Religiösa friskolor

Igår deltog jag i en debatt om religiösa friskolor i TV4:s Kvällsöppet med bland andra Siewert Öholm och ett antal elever från Livets Ords skola.

Elevernas kommentarer om evolutionen visade med all önskvärd tydlighet varför vi inte bör ha sådana skolor i Sverige. Deras syn på empirisk kunskap är att det är en åsiktsfråga vad som är sant eller inte.

Med en sådan kunskapssyn behöver vi inga skolor alls, folka kan hitta på sina egna sanningar om saker och ting.

Siewert Öholm var som vanligt en underhållande figur. Men det han säger går inte att ta på allvar. Han menar att den hjärntvätt som pågår till exempel i Plymouthbrödernas skola är “ett pris man får betala”. Jag undrar med vilken rätt han betalar det priset med hjälp av barn som får sin framtid förstörd.

Debatten går alltså att se på webben här.

52 kommentarer till Religiösa friskolor

 1. blippe
  fredag 19 mars 2010, 03:24:13

  Jag förstår inte varför man inte tillåter religiösa friskolor men höjer kraven till vettiga nivåer på vad och hur utbildningen ska vara? Vad spelar det för roll om plymouthbröderna har ritualer varje morgon om skolan sedan tvingas leva upp till vad som på riktigt kan upplevas som en skola?

  (om du väljer att svara så får du gärna cc:a det via eposten som bifogades ovan).

 2. Victoria
  fredag 19 mars 2010, 16:24:34

  Vem har sagt att du mister allsmäktig Sturmark har rätten på din sida? Tycker utan att själv vara inblandad i något religiöst att du börjar låta som en alldeles egen sektapparat! Är själv helt emot alla grupperingar eftersom det alltid till sist blir sekterism när man vill utmärka sig. Humanister, sekterister, socialister, ligister…same same but different.
  Krya på sig:)

 3. fredag 19 mars 2010, 18:59:10

  ”Deras syn på empirisk kunskap är att det är en åsiktsfråga vad som är sant eller inte.”

  Det är något som verkligen skrämmer mig, men det är inte enbart en fenomen bland religiösa, vi ser detta också hos en mängd konspirationsteoretiker och foliehattar på nätet bland annat.
  http://csaar.wordpress.com/2009/12/16/foliehatt-iii-diagnosen/
  http://csaar.wordpress.com/2009/07/19/foliehattar-i-en-fara-for-demokratin/

 4. Lars Torstensson
  lördag 20 mars 2010, 19:30:17

  INGEN SKILLNAD MELLAN SEKTERISM OCH ANTISEKTERISM?

  Victoria.

  Enligt dig är alltså alla riktningar sekteristiska – eller blir det, när de hävdar sina uppfattningar – och det är ingen skillnad mellan sekterister och antisekterister!

  Det är ett ganska befängt sätt att legitimera sekterismen …

 5. Lars Torstensson
  lördag 20 mars 2010, 19:54:13

  ATT HÅLLA SKOLANDAKTER ÄR BEDRÄGERI!

  TV-programmet var både skrämmande och belysande. Särskilt avslöjande var uppgiften att Plymouthbrödernas utpräglade sektskola, där barnen isoleras från omvärlden, inte ens är klassad som en religiös skola! Som Christer Sturmark framhöll visar detta på Skolverkets inkompetens.

  Flera inlägg i programmet handlade om huruvuda undervisningen i de konfessionella skolorna är allsidig eller ej, huruvida eleverna gillar den konfessionella inriktningen eller ej, och huruvida frivilliga konfessionella inslag är mindre oacceptabla. Några synpunkter, som enligt min mening borde ha betonats mer i programmet, är dessa:

  Även om undervisningen på lektionstimmarna är allsidig och objektiv – vilket många initierade personer bestrider – så är de böner och andakter som de religiösa skolorna håller, och får hålla, uppenbarligen ensidiga, indoktrinerande och oförsvarliga. De är också en del av undervisningen, eftersom det är skolorna som arrangerar dem. Genom dessa ceremonier ger skolorna sken av att kunna garantera att det som sägs på gudstjänsterna är sant. Vilket de inte kan! Deras budskap till eleverna blir detta: Det finns flera olika religioner, men det är vår religiösa riktning ni ska tro på! Och det sägs av olika skolor om olika religiösa riktningar, med mycket olika budskap. Därigenom handlar skolorna bedrägligt mot eleverna. De överger den objektiva undervisningen, och i stället för att bedriva tillförliglig kunskapsförmedling sprider de villfarelser!

  Att skolandakterna är, eller ibland sägs vara, frivilliga, ursäktar dem inte. Ty även när skolorna håller frivilliga gudstjänster framställer de dess utsagor som tillförlitlig kunskap, och lurar därigenom eleverna.

  Att eleverna ibland gillar de konfessionella inslagen, och att deras föräldrar vanligen gör det, är inte heller något hållbart försvar för dessa inslag, eftersom inte heller de kan visa att deras religiösa föreställningar är sanna. En bra, hederlig och kunskapsinriktad skola anpassar inte sin kunskapsförmedling efter vanföreställningar hos vare sig elever eller föräldrar!

 6. måndag 22 mars 2010, 01:13:22

  All bön, religiösa ritualer o. andakt m.m. som kan kopplas till olika religioner hör ej hemma i normal skolundervisnig för barn varken i förskola, mellanstaduim el. gymnasium , man ska koncentrera sig på de vanliga kärn ämnena matematik ,fysik, kemi,religionskunskap,svenska,engelska, samhällskunskap osv. Religions kunskap kan finnas t.ex. på högstadie nivå(7-9an) där man studerar t.ex. sex världs religioner ,men ingen större vikt ska läggas på kristendom bara för att sverige domineras av krisdendom i dagens läge i övrigt.Inte förrans man är vuxen ,myndig el. sådär en 18 år är man kapabel att välja sin livs inriktning o. göra yrkesval m.m. på allvar. Då kan man ju läsa teologi el. till präst på universitets nivå el. annat skolsystem privat el, ej. Detta är min personliga åsikt o. en vettig lösning för alla parter el.hur?Ingen religiös propaganda etc. ska förekomma överhuvudtaget på förskole,mellanstadie el. gymnasienivå.Vad man gör på sin fritid är en annan sak,då kan man ju besöka så många kyrkor o. mosker etc. som man ”orkar” o. vill. El.hur?

 7. måndag 22 mars 2010, 20:00:19

  Aki Tuomala skrev:
  >> ”Ingen religiös propaganda etc. ska förekomma överhuvudtaget på förskole,mellanstadie el. gymnasienivå.”

  Att tvinga på barn en sekulär materialistisk världsbild ÄR religiös påverkan.

  En sådan religiös naturalistisk filosofisk påverkan kommer att forma de unga människornas uppfattning svaren på de religiösa frågorna om varifrån, varför och varthän. Se även inlägget under Christers bloggartikel ”Religion hanteras bäst på historielektionerna”; http://www.sturmark.se/?p=338#comment-211

  Den för ateister mest irriterande religionen av alla, kristendomen, har en Bibel som gör anspråk på att ha de enda sanna svaren på de religiösa frågorna om varifrån, varför och varthän.

  Det borde därför vara självklart att alla människor fick gedigen utbildning om vad just bibeln har att säga om dessa saker.

  Bibelns Gud, Skaparen, har just på grund av sina anspråk på att vara vår skapare, synpunkter på alla viktiga aspekter på mänskligt liv. Och detta upplevs ofta av den rebelliska mänskliga naturen som ytterst irriterande. :-)

  // Rolf Lampa

 8. tisdag 23 mars 2010, 00:33:11

  Rolf L. Kom ihåg vad religion betyder,Religion =Trossystem som främst kännetecknas av tron på en viss el. vissa gudar el.personer ,övernaturliga företeelser etc. som man kan träda i kultisk förbindelse med,vanligen även med spec.ceremonier o. levnadsregler osv.Nog bör de vanliga kärnämnena prioteras före religion i grund o. gymnasie skolan för barn,el.hur?Detta hindrar ej att det kan finnas religionskunskap i gymnasie skolan men det ämnet ska inte dominera över kärnämnena är poängen, el.hur?Barn är inte oftast kapabla att ta ställning till vart hän o. om gud finns el ej, dylikt är inte skolans uppgift. Grundskolans uppgift är inte densamma som kyrkans,dessa ska vara avskillda .En av kyrkans uppgifter kan vara att forma Obs vuxna själar till kristen el. annan tro .Man ska skillja på grundskola, stat o. kyrka. Vi har svårt att klara oss utan grundskola o. stat. Men kyrkan klarar vi oss utan.Ämnes byte .Gud skaparen har för övrigt inte bevisats att existera enligt den kristna bibelns genesis där det påstås att Gud som skaparen är källan el. förutsättningen för världens existens.Världen kosmos el.om du så vill universum existerar däremot här o. nu o. behöver ingen Kristen etc. Gud nödvändigtvis som källa för att finnas till, el.hur?Natur vetenskap o. fysik lär ut att energi finns o. är oskapat d.v.s lär finnas för alltid automatiskt,liksom cyclisk kosmisk o. darwinistisk evolution.Var behövs den kristna Guden i denna existens länk?Ingenstans enligt mig personligen. Om gud är mer mäktig o. komplicerad än enkel energi, tala om hur den mäktigare guden gör då denne Utrotar energi så att det försvinner för alltid t.ex?Om detta inte låter sig göras ,hur mäktig är den kristna guden tex då ,var finns Gud då o. varför?Ingenstans?!?Till en början var ju denna Gud inte så snäll i det gamla testamentet el,hur?Låt den Guden då stanna där som fiction t.ex o. skona åtminstone grundskole o. gymnasie skolbarnen från denna gud,det måste ju finnas så mycket bättre ämnen att lära ut för barn,detta har inget med bara ateistisk materialism att göra, utan att man lär ut fakta o. sanningar till barn skillda från fantasier osv.

 9. tisdag 23 mars 2010, 13:41:40

  Aki Tuomaala skrev:
  >> ”Trossystem … övernaturliga företeelser etc.”

  Ateism, grundad på naturalistisk filosofi, som tror på en övernaturlig process för universums tillblivelse, nämligen att Absolut Allting, blev till av Absolut Ingenting, med hjälp av Absolut Ingenting, har inget trovärdigt alternativ till Bibelns skapare och Gud.

  Det råder delade meningar bland ateister i väst om huruvida Gamla Testamentets:s Gud var snäll eller inte, men judarna själva prisar honom och tackar honom för hans barmhärtighet. Och för att han så många gånger hjälpt dem ur deras dödsnöd när omgivande folk försökt utrota dem. Än idag är detta underliggande tema högst aktuellt inom världspolitiken.

  En biblisk kristen uppfattning är därför att ifråga om historia undervisa om dokumenterad historia, och ifråga om naturvetenskaper förklara en empirisk sådan, och sluta indoktrinera barn med ateisternas filosofiska fantasier som inte kan skilja på empirisk vetenskap och (ursprungs)historia.

  Ingen frihet finns utan att det är möjligt att välja. Barn måste få valfrihet. Men det finns starka krafter som vill hindra barn att få ta del av de alternativ som gör det möjligt för dem att välja.

  De blir nämligen så indoktrinerade idag att de har svårt att förstå att innan något naturligt fanns så blev det naturliga till på ett ickenaturligt /onaturligt / övernaturligt sätt. De får svårt att förstå. Därför att de blir hånade om de förstår.

  // Rolf Lampa

 10. tisdag 23 mars 2010, 16:06:16

  Bibeln är skriven av många människor under en lång tid. Det finns inget mer gudomligt med den än Adams ”liftarens guid till galaxen”. Bibeln har en mängd brister när det gäller rent historiska ting, naturvetenskap och till och med vad gällande hänvisningar till sig själv som skrift: Full av motsägelser och redaktionära tabbar. Moralen i denna bok lämnar mycket övrigt att önska för oss som lever efter upplysningen.

  Ja, man måste vara troende för att tro att den är sprungen ur ett allvetande medvetande.

 11. Lars Torstensson
  tisdag 23 mars 2010, 18:22:51

  Rolf Lampa.

  Humanisterna vill också att eleverna ska få en gedigen utbildning om Bibeln. Som inte utesluter alla de grymheter som där glorifieras.

  Och skolan ska givetvis inte förkunna vare sig religiositet eller antireligiositet utan förmedla den kunskap som finns.

  Om något inte kan bli till av inget, så kan alltså inte heller några gudar uppstå, eller hur?

 12. tisdag 23 mars 2010, 19:51:38

  csaar skrev:
  >> ”Bibeln har en mängd brister när det gäller rent historiska ting, naturvetenskap … Full av motsägelser”

  Märkligt. Exakt vilka brister om ”historiska ting” har du dokumenterade bevis för? Och vilka naturvetenskapliga brister menar du att är värre än alla Sveriges tidningars vädersidor som innehåller uppgifter om att ”solen går upp” respektive ”ner”?

  Och exakt vilka ”motsägelser” finns som du inte skapat själv genom att feltolka de texter som ingen ansåg innehöll motsägelser vid den tid då de skrevs och då det hade varit så lätt att veta och påpeka bristerna? Vilka historiska dokument har du som grund för att alla nyligen uppfunna ”motsägande” uppfattningar?

  I gamla texter finns alltid svårighetsmoment som ligger i att man inte alltid lade upp skriven text på samma sätt som vi, bland annat på grund av tillgången på skrivmaterial samt andra preferenser för disposition över huvudtaget.

  Men skulle samma slag av godtyckliga kritik som riktas mot Bibelns texter tillämpas på övrig antik historia så skulle vi inte ha någon antik historia överhuvudtaget.

  // Rolf Lampa

 13. tisdag 23 mars 2010, 20:04:06

  Lars Torstensson skrev:
  >> ”Om något inte kan bli till av inget, så kan alltså inte heller några gudar uppstå, eller hur?”

  Sant. Alldeles exakt rätt tänkt. Detta konstaterande gör också Bibelns Gud, vilket gör honom helt unik. Bibelns Gud är nämligen helt skild ifrån skapelsen, och från tiden.

  Därmed uppmuntrar detta tanken att materia och tid står i förbindelse med varandra. Och materians placering och tid för att röra sig från en partikel till en annan förutsätter i sin tur ett rum.

  Men Gud – som är avskild ifrån (ej en del av) både materia, tid och rum – är evig säger bibeln. Vilket förutsätter att han är avskild ifrån det materiella universum.

  Och logiken kräver att en evig Gud inte ”blir till”. En evig Gud har istället ”alltid funnits” (i evighet närmare bestämt).

  Man kan ju tro vad man vill, men Bibeln är i alla fall ifråga om det materiella universum inom sig helt konsistent i sina utsagor om Gud Skaparen. Gud har alltid funnits.

  Däremot har inte universum alltid funnits. T.ex. skulle stjärnorna ha brunnit ut för, tja, faktiskt en evighet sedan, om universum alltid skulle ha funnits. Därav den för naturalisten helt nödvändiga alternativa skapelseberättelsen och tillika filosofiska uppfinningen ”Big Bang”. Och så vidare.

  // Rolf Lampa

 14. l_johan_k
  tisdag 23 mars 2010, 20:49:33

  Man bör vara lite försiktigt med att nämna ”logik” och ”Gud” i samma mening, ty om den kristna guden existerar kan det inte finnas några absoluta principer.

 15. tisdag 23 mars 2010, 21:56:20

  ”Märkligt. Exakt vilka brister om ”historiska ting” har du dokumenterade bevis för? Och vilka naturvetenskapliga brister menar du att är värre än alla Sveriges tidningars vädersidor som innehåller uppgifter om att ”solen går upp” respektive ”ner”?”

  Nu utgår ju inte Sveriges tidningar (eller några andra tidningar mig veterligen) från att vara ”gudomligt inspirerade”. Men, skulle de få för sig att världens skapelse vore värt en spalt eller två tror jag knappast att de hade vänt sig till skapelseberättelsen i Bibeln. Problemet är att kristna tror att Bibeln är gudomligt inspirerad när den i själva verket är väldigt rudimentär i sin utformning och innehåll – till och med i jämförelse med andra skrifter från samma epok. Platons dialoger exempelvis. Skulle vi inte kunna förvänta oss mer av ett gudomligt väsen? Bibeln är en samling böcker, författade från en oral tradition någon gång i den tidiga antiken fram till senantiken. That’s it. Gud kan finnas ändå (även om det är osannolikt) men en sak är säker, som en Rasta-man sa till mig en gång ”He didn’t write the book!”

  Vidare behöver jag inte gå in på den neodarwinistiska evolutionsteorin – du kommer aldrig någonsin att tro på den ändå, kommer aldrig att ge vetenskap en chans om det på något vis skuggar din tro – helt OK för mig. Men, kom inte och säg att den moral vi finner i Bibeln (med några få undantag vad gäller Jesus) är något att hänga upp samhället på. Du är inne på det här med tolkning. Vem bestämmer det? Vem bestämmer vad som skall tolkas och vad som inte skall tolkas? Jag har upptäckt att tolkning av Bibeln är bunden i sin diskurs – alltså i både tid och rum. Hur är det möjligt? Borde inte moral från en allvetande, evig och oföränderlig Gud också vara evig och oföränderlig? Klart det borde vara så. Kanske finns det en mer profan orsak till att herrens vägar äro outgrundliga? Bibeln måste tolkas för att bäst-före-datumet har gått ut för ett bra tag sedan.

  ”Och exakt vilka ”motsägelser” finns som du inte skapat själv genom att feltolka de texter som ingen ansåg innehöll motsägelser vid den tid då de skrevs och då det hade varit så lätt att veta och påpeka bristerna? Vilka historiska dokument har du som grund för att alla nyligen uppfunna ”motsägande” uppfattningar?”

  Jag kan referera till Bibeln själv – bara en sak som poppar upp: Jesus dör på två olika dagar i evangelierna. Han dör alltså både före påskmåltiden och efter påskmåltiden. Har du läst Bibeln vet du detta. Det finns en ”politiskt” poäng med en av versionerna visserligen. En simpel deckarförfattare hade inte begått en sådan fadäs, men de är ju såklart inte ”gudomligt inspirerade.” Skämt å sido – detta är ett exempel som visar att Bibeln inte kan vara gudomlig utan författad av människor som vill något med texten. En av versionerna måste ju vara falsk och jag har svårt att tänka mig en Gud som medvetet ljuger i sitt budskap till människan.

  ”Men skulle samma slag av godtyckliga kritik som riktas mot Bibelns texter tillämpas på övrig antik historia så skulle vi inte ha någon antik historia överhuvudtaget.”

  Klart vi skulle – Bibeln är en historisk källa, men inte objektiv. Det är inga källor. De skrivs oftast, medvetet eller omedvetet med ett speciellt syfte. Därför krävs kritisk granskning. Bibeln skall läsas av historiker med samma källkritik som alla historiska källor tvingas genomgå. Det är långt mer godtyckligt att tro att en gud ligger bakom Bibeln, eller någon annan skrift för den delen.

  Du behöver inte tro på boken för att tro på Gud, eller rättare sagt tron på Gud kan nog bli en lättare gärning om du tar boken för vad den är – en bok!

 16. tisdag 23 mars 2010, 22:28:37

  csaar:
  >> ”Du behöver inte tro på boken för att tro på Gud”

  På denna punkt har Christer Sturmark helt rätt – de som hittar på en egen gud har visserligen en gud – men bara inne i sitt eget huvud. Bibelns Gud däremot är och har varit verksam i historien. Det är detta som är samtidigt bå¨de kaxigt av Bibelns Gud – och en utmaning att motbevisa för den som förnekar detta.

  Och nej, jag känner inte till att Jesus dog både före och efter påskmåltiden. Kan du förklara närmare?

  // Rolf Lampa

 17. onsdag 24 mars 2010, 04:07:09

  Jag hävdar fortfarande att ”det alltid Varande äro alltid varande”och att det alltid varande är alltid på något vis NÄRvarade även om DET uppfattas vagt el. inte alls.Vidare,det alltid varande Finns Oberoende på om det finns en el .flera gudar o. behöver ingen Gud som förutsättning för att existera.Bevis?Elementär fysik som menar att energi alltid finns o. är oskapat ,varför?För att det är mer logiskt att energi alltid finns än att det försvinner till intet ibland o. sen dyker upp cycliskt,som sagt var ,bara något ger upphov till något ,något resulterar i något o. ur intet kommo intet, därför blir den logiska slutsatsen att något fanns innan Big bang i någon Energi form t.ex. Vilket resulterar i att big bang är cyclisk el. att vårt universum då o. då ”kolliderar” med andra universum ”bubblor” el . s.k Branes m.m. O.b.s jag menar också att ingen av de ovan påstådda processerna behöver någon Gud för att de ska ske.Jag hoppas att jag med denna förkarings modell har visat var skåpet ska stå. Jag avslutar med T.H. Huxleys ord. (1860) ”Nedgjorda teologer ligger runt varge vetenskaps vagga,liksom de strypta ormarna runt Herkules vagga.” Därmed påstår jag också att den kristna bibeln har bättre konkurrens även inom poesins,allegorins samt liknelsens område i längden.

 18. onsdag 24 mars 2010, 04:43:15

  Jag citerar även Nikos Kazantzakis(1948)”Vi har skådat den högsta cirkeln i en spiral av tilltagande krafter.Vi har kallat den cirkeln Gud.Vi skulle ha kunnat ge den vilket annat namn vi önskar:Det Bottenlösa,Mysteriet,Abslolut mörker,absolut ljus,ande,Materia,Yttersta Hopp,yttersta förtvivlan,Tystnad”…..

 19. onsdag 24 mars 2010, 05:28:20

  Och Rolf Lamba ,Jesus nämns väll även i Koranen?O. vem Jesus var o. ”är” i Koranen stämmer inte överens med den Kristna bibelns tolkning?!Så vilken tolkning är bäst o. var när o. varför ska det ena prioriters framför det andra? Så Koranens Jesus är inte densamma som den Kristna bibelns, vad säger detta dig?

 20. onsdag 24 mars 2010, 15:41:21

  Aki Tuomaala skrev: >> ”Jesus… i Koranen stämmer inte överens med den Kristna bibelns tolkning?!”

  Jesu liv och gärning beskrivs av ögonvittnen i Bibeln. inom några decennier efter hans död.

  Koranen skrevs mer än ett halvt årtusende senare (ca år 610+).

  Aki Tuomaala : >> ”Koranens Jesus är inte densamma som den Kristna bibelns, vad säger detta dig?”

  Det säger mig att jag kan vara helt nöjd med vad ögonvittnena uppger i Bibeln. Förvånad?

  // Rolf Lampa

 21. onsdag 24 mars 2010, 16:45:57

  DET OKÄNDA FÖRKLARAR DET KÄNDA = FAKE

  Aki Tuomaala skrev:
  >> ”Elementär fysik som menar att energi alltid finns o. är oskapat ,varför?”

  Nu är du inne på vilda metafysiska gissningar, inte är det empirisk vetenskap i alla fall.

  Aki Tuomaala: >> ”o. sen dyker upp cycliskt, ”

  Cycliskt? Återfödande. Reinkarnation. Låetr som Hednisk religion. Sånt ändrar bara yttre skepnad.

  Poängen med det hedniska cycliska sättet att tänka är att man söker stöd i det okända för att förklara det kända (det vi ser). Det är fake och ovetenskapligt.

  ”Cycliskt” återkommer ständigt i den gudlöse hedningens världsbild, idag på det metafysiska planet i form av New Age men även inom så kallad ”modern vetenskap”, förklädd som pulserande multiversum och annat löst prat.

  Evolutionsbiologerna har hängivna själsfränder i New Age, och båda är konceptuella dödsfiender till Skaparen och Försonaren, Bibelns Gud.

  Det gudlösa hedninska cycliska tänkandet har dock aldrig lyckats utveckla, eller evolvera sig, ur sin egen inneboende förbannelse – det ändlösa cirkeltänkandet, den ändlösa hopplösheten, eller om du vill, pulserande multiversum. Det snällaste man kan säga om den sortens fysik är väl science-fiction.

  Aki Tuomaala skrev: >> ”bara något ger upphov till något … ur intet kommo inte”

  Är du New Ageare?

  Den ändlösa cirkeln är lika hopplös för dig som för Dawkins, som bara förflyttar orsaken till ursprung ett steg bakåt, i all evighet.

  I följande video trasslar sig Dawkins hopplöst in i hedendomens förbannelse – flykten från en vettig förklaring till universums och det biologiska livets orsak och ursprung (samma typproblem gäller för båda). Men häpnadsväckande nog landar även Dawkins i behovet av en intelligent designer:

  http://www.youtube.com/watch?v=BoncJBrrdQ8

  Hopplöst. Ändlöst resonemang. Man kan bara tycka synd om. :(

  // Rolf Lampa

 22. Håkan Danielsson
  onsdag 24 mars 2010, 18:13:37

  Big Bang
  Vetenskapen har skapat denna misstolkning, att med ett bestämt årtal säkerställa universums födelse med vad de kallar en ursmäll ! En förtätad massa skulle då vara upprinnelsen och den egenartade uppkomsten till allt liv i universum! Vi förbehåller oss rätten att utropa ett löjes tecken. Om så denna komprimerade massa, av vilken anledning skulle denna explodera? Vilka krafter i universum skulle kunna åstadkomma en dylik explosion? Och vilka krafter har kunnat komprimera denna massa till den litenhet och samtidigt bevara denna enorma sprängstyrka för att sedan vid ett bestämt tidsangivelse explodera.

  Detta är den mänskliga fattningsförmågans brist, eller skall vi säga insikten avspeglar ej verkligheten.Det torde väl var och en inse att en dylik konstellation inte kan existera i universum. Har vi inte omtalat att den oförstörbara energin förtätas i det universella kretsloppet till dess materia uppstår. Likväl förintas den materiella substansen till energi. Detta är sanningen om universum, det är ett ständigt kretslopp där energier blir materia och materia blir energi.

  Människans intellekt förmår ej förstå detta, då människan hittills ej kunnat ta till sig inkarnationens betydelse i universum. Människan för sitt dagliga liv måste ha en början och ett slut. Det måste hela tiden finnas i människans begreppsvärld en början och ett slut. Att på morgonen gå upp ur sängen är början på dagen och att gå och lägga sig är slutet. För att överbrygga detta måste inkarnationen få sin rättmätiga betydelse. Då försvinner både början och slutet, livet är evigt, som universum också är evigt. Att minnas sina inkarnationer kan varje människa göra, det handlar att söka sig till de mediala kretsar som kan förmedla detta. Förutsättningar finns men rädslan blockerar. Vi säger att människans nuvarande existentiella nivå är av nöden tvungen att förstå detta. Detta säkerställer inte på något sätt människans överlevnad på denna jord, men det hjälper till medvetenheten om universums sanning, såtillvida faller denna missinformation om universums skapelse med en ursmäll.

  Denna big bang teori. Vetenskapen söker säkerställa detta, med att applicera det vi här omtalar, denna början och slut som är så fast förankrat i människans psyke, med denna ursmäll som då är början på livet i universum, som början på morgonen att stiga upp ur sängen. Detta är fattbart för människan i sin nuvarande tankeställning, men detta är inte universums sanning. Vetenskapen klamrar sig fast vid sin början, även de måste ha en början på sin forskning, även om de i sina stilla stunder måste fundera på vad denna ursmäll hade sitt ursprung. Men där tar tankegången slut, som vardagsmänniskan inte kunde uppfatta att stiga upp ur sängen var början av dagen. Den initierade säger sig, vad är så slutet på universum? Svaret är det finns inget slut, det är ett ständigt kretslopp, materia blir till energi, energi till materia, liv blir död och död blir liv.

  Detta blir svårt för människor att förstå, vi säger skicka upp edra tankar rakt upp i skyn i universum, vänta med att dessa tankar slår er i bakhuvudet, och nöj er med detta.

 23. onsdag 24 mars 2010, 21:35:28

  Hej!

  Jag jobbade på skolan där lärarna dansade nakna och så vidare, många saker var helgalna. Kommunal misslyckad skola..

  Skolverket tyckte det var en toppenskola.

  Maria

 24. onsdag 24 mars 2010, 22:04:15

  Håkan Danielsson, ”UNIVERSUMS SANNING” finns inte.

  Du verkar vara ytterligare ett offer för New Age med dess typiska överandliga och högtravande språkbruk, upplösning av begreppen och osammanhängande pyssel med kosmiska ting.

  New Age med sitt österländska ändlösa kretsloppstänkande medför intellektets slutliga och fasansfulla död. Eller liknelsevis; semantisk entropi tills religionens egen själsdöda thermodynamik utmynnar i begreppens slutliga ”värmedöd”. New Age i ett nötskal.

  Snälla nån, universum är i sig själv död materia och har inga egna ”sanningar”.

  Kusligt.

  Och alla vetenskapligt kända former av liv har tidigare liv som sitt ursprung. Så även i Bibeln, som dock går ett steg längre, till den eviga Guden, livets källa, själva den (övernaturliga) första orsaken till att något naturligt överhuvudtaget finns till.

  // Rolf Lampa

 25. Hanna
  onsdag 24 mars 2010, 22:08:17

  Orkade inte läsa alla kommentarer denna sena timma, men läste en del. Har själv växt upp i extrem frireligiös miljö (både Maranata och Livets Ord) och under några år haft sk hemundervisning. Barn har ingen valfrihet herr Lampa. Barn är helt beroende av sina föräldrar och/eller andra vuxna. Barn är tvingade till samarbete med sina närmaste ”beskyddare”. I religiösa miljöer är det (av någon anledning) mycket vanligt med psykiska och fysiska övergrepp på barn förutom att deras skolor inte har som syfte att lära eleverna våra grundläggande demokratiska värderingar eller mänskliga fri- och rättigheter. Syftet med religiösa friskolor är att säkra tillväxten för den egna rörelsen. Få stabila personer går i vuxen ålder med i slika sammanhang. Tyvärr är det stor skillnad på teori och praktik och myndigheternas kunskaper och möjligheter att förstå och se vad som pågår i dessa skolor är liten. Låt oss hoppas att denna kunskap kommer att öka och att skollagen i fortsättningen kommer att gälla ALLA barn i Sverige.

 26. Håkan Danielsson
  onsdag 24 mars 2010, 22:41:49

  Hej Rolf

  Vad vore ett liv för dig Rolf om du inte hade förståelsen för din egen vardag ? Om du skulle förlita dig på den sanning du här beskriver en, semantisk entropi tills religionens egen själsdöda thermodynamik utmynnar i begreppens slutliga ”värmedöd”. New Age i ett nötskal.
  Vad hade då din vardag mynnat ut i ? Är detta ditt sanninngsneutrum ? Själsligt försöker du greppa om något om som du omöjligt har någon kunskap om. Försök bevisa din egen existens, för din omvärld, varifrån kommer du, varifrån kommer din livsgnista ?

  Du talar om intellekts död, möjligtvis ditt som inte förstår universums sanning med de positiva livskraftsenergierna, föranstaltade med Gud, universum är progressivt, du står ju och stampar i förtorkade sanningar, öppna upp världen för de nödvändiga sanningarna, våra liv på denna jord behöver detta !

  Bäste Rolf gräv inte ned dig, ”you better start swimming or you sink like a stone cause the times they are a changing” (Bob Dylan)

  Det värsta är regressiv kristentro, utan att förstå livet, vi människor står i kontakt med Gud genom våra tankar, dessa är progressiva som allt i universum är. Det finns bara progressivitet det andra är tillbakagång och död för allt liv !

  Bäste Rolf, tänd lampan ! Låt ljusenergin flöda, tillsammans med dina positiva tankar till Gud och de positiva livskraftsenergierna.

  Håkan

 27. torsdag 25 mars 2010, 15:20:42

  Rolf.L.Ersätt ordet 1. Gud med t.ex. 2.Tao .3.Det alltid varandets princip.4.Kosmos.5.Automatisk cyclisk kosmisk o.,Darwinistisk evolution.Och kom ihåg vad som är mestadels har bevisats att existera o. varför,d.v.s nr.,3,4 och 5.När du nämner ordet Gud o. inte är ateist är bevisbördan hos dig att defienera gud, vad gud är o. betyder för dig o. varför utan att hamna i en obevisbar verklighet utanför det somgår att observera etc. Jag kan i princip motbevisa de av många kanske kända gudsbevisen ,kosmologisk ,ontologiskt,teleologiskt,fysikoteologiskt,axiologisk,eudaimonistisk,moralisk,pragmatisk,historisk o. psykologiskt etc. gudsbevis, har du något nytt utöver de ovan nämna gudsbevisen att leverera ,så varså god! Men argumetera logiskt o. utgå från observerbar,bevisbar,påtaglig och sann verklighet som de flesta är överens om inget obevisbart etc. så att diskussionen o. debatten får större mening osv. På andra sidor här på www. sturmark.se ser man hur Christer argumenterar ang. några av de ovanstående guds bevisen .Med mig går det att debattera även på finska o. Engelska o. (svenska naturligtvis)på aki@aol.se mer fritt. V.h. aki.t.

 28. torsdag 25 mars 2010, 15:35:55

  Vad menar nr. 2 tao och nr4 kosmos? Bla detta. Om allt får göra det det gör till sin natur blir allts natur tillfreds automatiskt ,oberoende av sk, gudar.Och när man ätervänder till Källan finner man fullkomlig frid utan att vara slav under någon gud.När man omfattar alla saker ,kan man behandla dem rättvist.När man behandlar dem rättvist är man ädel,är man ädel är man som kosmos, är man som kosmos ,är man som tao,är man som tao har man evig energi .Sök,o. den går inte att få syn på,lyssna o.den går inte att höra,men Använd den, o. den kan aldrig ta slut!

 29. torsdag 25 mars 2010, 15:59:07

  Vidare,tao är som en mestadels tom bringare, som man kan hälla ifrån, men som aldrig töms,oändligt djup, är källan till allt.Vagt uppfattad,men evigt närvarande, vet ej vad som givit upphov till den om den nu behöver ett upphov,den är allt äldre än någon av ”Guds”s.k ”skapelser.”Den Mäktiga super verk verklighetsterräng tao flödar för alltid förr el senare överallt, i varge dimension vi kan tänka oss o. inte tänka oss.Allt är beoende av den för sit liv o. den avvisar dem inte. OBS!När dess Arbete är gjort, Kräver den INTE erkännande.Eftersom den inte kräver så mycket för egen del el. av just dig kan den ju tyckas vara av ringa betydelse.Men när allt levande t.ex så naturligt,harmoniskt o. självmant återvänder till den, obs. utan att DEN kräver det,kan den verkligen anses som Mäktig, det är bara därför att den inte gör anspråk på att vara Mäktig, . Som den kan vara så mäktig?!Eller hur?V.H.Aki.t.

 30. torsdag 25 mars 2010, 16:47:55

  Vissa ”dåraktiga människor”förkunnar att en skapare gjort världen, kosmos samt universum t.ex. Läran att ”världen” skapats är oklok och bör förkatas.Om gud skapat bl.a kosmos o. universum var var gud då före skapelsen?Varför kan inte kosmos bara finnas o. göra det det gör utan gud?Vi kan bevisa kosmos existens men ej guds existens, o. hur gjorde gud t.ex världen Utan energi o. råmaterial?Om man säger att gud gjorde detta o. sedan världen ,ställs man inför en Oändlig Regress….Vet att världen är oskapad,liksom tiden själv m.m. är ,utan början o. slut.O. den är byggd på lagar som klarar sig utan Gud här o. nu o. för alltid.Hur kan det rimligtvis vara på något annat sätt ?

 31. Håkan Danielsson
  torsdag 25 mars 2010, 17:16:08

  Hej Aki

  Varhelst du söker i ditt intellekt så måste du ha en enheltlig tanke. I annat fall ramlar du i disharmoni med dig själv. Vad vill du med detta virrvarr av motsägelser
  och understatsments ?

  Universums lagar liksom Guds lagar är enkla, det är enkelheten som är det mest bestående med just sin enkelhet. Att ett intellekt söker sig till egennyttan för att briljera må vara de mänskliga psykets egenart, men vad åstadkommer ett invecklat resonemang ? Att någon annan ser det som en utmaning !

  Vi har inte tid att fördjupa oss i en intellektuell tävlan, vår tid är knapp, ser du inte de faror som hotar oss, de klimatmässiga, oförståendet att vår jord är ett levande väsen, en skapelse av Gud, som inte tål denna miljömässiga, rovdriftsliknande utarmning, av alla de livsbefrämjande existenser, och dessutom ett slagsmål huruvida Gud existerar eller ej.

  Tids nog får vi veta om en annan existensiell verklighet uppenbarar sig, till gagn för oss, underställd, den som skapats oss.

  Håkan

 32. torsdag 25 mars 2010, 17:51:56

  Rolf L. skärpning, Bevisligen finns energi här o. nu el. hur?Vi han tala om mekaniska,termiska elektriska o. fysiska energiformer även i gas plasma vågrörelser ,frekvenser etc. E=mc2 strålning ljus m.m Dylikt finns el hur?.Energi finns el. hur?Om energi alltid funnits vet inte jag, men det är mer logiskt att energi i någon form nångång alltid el. mestadels funnits än att det aldrig funnits för då kan du ej existera här o. nu, el.hur?Källan till vår existens är rimligtvis inte intet i alla fall el.hur?Det är mer rimligt att något som ger upphov till något någongång finns än att det aldrig funnits för detta något är delkällan till din o. min (fysiska)existens här o. nu gäller inte detta vem läser denna textrad här o. nu om inte du just nu?!Detta bör räcka som bevis ,därmed har jag bevisat existens utgående från existens bara. Utan att bevisa guds vara el.inte vara.Guds existens i detta fall är inte ens nödvändigt attbevisa menar jag.

 33. torsdag 25 mars 2010, 18:14:34

  O. Rolf L”.Cykel former kommer o. går, dock blott det eviga innehållet består”(jag rimmar t.o.m för skojs) men under den djupare utan, bör du inse att så ligger det till el hur.? Kan du ens komma på ett förlopp som inte är cycliskt i naturen?O. Nu snackar jag om planetariska cycliska omlopss banor ,efter kepplers lagar som i tre dimensioner är spiral liknande, cycliska vågrötelse frekvenser, Senaste strängteori, Edward Wittens, Steinhards och Neil tyroks braneteorier mm, för det cycliska universum som stämmer med våra obs. hittils, här slipper man frågan om vad som fanns före bigbang ,slipper inflationsteorins frånstötade G.:Modellen går hand i hand med modern (cyclisk vibrerande) strängteori,ger mörk energi både en naturlig o. obs. nödvändig plats ,utan gudaktiga förklarins modeller.

 34. torsdag 25 mars 2010, 18:34:00

  Här är det ej frågan om någon tävlan utan jag är intresserad av vad som är sanning inom alla områden. Med logisk argumentation.Nog inser jag också de akutare problemen klimat hotet, minska människans o. djurens lidande.Jag har några lösningar som jag redan praktiserar så gott det går. 1.Jag sopsoterar,använder energilampor, använder ej bil el. bil så lite som möjligt.Cycklar promenerar o. går. 2. Käkar så lite kött som möjligt , försöker att bli vegetarian, men har ej klarat av det till 100%. Jodå, jag närmar mig graven också, o. om vi vaknar i el. på något annat ställe ”Efter döden”vet jag inget om.Men energien överlever, mer kan jag ej bevisa.Jag lever mestadels i ”nuet” s.as.

 35. torsdag 25 mars 2010, 18:47:07

  Håkan, jag håller med om det mesta du säger men du använde ord som ”En skapelse av Gud”. O.Jag håller ej med det sistnämnda , använd då synonymer tillord som Gud o. skapelse el. bevisa ”Skapelse o. Gud”dylik propaganda utan bevis accepterar jag inte.Men den debatten behöver vi ej heller, då mer akuta problembör lösas ang. klimat hot etc.

 36. fredag 26 mars 2010, 03:44:35

  Vi verkar ha med några ”bibel”experter o. andra kristna troende på dessa debatt sidor ibland,om vi ”andra” inte bara ska tycka att den kristna bibeln är full av sagor s.a.s , förklara jungfrufödseln, hur blev Jesus född och avlad utan en jordisk far av ”kött o. blod” ,utan sex o. biologi t.ex?För det är väll det som menas i den kristna bibel versionen?

 37. fredag 26 mars 2010, 03:54:19

  Om era Guds lagar är så ”enkla” bör ni ju kunna komma med ”någon sorts”vettig förklaring till ”jesu jungfrufödelse” t.ex? Med mer än fantasi fiktion o. sk. mirakel förklaringar osv?(please)

 38. lördag 27 mars 2010, 12:49:57

  lampa:

  ”Och nej, jag känner inte till att Jesus dog både före och efter påskmåltiden. Kan du förklara närmare?”

  I Markusevangeliet är det uppenbart att Jesus sista måltid är just påskmåltiden. I johannesevangeliet är det samtidigt uppenbart att Jesus dog samtidigt som lammen slaktades i templet. Han dog alltså på två olika dagar.

  Exempel:

  I Markusevangeliet får lärjungarna instruktioner om att skaffa lammet till påskmåltiden och var den skall anrättas. Senare äts denna måltid och Jesus gör en poäng av måltidens nya symboliska värde.

  I Johannesevangeliet får Pontius Pilatus springa som en skadskjuten iller fram och tillbaka mellan Jesus och prästerna eftersom de inte går in i salen – de upprätthåller rituell renhet inför påskmåltiden, en måltid som enligt Markus redan borde varit avklarad. Och, som sagt i Markus är den det och därför är även prästerna tillsammans i salen med de övriga under rättegången.

  Jag fick ett mejl angående detta som skulle förklara hur det hela ligger till (Kristna har ju givetvis sett denna intressanta motsägelse i evangelierna): på grund av trängsel vid templet – alla skulle ju få sina offerlamm till firandet, nödgades tempeladministrationen lägga en extra dags slakt av offerlamm till repertoaren. Därför verkar det som att Jesus dog på två dagar. Dessutom kanske det var så att de olika falangerna offrade på olika dagar.

  Tja – OK! Varför inte. Vi gör väl ett undantag här som aldrig hade passerat kritiken mot en profan text… Men oftast är det just så här med blind tro: det hindrar att tanken förs vidare. Den intressanta frågan är ju varför det är skillnad i evangelierna. Johannes har en annan agenda än Markus. De vill lite olika saker. För en historiker är det intressant.

 39. lördag 27 mars 2010, 13:46:22

  Men har Jesus t.ex. funnits på RIKTIGT så som den Kristna bibeln beskriver Jesus som Guds son sanningen o. vägen etcVad finns det för bevis?Utöver bibel texter?Personligen tror jag inte att Jesus var guds son o. sanningen o. vägen, utan en vanlig person ”människa”som du o. jag, men som försökte lära lite vett till den tidens människor.Genom de som skrev bibeln etc. så har detta med Jesus blivit större o. större medans bibeln skrevs.Vidare, min teori är att om Jesus funnits på riktigt o. blivit korsfäst så skedde detta av anledningar som att han var upprorsmakare o. trotsig etc. emot romarna som ville hålla tillbaka Jesus o. andra i deras ögon ”kriminella”genom på den tiden ”populära” metoden korsfästning, var inte korsfästning s.a.s rutin för romarna etc. vid jesu. tid o. dödsögonblick?Är inte denna teori vettig relativt den Kristna bibelns o. koranens etc. förklarings modeller då man utgår från vad som är naturligt o. möjligt o. inte tror på en ”övernaturlig”Gud etc.?Har någon några bättre ideer?Att läsa o. analysera kristna bibel texter ger väll inga bra bevis i längden för de bygger på att man ska TRO på dem utan Bevis utanför bibeltexterna, var finns fysiska bevis för Jesus existens Överhuvudtaget utanför bibeltexten?En enda skelett del?Fragment av klädesplagg osv?Samma sak ang. de andra centrala pers. i bibeln Abel,abraham,isak,Noah o. allt vad dom nu heter.

 40. Håkan Danielsson
  lördag 27 mars 2010, 17:22:55

  Förbundet Humanisterna, Björn Ulvaeus och Christer Sturmark, med flera. Vad vill de?

  Förbundet Humanisterna vill platta till det religiösa budskapet som obefogat. De hänvisar till sina trosläror att religionen skapat allt av förtryck, allt elände på denna jord. Men hur kan de begära att människors utveckling vore en rät linje? Det är ju nu i det 20 århundradet som alla tekniska lösningar möjliggjort det totala informationsflödet till alla levande människor på denna jord! Med vad rätt kan ovanstående förringa människans utvecklingsprocess.

  Om allt detta elände var skapat av religionen, vad fanns det då innan ? Sanningen är ju den att människan befinner sig i ett ständigt frekvens höjande som allt i universum är beroende av. Livets existens är ett ständigt frekvens höjande, det måste hela tiden anses vara förutsättningen för ett bestående liv, för vad är alternativet? En negativ utveckling som till sist skulle leda till att allt liv förintas! Märkvärdigare än så är det inte!

  Religionerna måste ses i sitt sammanhang, de skapades på den plats de fanns. Vad fanns det för möjlighet från början? Är det då inte förmätet att påstå livets utveckling skulle starta på den nivå som nuvarande människan har? Vi säger att den livsprocess som finns på varje planet i universum är helt baserad på det som vi här nämner Gud, i så motto den sanning varje levande individ är beroende av. Detta är den ultima sanningen om allt liv i universum. Vare sig humanister eller övriga Gudsförnekare vill eller kan ta till sig detta.

  Varför har så dessa tvivel uppkommit ?

  Att göra denna Guds medverkan till att livet inplanterades på denna jord, som på alla andra planeter i universum i det universella kosmiska kretsloppet. Med vad rätt kan humanisterna anklaga detta så att säga livets ursprung, var då inte Jesus budskap ”Allt vad I viljen människorna göra eder skolen I ock göra dem”. Vem har så förvanskat detta budskap ? Religionerna på jorden är liktydiga de vill skapa förutsättningarna för en samlevnad, vad är då alternativen, krig och förstörelse? Det har ju försigkommet fruktansvärda brutaliteter mellan människorna bland alla jordens folk, och det försigkommer ju fortfarande, men vi säger utan religionernas samlade krafter hade ingen progressiv utveckling försigkommet. Då människor måste enas i en tanke för att överhuvud taget åstadkomma något, alla och envar kan ju inte slita åt vart sitt håll, som i ursprungslivet då de upphöjande frekvenserna inte förmådde verka på det befintliga livet! Såtillvida kunde inte Guds upphöjande frekvenser verka förrän nivån så att säga hade nåtts.

  För den oinvigde ställer sig naturligtvis frågan varför ? Svaret blir, ett liv blir inte ett liv förrän kommunikation med Guds frekvenser kan starta. Och när är då detta ? Härvidlag måste läsaren förbereda sig på den focuspunkt när livet startade. Vi säger, Guds kosmiska plan gestaltar universums kretslopp såtillvida finns ingen början och heller inget slut. När övergår det transinmateriella till det transmateriella, vi kan fördjupa oss i energierna som tillskillnad från materien är oförstörbara. Likaså det budskap som dessa kosmiska energier för med sig i universum som är grunden för allt liv. Detta är för den oinvigde svårt att förstå, vi säger, gör följande tankeexperiment, låt din tanke fara rätt upp i himmelen, rätt ut i universum, vänta tills den kommer tillbaka och slår dig i nacken, nöj dig med detta !

  Din tanke vände åter, du är del i kretsloppet, Guds kretslopp för allt liv på din planet, såsom i hela universum. Vad vi vill säga till Förbundet Humanisterna, kritisera de mänskliga handlingarna, men vörda ödmjukt de värderingar utsända av Gud och Jesus. Vad världen nu står inför är en trolöshet inför det vi här velat konkretisera, människorna är ej vuxna att hantera denna kommande världssituation. Att förringa detta budskap som vi här framför är förödande, som vi tidigare nämnt människorna behöver idag som vid tidens begynnelse en enhet i tanken, i annat fall kommer var och en att slita till sin favör, och vem av människorna besitter den enda och rena sanningen. Vad sade Albert Einstein ”När jag ser ordningen i det universella komplexet inser jag att Gud inte spelar tärning med existensen”. Låt inte de som stigit upp på Guds axlar och förringat existensen och budskapet, att med självgodtrohet och egna värderingar spela tärning med livet på denna människornas och övriga livsexistensers jord!

 41. söndag 28 mars 2010, 01:59:53

  Läs på , på de andra sidorna vad humanisterna vill.Budskapet är ganska klart.Religionen har inte skapat allt förtryck på jorden utan detta har mer med mänsklig betende att göra, religionen är bara ett delproblem, inte hela problemet. En av problemen är farsvaret av gammal dogma etc. Kom ihåg vad kyrkan gjorde med Galileo etc. Har du ens frågat dig till vilken nytta är Påvar, präster o. pastorer etc i samhället?Samhället klarar sig utan kyrkan ,präst o. påve.Politiken o. demokratin kan vi behålla. Obs personlig åsikt.O. kom ihåg att homo sapiensis enligt evolutions teorin etc. har knallat runt på denna jord o. överlevt utan kristendom etc åtminstone minnst 100 000år.Och det klarar vi av tills solen blir en rödjätte miljarder år i framtiden.Obs. om det nu finns liv på jorden då måste detta liv lämna planet ytan el. förintas, räkna inte med att Jesus ,kristna präster o. påven etc räddar oss med sina böner etc. Det gör ev . vetenskapen, ingengörer etc. om vi kommer på hur vi ska bli galaktiska kolonisatörer.Vidare så var Albert Einstein trött på att utnyttjas av de ”religiöst” troende, men på den tiden var det en fördel att uttrycka sig i någon ”positiv mening” om gud, ungefär som det var för G.W. Bush för att bli vald till usas president. T.om i dagens politik i usa är det knappast en fördel att vara ateist, jag hoppas att jag har fel.Beroende på hur man vill defienara Gud så behövs det ingen (övernaturlig) Gud för att förklara universum o. livets existens osv. Det räcker med jag upprepar, automatisk cyclisk kosmisk o, darwinistisk evolution t,ex o. accepterande av kalla fakta o. bevis. Universum är inte nödvändigtvis anpassad efter vissa abrahamistiska o. andra önskemål om gud o. livets mening o. mål.Så detta med ”Broder”einstein o. hans religiositet. Detta lär han ha sagt, obs jag citerar från en finsk o. engelskbok o. översätter så exakt jag kan till svenska trots att mitt modersmål inte är svenskan.”Det vackraste vi kan uppleva är det Mystiska. Det är Källan till stor konst o. vetenskap.Den människa för vilken denna känsla äro främmande,som inte längre kan stå undrande o. hänryckt, är som död:hennes ögon äro slutna. Att VETA att det som äro ogenomträngligt för oss verkligen existerar o. manifesterar sig som den högsta visdom o. den vackraste skönhet som våra trubbiga sinnen bara kan fatta i dess primitivaste former-denna kunskap,denna känsla är i den sanna religiositetens centrum.I denna mening o. Endast i denna mening,hör jag till skaran av uppriktigt religiösa människor.Albert Einstein, ”what I believe”Oktober 1930.

 42. söndag 28 mars 2010, 03:41:27

  Nu minns jag ej exakt, men sade inte A.Einstein . Gud spelar inte tärning med kosmos?O. då kontrade N.Bohr med, att” sluta tala om vad gud ska göra?”Vidare så bevisar ej denna debatt att Gud existerar och är en förutsättning för universums el. kosmos existens el hur?Jag hävdar fortfarande att kosmos finns här o nu o. klarar av att finnas o. göra det det gör utan Gud. Läser man för mycket ”bibel” så kanske man missar vad Broder Carl Sagan säger i sin Kosmos bok.”The COSMOS is all that is ever was or ever will be”=Kosmos är allt som är ,varit eller någonsin skall vara.”Tillsvidare är jag beredd att hålla med , ibrist på andra bevis etc. What do yuo think about that?

 43. söndag 28 mars 2010, 04:17:53

  Så lämna din tro till ”kyrkan” o. låt stat kommun o. grundskolväsande m,m. vara befriad från kyrkan, dess inflytande ritualer o. bön m.m. Det finns ju redan ett kyrkorum för dyliga aktiviteter mässor o ritualer liksom tro osv. Det vill ingen ta ifrån den troende , så varför kan de troende helt enkelt inte stanna inom” kyrkans väggar”där de får vara ifred t.o.m. o. tro hur mycket de vill, när var ateister i kyrkan o predikade ateism?Varför ska då Kristendom etc. predikas med sina ritualer etc. utanför kyrkan överhuvud taget?Nej tack!(Mestadels personliga åsikter))))

 44. söndag 28 mars 2010, 04:48:03

  Och den gyllene regeln som säger var mot andra som du vill andra ska vara mot dig el liknande har inte Jesus o. kristedomen ensamrätt till ens, sade o. menade inte konfucius el. Lao Tzu redan ca. 600-300 år INNAN Jesus o kristendomen samma sak?!Som sagt var, det går att plocka fram konkurrenter o ersättare för Jesus o. kristendom om det behövs.(Utan kyrkorummet.))

 45. söndag 28 mars 2010, 04:51:09

  Vidare säger taoism , att ritualen t.o.m är förvirringens början.

 46. Håkan Danielsson
  söndag 28 mars 2010, 13:07:33

  Hej Aki

  Vad vore en universiell sanning utan en enhetlig tanke ?Hur skall du få människor i en vanlig position att inse den förändring som måste komma för att förstå det nya scenario som nu kommer att uppenbaras för människorna på jorden. Hur kan du tro att förtorkade sanningar har någon som helst relevans ? Inser du inte att de ekologiska förutsättningarna blir allt värre ? Jorden är en skapelse av de positiva livskraftenergierna benämns Gud, till gagn för oss.

  Vi är delaktiga i detta i och med våra tankar. Hur skall vi kunna samlas om vi inte hade en enhetlig tanke ? Skall du, Sturmark mfl. riva och slita i egna favörer, vad kan ni bevisa mer än er egen existens ? Om Gud inte fanns ? Ser du inte skapelsens intellekt, i det stora som i det lilla ? Var sätter du ditt eget förstånd i relation till detta ?

  Vi har nu kommit så högt i den kosmiska förståelsen, de gamla teserna gäller inte längre, ser du inte den kommande problematiken, klimatet, miljöförstörelsen, rovdrdriften, globaliseringen, överbefolkningen och till detta lägger du människans begränsade intellekt, i så motto en utlöpare till det som skapade oss och nu stiger humanisterna i sin goda tro och anser sig kunna såga av den gren de sitter på !

  Världen står inför sin största utmaning, religionens enhetliga tanke har den största betydelse. Världsreligionerna måste enas tillsammans med globaliserings effekterna och detta kan endast göras i ett samförstånd med de som anser sig stå över de positiva livskraftenergierna, Gud !

  Livsfrekvenshöjningen skapar ett utrymme för större förståelse detta är av godo. Värsta scenario, ”Jag vet bäst ”!

 47. söndag 28 mars 2010, 17:46:11

  Hej Håkan D. Även om jag intar en ateistisk intällning bör jag väll påpeka att det jag säger är mest mina egna åsikter, jag är inte med humanisterna ännu ,ev. nästa vecka bet. medlemsavgift m.m.Jag håller med det mesta du säger förutom att skapelse o. Gud finns jag vet inte ens vad du menar exakt med skapelse o. Gud, du verkar ha någon slags kristen inställning?Jag vill bara visa dig att det finns alternativ till tron på den abrahimistiska etc. Guden.T.o.m Zen säger,En i alla o. alla i EN ,om bara detta förverkligas ,finns ingen mer oro över att inte vara fullkomlig, jag levererar dig bara verktyg o. principer du bör ta ställning till om de fungar el, ej el. .Jag bryr mig inte om varifrån de kommer, bara om det är sant o. fungar.Ang. sanning intar jag en Buddhist aktig inställning som är följande ,jag behöver ej vara Buddhist bara för det.Allting som vi känner till genom våra sinnen kan indelas till t.ex två kategorier:det som är relativt sant o. det som är absolut sant . Ting etc. som är fullständigt osanna existerar inte i verkligheten o. kan inte vara föremål för kunskap.Den absoluta sanningen är då en förutsättning för den relativa sanningen (enligtmig ),men pga vår begränsade föreställningsförmåga kan vi ej nå den slutliga absoluta saningen om allt bara relativa delsaningar,detta hindrar ej att vi bör efterstäva den absoluta saningen .Då vi eftersträvar den absoluta saningen om allt går vi ”framåt” o. utvecklas undviker stagnation. Du pratar om någon slags frekvenser utveckling emot något högre o. bättre etc . genom dessa ”frekvenser”dyliga frekvenser håller jag med om att de finns,annars är frekvens t.ex antal förekomster per tids enhet el. inom ett visst material av ngn räknebar storhet etc.Detta med livsfrekvenshöjning låter ju bra men jag hävdar att vi klarar av denna livsfrekvenshöjning utan gud , dock ej utan cyclisk Automatisk kosmisk och darwinistisk evolutionslära.Kom ihåg att detta sistnämnda är ett bevisat vetenskapligt faktum, den enda bevisade intelligenta designen är gjord av homo sapiensis el liknande djur el andra djur ej upptäcktä djur än så länge. Vidare vet jag inte exakt vad du menar med Gud i detta sammanhang, men vilken gud du än tror på så ligger bevis bördan hos den ”gudstroende” ej ateisten, o. jag har bevisat min ståndpunkt ganska klart, vilket du inte har lyckats med. Vi får alla tro vad vi vill, med att bevisa det vi tror kräver mer.Jag har svårt att tro att det finns en allsmäktig Gud över universum som kontrollerar allt från hur många barn som ska dö i tzunamis hur mycket vi ska lida o. varför , vilka basilusker som är nyttiga o. inte i vår kropp, immunförsvaret om som ska dödas efter den dräpnde principen i vår kropp för att vi ska överleva. Hur som helst jag vill inte vara slav under en dylik slaktar gud som t.om lär ha slaktat sin ”älskade” son på ett kors för att befria oss från synd? En allsmäktig Gud som inte klarar att lära oss moral o. sanning utan att ens slakta en mygga är inte mycket att ha o. tro på.A.T.” kosmosson”tackar för det fria ordet.

 48. söndag 28 mars 2010, 18:09:08

  ang. att veta bäst jag vet ej exakt vad du menar men så här resonerar tao t.ex.”Han ” som vet att han inte vet har den största fördelen,han som låtsas veta men inte göro det, äro sjuk.Bara den som inser att han är sjuk kan bli hel.Den visa är inte sjuk därför att han inser att detta är en ”sjukdom”, därför är han ej sjuk.

 49. Håkan Danielsson
  söndag 28 mars 2010, 19:04:23

  Hej Aki

  Vore det inte bättre att du sökte dig till din inre livssanning, du behöver inte sluta med ditt sökande, men har du inte tröttnat mer och mer hur du förskjuts till en ensamvärld, där du stipulerar motpoler inom dig själv. Du renderar på kanten till Humanisterna vad kan detta ge dig ? Ytterligare tvivel på existensen ? Vi människor är inte skapta för detta, hur skulle denna vår värld sett ut om vi inte sökt oss till religionen och den enhetliga tanken, varje planet i universum som har förutsättning för liv, genomgår denna utveckling. Du nämner aldrig inkarnationen, ingenting blir någonting, förklara detta genom humanismen ?

  Håkan

 50. söndag 28 mars 2010, 22:44:29

  Som sagt var jag har taoistiskt liknande inställning men går min egen väg o. vet ungefär var jag står. Jag talar mest för mig själv här i rutorna o. ingen annan på sturmarks videos etc förklarar christer bättre än jag vad humanisterna står för etc. jag förklarar inte detta genom humanism, men inom hinduism menas det att guden shiva dansar en kosmisk dans i cykelform så till vida att denna gud inkarneras till ”vår” materia cycliskt vilket liknar modern big bang teori så till vida att varge cykel skulle vara närmare 13,7 miljarderår , siffran här kommer från modern kosmologi , men jag har inte fått den bekräftad ang. det hinduistiska påståendet.Men siffran är ganska intressant med tanke på en del kristna creationisters siffra ang. Jordens ålder på ca .6000 år tex..(A.gigles)Enligt Frank Drake ekv. så finns det ca. 900 främmande civilisationer vi i princip skulle kunna kommunicera med i vår galax (vintergatan). Det finns många sätt att göra uppskattningarna i frank D. ekv. Den av mig är en ytterst försiktig uppskattning.Ang. var jag står ang. guds existens så pendlar det fram o. tillbaka o. jag brukar landa vid att jag är agnostiker så länge ingen lägger fram bra bevis för Guds existens , då jag anser mig som agnostiker el.dyl. så hamnar jag hos humanisterna tycker jag. Bl.a p.ga av att jag känner igen mig själv i Christers resonemang o. tycker inte att t.ex kristendom o. de präster inom kristendom jag talat med ger bra o. ärliga svar etc. Till naturen är jag den ”finske” ensamvargen o tycker det är coolt o. bra. Tycker om att knalla runt i skogen för mig själv , ibland på nätterna med mitt stora rymdteleskop, är amatör astronom m.m. Så min ”kyrka”är naturen, där den stjärnklara natthimlen ersätter ”kyrkans”juleljus.Förresten, vad vet du om vad vi människor är ”skapta” till?Vadå stipulera motpoler i sig själv, ersätt stipulera med STIMULERA genom yin yang polaritet t.ex. (A.fnissar))Jag har redan förklarat var jag står personligen el. gett vinkar om det. Vad humanismen står för kan ordförande Christer Sturmark förklara bättre än jag mer exakt etc. Så sök dig dit ang. exaktare definitioner. Jag är ingen expert på humanism t.ex. Jag avslutar med min ”hemliga”broder Chuang tzus ord,ca 300 f Kr i kina.”Ingen har levat längre än ett barn som dött, och METUSALEM dog ung.Himlen och Jorden är lika gamla som du och jag,och de över miljarderna tingen är ETT.”

 51. tisdag 30 mars 2010, 16:21:49

  ”Tao äro ständigt namnlös, hur ringa den än synes i sin enkelhet förmår inte den Kristna ,abrahamistiska o. av oss kända Gudar att tygla den inte ens hela den kända världen o. universum förmår detta.Om den högste ”konungen”kunde följa den, då skulle de över ”tiotusen tingen”naturligt foga sig,Kosmos ,himmel o. jord skulle förenas o. ljuv dagg falla.Människorna skulle själva finna harmoni Utan att någon befallde det.När helheten delades gavs delarna namn.Det finns redan många namn, man måste förstå när det är nog. Den som vet när det är nog förgås inte, sådan är tao för världen, så är också den närmsta bäcken du kan finna för flod, ocean och kosmoshav..A.T.”kosmosson” har talat o. förklkarat.

 52. onsdag 31 mars 2010, 00:49:02

  Kan( just) du förmå din själ att omfamna alltet utan att den flyr dig?Kan du samla din livsanda o. bli foglig likt ett nyfött barn?Kan du rena din egen spegling o. bevara den fläckfri?Kan du älska människorna o. ”härska” över ”riket” o. förbli okunnig?Kan du öppna o. stänga ”himmelens portar”o. spela det ”kvinnligas roll?Kan du förstå allting i samtliga dimensioner i längden o. endå ”göra ingenting” ?Kan du ens tänka ut vad el vem som kan tänkas klara av det ovan nämna? ”Att föda o. nära dem,bära dem utan att kuva dem,lyfta utan att styra dem för mycket, är inte dylikt bland den största av dygder”,V.H. Aki.t. kosmosson.

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Turing omslag

Alan Turing

Denna fantastiska biografi om Alan Turing finns nu äntligen på svenska. Läser om den med stort nöje. [Läs mer]

Senaste kommentarerna