Författararkiv

Löttorp på Öland 18 juli

Den 18 juli deltar jag i ett stort frireligiöst tältmöte på Öland, i debatt med pastor Bength Gustafson. Välkomna! [Läs mer]

Kriminalisera barn- och tvångsäktenskap

Idag skriver jag tillsammans med muslimska och kristna debattörer, ALMAeuropa, RFSU, GAPF med flera om denna viktiga fråga. På Aftonbladet Debatt idag. [Läs mer]

HAr vi en sekulär stat?

Är den svenska staten sekulär eller inte? Det verkar inte vara fallet, vilket belyses av nedanstående mailkonversation med riksdagens talman Per Westerberg. Bakgrunden är denna: Förbundet Humanisterna arrangerade i samband med riksdagens öppnande den 18 september förra året ett alternativ till gudstjänsten i Storkyrkan i Gamla Stan i Stockholm. ... [Läs mer]

Presskommentar angående utebliven handskakning i Trollhättan

Kommunen i Trollhättan agerar nedlåtande och paternalistiskt. [Läs mer]

Göran skytte har gjort det igen

Göran Skytte har gjort det igen. Att beljuga förbundet Humanisterna tycks vara något som han inte tröttnar på. ”Religionsfrågorna är i dag mer närvarande i samhällsdebatten än någon gång tidigare… Såväl globalt som i Sverige finns flera tecken på att sekulariseringen har avstannat och religionen blivit mer viktig.” Så ... [Läs mer]

Premiär för Vetenskaplig “talkshow” idag

I samarbete med Kungliga Vetenskapsakademien (KVA) gör Fri Tanke förlag en serie seminarium, ”vetenskapliga talkshows” med fokus på vetenskapens frontlinjer och modernt filosofiskt tänkande. Vi kallar serien π-samtalen och de spelas in på Mittag-Lefflerinstitutet i Djursholm, världens äldsta forskningscentra för matematik. Måndagen den 15 april kl 17.50-19.00 sänds första ... [Läs mer]

KAn vetenskap och religion förenas?

Somliga anser att naturvetenskap och religion rör sig inom skilda domäner, där vetenskapen kan kartlägga det mätbara, medan religionens uppgift är att söka svar på frågor som meningen med livet och världen. Därmed finns det heller ingen motsättning mellan de olika domänerna. Andra menar att det finns det en inneboende ... [Läs mer]

om organdonation i Svenska Dagbladet

Tillsammans med PC Jersild, läkaren Peter Desatnik, Anna Bergström och Bengt Westerberg skriver jag om organdonation i Svenska Dagbladet den 2 februari. Socialminister Göran Hägglund uppmanas i artikeln att se över lagstiftningen kring organtransplantation. Hägglunds motstånd mot en reglering som öppnar för donationsmöjliggörande åtgärder är en viktig förklaring till att ... [Läs mer]

inga trossamfund bör ha rätt att förrätta juridiskt bindande vigslar

Idag skriver jag i Sydsvenskan om att endast staten bör förrätta vigslar.Alla livsåskådningar bör behandlas lika. Religiösa organisationer ska inte ha juridiska uppdrag, varken vigsel eller begravningsväsende bör hanteras av Svenska kyrkan. [Läs mer]

En myt att vetenskap kan förenas med religion

Ett antal ”fellows” vid den reaktionärt kristna Claphaminstitutet går på Brännpunkt den 8 dec igenom en mängd forskare som lyckats kombinera sin yrkesverksamhet med kristen tro. Därmed, menar de, står vetenskap och religion inte i något motsatsförhållande. Trots att den historiska beskrivningen i stora delar är riktig (Darwin var dock ... [Läs mer]

« Nyare inläggÄldre inlägg »

Mitt nyhetsbrev

Här kan du anmäla dig till mitt nyhetsbrev. Ange din e-postadress:

Under läslampan just nu

Turing omslag

Alan Turing

Denna fantastiska biografi om Alan Turing finns nu äntligen på svenska. Läser om den med stort nöje. [Läs mer]

Senaste kommentarerna