/12/humanisterna-maste-fokusera-ratt/

 7. Håkan Danielsson
  onsdag 28 september 2011, 14:12:53

  Jag förvånas av den rigiditet som finns bland tyckarna på denna Sturmarksida. Jag har trots förväntat motstånd
  påpekat om en annan existensiell verklighet, i och med
  denna kanalisering som jag har tillgång till.

  Vad hände med Carloline Giertz ? Jag påpekade om dessa sädescirklar i England gjorda av utomjordiska existenser.

  Vad finns kommentaren till Mats Sederholms inlägg på Newsmill ?

  Den självskapande automatiska evulotionen, skulle
  utan konsekvenser för oss människor klara dessa klimatpåfrestningar ?

  Befinner sig Humanisterna i sin egen lilla ”kindergarten” ?

  Livet på denna jord skapades inte här !

  Denna nedanstående kanalisering har jag fått,
  kommentarena från vederbörande humanister
  återstår att läsa.

  Förbundet Humanisterna, Björn Ulvaeus och Christer Sturmark, med flera. Vad vill de?

  Förbundet Humanisterna vill platta till det religiösa budskapet som obefogat. De hänvisar till sina trosläror att religionen skapat allt av förtryck, allt elände på denna jord. Men hur kan de begära att människors utveckling vore en rät linje? Det är ju nu i det 20 århundradet som alla tekniska lösningar möjliggjort det totala informationsflödet till alla levande människor på denna jord! Med vad rätt kan ovanstående förringa människans utvecklingsprocess.

  Om allt detta elände var skapat av religionen, vad fanns det då innan ? Sanningen är ju den att människan befinner sig i ett ständigt frekvens höjande som allt i universum är beroende av. Livets existens är ett ständigt frekvens höjande, det måste hela tiden anses vara förutsättningen för ett bestående liv, för vad är alternativet? En negativ utveckling som till sist skulle leda till att allt liv förintas! Märkvärdigare än så är det inte!

  Religionerna måste ses i sitt sammanhang, de skapades på den plats de fanns. Vad fanns det för möjlighet från början? Är det då inte förmätet att påstå livets utveckling skulle starta på den nivå som nuvarande människan har? Vi säger att den livsprocess som finns på varje planet i universum är helt baserad på det som vi här nämner Gud, i så motto den sanning varje levande individ är beroende av. Detta är den ultima sanningen om allt liv i universum. Vare sig humanister eller övriga Gudsförnekare vill eller kan ta till sig detta.

  Varför har så dessa tvivel uppkommit ?

  Att göra denna Guds medverkan till att livet inplanterades på denna jord, som på alla andra planeter i universum i det universella kosmiska kretsloppet. Med vad rätt kan humanisterna anklaga detta så att säga livets ursprung, var då inte Jesus budskap ”Allt vad I viljen människorna göra eder skolen I ock göra dem”. Vem har så förvanskat detta budskap ? Religionerna på jorden är liktydiga de vill skapa förutsättningarna för en samlevnad, vad är då alternativen, krig och förstörelse? Det har ju försigkommet fruktansvärda brutaliteter mellan människorna bland alla jordens folk, och det försigkommer ju fortfarande, men vi säger utan religionernas samlade krafter hade ingen progressiv utveckling försigkommet. Då människor måste enas i en tanke för att överhuvud taget åstadkomma något, alla och envar kan ju inte slita åt vart sitt håll, som i ursprungslivet då de upphöjande frekvenserna inte förmådde verka på det befintliga livet! Såtillvida kunde inte Guds upphöjande frekvenser verka förrän nivån så att säga hade nåtts.

  För den oinvigde ställer sig naturligtvis frågan varför ? Svaret blir, ett liv blir inte ett liv förrän kommunikation med Guds frekvenser kan starta. Och när är då detta ? Härvidlag måste läsaren förbereda sig på den focuspunkt när livet startade. Vi säger, Guds kosmiska plan gestaltar universums kretslopp såtillvida finns ingen början och heller inget slut. När övergår det transinmateriella till det transmateriella, vi kan fördjupa oss i energierna som tillskillnad från materien är oförstörbara. Likaså det budskap som dessa kosmiska energier för med sig i universum som är grunden för allt liv. Detta är för den oinvigde svårt att förstå, vi säger, gör följande tankeexperiment, låt din tanke fara rätt upp i himmelen, rätt ut i universum, vänta tills den kommer tillbaka och slår dig i nacken, nöj dig med detta !

  Din tanke vände åter, du är del i kretsloppet, Guds kretslopp för allt liv på din planet, såsom i hela universum. Vad vi vill säga till Förbundet Humanisterna, kritisera de mänskliga handlingarna, men vörda ödmjukt de värderingar utsända av Gud och Jesus. Vad världen nu står inför är en trolöshet inför det vi här velat konkretisera, människorna är ej vuxna att hantera denna kommande världssituation. Att förringa detta budskap som vi här framför är förödande, som vi tidigare nämnt människorna behöver idag som vid tidens begynnelse en enhet i tanken, i annat fall kommer var och en att slita till sin favör, och vem av människorna besitter den enda och rena sanningen. Vad sade Albert Einstein ”När jag ser ordningen i det universella komplexet inser jag att Gud inte spelar tärning med existensen”. Låt inte de som stigit upp på Guds axlar och förringat existensen och budskapet, att med självgodtrohet och egna värderingar spela tärning med livet på denna människornas och övriga livsexistensers jord!

Andra bloggar som länkar till denna sida:

 1. Sturmark förstår fortfarande inte skillnaden mellan stat och samhälle | Martin Edgélius – Konservativa Tankar | Nyheter24

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna