π-priset 2010 går till professor Ulf Ellervik!

Ulf Ellervik  crop LoResÅrets vinnare av π-priset är Ulf Ellervik, professor i bioorganisk kemi vid Lunds universitet. Han belönas för sitt manus Ond kemi. 

Ellervik forskar bland annat om botemedel mot cancer och är en starkt engagerad kunskapsspridare inom kemins område, både för studerande och för allmänheten. Läs mer på Fri Tanke Smedja.

π-priset delas ut av Kungliga Vetenskapsakademien och Fri Tanke förlag i syfte att främja populärvetenskaplig litteratur inom det naturvetenskapliga området.

Priset grundar sig på en manustävling för tidigare opublicerade texter, och skribenterna deltar anonymt i priskommitténs bedömning

Prissumman är 314 159 kr.

Lämna en kommentar

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Turing omslag

Alan Turing

Denna fantastiska biografi om Alan Turing finns nu äntligen på svenska. Läser om den med stort nöje. [Läs mer]

Senaste kommentarerna