Foto Peter Knutson

Den religiösa kritiken mot ateism

Denna korta tecknade videofilm (1:23 min) säger allt om den religiösa kritiken mot ateism. Jag undrar när samtalen ska mogna från denna nivå?

Buy Windows 7 Ultimate
Sale Windows 7 Ultimate
Sale Windows 7 Ultimate
Buy Windows 7 Ultimate
Discount Adobe Creative Suite 6 Master Collection
Buy Adobe Creative Suite 6 Master Collection

Discount Microsoft Office 2010 Professional Plus
Buy Microsoft Office 2010 Professional Plus
Sale Microsoft Office 2010 Professional Plus

28 kommentarer till Den religiösa kritiken mot ateism

 1. onsdag 28 juli 2010, 15:45:05

  Nonstampcollector har många roliga och tankvärda filmer angående religion.

  http://csaar.wordpress.com/2010/05/31/religion-i/

  (Längst ner i inlägget – ”Offensive!” – mycket mitt i prick!)

 2. onsdag 28 juli 2010, 16:31:49

  Joke of the day! 🙂

 3. torsdag 29 juli 2010, 10:14:02

  Varför talar ingen om och visar sin Kärlek till livet och oss själva, som en del av det som en del kallar GUD??

 4. fredag 30 juli 2010, 11:10:53

  Älskar nonstampcollectors kanal. Riktigt roliga och tänkvärda filmer.

 5. lördag 31 juli 2010, 20:47:58

  En hel del av den religiösa kritiken mot ateism ligger absolut på denna nivå (filmen var rätt träffande… och kul) och jag förstår mycket väl Din frustration ibland… Men att påstå att filmen säger allt om den religiösa kritiken, är att själv (om än högst tillfälligt, hoppas jag) sänka sig ner till samma nivå av svart eller vitt-resonemang. Håll Dig för god för sån’t, och fortsätt Din viktiga kamp mot religiöst förtryck och för det sekulära samhället!

 6. tisdag 3 augustii 2010, 21:34:46

  Ligger lite i det Håkan – som när Palme fullkomligt krossade (var det?) Fäldin i en debatt. Folk tyckte synd om förloraren och detta ledde till sympatiröster. Men, annars är nonstampcollectors filmer huvudet på spiken och att det inte är några silkesvantar på bidrar till tydlighet och humor.

  Till exempel den här (Längst ner i inlägget):

  http://csaar.wordpress.com/2010/06/21/religion-iii-motsagelser/

 7. måndag 9 augustii 2010, 23:26:12

  Svar på tal till G.Grahn m.fl.Ang. Om det finns en s.k. allsmäktig kärleksfull Gud , var behagade ”han”(denne) vara då oskylldiga barn o. andra människor m.fl. led o. dog i senaste naturkatastrof av typen tzunami o. jordbävning? Tänkbara svar. 1. Ingenstans för Gud existerar ej.2. Någon ”annanstans”Gud existerar men bryr sig ej.3. Gud existerar men har ej makt över opartiska naturlagar?4. Andra alternativ?Vilka?Hur som helst, räcker inte alternativen 1-3 till för att man kan vara kärleksfull m.m Utan Gud?!

 8. tisdag 10 augustii 2010, 00:24:16

  Vad är Gud el. vad kan Gud tänkas vara en del av?1.Svar som gör en del (kristna) teologer o. andra troende ”glada”. Gud=A. Det högsta ,fullkomliga ,väsendet B.Världens ”Skapare”o. upprätthållare. C.Verklighetens el. superverklighetterrängens Yttersta Grund.2. Svar som gör en del ateister mfl. ännu gladare.Tag samma svar som alternativ 1A.B.C.som svar 2. Men utelämna Gud!Varför kan inte svar 2 vara lika sann el t.o.m mer sann utan Gud då?!

 9. tisdag 10 augustii 2010, 00:44:58

  Kan någon komma med(djupsinnigare) svar som ”höjer” debatt nivån här ovann ?Jag hoppas att mina frågeställningar väckte en hel del intressanta frågeställningar(hos andra) o. att denna debatt hamnar på en mer ”djuplodande” nivå.

 10. Burr
  torsdag 12 augustii 2010, 15:17:45

  Svar: #9 by Aki Tuomaala

  Jag svarar inte i egenskap av troende utan snarare ur filosofisk och vetenskaplig infallsvinkel med att starta ifrån det konkreta för att gå vidare mot det abstrakta.

  Människan har många sådana mentala konstruktioner och begrepp som överhuvudtaget inte finns i naturen eller inom det fysiska allt som omger oss utom i vår föreställningsvärld. Visserligen ingår även vår föreställningsvärld i alltet men den upphör på en individuell nivå när vi dör. Vi kan inte längre i alla fall tala om att vi kan växelverka med den och nu ska vi bortse alla tilltänkta medier som anser sig kunna samtala med de döda.

  Estetiska och moraliska värden är sådana konstruktioner exempelvis som skönhet, rättvisa precis som oskyldig i synnerhet i förhållande till något öde som drabbat människor. Man kan ju också fråga varför gud inte lät naturkatastrofen inträffa på ett område som är så fult (saknar estetiska värden), varför just på ett ställe som ser ut så ljuvligt ut som det vore ett jordiskt paradis.

  Nu vet vi att kosmos är så ofattbart stort å ena sidan och så ofattbart smått å andra. Det kan ju i för sig vara ett veritabelt pussel att förstå dess storhet men det är desto större pussel när man kommer på nivån där kvantmekanikens fenomen styr. En del av dessa kvantfysikaliska fenomen tycks vara så kontraintuitiva att vi överhuvudtaget inte kan greppa dem intellektuellt utan endast beskriva matematiskt. Om gud skapade världen så skapade han även denna så kontraintuitiva värld som vi kanske kommer att förstå i framtiden men inte just nu trots våra enorma framsteg inom vetenskapen och modern datorteknologi.

  Om vår fysikaliska värld i dess grundläggande fundament kan vara så svår att förstå att våra intellektuella begrepp inte räcker att hantera dem (utom matematiskt som jag skrev) så hur skulle vi kunna greppa så abstrakta fenomen kontra den verklighet som sker, abstrakta som vi utifrån vårt mänskliga tänkande har skapat? Det tycks vara helt irrelevant hur vi tänker angående hur mikrokosmos fungerar, vi kan i alla fall inte efterlikna dess kontraintuitiva fenomen i vår skala så måste det rimligen vara precis samma sak att vår uppfattning angående skuld och skyldighet inte påverkar hur alltet fungerar utan att behöva offra sin ”helighet”. Gud kan bry men dess uttryck är bara så kontraintuitiva att vi inte kan greppa det: vi saknar mentala verktyg att kunna hantera det begripligt.

  Detta ska inte tolkas som någon bevisföring för en existentiell gudomlighet (varken detta ovan eller följande) men en tilltänkt gudomlighet kan befinna sig i två olika tillstånd samtidigt: existentiellt och nonexistentiellt. Det skulle nämligen inte bryta mot naturens lagar varav kvantmekanik är beviset på. Var hamnar människan där? Människan hamnar i följande läge: så fort vi försöker bevisa något angående en gudomlighet under processen gång så faller resultatet på ”nonexistentiellt”, så länge som vi nöjer oss med att observera slutresultatet så faller resultatet på ”existentiellt”, dvs så fort vi försöker göra en bedömning, få någon information så rubbar vi själva bedömningen med vårt eget medvetande. Vi kan inte säga naturligtvis om detta gäller gud men vi vet säkerhet att detta gäller naturens yttersta strutkurer och alltet vi lever i.

  Man kan ju tycka att detta är ett utryck för scientism, må hända men det visualiserar en viktig detalj att vi inte kan intellektuellt hantera alla fundamentala aspekter i den värld som vi lever i, vi kan inte utifrån vår uppfattningsvärld bedöma deras relevans. Den som är ”oskyldig” i en ödesmättad betydelse kan vara både och samtidigt eller vilket alternativ möjligen är utfallet…det kan vi nog aldrig veta. Vi uppfattar det hela bara så obegripligt utifrån vårt mänskliga perspektiv. Olycka och död är trots allt konkreta händelser i denna värld som följer naturens bitvis så kontraintuitiva lagar i strid med vad vi kan erfara och förnimma. Troende talar om att bli medvetens om gud, gud talar till en osv, men enligt min mening så borde det vara precis tvärtom att det är vår medvetenhet som desintegrerar gud till oigenkännlighet och vice versa att nyckeln till gud är det omedvetna tillståndet. Men troende har rätt i den meningen att vi inte kan använda vår brist på förståelse som argument mot gud.

  Eller så kan man också fråga om guds väsen (i rollen som allmäktig) är så hyperkomplex och så hyperabstrakt att den har en roll i de oskyldigas död när jorden är bara ett sandkorn i det väldiga alltet (förutsatt att gud inte bara huserar på jorden) hur skulle frågorna och svaren kunna vara så enkla som du ställer?

  Det finns säkerligen andra versioner både på detta och med helt andra infallsvinklar 🙂

 11. söndag 15 augustii 2010, 21:10:44

  Hej”Burr”Intressanta ”ideer”.Jag anser att människans väsen,själs medvetande m.m. är en produkt av naturlig natur och kosmos (t.ex. en kosmisk och ”darwinistisk” evolutions cykel) Vad annars? ”Övernaturliga obevisade Gudar o.dyl. tror jag inte på, särskilt ”luckornas” Gud som används av vissa religiöse pers. så fort naturlig o. annan förklaring saknas. Denna Gud ger den religiösa hopp ,tro och tröst men då tycks den religiöse nonchalera frågan, var var den allsmäktiga(goda o.kärleksfulla) Guden under senaste Tzunami och Jordbävning då oskyldiga barn o. vuxna led och dog?Då jag inte har fått något vettigt svar ang. dyl. frågor t.ex från kristendom o. dyl. religioner räckte det till att göra mig till en slags ”ateistisk agnostiker kosmisk taoist”…

 12. söndag 15 augustii 2010, 21:23:51

  ..(A. fnissar)Jag hittade på namnet själv just nu för nåt måste jag kalla mig utöver” humanist” t.ex. ”Anyway”. För mig är (tao)kosmos allt som är,varit el.skola vara tillsv. Den är vagt uppfattad ,men ändå evigt närvarande, om den behöver ett ”upphov”så är tao allt Äldre än någon av ”guds skapelser”.”En hemlig”kinesisk broder menar o. jag lägger till, att närmast ”intet” fanns redan den principen som gud måste använda vid en ev. s.k skapelse, vad sägs om det? (Vad el.vem är Mäktigast då?

 13. söndag 15 augustii 2010, 21:39:40

  Ang. Naturkatastrofer o. dyl. menar” tao”. ”Himmel o.Jord är Opartiska ”de” tillåter” ”saker” att dö, vissa ”bröder o. systrar” är inte sentimentala, de vet att alla” varelser”måste gå hädan. (Detta är naturligt tror jag o. har med Naturlig omedveten o. automatisk balans strävan att göra, vår Jords resurser räcker ju ej till att försörja en för stor population av en viss art etc.)

 14. söndag 15 augustii 2010, 21:47:09

  Jag anser att människan (du o. jag t.ex) o. kosmos blir medveten på vår nivå (i hjärnan t.ex)genom en kombinationav t.e.x energi o. materia där det omvandlas till medvetande el,.hur?!Om inte, hur skulle det Annars gå till o. varför?

 15. söndag 15 augustii 2010, 22:37:56

  Du skrev mycket ”blurr”Räcker nästan som ”manus” till en bok?Trevligt att du för diskussionen vidare, även om man hamnar utanför diskussions ”titeln s.a.s. här uppe. Vi kan kanske diskutera vidare på e-mail aki@aol.se senare om det hinns med? ( Jag” diskuterar”även på 1.finska.2. svenska. 3. engelska).”(Blurr” låter nästan engelsk om det inte har med en visst musik band att göra är Blur= a indistict appearence,smear etc. to make or become indistict and so on, right?)

 16. söndag 15 augustii 2010, 22:47:57

  (A.gigles)Beklagar min dåliga syn, använder tre typer av klasögon o. har svårt för liten text från vissa avstånd, de står ju ”Burr=”något yvigt o.krusigt,etc.

 17. söndag 15 augustii 2010, 23:08:26

  Hemliga ”broder” carl sagan menar ang. Cosmos:The cosmos is all that is ever was or ever will we. Our feeblest contemplations off the cosmos stir us, there is a tingling in the spine, a catch in the voice, a faint sensation, as if a distant memory,off ”falling” from a height. We know we are approaching the greatest off mysteries etc. Ni kan se Carl Sagan på film ”On the shores off the cosmic ocean på följande gratis länkar där han förklarrar en hel del.http://vimeo.com/6052258

 18. söndag 15 augustii 2010, 23:11:43

  Samt Hela Cosmos tv serien de 13 avsnitten på http://www.sprword.com

 19. söndag 15 augustii 2010, 23:14:49
 20. Burr
  måndag 16 augustii 2010, 08:37:06

  Svar: #17 by Aki Tuomaala

  När man tar upp det kosmos som Carl Sagan studerar så gör han det i egenskap av astronom, astrofysiker och kosmolog. Även om astrofysiker måste ha förståelse för kvantmekanikens teorier för att kunna studera sitt så är perspektivet makrokosmos. Partikelfysiker med hjälp från teoretiska fysiker däremot studerar mikrokosmos, dvs alltets minsta beståndsdelar och det är det allra minsta tänkbara som deras perspektiv riktas mot. Man måste inse vad mikrokosmos har för följder för makrokosmos för att vi kan inse också begränsningarna för vår begreppsvärld. För att återgå till religiös kritik mot ateism så kan man dra en slutsats att vi inte kan använda vår brist på förståelse för att beskriva gud, varken som existentiell eller nonexistentiell. Vi kan hävda metaforiskt (själva ”processens” beskrivning är en roman i sig så jag avstår) utifrån vad vi vet om makrokosmos att det styrs främst av determinism. Vi kan förutsäga tämligen exakt vilken mognadsprocess solen kommer att gå igenom och även galaxer och andra stora stukturer. Vad vi vet om mikrokosmos tyder på att det styrs främst av indeterminism. Osäkerhetsprincipen hindrar att vi kan förutsäga händelseförloppet per enskilda mikrokosmiska objekt. Vi vet exempelvis vad som är en viss radioaktivisotops halveringstid men vi kan inte säga vilken atom som kommer att söderfalla under följande timme exempelvis. Man kan härleda att vår skala styrs av båda lika mycket: vad vi ser är olika skeenden som är resultatet av växelverkan mellan deterministiska och indeterministiska fenomen. Däremot hindrar det inte att vi drar slutsatser utifrån vad som lyder determinism och gissa resten som lyder indeterminism, dvs vi fyller luckorna så att helheten blir en logisk följd. Vi kan dessutom kompensera förhållandet efter statiska kalkyler som riskbedömning (vi kan minimera risken i en potentiell fara och vi kan minimera vinsten i lotto exempelvis för bolagets vinst som passande metaforer för dessa båda motpoler). Med det hela kommer vi långt men vi kan aldrig nå total säkerhet. Om jag avfärdar gud så är det en ren rationell slutsats ”det är inte logiskt” och inte på grund av vad jag kan observera. Varför? Därför att gudomlighetens aktioner så långt de beskrivits nu och som jag kunnat ta del av bryter mot osäkerhetens universella princip. Men å andra sidan kan jag inte påstå att jag förstår osäkerhetsprincipens innersta syfte. Själva beslutet (gud finns/gud finns inte) tycks således vara irrationellt eftersom det är absolut, dvs det är svårt att halvtro (vilket inte är samma som tvivel, dvs pendel mellan ”tro” och ”otro”). Dock kan man avstå ifrån att avgöra absolut och nöja sig med ”perhaps” vilket kanske skulle kunna betraktas som ”naturligt” enligt vad en agnostiker skulle mena. Saken kompliceras ytterligare av följande faktum: ”tro” är varken rationell eller irrationell i sig. Den blir antingen eller beroende på i vilket sammanhang (logiskt/ologiskt som utgångsläge) man tillämpar den. Det har visat sig att artificiell intelligens stöter på ett svårt dilemma som självständig intelligent enhet: om en intelligent maskin skulle behöva testa sig fram en sanning så skulle den behöva göra det resten av sin tid genom att kalkylera alla eventualiteter som kan få resultatet falla på osanning. En adekvat intelligent maskin skulle behöva ha en funktion som ”tro” som överbryggar gapet mellan sanning och osanning efter att ha blivit ”övertygad” (vilken algoritm som skulle passa där vet vi nog inte än) om att gissningen nu är berättigad och fler kalkyler onödiga. Religion består däremot av levererade ”underliga fakta” vars trovärdighet i sig bygger på en presenterad tro. Den personliga tron överbryggar den presenterade tron till sanning. Det blir inte bara till en personlig sanning som oftast utan en universell dito eftersom de troende anser den gälla även oss alla andra. Även en person som hör röster som ingen annan kan höra kan tolka dem fortvarande som sanna som personlig sanning så länge som vederbörande har insikt om att det är endast han/hon som hör dem (en människa som har hörselhallucinationer men har sjukdomsinsikt om detta). Men som universell sanning är de falska. Tyvärr följer guds bevisning eller icke bevisning i mångt och mycket denna princip. Jag menar att nonexistens alltid är sant så länge som bevis för någon existens saknas. Om man inte tror på gud så behövs det inga som helst bevis. Ifall man inte är ute efter att vilja briljera med sin uppfinningsrikedom att kunna skapa ytterligare fler mänskliga konstruktioner och det är ett helt annat kapitel för sig.

 21. Håkan Danielsson
  måndag 16 augustii 2010, 22:33:21

  Hej Aki och Burr

  Ingenstans kan en levande människa på denna jord bevisa någonting om universums och livets ursprung, mer än det ständiga kriteriet, polariseringen mellan det andliga och vad vetenskapen hittills kommit fram till.

  Det ni hävdar är en samvetslös konspiration av intellektuellt trams, vad kan ni bevisa mer än er egen existens ? Förstå den oändliga energin, tanke energin, den som gör oss stå i förbindelse med det existensiella väsen som ni så försmädligt här kallar Gud. Varifrån kom allt liv på denna jord ? Det liv som existerar myriader av i universum och allt är underställt den Gud som ni tvilar på. Varför tvivlar ni på ert eget ursprung ?
  Vad sätter ni i er fatala uppfattning om livets ursprung ?

  Måhända tankemässiga explotioner kan stilla en hunger av empatiska yttringar, men vad har ni uppnått, lika vilsna som förut ? Sök den inre friden, den enhetliga tanken, allt är enkelt i universums skapelse, och så skall förbli oavsett vad allt fabuleras på denna Sturmarks sida.

 22. Burr
  tisdag 17 augustii 2010, 08:17:09

  Svar: #21 by Håkan Danielsson

  Och hur har du inspirerats till det fatala missförståndet att det skulle finnas några försök ens till bevisning till det ena eller det andra alternativet i mina inlägg?

  Det enda som du kan lära dig utav mina meningar är följande: vi kan ingenting säga om guds existens eller nonexistens utifrån vad vi i veteskaplig, logisk och rationell mening kan observera och/eller bevisa. Tro följer sina egna lagar och varken tro eller otro behöver några bevis. Däremot kan människans tvivel behöva söka efter dem so tröst även om bevisen är en förvirrad synvilla. Det finns människor som kan tvivla på sin ateism lika mycket som någon kan tvivla på sin gudstro. Bibeln påtalar ”saligheten” i barnatron och barn hänger sig uppenbarligen inte just åt resonemang med rationella bevis åt något håll! Detta är precis andemeningen i Bibeln angående barnatro: läs och begrunda!

  Den påtalade vilsenheten som du tar upp är inte skrämmande för alla, långt ifrån! Det kan vara precis tvärtom: den väcker nyfikenhet att utforska världen och alltet. Det är inte farligt att inte ha svar på allt men däremot är det den yttersta formen av ödmjukhet att inte mäta världen med sin brist på kunskap och brist på passande svar så kritiklöst med ett enda syfte att få ens föreställningsvärld motsvara ens trygghetslängtan. För mig är det absolut INTE viktigt att veta eller tro mig veta mitt ursprung, däremot är det viktigt för mig känna till mina verkliga alternativ hur jag kan forma min världsbild i harmonin med vad som faktiskt sker i världen och det gäller här och nu.

  Om du menar att tro räcker så vill jag påminna dig om ett tv-reportage ”Sämre än djur” där en troende menade att en syndare måste straffas med döden i detta liv för att han/hon kan komma till paradiset, men om han/hon dör utan att ha blivit straffad i detta liv så kommer vederbörande straffas i livet efter detta. Dödsstraff var barmhärtighetsåtgärd med andra ord. Det fanns ingen som helt tvekan att talaren inte skulle vara ärlig och from i sin gudstro. Men jag kan säga dig att jag INTE vill värdera mellan världens olika och otaliga valörer av tro och mena att jag har mer rätt än någon annan. Ty det synbara valet tycks överhuvudtaget inte var rationellt när det gäller världens gudstrogna folk utan närmast som sociokulturellt arvegods. Ingen människa föds till en enda sanning i tron när den överväldigande majoriteten av den mänskliga nationen definieras konsekvent och de facto att leva i osanning.

 23. tisdag 17 augustii 2010, 14:08:44

  Kort,Jag anser att det alltid varande är alltid varande.Jag vill dock undvika ordet ”Gud” i detta jag vill säga, jag anser att ”något alltid finns någonstans på något vis , det finns något som en del kallar ”intet”men ur intet kommer intet, dock kan det existera parallellt ”vid sidan av” varat el. det som påtagligt finns.(Egna åsikter).Sen kan man fråga sig varför det ”finns” något egentligen?Innan jag hamnar vid Svaret Gud i dyliga” frågoslut”. Säger jag Jag vet ej, o. jag nöjer mig med ”gåtan”kanske i framtiden kan vi närma oss svaret på dyl.Ändock vill jag nämna :Det Mäktiga ”Det”(el.Tao)flödar förr el. senare överallt, i varge dimension vi kan tänka oss och inte tänka oss. Den är vagt uppfattad men Ändå evigt närvarande.Ju mer det används desto mer ger det. Allt är beroende av den för sitt liv m.m. Och den avvisar dem inte. När dess ”Arbete” är gjort, kräver den inte erkännande. Den ”kläder o. föder” allt levande o. kräver inte så mycket lydande.Eftersom ”den” inte kräver så mycket för egen del, kan en del (kristna m.fl.)tycka att den är av ringa betydelse.Men när allt ”levande” o.s.v. cykliskt o. harmoniskt m.m.”Självmant” återvänder till den , utan att den kräver det, kan ”DEN” verkligen Anses som Mäktig.( Varför inte mäktigast?)Är det inte Bara Därför att den inte gör Anspråk på att vara mäktig,som den kan vara så Mäktig?!

 24. tisdag 17 augustii 2010, 17:14:22

  Vad har Carl sagan mer sagt?Jag översätter så gott som det går för jag delar hans åsikter :”Kosmos storlek o. ålder övergår vanligt mänskligt förstånd.Förlorat någonstans mellan oändligheten samt evigheten ligger planeten jorden vårt hem.I kosmisk perspektiv framstår mänskliga bekymmer obetydliga o. futtiga.Människo släktet är dock ungt ,vetgirigt,modigt o. rikt på löften.Under de senaste årtusendena har vi gjort intressanta upptäckter om kosmos o. vår plats i det.Jag tror att vår framtid beror på hur väl vi lär känna detta kosmos.Kosmos utforskningen har fordrat både skeptisk inställning o. fantasi.Fantasin låter oss nå världar som aldrig funnits t.ex.En skeptisk inställning sätter oss i stånd att skilja fantasi o. fakta åt ,att pröva våra spekulationer.Kosmos är rikt utöver varge slags mått,rikt på Subtila Ting som fyller en del av oss med bävan.Jordens yta är stranden till den kosmiska oceanen. Här har vi lärt det mesta av vad vi nu vet.Helt nyligen har vi kunnat vada ett stycke ut i havet,men bara så att ”fotknölarna blivit blöta”.”Vattnet” verkar inbjudande.Oceanen kallar på en del av oss.Med en del av vårt Väsen ”känner” vi att det är härifrån vi kommit.Några av oss längtar att återvända.Denna längtan är inte vanvördig,tror (Carl o.jag), fastän den kanske ”känns Besvärande” för eventuella ”Gudar”!

 25. tisdag 17 augustii 2010, 17:44:08

  Som sagt var, passa nu på o. ”avnjuta” de 13 ”cosmos” tv serie avsnitten Gratis på http:www.sprword.com klicka på must watched rutan bläddra o. gå sedan nästan längst ner på sidan , denna serie är bland det populäraste inom genren med över 600milj. ”tv” etc tittare utöver ”svenson på tvsoffan. Och ger en hel del svar på många frågor utöver kosmologi o. astronomi .De 13 titlarna där är på Engelska. Men på Svenska får 1 timmes avsnitten följande namn.1. Den kosmiska oceanens stränder (en del av vad som sägs nämns här ovan av Carl o. mig)2.En stämma i den kosmiska fugan.3. världarnas harmoni.4.Himmel o. Helvete.5.blues till en röd planet.6. berättelser av resande .7 nattens ryggrad.8.Rum/tids färder.9Stjärnornas liv.10. På Randen till Evigheten!(Extra bra enligt mig)11. Minnets beständighet!12.Encyclopaedia galactika!13. vem för jordens talan?En lite mer uppdaterad vercion av kosmos på dvd kan beställas från amazon com, liksom boken.(borde finnas i varge vettig hem bokhylla).Mycket nöje , från ”kosmosson.”

 26. tisdag 17 augustii 2010, 17:48:04
 27. tisdag 17 augustii 2010, 17:59:27

  Ps. ”We are the way off cosmos to know itself”Pröva http://www.carlsagan.com

Andra bloggar som länkar till denna sida:

 1. Solguden « Nordic Dervish

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Livets kod

För första gången i mänsklighetens historia kan vi nu gå in i våra gener och ändra i deras sammansättning. För sin upptäckt av gensaxen CRISPR belönades biokemiforskaren Jennifer Doudna med ... [Läs mer]

Nätverk

Senaste kommentarerna